Home

Ziekte van weil bij mensen

De ziekte van Weil kan ontstaan door contact met de urine van een rat in besmet water. De bacterie kan dan het lichaam binnenkomen via de slijmvliezen of open wondjes. Zodoende kunnen mensen die in buitenwater zwemmen waar ook ratten voorkomen ook besmet worden De belangrijkste verspreider van de ziekte van Weil bij mensen is de bruine rat. Hierdoor wordt het syndroom van Weil ook wel de rattenziekte genoemd. Bepaalde bevolkingsgroepen die veel in contact komen met ratten hebben een hogere kans op besmetting De ziekte van Weil is een van dier op mens besmettelijke ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. Over de hele wereld komt de ziekte voor, maar in Nederland is de aandoening zeldzaam. Sinds 2014 zien we een toename van meldingen van de ziekte van Weil. Waar de stijging door komt is nog niet duidelijk. Mogelijk spelen meerdere factoren een rol; de milde winters kunnen leiden tot een toename van. Af en toe is in het nieuws dat zwemmers ernstig ziek zijn na een duik in een plas. De boosdoener is soms de ziekte van Weil: een besmettelijke ziekte die ratten overdragen op de mens. Het risico op deze rattenziekte is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Bovendien lijkt de kans op de ziekte van Weil groter te worden door het toenemende aantal ratten in Nederland In ongeveer 1 op 10 gevallen kan de ziekte leiden tot beschadiging van lever en nieren, acute hartproblemen en hersenvliesontsteking (meningitis) op (men spreekt dan ook van de Ziekte van Weil). Onbehandeld kent deze vorm van de ziekte een sterfte van orde van grootte van 5 à 10%. Neem bij een plots hevige koorts na het zwemmen in verdacht.

De ziekte van Weil Mens en Gezondheid: Aandoeninge

 1. Ziekte van Weil Wat is de Ziekte van Weil? De Ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen de ziekte door bacteriën, deze heten Leptospirosen. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt de ziekte zelden voor. Door deze bacteriën kunnen mensen ook andere ziekten krijgen. De informatie hieronder gaat alleen ove
 2. De ziekte van Weil is een ernstige ziekte omdat bij sommige patiënten ernstige complicaties op kunnen treden. De ziekte kan leiden tot ernstige ontstekingen van hart, hersenen, nieren, longen en lever. Zonder behandeling kan de aandoening maanden duren en in sommige gevallen zelfs dodelijk verlopen
 3. Vooral de boerenbevolking en arme mensen in de sloppenwijken van de grote steden worden het meest getroffen. In ontwikkelde landen wordt de ziekte het meest aangetroffen bij mensen die zich bezighouden met buitenactiviteiten. In Nederland komt de ziekte van Weil ook voor, de helft van de bruine ratten blijkt leptospirose bij zich te dragen
 4. Complicaties van de ziekte van Weil zijn een leverontsteking of nierontsteking. Bij een nierontsteking ontstaan er symptomen als een hoge bloeddruk, bloedarmoede, ernstige vermoeidheid en jeuk. Het lichaam gaat vocht vasthouden, waardoor de enkels opzetten

Ziekte van Weil - Aandoeningen Gezondheidsplein

In Nederland komt de ziekte van Weil ook voor, de helft van de bruine ratten blijkt leptospirose bij zich te dragen. Het is onbekend hoe vaak ziekte van weil mens zich bij de mens voordoet, spiraalvormige spirocheten. RichardZiekte van Weil bij mens en hond Je hoort het vooral bij honden:. Daar kun je aan overlijden. De ziekte van Weil kan door. In Nederland zijn de ziekte van Weil en de mildere modderkoorts het meest voorkomend. Ziekte van Weil. De ziekte van Weil is een acuut ziektebeeld met plotselinge koorts van 39- 40°C, koude rillingen, buikpijn, braken en spierpijn, vooral in de kuitspieren. Conjunctivale vaatinjectie komt regelmatig voor. Vaak is er een ernstige hoofdpijn Ziekte van Weil. De wetenschappelijke naam van de ziekte van Weil is leptospirose. Er zijn zeer veel verschillende typen van de bacterie Leptospira, die allemaal ziekte veroorzaken bij hun eigen gastheer, zoals bij de mens en de hond Ziekte van Weil bij de hond (leptospirose) De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde honden) zijn gevoelig voor Leptospirose. Katten krijgen de ziekte niet De Ziekte van Weil is een infectieziekte, voornamelijk te vinden bij honden en mensen. De Ziekte van Weil wordt ook wel de rattenziekte genoemd, omdat de belangrijkste verspreider de bruine rat is. In dit blog vertel ik je meer over de Ziekte van Weil, de symptomen en de behandeling

Leptospirose (ziekte van Weil) is een van dier op mens besmettelijke ziekte (zoönose) die wordt veroorzaakt door een bacterie. Afhankelijk van het type Leptospirose kan het ziektebeeld variëren van griepachtige verschijnselen tot ernstige klachten zoals verstoringen in lever- en nierfuncties of hersenvliesontsteking De ziekte van Weil bij de mens Mensen kunnen de ziekte van Weil krijgen tijdens zwemmen in besmet water als de bacteriën via de mond, neus, ogen of wondjes binnendringen. Weil-patiënten kunnen diverse sypmtomen ontwikkelen, waaronder hoge koorts, verlies van nier- en leverfuncties, en soms hersenvliesontsteking of longbloedingen Bij een ziektebeloop van subklinisch tot fulminant is een tijdige constatering van Leptospirose (ziekte van Weil) erg belangrijk, vooral in de komende maanden wanneer veel mensen weer zwemmen in oppervlaktewater (voornaamste risicofactor voor Leptospirose) Ziekte van Weil bij de hond (leptospirose) De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde honden) zijn gevoelig voor Leptospirose. Katten krijgen de ziekte niet. Honden die besmet worden met de klassieke vormen [

Hoewel de Ziekte van Weil het eerst bij de mens beschreven werd kan ook de hond ermee besmet worden. De Nederlander Klarenbeek ontdekte in 1928 dat een andere bacterie,tegenwoordig Leptospira canicola genaamd,de oorzaak was van veel problemen bij honden. In Nederland komen dus twee soorten leptospriose voor waarvan er een de Ziekte van Weil is De ziekte van Weil (leptospirose) is een ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Leptospira spp. De ziekte dankt zijn naam aan de Duitse internist Adolf Weil die in 1886 het ziektebeeld voor het eerst goed documenteerde bij mensen die in nauw contact stonden met vee (melkerskoorts, Leptospira interrogans)

Leptospirose RIV

 1. De ziekte van Weil is een ernstige vorm van leptospirose, een soort bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door de Leptospira-bacterie. Een tijdige signalering van de symptomen en de juiste behandeling van de ziekte van Weil bij je hond is van essentieel belang omdat nier- en leverfalen op de loer liggen
 2. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle bruine ratten in Nederland de ziekte van Weil bij zich draagt. De ziekmakende bacteriën komen via hun urine in het oppervlaktewater of de modder terecht en kunnen vervolgens andere dieren en ook mensen besmetten
 3. Wat is de ziekte van Weil? De ziekte van Weil, ook wel 'leptospirose' genoemd, is een infectieziekte die een acute leverontsteking veroorzaakt. In 1886 werd het ziektebeeld voor het eerst gedocumenteerd door de Duitse internist Adolf Weil. Hij ontdekte dat de leptospirose veelvuldig voorkwam bij mensen die in nauw contact stonden met vee
 4. De ziekte van Weil is een ziekte die ontstaat door een infectie met bacteriën. Deze aandoening komt voor over de hele wereld, maar in Nederland slechts zeer zelden. De bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken zijn zogenaamde leptospirose bacteriën en deze bacteriën kunnen ook andere aandoeningen veroorzaken. In dit artikel vertellen we je meer over de oorzaken en symptomen van de.
EHBVO: De ziekte van Weil | CarpFeeling

De moderne mens bestaat naast de dierenwereld en kan zich zijn vlees zonder vleesproducten niet meer voorstellen. Helaas is deze nabijheid beladen met vele gevaren. Knaagdieren en vee dragen veel ziekten. Een daarvan is leptospirose of de ziekte van Weil Bespreking. Zoals genoemd is de ziekte van Weil een klinisch moeilijk te stellen diagnose. Er zijn vaak maar weinig symptomen en als ze er al zijn, hebben ze een algemeen griepachtig karakter.4 Ook blijkt uit beide casus dat hetzelfde ziektebeeld een volledig andere presentatie kan geven. De heer Van de Berg was bij het tweede huisartsbezoek licht icterisch Ziekte van Weil, rattenziekte of leptospirose. De grootste oorzaak van de ziekte van Weil of de rattenziekte komt door besmette urine van andere dieren. De ziekte van Weil, in de volksmond de rattenziekte is heel gevaarlijk omdat deze in veel gevallen een dodelijke afloop kent. Deze besmetting is trouwens ook voor mensen gevaarlijk In Nederland komt de ziekte van Weil ook voor, de helft van de bruine ratten blijkt leptospirose bij zich te dragen. Het is onbekend hoe vaak ziekte van weil mens zich bij de mens voordoet, spiraalvormige spirocheten. RichardZiekte van Weil bij mens en hond Je hoort het vooral bij honden:. Daar kun je aan overlijden. De ziekte van Weil kan door.

Ziekte van Weil Gezondheidsne

Eén van de ziektes waar je hond tegen gevaccineerd kan worden is de ziekte van Weil. Deze ziekte wordt ook wel Leptospirose genoemd, omdat hij veroorzaakt wordt door de Leptospira-bacteriën. Het is een gevaarlijke aandoening die ook besmettelijk is voor de mens Ziekte van Weil neemt toe door grotere rattenpopulatie. 22-09-2016. Het aantal gevallen van de ziekte van Weil bij mensen is de afgelopen jaren opeens toegenomen. Dit lijkt samen te hangen met de toenemende overlast door ratten. Dat blijkt uit cijfers die het NTR-programma De Kennis van Nu heeft bemachtigd Leptospirose wordt meestal de Ziekte van Weil genoemd. Onderzoekers geven aan dat meer mensen last hebben van deze ziekte door de toename van aanwezigheid van ratten. Vanaf 2014 is er in Nederland elk jaar een stijgende lijn te zien aan gevallen met de ziekte van Weil

Leptospirose of rattenziekte - Ziekte van Weil

De ziekte van Weil is een ernstige vorm van Leptospirose en daarom wordt deze naam vaak als synoniem voor alle aandoeningen veroorzaakt door leptospiren gebruikt. Leptospirose is een wereldwijd voorkomende aandoening bij mens en dier en wordt veroorzaakt door verschillende type bacteriën behorende tot de groep Leptospira De ziekte van Weil is een besmettelijke aandoening die wordt overgedragen door urine van ratten. Besmette honden kunnen ernstig lever- en nierfalen ontwikkelen. Ook mensen kunnen besmet raken. Besmettelijke en dodelijke ziekte De ziekte wordt veroorzaakt door de Leptospira bacterie. Besmette ratten dragen de bacteriën bij zich en scheiden die. De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte, die mensen krijgen door een bacterie. De ziekte kan leiden tot onder meer hoge koorts, nieren die slecht gaan werken, bloedingen in de huid, rode vlekken op de benen en nier- of leverontsteking. Hoeveel gevallen van Weil bij mensen er precies zijn, weet niemand De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen de ziekte door bacteriën, deze heten Leptospirosen. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt de ziekte zelden voor. Door deze bacteriën kunnen mensen ook andere ziekten krijgen. De informatie hieronder gaat alleen over de ziekte van Weil. Wat zijn de klachten bij. Als de ziekte van Weil niet snel wordt behandeld, kan 20 procent van de patiënten overlijden. Volgens het RIVM overlijdt in Nederland gemiddeld 5 procent van de patiënten. Ziekteverschijnselen bij mensen. De ziekte van Weil uit zich door griepachtige verschijnselen: plotseling opkomende hoofdpijn, koorts, spier- en gewrichtspijnen. Ook is men.

Ziekte van Weil. Mensen lopen tegenwoordig via mudruns, zoals de Mud Masters, meer kans op de Ziekte van Weil. Zij krijgen de ziekte via met urine besmette modder van ratten en ander ongedierte. Maar mensen gaan ook in grachten zwemmen, stelt Overgaauw. Hoeveel gevallen van Weil zich bij mensen voordoen is niet precies bekend Leptospirose, ziekte van weil Leptospirose is een ziekte veroorzaakt door leptospiren. Leptospirose is een verzamelnaam voor meerdere ziektebeelden, waaronder de ziekte van Weil, en komt wereldwijd bij honden voor. Leptospiren zijn bepaalde bacteriën. De ziekte is een zoönose, wat betekent dat de ziekte ook van hond op mens kan worden overgedragen Ziekte van weil behandeling mens. Geplaatst op: 06.12.2018. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. De nieuwere vaccins beschermt de hond tegen vier van de meer dan types voor leptospirose de oudere vaccins L2 beschermen slechts tegen twee Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, is een wereldwijd, bij honden, voorkomende ziekte die door bepaalde bacteriën, leptospiren, wordt veroorzaakt. Omdat het hierbij om een zoönose gaat, en wel de meest verbreide zoönose ter wereld, kan de ziekte ook van hond op de mens worden overgedragen Wat is de Ziekte van Weil? De ziekte van Weil wordt ook wel Leptospirose genoemd. Het is een ziekte die zowel bij honden als mensen voorkomt. De ziekte kan voor beide heel gevaarlijk zijn (tot levensbedreigend). Het wordt veroorzaakt door bacteriën van het type leptospiren. Er zijn veel verschillende types leptospiren die de ziekte kunnen.

Ziekte van Weil --- Oorzaak, Symptomen, Diagnose & Behandelin

Omdat de ziekte van Weil niet aangifteplichtig is voor de hond en de ziekteverschijnselen ook kunnen variëren is een exact aantal gevallen per jaar van de ziekte van Weil bij de hond niet te geven. Men gaat uit van 100-150 ernstige ziektegevallen per jaar. Omdat contact met oppervlaktewater de belangrijkste bron van infectie is zullen honden. De ziekte van Weil is een gevreesde ziekte voor de hond, die ieder jaar ongeveer 30 slachtoffers maakt. Daarnaast worden elk jaar enkele mensen ziek. De jaarlijkse enting van de hond bood tot nu toe een goede bescherming, maar door een verandering van de varianten Leptospira (bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken) is een aanpassing nodig geweest van de entstof in januari 2013

Leptospirose - Wikipedi

De ziekte van Weil is een acuut tot chronisch verlopende infectieziekte die veroorzaakt wordt door bacteriën, Leptospiren genaamd. Het is een ziekte die bij honden gezien wordt. Deze kunnen het krijgen door direct of indirect (bijvoorbeeld in modder) contact met de urine van de bruine rat Een van de ziektes veroorzaakt door leptospiren is de Ziekte van Weil. Dit is een ernstige vorm van leptospirose en wordt veroorzaakt door de Icteroheamorrhagiae (serovar Copenhageni). Deze ernstige vorm komt weinig voor in Nederland, maar indien een behandeling niet heel snel wordt gestart kan bij mensen tot 20% van de gevallen overlijden Ziekte van Weil bij de hond De ziekte van Weil (Leptospirose) is een ernstige, soms dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën. De ziekte van Weil komt in heel Europa voor, dus ook in Nederland. Naast honden, kunnen ook mensen de ziekte van Weil krijgen

De Ziekte van Weil wordt veroorzaakt door een zgn. 'spirocheet' en is een bacteriesoort. Deze ziekteverwekker veroorzaakt ernstig lever- en nierfalen en veel dieren die dit krijgen overlijden dan ook ondanks dat behandeling mogelijk is door middel van antibiotica. Niet alleen honden krijgen de Ziekte van Weil. Ook mensen, ratten en koeien. Mensen krijgen deze ziekte door bacteriën. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt de ziekte weinig voor. Van leptospirose bacteriën kunnen mensen de ziekte van Weil krijgen maar mildere vormen zoals Melkerskoorts of Modderkoorts. Hoe kunt u de ziekte van Weil krijgen? Ratten kunnen de bacterie bij zich dragen

Sinds begin 2014 is er een nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil op de markt, het L4-vaccin Ziekte van Weil is besmettelijk voor mensen. Het veroorzaakt bij mensen een ziektebeeld met onder andere koorts en geelzucht. PREVENTIE Het is gelukkig mogelijk om te vaccineren tegen de ziekte van Weil. Deze vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden Leptospirose (ziekte van Weil) bij de hond. Leptospirose is een ernstige bacteriële ziekte bij honden, die soms een dodelijke afloop heeft. De infectie kan overgedragen worden op de mens. De ziekte wordt veroorzaakt door een wereldwijd voorkomende bacterie, Leptospira De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare ziekte (zoönose), die ernstige gevolgen kan hebben. Een op de twintig mensen die deze ziekte krijgt, komt zelfs te overlijden. Tussen de besmetting en ziek worden zitten 2 tot 20 dagen HOEKSCHE WAARD - In de Hoeksche Waard is de ziekte van Weil geconstateerd bij een hond. Deze ziekte is besmettelijk voor mens en dier.Daarom roept Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert via hun Facebook pagina iedereen op om extra alert te zijn en uw dier tegen de ziekte van Weil op tijd te enten!! De nieuwe variant moet eenmalig na 3 weken herhaald worden voor een betere bescherming

Door het bestrijden van de aanwezigheid van ratten in omgevingen waar mensen spelen en werken, kan de kans op het oplopen van de ziekte van Weil verkleinen. Vaccinatie van dieren Er bestaat op dit moment geen vaccinatie voor mensen die kan helpen om de kans om het krijgen van de ziekte van Weil te verminderen De ziekte van Weil bij honden is een (bacteriële) infectieziekte die wordt overgebracht door de bruine rat via de leptospirose-bacterie. De reden hiervoor is dat anders het risico op besmetting van andere honden en mensen blijft bestaan, omdat de hond de bacterie nog maanden uitplast Ziekte van weil hond op mens. In principe hoort uw hond op jonge leeftijd 3 keer gevaccineerd te worden. Onmiddellijk na de geboorte krijgt de pup afweerstoffen mee van de moeder Sectie Macroscopisch bleek het dier inderdaad ernstig icterisch: de lever was gezwollen en te bleek met puntbloedingen en ook op de nieren waren puntbloedingen zichtbaar Dierenarts in Arnhem met scherpe tarieven. Ziekte van Weil bij de hond. Leptospirose is een zoönose wat betekent dat de ziekte ook op mensen kan worden overgedragen. Er zijn veel verschillende serotypen bekend van de Leptospira bacterie. De serotypen die honden in Nederland het vaakst treffen zijn canicola en icterohaemorrhagiae Grote zorgen bij Oosterhoutse dierenartsen: Ziekte van Weil geconstateerd bij honden OOSTERHOUT - Gevaarlijk voor hond en mens. Na 32 jaar tijd zien dierenartsen Huib Broekhuizen (60) uit Oosterhout en Roy Vesterink (40) uit Waspik de ziekte van Weil opduiken in de dierenkliniek in Oosterhout

Ziekte van Weil | GezondheidsnetWaarschuwing voor rattenziekte in de Kromme Rijn | De

Leptospirose - melkerskoorts en Ziekte van Weil - BlijGezon

Bovendien voorkomt dit vaccin ook de uitscheiding van de bacterie via de urine van uw hond. Belangrijk vanwege de volksgezondheid! Weil is ook besmettelijk voor de mens. Belangrijk aan de ziekte van Weil is dat ook de mens besmet kan worden: leptospirose is een belangrijke zoönose (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan) Van deze leptospiren bestaan diverse varianten die verschillende ziektebeelden bij de hond kunnen veroorzaken. De ziekte van Weil is daarvan de bekendste verschijningsvorm. Omdat besmette dieren ook mensen kunnen infecteren (dit heet zoönose) is een goede bescherming gewenst Daar zijn we heel erg van geschrokken. In mijn hele loopbaan als dierenarts heb ik zo`n 10 jaar geleden 1 maal een hond meegemaakt die de ziekte van Weil had opgelopen in Frankrijk, dit om aan te geven hoe weinig we het zien. Bij het MCD hebben ze afgelopen jaar 8 gevallen van Leptospirose gezien

Ziekte van Weil Besmettelijke ziektes Menselijk

De ziekte van Weil is een zoönotische bacterieziekte die - vaak via besmet water Acuut nierletsel is de afgelopen jaren de meest voorkomende openbaring geweest van de ziekte van Weil bij honden. die vervolgens kunnen worden doorgegeven aan mensen en bepaalde dieren, waaronder honden (zoönotische ziekte) Leptospirose, of de ziekte van Weil, is een infectieziekte veroorzaakt door de Leptospira -bacterie. Het is een zoönotische infectie, wat betekent dat het wordt overgedragen van dieren op mensen. Leptospirose bij mensen wordt voornamelijk gecontracteerd door direct of indirect contact met de urine van het geïnfecteerde dier De Ziekte van Weil of Leptospirose is een nare bacteriële infectie die net name de lever en de nieren aantast bij mens en dier en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Met name wilde knaagdieren dragen de bacterie over via hun urine, als deze bacteriën dan in contact komen met een wondje of slijmvlies kan er een infectie optreden

Ziekte van Weil - Medicinf

De ziekte van Weil is een zeer besmettelijke ontsteking aan de lever. Vroeger werd de ziekte ook wel de rattenziekte genoemd. Dit komt doordat ratten de ziekte vaak bij zich dragen en deze over de stad verspreiden. Buiten de rat om zijn er ook nog andere manieren om besmet te raken met de ziekte van Weil Bij sommige mensen zijn de ziekteverschijnselen nauwelijks merkbaar, andere mensen kunnen eraan overlijden. De ziekte van Weil kan voorkomen worden door een goede hygiëne. Door afval rond je huis op te ruimen zullen ratten minder snel in je eigen omgeving voorkomen De ziekte wordt behandeld met een kuur van antibiotica. Mensen met de ziekte van Weil moeten mogelijk worden opgenomen in een ziekenhuis voor extra zorg, terwijl hun onderliggende infectie wordt behandeld met antibiotica. De Ziekte van Weil wordt zoals eerder vermeld veroorzaakt door een infectie met een bacterie van de genus Leptospira Zowel ter bescherming van uw eigen hond als andere honden en mensen, doet u er daarom goed aan uw hond in te laten enten. Zo is uw hond goed beschermd tegen Leptospirose. De inenting helpt bovendien ook tegen andere soorten leptospiren dan degenen die de ziekte van Weil veroorzaken

Bruine ratten maken zwemmen bij Valburg gevaarlijk

De ziekte van Weil (Leptospirose) en het risico voor de men

Leptospirose is een systemische bacteriële infectie bij de hond die aanleiding geeft tot:. Acute nierontstekingen; Acute leverontstekingen; Ontsteking van de wand van de bloedvaten (vasculitis) Leptospirose komt wereldwijd voor. Er zijn verschillende Leptospira serovars en afhankelijk van met welke uw huisdier besmet wordt kan er zich een milde of ernstige vorm van de ziekte ontwikkelen Tag: ziekte van Weil De verzorging van een rashond is noodzakelijk. Niet alleen mensen kunnen genieten van zo'n heerlijke verwennerij Bij een goede verzorging hoort ook een goede nachtrust. Zoek een goede slaapplaats uit voor je hond, niet te koud en niet te warm De ziekte van Weil komt zelden voor bij mensen, maar kan wel levensgevaarlijk zijn. In 2008 overleed iemand aan de ziekte ; Wanneer de ziekte van Lyme langer dan een jaar aanwezig is kan het zijn dat de huid rood/paars verkleurt. Deze huidafwijking, Ziekte van lyme incubatietijd

Ziekte van Weil bij mens en hond Mens en Gezondheid: Ziekte

Ook mensen kunnen besmet raken met Leptospirose. De ziekte wordt bij mensen gekenmerkt door het optreden van griepachtige verschijnselen; hoofdpijn, koorts, spierpijn, misselijkheid of braken. Ziekteverschijnselen bij honden Bij honden kan de ziekte acuut optreden waarbij sufheid, braken, diarree, geelzucht, nerveuz De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte, die over de hele wereld voorkomt. Mensen krijgen de ziekte van de leptospirose-bacterie, daarom wordt de ziekte van Weil ook wel leptospirose genoemd. De leptospirose-bacterie wordt verspreid door ratten. Symptomen. De ziekte van Weil begint met: Plotseling hoge koorts (39-40 graden) Koude. ziekte van Lyme (tekenbeet) Ramsay Hunt Syndroom; Bij veel mensen is het virus in 'sluimerende' toestand aanwezig. Dat heeft in de meeste gevallen geen nare gevolgen. Naast temperatuurverschillen kan een verminderde weerstand een uitbraak van het virus mogelijk maken Risico's bij besmetting van Leptospiren (o.a. ziekte van Weil) bij de hond. Lepto is een ziekte die van de hond overgedragen kan worden op de mens. Volgens onderzoek kan een besmette hond soms weinig of geen symptomen hebben, maar is ondertussen wel besmettelijk. Het aantal ziektegevallen neemt in Nederland weer toe. * En de ziekte [ De ziekte van Weil Naar aanleiding van de recente berichten over de uitbraak van de ziekte van Weil (Leptospirose) bij honden in deze regio, willen wij u graag informeren. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, die voornamelijk overgebracht wordt door ratten en muizen urine

De ziekte van Weil, ook wel rattenziekte genoemd, is een infectieziekte die wordt overgebracht door bruine ratten. Voor 2014 kwam de ziekte in Nederland bijna niet voor. In het afgelopen jaar is het aantal mensen met de ziekte echter gestegen van zeven naar zestig De ziekte van Weil (leptospirose), is een wereldwijd bij honden voorkomende ziekte die door bepaalde bacteriën, leptospiren, wordt veroorzaakt. Omdat de ziekte van Weil ook overdraagbaar is naar mensen willen we u hier op attent maken, zodat u de juiste maatregelen kunt nemen Ook mensen kunnen ziek worden en de ziekte van Weil krijgen via besmette urine. We noemen de ziekte van Weil daarom een zoönose (=ziekte overdraagbaar van dier naar mens). De ziekteverschijnselen lijken erg op die bij de hond. Het is zowel voor de hond als voor u sterk aan te raden uw hond te laten vaccineren tegen de ziekte van Weil

De ziekte van Weil, ziekte van weil men

Omdat de Ziekte van Weil niet aangifteplichtig is voor de hond en de ziekteverschijnselen ook kunnen variëren, is een exact aantal gevallen per jaar van de Ziekte van Weil bij de hond niet te geven. Men gaat uit van 100-150 ernstige ziektegevallen per jaar. Omdat contact met oppervlaktewater de belangrijkste bron van infectie is, zullen honden. De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte die overgaat van mens op dier en ernstige gevolgen kan hebben. Wat zijn de ziekteverschijnselen? De ziekte begint met plotselinge hoge koorts (39-40 graden), koude rillingen, rode ogen, buikpijn, braken en spierpijn (vooral in de kuitspieren) en vaak is er hevige hoofdpijn De ziekte wordt overgedragen naar mensen door direct contact met de urine van besmette dieren, of door contact met een omgeving waarin besmette urine aanwezig is, zoals oppervlaktewater, de bodem en planten. Bij mensen kent de ziekte een aantal symptomen, maar het is mogelijk dat geïnfecteerde personen geen symptomen hebben De bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt, zit in de urine van bruine ratten. Via wondjes of slijmvliezen kan de bacterie in het lichaam komen. Niet iedereen wordt ziek. Zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en mensen met wondjes hebben meer kans om ziek te worden, of lopen risico op een ernstiger verloop van de ziekte

Plezier in en om het water met uw hond! - Blog van DirectSteeds meer mensen ernstig ziek door ratten en muizenZiekte van Weil --- Oorzaak, Symptomen, DiagnoseRatten bestrijden, gegarandeerd van uw overlast af - AvondaVaccinatie en titeren | Dierenartscentrum de PeelhorstGriep bij honden: kan mijn hond griep van mij krijgen?

Leptospirose -ziekte van Weil Leptospirose, waaronder de ziekte van Weil, is een wereldwijd bij honden voorkomende ziekte die door bacteriën: leptospiren, wordt veroorzaakt. Gezien het groeiend aantal gevallen van besmetting met leptospirose bij mensen en honden in de afgelopen jaren, wordt deze ziekte ook wel als re- emerging infectious disease aangeduid Bij de afdeling infectieziekten komen deze week vragen binnen over mogelijk risico van oplopen van de ziekte van Weil bij Zeumeren. Het risico op het oplopen van de ziekte van Weil op deze locatie is echter niet groter of kleiner dan het risico bij andere zwemwaterplekken. De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt. Ziekte van Weil - Leptospirose bij de hond Leptospirosis is een ziekte die met name bij honden voorkomt maar ook mensen en andere dieren kan besmetten. Het is een bacteriële infectie met een bacteriesoort die we spirocheten noemen

 • Martin steen hansen.
 • Sunkost tilbudsavis.
 • Newfoundland kennel sverige.
 • Albstadt stadtteile.
 • Poren auf der nase.
 • Freileitungsmast holz kaufen.
 • Hur snabbt verkar 5 htp.
 • Dynasty oberursel preise.
 • Dinner and show hamm.
 • Frankenstein film 1994.
 • Bz hertha.
 • Phenix 2018.
 • Speak out munnstykker vask.
 • Ulvang ullundertøy barn.
 • Strandhotel preussenhof zinnowitz.
 • Bestille jordbærplanter.
 • Cape cod tidssonen.
 • Hells a.
 • Megaflis vask.
 • Even benestad elisabeth benestad.
 • Lysglimt alliansen.
 • Hvilken sammenheng er det mellom bølgelengde og energimengden i em bølger.
 • Wikipedia european union.
 • La spesa dei single bologna.
 • Advokatjobb.
 • Hodetelefoner barn test.
 • Tt kort lenvik.
 • Fristbruddportalen.
 • Jeg har en drøm solmaz.
 • Non stop gluten.
 • Bauksitt bergart.
 • Mijn vierdaagse.
 • Sommerskole lambertseter.
 • Windows 7 update fix.
 • Mageøvelser flat mage.
 • Bästa trådlösa tangentbordet 2016.
 • Speak out munnstykker vask.
 • Zorba sandefjord.
 • Fraktur finger heilungsdauer.
 • Hurra for deg som fyller ditt år lyrikk.
 • Chlamydien behandlung.