Home

Tt kort lenvik

Grafisk designtjenester · Få hjelp med design n

 1. Signert søknad om TT-kort. Utfylt legeerklæring for TT-kort. For synshemmet kreves dokumentasjon fra øyelege med WHOs kategorier. Ved psykiske plager kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten. Ved nedsatt lungekapasitet må resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % legges ved
 2. I den perioden du er godkjent som TT-bruker, vil kortet ditt bli fylt med nytt beløp hvert hele år eller halve år, avhengig av din opprinnelige godkjenning, 1. januar eller 1. juli. Nye brukere vil automatisk få tilsendt et TT-kort med innvilget beløp. Beløpet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører
 3. Hvem kan få TT-kort. TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort

Søk om TT-kort - TT-kort - Oslo kommun

Søke om TT-kort Søke om TT-kort. Søknad om å bli godkjent bruker av TT-ordningen fremmes på fastsatt søknadsskjema med vedlagt legeerklæring. Søknadsskjema (PDF, 2 MB) Søknad sendes per per post til: Rogaland fylkeskommune v/Samferdselsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Kontakt. TT tjenesten (TT-kort) Formålet med TT-tjenesten er å gjøre mennesker med nedsatt funksjonsevne mer mobile og i stand til å delta i samfunnslivet. Intensjonen med ordningen er at personer med betydelige forflytningshemminger skal kunne få et særskilt transporttilbud. Hva kan TT-tjenesten brukes til (turens formål Søke TT-kort i Akershus Søke TT-kort i Buskerud Søke TT-kort i Østfold. Midlertidig videreføring . TT-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune skal utarbeide. TT-TJENESTER levert av Taxi Transport Telemark A/S. Saldo på ditt kort kan du også få ved å: Sende en SMS til 903 67 000 med kodeord TTkort brukernummer; På telefon: 35 58 60 40; Andre spørsmål vedrørende TT-tjenesten besvares av din respektive fylkeskommune Formålet med TT-ordningen er å gi et transporttilbud til deg med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at du har muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet

Kva er saldoen på TT-kortet? Her får du oversikt over kor mykje pengar du har på TT-kortet ditt. TT-kortet kan gje funksjonshemma i Hordaland økonomisk støtte til reiser Økt nasjonal smittespredning - For å bremse økt smittespredningen i landet har regjeringa fra 5. november innført nye nasjonale tiltak.Senja kommune er ikke en region med stor spredning nå, og har derfor ikke innført ekstra tiltak. Ved eventuelt lokalt utbrudd av smitte vil kommunen opplyse hvis det er endringer TT-kort. Den som får innvilget reiserett, får tildelt TT-kort som er gyldig i perioden vedtaket varer. TT-kortet er et reisebevis som skal fremvises ved enhver TT-reise, og alle reiser skal registreres. TT-kortet er et personlig verdikort, og må ikke overlates til andre. TT-kort som ikke lenger er gyldig, skal makuleres Søke TT-kort i Akershus. TT-ordningen er for deg som har en funksjonsnedsettelse og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje Hvis du på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, kan du søke om tilrettelagt transport (TT-kort). Det vil si fritidsreiser med drosje. For at funksjonshemmede skal kunne være med på aktiviteter hvor de er avhengig av hjelp, kan det også gis ledsagerbevis

Tilrettelagt transport - Troms og Finnmark fylkeskommun

Lenvik kommune (nordsamisk: Leaŋgáviikka suohkan) var en kommune i Troms, delvis på øya Senja og delvis på fastlandet . Den grenset i nord mot Norskehavet og fjorden Malangen - på den andre siden av Malangen ligger kommunene Tromsø og Balsfjord i hhv. nord og nordøst Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort (DOC, 46 kB) Kommunereglement for TT-kort (PDF, 75 kB) Søkerreglement for TT-kort (PDF, 128 kB) Slik bruker du TT-kort (PDF, 58 kB TT - kort (tilrettelagt transport) Postet av Thomas Schjelderup. Oppdatert 27. august 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Har du behov for et transporttilbud på grunn av at du er varig funksjonshemmet, eller er helt/delvis avskåret fra å bruke kollektive transportmidler eller eget kjøretøy TT-ordningen avskjærer ikke definitivt de over 67 år for TT-kort, men vilkårene er av naturlige årsaker strengere, se unntaksregelen. Omfanget av TT-ordningen i Telemark hanger også sammen med fleksirutetilbudet (bestillingsruter) som foruten reisetidspunktene er et betydelig tilpasset og tilrettelagt transporttilbud, se alternativ transport Transporttjenestekort (TT-kort) Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler Tidligere honnørkort er fortsatt gyldige, slik at du som allerede har honnørkort ikke trenger å bytte til nytt kort. Mangler eller mistet honnørkort? Hvis honnørkortet mangler sammen med vedtaket om uføretrygd fra NAV, eller du har mistet/ødelagt honnørkortet, kan du. ringe oss på telefon 55 55 33 33, elle

TT-kort - helsenorge

 1. Sjekk at t:kort-nummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken. Hvis det ikke er samme t:kort-nummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort. Hvis det er samme t:kort-nummer kan du ta kontakt med AtB kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning
 2. ger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune
 3. Informasjonen på denne siden gjelder TT-ordningen for de som bor i tidligere Vest-Agder. Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for. Finner du ikke svar på det du lurer så se.
 4. Utvidelse av TT-ordningen videreføres Østfold er blant fylkene som får størst tilskudd når prøveordningen med utvidelse av Transporttjenesten for brukere med særlige behov videreføres i 2020. Østfold kollektivtrafikk deltok i en statlig forsøksordning for utvidelse av Transporttjenesten (TT-ordningen) for brukere med særlige behov høsten 2016
 5. Forvaltningskontoret behandler alle søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg. Forvaltningskontoret innehar også oppgaven som: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. I tillegg til tjenestene nedenfor, behandler vi søknader om
 6. Utlevering og bruk av TT-kort. Dersom søknaden blir godkjent får du tilsendt elektronisk kort fra Rogaland Taxi, som forestår den daglige driften av ordningen. Har du mistet kortet, lurer på hvor mye du har igjen (restbeløp) eller har andre spørsmål til praktisk bruk av kortet kan du kontakte ROGALAND TAXI telefon 51 90 90 01
 7. Tt Kort i Troms » 10 unike treff 2 Bardu 1 Ibestad 1 Gratangen 1 Kvænangen 1 Målselv 1 Karlsøy 1 Balsfjord 1 Sørreisa 1 Dyrøy 0 Torsken 0 Tranøy 0 Berg 0 Lenvik 0 Lyngen 0 Salangen 0 Storfjord 0 Lavangen 0 Kåfjord 0 Skjervøy 0 Bjarkøy 0 Skånland 0 Kvæfjord 0 Nordreisa 0 Harstad 0

TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Søknadskjema TT - ordningen. Telemark fylkeskommune, Tilrettelagt Transport. Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte servicetorget, Bamble kommune. Telefon: 35 96 50 00. Mer om tjenesten. Sist oppdatert: 21. mai 2015. TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. På heimesida til Vestland fylkeskommune finn du meir informasjon om TT-kort. Nyttige lenker. Søk TT-kort - Hordaland; Bestille nytt TT-kort; Kva er saldoen på TT-kortet

Video: Søke om TT-kort - Rogaland fylkeskommun

forhånd forsikre seg om at transportøren aksepterer TT-kort utstedt av Buskerud fylkeskommune. TT-ordningen er ment til bruk i dagliglivet, og ikke til enkeltstående lange reiser. • Egenandel Bruker betaler for hver tur kr 50,- i egenandel. Egenandelen betales direkte til drosjesjåføren Tilrettelagt transport (TT-kort) Søke om TT-kort; Betaling og bruk av TT-kort; Hvem kan få TT-kort? Hvor mye kan du få i støtte? Sjekk saldo, mistet kort og adresseendring; Klage; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbordet. Telefon 51 51 66 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30. Finn ansatt. Personvernerklæring - søknad om TT-kort i Vestland. Vestland fylkeskommune har ansvaret for lagring og bruk av personopplysningane dine, som blir samla inn i samband med søknaden din om å bli godkjent TT-kort-brukar i Vestland Søknad om TT-kort i Innlandet. Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Søknaden sendes til: Innlandet fylkeskommune , Seksjon kollektivtransport, Kundesenteret v/TT-nemnda, Gruvvegen 78, 2580 Follda Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-kort) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Om TT-tjenesten (TT-ordningen) TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning

Ringerike kommune - Transpor

Kort fortalt. Du kan få transportstøtte eller TT-kort hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte deg av vanlige kollektive transportmidler. Transportstøtten skal brukes til å opprettholde et sosialt liv. Her kan du søke. Du skal sende søknaden til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredriksta Bestill reise med blått, rødt og hvitt TT-kort. Samkjøring Det er åpnet for samkjøring i den faste TT-transporten, men det vil være forsinkelser grunnet lavere grad av samkjøring enn normalt

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) er et tilbud om fritidsreiser for deg som er funksjonshemmet, og som ikke kan bruke kollektivtransport. Hvis du er godkjent bruker, får du et TT-kort. Dette er et elektronisk kort som du skal bruke som betalingsmiddel i valgfri drosje Uten TT-kort så vil du bli isolert, noe som lett kan føre til depresjon. Sørg også for å få klart frem at buss ikke er noe alternativ for deg. At du blir dårlig av å gå til busstoppet, at du blir dårlig hvis du må stå og vente på bussen, at du blir dårlig av å ta en fullstappet buss der det er mye støy osv Transportordning (TT-kort) Transporttenesta (TT) er eit tilbod om drosjetransport frå dør til dør til personar som på grunn av funksjonshemming har vesentlege vanskar med å reise kollektivt. TT- ordninga er meint å dekke fritidsreiser for brukaren, og ikkje reiser betalt av andre Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester

TT-ordninga blir no revidert, og derfor vil vi ikkje behandle nye søknader før september 2020. Søker du i denne perioden, vil du få eit svar frå oss om dette. Når gjeld ordninga? TT- ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men er eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggarane i fylket Viken fylkeskommune behandler søknadene til TT-kort. Hos NAV kan du søke om bilstønad. Lørenskog kommune behandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Publisert av Türkan Sener. Sist endret 08.09.2020 13.21. Fant du det du lette etter? Ja Nei. En utvidet nasjonal TT-ordning er etablert for å løfte reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold er allerede omfattet av ordningen

Du kan søke om TT-kort, grunnstønad til transport eller trygdebil. TT-kort Tilrettelagt transport (TT) er en transporttjeneste for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy. Tjenesten er en frivillig fylkeskommunal oppgave, og de kan selv sette egne kriterier for hvem som kan få innvilget TT-kort. Et TT-kort [ Vanlige spørsmål ved bruk av TT-kort Hva kan TT-kortet brukes til? TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje. Det gjelder ikke for reiser som er dekket av NAV som f.eks. behandling hos lege og på sykehus. Det gjelder heller ikke for skole- eller arbeidsreise

Søk om TT-kort (transporttjeneste) - Viken fylkeskommun

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Beskrivelse. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort TT-kort. Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport TT-kort innvilges til søkere som av helsemessige årsaker er ute av stand til å reise kollektivt. TT-ordningen skal ikke erstatte et manglende tilbud om offentlige transport på søkerens bosted. Avstand til holdeplass blir vurdert konkret i forhold til helseopplysninger. TT-ordningen dekker fritidsreiser innen Akershus og Oslo, o TT-kort Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til funksjonshemmede i Nordland for å bli mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) Elektroniske skjema. Lenvik kommune er i ferd med å ta i bruk elektroniske søknadsskjema for alle tjenesteområder. I en overgangsfase vil vi kunne tilby både elektroniske skjema og skriftlig utgave for flere tjenesteområder, mens noen har kun en av løsningene tilgjengelig. Det fremgår av knapp for de forskjellige skjema hvilken type dette er, - skriftlig utgave har symbol og.

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort (PDF, 548 kB) og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet. Søknadsfrist. For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår TT-kort - Tilrettelagt transport; Ledsagerbevis; Tilbakemelding. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kragerø kommune. Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø; Besøksadresse Rådhusgata 5 3770. Tt-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings-, og/eller orienteringshemming. Dersom man har fått brukertillatelse før fylte 67 år, vil denne automatisk fortsette etter 67 år (med mindre det skjer endringer i brukerstatus,se punkt 11)

Et TT- kort er et lite tilskudd og ikke ment å dekke alle transportbehov den enkelte har. TT-kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto, som fylles på 1. januar og 1. juli hvert år. Saldo. Lurer du på beløpet på TT-kortet ditt kan du sjekke det på TT-kort.no. Saldo på ditt kort kan du også få ved å (TT-kort) Søker: Navn (søker): Fødselsnr. (11 siffer): Adresse: Postnummer Poststed: Informasjon til lege: Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlaget for vurdering av om pasienten bør få utstedt transporttjeneste. Søker må selv gjøre rede for forhold som medfører sær lig behov for transporttjeneste 14. Tap av tt-kort: Tap av tt-kort skal meldes fra til Rogaland Taxi AS, og evt. kommunens saksbehandler, så snart som mulig. 15. Misbruk av tt-kort: Misbruk av tt-kort i henhold til disse retningslinjer vil medføre umiddelbar inndragning av brukergodkjenning og tt-kort. Videre vil det være mulighet fo

TT-kort

Skjema- søknad om TT-kort, 2015/lbj/rev3 Søknad om tilrettelagt transport til fritidsreiser i Rogaland TT- ordningen gjelder kun for funksjonshemmede som ikke kan forflytte seg uten store vanskeligheter. TT-ordningen skal ikke kompensere for et begrenset busstilbud eller lang avstand til bussholdeplass. 1 TT-bruker. Gi beskjed dersom du har spesielle hjelpebehov som rullestol eller lignende. Si også i fra om du skal ha med ledsager. Ledsager reiser gratis. For hver reise betaler du en egenandel på kr. 50,-. Denne betaler du direkte til drosje-sjåføren. Hvis du ønsker det, kan du betal For å søke om TT-kort, fyll ut skjema Søknad om å bli TT-bruker og send inn. Se kontaktinformasjon nederst på siden. Reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark (TT-ordningen) ) Elektronisk betalingskort. Kortet brukes som hel- eller delbetaling for TT-transport med drosjer

TT-kort (tilrettelagt transport for forflytningshemmede) organiseres av Hedmark trafikk. Se mer på Hedmark Trafikk sine nettsider: >> Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjem TT-kort for 2021 - søknad. Steg 1 av 6. Kriterier for å få tildelt transportstøtte. Vedtatt av fylkestinget i Østfold desember 2004, revidert av samferdsels- nærings- og miljøkomiteen 2017, Funksjonshemmingen må være av en varighet på over 3 år TT-ordningen: Ja Nei Nei Ja, for et beløp på kr _____ pr år Inntekt: kr _____ (alminnelig inntekt i hht siste ligningsoppgjør). Særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader må dokumenteres med ligningsattest. FUNKSJONSHEMMING: Kan ikke gå (bruker rullestol e.l. TT-kort. TT-ordningen blir endret fra 01.01.2020. Fra 1.januar 2020 vil både søknadsprosessen og tildeling av hjemler bli ivaretatt av fylkeskommunen og skal ikke innom din kommune. Det vil derfor ikke bli behandlet nye søknader i Øyer kommune etter 01.10.2019 og fram til ny ordning trår i kraft TT- kort. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur

Transporttjenestekort - Tromsø kommun

TT-kort Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler Klagen sendes Korttidsavdelingen, Lenvik kommune. Postboks 602, 9306 Finnsnes Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, jf. lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. Kontaktinformasjon. Telefon: 77 87 13 30 Pasienttelefon: 77 87 13 31 Telefon fagleder: 77 87 13 32. Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsne TT-kort er en fylkeskommunal (Vestfold og Telemark fylkeskommune), frivillig tilskuddsordning til drosje. Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport TT-kort. Transporttjenesten (TT-kort) er et tilbud om drosjetransport for personer som er varig forflyttningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problemer med å bruke vanlig kollektivtransport

Har du t:kort med autoreise verdi må du lese av t:kortet ditt ved hver reise slik at det trekkes en billett. Da ser du samtidig saldo. Se hvor mange dager du har igjen ved å holde kortet opp mot kortleseren. Har du kjøpt periodebillett i nettbutikken vil den nye perioden starte opp på den datoen du valgte da du kjøpte billetten TT-bruker - TT-kort - TT-ordning - TT-tjeneste - Transporttjeneste for funksjonshemmede Gjeldende fra 01.07.2018 Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler

Kva er saldoen på TT-kortet? - Hordaland fylkeskommun

Senja kommun

Forskrift om tilrettelagt transport for personer med

Søke TT-kort i Akershus - Viken fylkeskommun

TT-kort. Lytt til teksten Innstillinger. Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Transporttjenesten (Taxi-lapper) søknadsskjema - skjema til utskrift For tildeling av TT-kort er søknadsfristen 1. november, søknaden skal være ferdigbehandlet innen 31 desember. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli behandlet fortløpende. Hva skjer videre? Har du har fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil TT-kort Hva tilbyr vi? Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. TT- kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov TT-tjeneste. Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) har som formål å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. TT-tjenesten er en dør-til-dør-transport med drosje for de innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å nytte det ordinære kollektiv-transporttilbudet

TT-kort og ledsagerbevis - Senja kommun

Transportordningen TT-kort er et tilbud til deg som på grunn av forflytningshemming ikke kan benytte kollektivtransport eller eget kjøretøy. Ordningen forvaltes av Agder fylkeskommune, men søknad skjer gjennom Hægebostad kommune Det er ikke mulig åbenytte vanlig drosje hvis du har blått TT-kort.1 Antall reiserAntall TT -reiser og egenandeler fastsettes årlig av bystyret.Informasjon om kvoter og egenandeler sendes ut årlig.De over 16 år har rett til én reise til og én reise fra arbeid,utdanning, AKS eller fast dagsenterplass.De under 16 år kan i noen tilfeller benytte TT - kort et til fastereiser, ta kontakt. Utstedelse av Verdikort (TT-kort) skjer i fylkeskommunen. Verdikortet (TT-kortet) kan brukes over hele landet. Godkjente brukere vil få tilsendt Verdikort (TT-kort) direkte fra Troms fylkeskommune to ganger i året, like etter 1. januar eller 1. juli. Godkjenningen varer i to år fra godkjenningsdato Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet. For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Søknaden behandles av tildelingskontore Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 60

Hvem kan få TT-kort? Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. Hva kan TT-kort brukes til? TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre. TT-kort; Serviceerklæring . Kommunale gebyrer - prisliste 2020. Samlet prisliste 2020; Kommunens nettside og facebookside. Servicetorvet har også ansvar for redigering av kommunens hjemmeside og facebookside. Har du ris eller ros, ikke nøl med å ta kontakt med oss. E-post. Kontaktinformasjo Kort fortalt TT-kortet gir deg dør-til-dør transport med drosje. TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.Hva er TT-ordningen?TT-kort gir funksjonshemmede dør-til-dør transport TT-tjenesten er ikke en transportordning som skal brukes til lege, sykehus og til behandling, som dekkes av Helfo (Pasientreiser). TT-tjenesten er ikke en erstatning for et manglende kollektivtilbud. Ingen søkere har i utgangspunktet rett til, eller krav på TT-tjeneste da tjenesten ikke er lovpålagt

TT-kort . Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport. Det er Innlandet fylkeskommune som fra 01.01.2020 administrerer ordningen. Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med kundesenteret på telefon 02040 TT-tjenesten (Transport for funksjonshemmede) Tjenesten er et tilbud om drosje som erstatning for vanlig kollektivtransport, og kan benyttes til handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter TT-kort Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Ordningen skal ikke brukes til lege- og tannlegebesøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten f.eks. transport til og fra dagsenter

 • Welding aluminum.
 • Nissan 370z pris.
 • Læreplan engelsk vg2.
 • Sarah lombardi news.
 • Smučarska trgovina.
 • Gutenstein webcam.
 • Trafikalt grunnkurs oslo øst.
 • Profilbilde facebook.
 • Skanska oslo.
 • Kvam agentur levanger.
 • Global shipping center tracking.
 • Jost real velden am wörthersee.
 • Kvg kiel preise.
 • Audimax tu bs öffnungszeiten.
 • Vad kostar en resa med hurtigruten.
 • Zongshen snøfreser deler.
 • Black sails season 4 imdb.
 • Oakland airport norwegian terminal.
 • Kurs vindusrestaurering 2018.
 • Saltvann nese lage selv.
 • Smtp tjener outlook.
 • Jost real velden am wörthersee.
 • Hestebrems larver.
 • Pluss eller minus først matte.
 • Musikksjanger kryssord.
 • Forbes powerful women's list 2016.
 • Melisandes tod bericht und betroffenheit.
 • Katie wagner.
 • Båt wikipedia.
 • Matthew sprouse melanie wright.
 • Norsk som andrespråk nettstudie.
 • Arin skinnbukse.
 • Rikard wolff.
 • Te enseñe las mil maneras letra.
 • Afrikansk mat oslo.
 • Tanzen kinder marburg.
 • Überlingen veranstaltungen.
 • 2018 tomorrowland 2017 tomorrowland.
 • Budstikka dødsannonser.
 • Hvilke oppgaver har fylkeskommunen.
 • Sukker barn.