Home

Multi smart øving lærer

Video: Multi 1-7 Smart Øving Lærer Gyldenda

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Lærer får blant annet informasjon om elevenes måloppnåelse, hva de strever med og hvor lenge de har jobbet, og kan dermed lettere gi individuell oppfølging og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag Oppgavene i Multi Smart Øving tilpasses nivået til hver enkelt elev. Tilbakemelding oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. Programmet forenkler arbeid med differensiering og frigjør tid for lærer og elev. Se filmen om hva adaptivitet er her. Aktuelt. Kom i gang. Tips til deg som er i oppstartsfasen. LES MER Smart Tavle Smart Tavle FORSIDE Multi Multi 1-7, lærerro

Tone Kari Toft, lærer Løkeberg skole Brukernes erfaringer med Multi Smart Øving from Gyldendal Norsk Forlag on Vimeo. Personvern . Smart Øving baserer seg på avansert teknologi som også brukes av mange store internasjonale aktører Som lærer kan du se progresjonen og arbeidet til hver enkelt elev i Skolestudio, følge mestring og måloppnåelse i Multi Smart Øving og få oversikt over resultater samt forslag til oppfølging etter gjennomførte prøver i Multi Smart Vurdering Multi 1-7 Smart Øving Multi 1-7 Smart Vurdering Gå til. Multi Smart Tavle 1-7 Multi 1-7 Smart Øving Lærer Multi 4A, 3. utgave, Elevbok Nyhet. Se flere » Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 0164 Oslo. Postadresse:.

Multi 1-7 Smart Øving Multi 1-7 Smart Vurdering Gå til. Multi Smart Tavle 1-7 Multi 1-7 Smart Øving Lærer Se flere » Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 0164 Oslo. Postadresse: Postboks 6860 St. Olavs. Driftsmelding 5. november. 2020: Helårsprøver stenges den 1. desember. Samtidig blir halvårsprøvene for Multi Smart Vurdering gjort tilgjengelige. Ta kontakt dersom du har behov for hjelp, på support@gyldendal.no Se for øvrig tips til hjelp ved kjente problemer her. Enkelte har rapportert om problemer på Chromebook

Multi 1-7 Smart Øving Lærer - Gyldendal Norsk Forla

Multi-forfatterne har jobbet på spreng siden de nye læreplanene i matematikk ble offentliggjort i... LES MER. Multi Smart Øving blir ny! Til skolestart 2020 kommer Multi Smart Øving i ny versjon, med nytt design, ny og forbedret funks... LES MER. Ta med matematikken ut! Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre mattetimene ute i friluft Multi 1-7 Smart Øving Lærer Multi 1A, 3.utgave, Elevbok Nyhet. Bla i boka Multi 1A, 3.utgåve, Elevbok Nyhet. Se flere » Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse. Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og elementær begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov. Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag Multi 1-7 Skolestudio, Lærer. Lærerutgave, Bokmål . Kr 0,01 Legg i * Priser er eksklusiv mva . Relaterte produkter i verket. Multi 5A, 3.utgave, Elevbok Nyhet. Bla i boka Multi 1-7 Smart Øving Se flere » Kontakt oss. Gyldendal. Multi Smart Øving skal kunne brukes hvor som helst. Dersom du har problemer, bør du undersøke følgende: • Er Internettkoplingen i orden? • Hvilket operativsystem og nettleser bruker du? Ikke alle nettlesere oppfyller kravene man trenger for at Multi Smart Øving skal fungere optimalt. Sjekk om nettleseren du bruker, oppfyller kravene her

Multi 1-7 Smart Øving Lærer

Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun Multi Smart Øving er et godt hjelpemiddel for læreren. Ikke bare kan lærer være trygg på at alle elevene øver på oppgaver tilpasset sitt nivå, men lærer får også en unik innsikt i hvordan elevenes kompetanse forandrer seg fra dag til dag. Lærer kan gå inn på enkeltelever, se hvilke læringsmål d Multi Smart Øving - adaptiv læring has 2,079 members. Denne gruppa er ment som et diskusjonsforum for lærere som er interessert i adaptiv læring,.. Multi Smart Øving brukes ofte til mattelekser. Det krever lite hjelp fra foreldre og andre voksne. Noen foreldre er likevel skeptiske når de får høre om den digitale storsatsingen på Knapog skule. Det gir seg som regel når de får vite mer om innholdet i undervisningen, ifølge læreren

Filmen forklarer hvordan man kan legge til andre lærere i samme læringsgruppe

Explore 3-5 Smart Øving Lærer Gyldenda

Hva er Multi Smart Øving, MSØ MSØ er en helt ny og personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i MSØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs evner og behov. En elev som viser mestring av e Smart Bok Grunnskole. 1.-4. trinn; 5.-7. trinn. Norsk; Matematikk; Engelsk; Naturfag; Samfunnsfag; KRLE; 8.-10. trinn Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. -7. trinn er knyttet til matematikklæreverket Multi som er utgitt av Gyldendal. €Multi nettoppgaver 5.-7. trinn er en gratis online versjon av den mer avanserte Multi Smart Øving der mye mer oppfølging tilbys i form av automatisk nivåstyring direkte til elevene, og detaljert oppfølging av hver enkelt elev i større grupper for lærer I mange uker har vi nå jobbet med Multi Smart Øving, både på datamaskin og på iPad. Elevene konsentrerer seg veldig mye disse timene, og lærer masse

Bli med på GRATIS fagdag i matematikk for lærere på 1.-7. trinn. Vi setter fokus på dybdelæring og samtale i matematikk. Du får konkrete tips til hvordan du kan bruke adaptiv læring (Multi Smart Øving) best mulig, samt aktiv og variert bruk av matematikk LÆRER: Aktiver tilgangskode 5 Hvis du ønsker kan du gi et nytt navn til læringsgruppen. Velg nytt klassetrinn, eksempelvis femte trinn for fjorårets fjerde. Velg kapittel etter at du har valgt trinn. Nå er du klar til å starte Multi Smart Øving! For å starte Multi Smart Øving må du først velge en eksisterende læringsgruppe (punkt 4. Multi Smart Øving er et tillegg til matematikkverket Multi, og fungerer som en intelligent digital oppgavebok der elevene skal øve. Programmet tar i bruk det som kalles adaptiv læring. Det vil si at systemet automatisk gir hver elev utfordringer på deres nivå- hele tiden. Dersom eleven gjør gjentatte feil, vil programmet gi eleven en video eller et eksempel som forklarer læringsmålet. Multi Smart Øving - adaptiv læring has 1,634 members. Gruppen er ment som et diskusjonsforum for lærere og andre som er interessert i adaptiv læring,..

Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok. Les mer. Omslagstittel: Multi 1A Nettpris: 189,- Levering 2-6 dager Antall. Legg i handlekurv. Multi smart øving Påskeferie uke 13 14 • 15 Geometri 2 Lære om geometriske begreper og egenskaper knyttet til todimensjonale geometriske figurer. • Tegne ulike trekanter, og forklare hva en likesidet eller rettvinklet trekant er. 3B Kap. 12 Oppgavebok s. 84 - 89 Praktisk gjennomgang Bruk av konkreter Målprøver Kapittelprøv I Multi Elevbok er lærestoffet samlet i få kapitler, Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til strukturering av det faglige arbeidet. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok Multi Smart Øving. Lærer får likevel en viktig rolle i å hjelpe elevene til å se matematiske sammenhenger og løfte fram at problemer kan løses på ulike måter. Aktiviteten gjør lærer mindre forelesende og formidlende, ettersom elevene styrer via refleksjon og argumentasjon 5A ved Jar skole, og lærer Ninni Stenslund Risvik Roald, forteller her om sine erfaringer med Multi Smart Øving og adaptiv læring

Smart Øving var tilsynelatende den første av sitt slag tilgjengelig for norsk skole. De første 1 Heretter vil jeg kalle programmet Smart Øving, da det er dette navnet elevene bruker 2 Innledende samtaler med to lærere som et ledd i forberedelsene til denne oppgaven, sept/okt 201 https://multi.smartoving.no/ Elevkode: 9331400180. Multi smart øving. Programmet fungerer ikke i dag, de som eier nettstedet jobber med saken. Dere får jobbe med 10-monkeys istedenfor. Tilbake. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre |.

Kjøp 'Multi 3A, 3. utg., matematikk for barnetrinnet, Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok Multi smart øving. Jeg har nå lagt ut lenke til multi smart øving på classroom. Jeg vil at elevene jobber med denne siden 15 minutt hver dag, eller 75 minutt i løpet av uken. Det er viktig at elevene ikke får hjelp til oppgavene, for den tilpasser seg deres nivå hele tiden Hva er Multi Smart Øving, og hvordan fungerer det? Multi Smart Øving er et tillegg til matematikkverket Multi, og fungerer som en intelligent digital oppgavebok der elevene skal øve. Programmet tar i bruk det som kalles adaptiv læring. Det vil si at systemet automatisk gir hver elev utfordringer på deres nivå - hele tiden. Dersom eleven gjør gjentatte feil, vil programmet gi eleven en. Multi Smart Øving - adaptiv læring hat 2.028 Mitglieder. Denne gruppa er ment som et diskusjonsforum for lærere som er interessert i adaptiv læring,.. Multi Smart Øving - adaptiv læring har 2 137 medlemmer. Denne gruppa er ment som et diskusjonsforum for lærere som er interessert i adaptiv læring, matematikk og teknologi. Ansatte fra Gyldendal Undervisning kan svare på spørsmål om bruk av Multi Smart Øving, men vi oppfordrer alle til å delta i diskusjonene

Kjøp 'Multi 1A, 3. utg., Elevbok, Elevboka gir dermed lærer mye hjelp til For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere Elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok Informasjon om Multi Smart Øving / Besøksadresse: Kamskjellveien 2, 4310 Hommersåk Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes. Telefon foresatte eller lærere (det er lov med hjelp til å lese oppgaven). • Dersom eleven svarer feil, er det «lov» med hjelp for å forstå Hei alle foresatte. Covid-19 smittetallene på vei oppover i Norge. Stigeråsen skole har gode rutiner for smittevern, men siden smittetallene er økende i samfunnet ser vi behovet for noen innstramminger

3. til 7. trinn er nå i gang med et nytt flott verktøy i matematikk, Multi Smart Øving. Her kan du som forelder lese litt om ressursen, og hva du bør vite for å kunne støtte ditt barn Multi Smart Øving er et fint drilleverktøy i matematikk som hele barneskolen bruker. Her er 1.og 2.trinn i full sving Smart Øving. Fag: Norsk Matematikk. Trinn: 1.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn Videregående. Prismodell: Lisens / Abonnement. Gjør det enklere for andre lærere å velge ved å anmelde denne læringssressursen! Lærer? Vi vil gjerne vite hva du mener, også. Læremiddelguiden 2020 Salto Smart Øving — adaptiv læring for 1.-7. trinn. Takk for verdifulle tilbakemeldinger så langt på Salto Smart Øving! Vi venter nå med å ferdigstille og lansere produktet for å samkjøre det best mulig med vårt helhetlige digitale læringsmiljø, Skolestudio Nysgjerrig på adaptiv læring? Multi Smart Øving gir en personlig læringsopplevelse, og er bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsan..

Multi Smart Øving - Gyldendal Norsk Forla

I denne filmen får du en beskrivelse av hvordan Multi Smart Øving ser ut for elevene. I denne filmen får du en beskrivelse av hvordan oppgavene blir presentert. Multi Smart Øving - systemet. Lærere som br uker Multi Smart Øving. Representanter fra Gy ldendal som har erfaringer med u tvikling eller dr ift av Multi Smart . Øving Multi Smart Øving gir en helt ny og personlig læringsopplevelse, og er. A ved Jar skole, og lærer Ninni Stenslund Risvik Roal forteller her om sine erfaringer med Multi. Filmen forklarer de viktigste funksjonene i lærerens grensesnitt Sektoren omfatter et bredt spekter av råvarerelatert produksjonsindustri. Inkludert i denne sektoren er selskaper som produserer kjemikalier, byggevarer, glass, papir, skogprodukter og relaterte emballasjeprodukter, i tillegg til metall-, mineral- og gruveselskaper, inkludert stålprodusenter MULTI: MATEMATIKK 1-7. Multi Smart Øving Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på ­fakta­kunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse

Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Multi 5 Parallellbok følger Multi 5 Grunnbok side for side. Det matematiske lærestoffet er tydeli.. Siden vi får smart øving har jeg fått lov av ledelsen til å prøve et år uten skolebøker i matematikk og det blir en litt ny opplevelse. I dagens delingssamfunn på sosiale medier finnes mange gode tanker og opplegg til bruk i matematikk, og via facebooksiden Undervisningsopplegg , der over 35 000 lærere deler sin kunnskap og erfaring seg i mellom Multi Smart Øving er koblet opp mot Multi, som vi bruker i matte undervisningen. Jeg som lærer følger opp og åpner opp de kapitlene som vi skal jobbe med. F.eks nå har jeg åpnet opp kapittel 9 (som vi nå jobber med) Multi Smart Øving generer oppgaver etter hva elevene kan. Det gjør det mye enklere å oppdage evt områder som er utfordrende for eleven. Så som vanlig så hoppe vi uti. Multi Smart Øving - systemet som holder elevene i flytsonen. Filmen forklarer hvordan systemet fungerer. Filmen forklarer de viktigste funksjonene i lærerens grensesnitt Finn Multi Smart Øving under Lenkjesamling-matte. Kristian Harerud Aa Gyldendal Undervisning Adaptiv læring. Multi Smart Øving Oppgavene i Multi Smart Øving tilpasses nivået til hver enkelt . Trykk på linken under for å komme til Multi Smart Øving. A ved Jar skole, og lærer Ninni Stenslund Risvik Roal forteller her om sine erfaringer.

Multi smart øving. Multi smartøving. Tilbake. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies. Multi Smart Øving Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse. Produktet utvikles i samarbeid med Knewton, som er verdensledende på feltet Matematikklekse i Multi Smart øving Publisert: 28.08.2017 11:31 Sist endret: aldri Forfatter: 3.trinn Denne uken starter 3.trinn med Multi Smart øving i lekse MULTI SMART ØVING er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på fakta­ kunnskaper, samarbeid og øving lærer e­ levene ­matematikk både i ­bredden og i dybden

Dalabrekkas startside

Postadresse. Færder kommune Postboks 250 Borgheim 3163 Nøtterøy. Org.nr.: 817 263 992. Kommunenummer: 381 Lær gangetabellen med 5-stegsplanen. Vi har utviklet en nyskapende 5-stegsplan som hjelper elevene å lære gangetabellene på en effektiv måte. Metoden er testet på flere skoler og anbefales av lærere. Stegene er: Steg 1a: Se, les høyt og gjenta. For å bli kjent med tabellen

Multi 1-7, lærerrom - Gyldendal Norsk Forla

 1. Vi har nå prøvd ut Multi Smart Øving over en periode. Denne prøveperioden går ut i dag 24.11. Det betyr at Multi Smart Øving vil bli stengt en uke eller to til en kommunal lisens er på plass. Dere vil få ny beskjed når dere kan ta den i bruk igjen
 2. Multi Smart Øving - adaptiv læring has 1,942 members. Denne gruppa er ment som et diskusjonsforum for lærere som er interessert i adaptiv læring,..
 3. Multi Smart Øving: Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies.
 4. Denne tredje utgaven av Multi er et helt nytt læreverk som hjelper skoler og lærere med å ta i bruk nye læreplaner til fagfornyelsen 2020. lærerens bok og Multi Smart Øving
 5. Maximum Smart Øving Published on Nov 27, 2017 Gyldendal Undervisning, i samarbeid med Knewton, verdens ledende selskap innen adaptiv læring, tar læreverket Maximum i bruk det ypperste av..

Smart Øving

Multi Gyldenda

 1. Multi Smart Øving . Multi Smart Øving. Klikk på http://multi.smartoving.no/ for å åpne ressursen
 2. Multi Smart Øving - adaptiv læring has 1,938 members. Denne gruppa er ment som et diskusjonsforum for lærere som er interessert i adaptiv læring,..
 3. Pris: 183,-. heftet, 2020. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Multi 1A, 3. utg. av Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Mona Røsseland (ISBN 9788205515635) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 4. Multi Smart Øving. Informasjon og Logg in. Her er linken til verktøyet
 5. Os barneskule, Os kommune, os barneskule, os skule. På 6. trinn er vi 48 elevar. Vi er delte i tre grupper. Camilla, Reidun og Vivian er kontaktlærarar
 6. Multi Smart Øving - adaptiv læring har 1 935 medlemmer. Denne gruppa er ment som et diskusjonsforum for lærere som er interessert i adaptiv læring,..
 7. Smart Læring ble etablert i 2009 og har per dato bistått langt over 200 personer med lærevansker. Hovedtyngden av våre elever har gått, eller går, i grunnskolen, men vi har også bistått elever i videregående skolegang, studenter, samt voksne som ønsker å lære å lese og skrive

Multi 4a nettoppgaver - Gyldendal Norsk Forla

 1. Neste gang de skal jobbe i Smart Øving, logger de bare inn med Feide på vanlig måte. Deltakere som har brukt Smart Øving i samme kommune tidligere, kobles til klassen din ved å logge inn, trykke på brukernavnet sitt og velge «aktiver tilgangskode». Deltakerne skriver deretter inn klassekoden som du har delt med dem
 2. Gå inn på lenken nedenfor for å øve mer på matematikk-oppgaver
 3. Da er vi igang og etter litt(!) kaos i dag klarte vi å få logget på de fleste. Se for dere 28 barn med hver sin iPad som skal finne riktig nettside, logge seg på med brukernavn og passord samt trykke inn en 8-sifret klassekode for å komme i gang:) Men vi klarte det og alle synes det var veldig spennende å få gjøre oppgaver. Flere var opptatt av hvor mange oppgaver de hadde klart, så.
 4. Hjemmeside for Lakselvbukt skole og barnehage. Skolen har en god tradisjon med skoleløp til inntekt for TV-aksjonen. Konseptet går i korthet ut på at elevene skaffer seg sponsorer som bidrar med et beløp pr. runde som elvene gjennomfører i en fastsatt løype
 5. Multi Smart Øving gir en helt ny og personlig læringsopplevelse, og er. Filmen forklarer hvordan man kan legge til andre lærere i samme læringsgruppe. En kort beskrivelse av hvordan klokka fungerer i Multi Smart Øving

Explore 3-5 Smart Øving Lærer - Gyldendal Norsk Forla

 1. Multi 2b nettoppgaver - Gyldendal Norsk Forla
 2. Start prøve - Gyldendal Norsk Forla
 3. Multi - m.gyldendal.n

Multi 1-7 Smart Øving

 1. Hjemmeskole matematikk 1-7 Gyldenda
 2. Multi 1-7 Skolestudio - Gyldenda
 3. Spørsmål og sva
 4. Explore 3-5 Smart Øving Lærer
Multi Smart Øving | GyldendalMulti 6a nettoppgaver

Multi 2A, 3.utgave, Lærerens bok - Gyldendal Norsk Forla

Multi nettoppgaver 5

Multi 5B, 3
 • Partnerhoroskop skorpion jungfrau 2017.
 • Multiverse.
 • Dekra statistik.
 • Wünsch dir was dann kriegste das ostseewelle.
 • Mallorca reisetips.
 • Gei timelkam öffnungszeiten.
 • Kora danmark.
 • New orleans saints tropp.
 • Odeon krefeld facebook.
 • Det beste i livet er gratis chords.
 • Brunsås utan soja.
 • Coolsculpting zeltiq kosten.
 • Unwettervorwarnung magdeburg.
 • Hva er billig i england 2017.
 • Urinsystemet nhi.
 • Okcupid oder tinder.
 • Multimode monomode fiber.
 • Bama storkjøkken bergen.
 • Hvordan overføre bilder fra iphoto til minnepenn.
 • Gatwick hotel.
 • Restaurang skeppsbron stockholm.
 • Trolljegeren regissør.
 • Geheimratsecken frau hausmittel.
 • Die deutsche märchenstraße buch.
 • Bregenz stadtplan online.
 • Blyant historie.
 • Marineblå pumps.
 • Stabæk fotball logo.
 • Krw.
 • Galapagos turisme.
 • Sportscholen groningen.
 • Muskelbristning rumpa.
 • Kart over stavanger kommune.
 • Positiv el test 4 dager før ikm.
 • Pilot flight academy pris.
 • Arbeitsamt berlin friedrichshain.
 • Ancestry norge.
 • Hva heter du på tysk.
 • Hamax sykkelsete xxl.
 • Madrid weather.
 • Ship auf deutsch.