Home

1814 grunnloven

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

 1. ¶ Grunnloven 1814 til i dag Grunnloven inneholder de grunnleggende rettslige bestemmelsene om Norges statsstyre. Den endres etter spesielle regler som er gitt i Grunnloven selv. Bestemmelsene i Grunnloven handler om forskjellige forhold: om monarkiet,.
 2. I 1814 da Grunnloven ble vedtatt var det vanlig å betale høye avgifter, som naturlig nok var svært upopulære, for utføringen av rettslige forretninger. Avgiftene ble innkrevet av embetsmennene selv og gikk delvis til dem selv som avlønning og delvis til statskassen. Hensikten med paragrafen var å få et lavere avgiftsnivå
 3. Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen med 112 menn på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai og datert neste dag, 17. mai 1814. Samme dag ble regenten Christian Frederik (kronprins av Danmark) valgt til konge. Grunnloven ble underskrevet og beseglet av alle representantene den 18. mai

Grunnloven

Foto: Eidsvoll 1814/offentlig eiendom. Novembergrunnloven ble fundamentet for det politiske system og rettsvesen i Norge på 1800-tallet. Den politiske revolusjonen endte godt for Norge i 1814: Fred, grunnlov og en ny politisk kultur var et godt grunnlag for videre utvikling. Men man hadde ikke et demokrati 4. november-grunnloven undertegnes og Karl 13 velges til ny konge i Norge. I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige Samleverket Eidsvoll 1814: Hvordan Grunnloven ble til presenterte et godt og representativt utvalg fra originalkilder og senere samlinger, satt sammen og kommentert av historikeren Eli Fure. Men de utenrikspolitiske forutsetningene synes samtidig å ha blitt viet noe mindre oppmerksomhet i denne siste periode av den kalde krigen Velkommen til Eidsvoll 1814. Som stedet der den norske grunnloven ble skrevet, er det riktig å kalle Eidsvollsbygningen for det moderne Norges vugge. Kom og opplev den store historien og finn din egen rolle som demokratisk medborger i nåtiden og fremtiden

Norges Grunnlov - Wikipedi

Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget

Grunnloven fra 1814 . Norges første grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Den var moderne og fremsynt for sin tid, med inspirasjon fra blant annet USAs uavhengighetserklæring i 1776 og den franske revolusjon i 1789 17. mai-grunnloven ble vedtatt av Norges første grunnlovgivende forsamling - Riksforsamlingen på Eidsvoll - den 17. mai 1814. Samme dag valgte forsamlingen Prins Christian Frederik til Norges konge. Han var tronarving til Danmark og Norge, stattholder siden mai 1813, og fra 19. februar norsk regent Grunnlover i Europa 1789-1814. Den norske grunnloven var blant Europas mest moderne i 1814, men den var bare én av flere typer grunnlover etter den franske revolusjonen i 1789. Hvem fikk stemmerett i 1814? I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene

Grunnloven. 16. februar 1814 samlet Christian Frederik en gruppe fremstående norske menn på Eidsvoll for å drøfte norsk motreaksjon mot bestemmelsene i Kieltraktaten Bli med på feiringen av Grunnlovsjubileet med NRK Super!Se bakomfilmen her: http://nrksuper.no/super/blog/slik-blei-musikkvideoen-til/Regi: Torgrim GrimstadFoto.. Grunnloven. Lov 17. mai 1814 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 (Grunnloven - Forskningsprosjektet 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring, som du leder, ser året 1814 som et startpunkt for dagens norske samfunn. På hvilken måte? - Før 1814 var Norge en del av en større eneveldig stat og ingen politisk enhet, selv om landet av tradisjonelle grunner stadig ble omtalt som noe det en gang hadde vært, et eget kongerike Grunnlov og union 1814. Året 1814 er kanskje det mest hendelsesrike i Norges historie. Ved årets begynnelse er landet et lydrike under Danmark og den eneveldige Kong Frederik VI. Ved utgangen av året er Norge et konstitusjonelt monarki i union med Sverige

1814.no - Norges grunnlov vedtat

1814: Her ble vår egentlige grunnlov vedtatt. Det som skjedde i denne salen, mot slutten av mirakelåret 1814, var minst like viktig for Norge som 17. mai og Eidsvoll 1814. Norsk dramaserie i fire deler fra 1989. En beretning i fire deler om et lite folks kamp for selvstendighet. Sesong 1. 1. Diktat fra Kiel. 2. Kamp mot eneveldet. 3. Et edsvorent folk. 4. Riksforsamling. 1. Diktat fra Kiel , spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under.

Det var i 1814 Norge igjen ble selvstendig stat etter tiden som del av det dansk-norske rike siden 1536-1537. Regjering, regjeringssekretariat og departementer ble etablert i Christiania i mars, riksforsamlingen vedtok grunnlov og valgte konge på Eidsvolds Værk i mai Grunnloven måtte på plass før stormaktene fikk øynene opp for hva som var på ferde, sier Borlaug om mirakelåret 1814. - Ukyndig og uvøren bruk av lakksegl viser at de heller ikke var vant. Kongeriket Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai 1814, og underskrevet og datert den 17. mai 1814.Samme dag ble Christian Frederik valgt til konge.. Etter en kortvarig krig med Sverige måtte Norge akseptere en personalunion med Sverige. I henhold til Mossekonvensjonen av 14. august, abdiserte Christian Frederik 10. oktober, og Stortinget.

Grunnloven av 1814 har på mange måter blitt symbolet på norsk frihet og selvstendighet. I åra etter 1814 blomstret fedrelandspatriotismen, noe som kommer til uttrykk i mange av de fedrelandssangene som blei skrevet på 1800-tallet 17.mai-grunnloven. Den 17. mai 1814 undertegnet samtlige representanter på Eidsvoll en ny grunnlov for den selvstendige staten Norge, og de valgte Christian Frederik til konge. De viktigste idéene i grunnloven var radikalt tankegods som fikk sitt gjennomslag i den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjon Grunnloven var den nest mest radikale i verden da den ble laget i 1814. 174. Grunnloven er av de aller eldste i verden som fortsatt er i bruk. 175. Grunnlover har gjerne to sentrale pilarer, det politisk-ideologiske og det praktisk-juridiske. 176. I den norske grunnloven ligger tyngdepunktet i det praktiske. 177 Grunnloven fra 1814 . Norges første grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Den var moderne og fremsynt for sin tid, med inspirasjon fra blant annet USAs uavhengighetserklæring i 1776 og den franske revolusjon i 1789

Grunnloven fra 1814 - stortinget

Hvorfor fikk vi egentlig en ny Grunnlov i 1814? Her har du historien! I 1814 hadde Norge vært i union med Danmark i over 400 år, og all makt var samlet hos den danske kongen. Etter at Danmark havnet på tapende side under Napoleonskrigene, så kong Frederik 6. seg nødt til å overgi Norge til Sverige som ledd i en fredsavtale Grunnloven (The Constitution) The Constitution of 17 May 1814 (hist., in Norwegian) The Constitution of 17 May 1814 (hist., another version) The Constitution of 17 May 1814, as amended on 4 November 1814 (hist.) The Constitution of 17 May 1814, as of 2012, the pdf also includes other documents Da Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll i 1814 var det uten en eneste nordlending til stede. - Det har bidratt til et nordnorsk mindreverdighetsstempel, mener historiker

Menneskerettigheter i Grunnloven Den 17. mai feirer vi Grunnloven. Barnetoget går da forbi stortingsbygningen, stedet hvor dokumentet fra 1814 både ivaretas og endres Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Grunnloven er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati Bakgrunn []. I den norske grunnloven som var vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, var det i § 49 bestemt at «folket utøver den lovgivende makt ved stortinget, der består av to avdelinger, et Lagting og et Odelsting». Det skulle holdes valg til stortinget hvert tredje år. 17. mai ble Christian Frederik valgt til Norges konge, men styret hans kom ikke til å vare lenge Den senere tid har Grunnloven av 1814 vært fokus for forskning innen historie og statsvitenskap. Loga (2014, s. 167) hevder at det er mange grunner til å være stolt av denne Grunnloven. Den var datidens mest liberale grunnlov (Harket, 2016, s. 41), som tok opp i seg ny Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven - Grl

Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget

Året 1814 - Norgeshistori

Maleriet Eidsvold 1814 skildrer en helt konkret dag i 1814, nemlig 11. mai, dagen da eidsvollsmennene debatterte og vedtok Grunnlovens siste paragraf. Ifølge den siste paragrafen kan Grunnloven kun endres gjennom kvalifisert flertall Da utsendingene møttes på Eidsvoll for å vedta Grunnloven i 1814, stod landets folkevalgte overfor store utfordringer. Det stod ikke bra til i landet. De første folkevalgte kom selv fra det bedrestilte lag, men i lavere lag var det stor fattigdom, og skillet mellom fattig og rik var enormt Slik feiret de Grunnloven. Slik feiret de grunnloven. Feiret Grunnloven utendørs. Folkefesten er i gang. Mikael er tidenes yngste statsminister. Lillestortinget 2014 Replikerer - 1814 bildeserier mainflow-5. Replikerer - 1814 bildeserier mainflow-4. Til toppen Utgiver: Romerikes Blad AS

16. mai 1814: Grunnloven er ferdig! Den 16. mai 1814 var Grunnloven ferdig. Riksdagsmennene avsluttet sitt arbeid. Men på bakrommet ble det gjort noen små, men viktige endringer Her finner du alle saker som omhandler 1814_grunnloven I 1914 ønsket Norges fremste mynt- og medaljegravør, Ivar Throndsen, å slå en minnemedalje over vedtakelsen av Grunnloven på Eidsvoll 1814. Resultatet ble den historiske grunnlovsmedaljen Jubilæum 1814 - 1914, en Grunnlovsmedalje med et storslagent og detaljrikt motiv Grunnloven av 17. mai 1814 Året 1814 ble et vendepunkt i norsk historie. Den dansk-norske helstaten gikk i oppløsning, og Norge ble et selvstendig rike med egen grunnlov Eidsvoll og grunnloven 1814. Eidsvoll og grunnloven 1814. av Ole Peder Kjeldstadli. Da Norge fikk sin grunnlov i 1814, gikk vi fra enevelde til demokrati. Mer enn 400 år under Danmark. Fra 1380 var Norge i union med Danmark. Med eneveldets innføring i 1660 ble all makt samlet hos den danske kongen. Kongeloven fra 1665 var grunnlov for Norge.

Grunnloven av 1814 legger grunnlaget for Statens makt og styringsmuligheter. Sentralt står maktfordelingsprinsippet, parlamentarisk prinsipp og borgerrettighete Les om hvordan Norge fikk sin egen grunnlov Den norske grunnloven av 1814 var radikal for sin tid. Kongen fikk mindre makt enn vanlig var og flere fikk være med å bestemme. Selvsagt var ikke dette noe nordmennene fant på av seg selv. Den norske grunnloven var inspirert av en rekke skrifter, erklæringer og grunnlover rundt om i verden. Noen av de viktigste [ «1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring» var et forskningsprosjekt under Norges Forskningsråd og en videreføring av 1814-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 2007-2010. Målet var å tilføre grunnlovsjubileet i 2014 nye perspektiver om bakgrunn, omfang og konsekvenser. Presentation in Englis

1814 - Det selvstendige Norges fødsel - Store norske leksiko

Artikkel 2 i den opprinnelige grunnloven av 17. mai 1814 har lenge vært sett på som en skamplett i norsk historie. § 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales «Grunnloven 1814-2016: Historisk kommentarutgave» setter de enkelte bestemmelser i Grunnloven inn i en forfatningshistorisk og rettshistorisk sammenheng

1814-bibliografi: litteratur fra og om 1812-1814

 1. I 1814 gikk Norge ut av unionen med Danmark og inn i en langt løsere personalunion med Sverige. Med seg inn i den nye unionen hadde de en egen norsk forfatning, Grunnloven
 2. Her er om den norske grunnloven. Opplysningstiden - Den norske grunnloven Problemstillingen er: Hva er sammenhengen mellom opplysningstiden og grunnloven av 1814? Vi har sett hvordan opplysningstiden ledet til den franske revolusjon, der det gamle franske føydalsamfunnet ble kastet for det som skulle bli en liberal republikk med folkestyre, men som endte op
 3. Den norske grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Ostfold1814.no viser historiske hendelser, lokaliteter og gjenstander som er knyttet opp mot jubileumsmarkeringen på et Østfold-kart
 4. I demokratisenteret blir du tatt med på en tidsreise fra Eidsvollsmennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til stasjoner hvor barn og unges mening om blant annet Menneskerettighetene er viktig
 5. Her finner du oppgaver til ressursen Grunnloven og demokratiet i Norge. Elevene kan ta utgangspunkt i tekstene oversatt til urdu, somali, lulesamisk, sør- og nordsamisk, polsk og arabisk når de jobber med oppgavene

Forside - Eidsvoll 1814

 1. § 56 bestemte fra 1814 til 1895 at grunnlovsteksten i sin helhet skulle oppleses før valgene begynte: «Førend Valgene begynde, I 1895 ble den påbudte opplesingen begrenset til Grunnloven § 50 til § 64, og i 1972 ble paragrafen endelig opphevet. Informasjon om stortingsvalg m.m. finner man i valgloven..
 2. Grunnlov og styreform, Norge 1814-2010 Trond Nordby. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 379,-NÅ 324,-Forbud mot tilbakevirkende lover Benedikte Moltumyr Høgberg. På lager - sendes nå( 1 stk. ) Innbundet, Bokmål. 1 039,-NÅ 852,-Grunnloven, historisk kommentarutgave 18... Ola Mestad
 3. Norges grunnlov. Momenter til forståelse og diskusjon av dens tilblivelse, innhold og . politiske funksjon . Historisk bakgrunn: Kongeloven av 1665. Enevelde med visse begrensninger; mer spesielt ikke tillatt å avhende noen del av de to riker Danmark og Norge (Castberg:131) Kiel-traktaten 14. januar 1814. Bakgrunn: Napoleons-krigene med deres.

Grunnlovene som kom i Europa og Amerika rundt år 1800 omskapte datidens samfunn dramatisk. Iallfall politisk. Både Norges 1814-grunnlov og andre nye grunnlover som ble vedtatt fra slutten av 1700-tallet og fram til 1814 var sånn sett revolusjonære Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet. I den foreliggende seks binds bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 er svaret å stille spørsmål som ikke tidligere er blitt stilt, i hvert fall ikke med samme skarphet Nasjonal Samling og 1814-grunnloven En undersøkelse av Nasjonal Samlings syn på den norske grunnlovstradisjonen under okkupasjonen 1940-1945 Anna Christine Schøyen Masteroppgave i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie Veileder: Professor Odd Arvid Storsveen Universitetet i Oslo Vår 201 Grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll 17 mai 1814. Hvor selvstendighetspartiet vant, bare kortvarig vel og merke. Utover i juni havnet Norge i en kortvarig krig med Sverige og havnet i personalunion med Sverige. Personalunionen vil si at Norge hadde rett til å ha sin grunnlov og være selvstendig men måtte ha Sveriges konge som statsoverhode

1814: Grunnlov og union med Sverige. 1814 er kanskje det aller mest spennende året i nyere norsk historie. Utrolig mye skjer: Vi går fra å være underlagt Danmark til å være i union med Sverige. Vi har tre forskjellige konger i løpet av dette året. Den første er eneveldig Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (avsluttet) Prosjektet er en del av 2014-satsingen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. Prosjektet foregår i samarbeid med jurister, historikere, statsvitere og forskere fra andre fagområder, både i Norge og utlandet Eidsvoll 1814 - Eidsvollsbygningen hvor grunnloven i Norge ble underskrevet i 1814. Velkommen til Eidsvoll 1814. Eidsvollsbygningen er ett av Norges fremste nasjonalsymboler som stedet der den norske Grunnloven ble skrevet og vedtatt i 1814.. Museet rommer i dag Eidsvollsbygningen med sidebygninger og parkområde, Wergelands Hus med Demokratisenteret for unge, billettsalg og suvenirbutikk.

1814 og grunnloven - Eidsvoll 1814

Høsten 1814 ble det første stortinget avholdt. Dette første stortinget ble også kalt «den andre grunnlovsgivende forsamling» eller «det første overordentlige storting». Det ble kalt «overordentlig» (som betyr 'ekstra', 'uvanlig') fordi det møttes på et annet tidspunkt enn det Grunnloven forutsatte En norsk nasjonalfølelse bygges opp Kristian Fredrik kommer til Norge Bakgrunn: Krigen mot Sverige sveiset nordmennene sammen Fastlandsblokaden hadde tvunget Norge til å stå alene, dette ga selvtillit Studentforening i København: Norske Selskap 1811: første norske universite 2.6 Grunnloven 1814 Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet. I den foreliggende seks binds bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014 er svaret å stille spørsmål som ikke tidligere er blitt stilt, i hvert fall ikke med samme skarphet Grunnloven må, i likhet med alle andre lover, naturligvis tolkes. Generelle ord og formuleringer må settes inn i en sammenheng, og vurderes i lys av ulike faktorer

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

 1. erande statsforma da. Ideologien var at monarken hadde makta si frå Gud, og innbyggjarane hadde berre å lyde.
 2. 16. mai 1814 ble grunnloven vedtatt i endelig form av Riksforsamlingen, etter at en redaksjonskomité hadde ryddet i språk og stil og slått sammen noen paragrafer (og i forbifarten strøket religionsfriheten, helt ubemerket). Så hvorfor går vi ikke i tog 16. mai? Svaret får vi om vi blar om fra sida der siste paragraf står [
 3. Eidsvoll i 1814 og hvordan Wergeland gjorde 17. mai til en festdag. Elevene har også laget en spørreundersøkelse om 17. mai-sangene, og de har fortalt historien om flagget vårt og 17. maifeiringen. På mellomtrinnet har elevene blitt kjent med de fem bergenserne som var med på å lage Grunnloven på Eidsvoll i 1814. Elevene ha
 4. Eidsvold 1814, maleri av Oscar Wergeland (detalj) Kong Harald åpnet jubileet for Grunnloven med disse ordene i sin nyttårstale. Med få ord la han vekt på det viktigste, nemlig at den også i 2014 er relevant og virker inn på nordmenns liv og hverdag. Prins Christian Frederik og den reviderte Grunnloven av 4. november 1814

1. Den Norske Grunnloven er selve forsikringsselskapet til det Norske folk, ja for alle som er Norske statsborgere og bosatt i Norge. I Grunnloven ble folkets rettigheter nedfelt på en lettfattelig måte slik at menigmann ikke skulle ha problemer med og forstå innholdet. De tregrunnpillarene: Rett til utdanning, arbeid, og helsevern er nedfelt i Grunnloven som en garanti for e Grunnloven av 4. november 1814 er en modifisert utgave av Grunnloven av 17. mai, tilpasset det faktum at Norge gikk inn i union med Sverige, og at den svenske konge ble konge også av Norge. Mer informasjon på stortinget.no. Nominasjoner fra Stortingsarkivet (PDF) Norges dokumentarv Vi var det i 1814, med tanke på hvilken dramatisk epoke grunnloven vår ble til på, og den tiden vi lever i nå, sier Tore Hansen. Mannen i skogen, skiløperen, elgen og de andre arketypene hans er med når den store 1814-utstillingen åpner i Galleri Festiviteten [

1814 - hvordan Norge fikk sin egen grunnlov Kapittel 3 og 4 er faktatunge kapitler som det kan være vanskelig for elevene å få oversikt over. Samtidig er intrigene rundt overføringen av Norge til Sverige interessante å se på, både med tanke på virkningene av ideene fra opplysningstida og med tanke på den politiske revolusjonen i Europa Andre ting ble innført som vi enda har, men mye er endret i Grunnloven siden 1814. Det skal vi være glade for. Noe går fremover, og å holde på gamle idealer er sjelden et gode. Å la seg inspirere av historien er noe helt annet, og ikke minst: det å lære av historien er helt sentralt for å skape gode samfunn i fremtiden Jens Johan Hyvik: 1814 og Grunnloven sett fra regionene Høgskulen i Volda, Notat 4/2012. Ragnhild Hutchison: Tollistene på nett. Søkbar database over tollistene fra de viktigste norske tollstedene 1786-1794. Jakob Maliks: Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd. Heimen. Nr. 1. 2012. Steinar Supphellen: National-Festen. Den norske grunnlova er ei grunnlov som stammar frå 1814.Ho er den høgste rettskjelda i Noreg, og legg grunnlaget for statsforma i landet. Grunnlova, naturretten, konstitusjonell sedvanerett, menneskerettane og internasjonal rett utgjer dei viktigaste fundamenta for norsk statsform, rettsforståing og lovverk. Grunnlova byggjer på folkesuvereniteten som reknar med ein viss samfunnskontrakt.

Grunnlovsmedaljen jubileum 1814-2014 Det Norske Myntverket

 1. Den norske Grunnloven av 1814 er den nest eldste i verden som fremdeles har sin gyldighet. Bare den amerikanske konstitusjonen av 1787 er eldre. Grunnloven av 1814 satte den liberale rettsstaten med lovstyre, rettigheter til borgerne, maktfordelingsprinsipp og demokrati i system. Alle lover i Norge har sin gyldighet fra Grunnloven. Ingen grunnlov av 1814, inge
 2. 17. mai-taler om Eidsvoll og 1814 kan være traurige greier. Men det er det liten grunn til. Dommere fra kaperdomstoler skrev nemlig Grunnloven vår
 3. Norges Grunnlov fra 1814 var svært fremsynt dengang den ble utarbeidet. Grunnloven er fremdeles gjeldende norsk lov. Norges Stortings- og regjeringspolitikere opptrer i stor grad som om Grunnloven
 4. Grunnloven Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, står fremdeles ved lag. Stortinget har imidlertid endret og sløyfet en hel del paragrafer etter som tidene har forandret seg. Men selv i dag har Grunnloven beholdt språkformene fra den gang
 5. ar 22. oktober 20161 1. Bakgrunn I anledning Grunnlovens 200-års jubileum i 2014 vedtok Stortinget den største grunnlovsreformen siden 1814.2 Arbeidet hadde startet i jun
 6. 1814 - Eiker og Grunnloven. Bergh, Anne-L Endret:21.02.2014 09:00 I 2014 er det 200 år siden den norske grunnloven ble vedtatt og Norge ble et demokrati. Mange deltok i denne prosessen, og 1814 var et år med mange begivenheter. I en liten utstilling vil.
 7. 17. mai skal Grunnloven igjen feires over hele landet med barnetog, sukkerspinn og korpsmusikk. Norges Grunnlov er faktisk en av de eldste konstitusjonene i verden. Hvordan har Grunnloven endret seg siden 1814 og hvorfor overlever noen grunnlover lengre enn andre
Historie | Demokratijubileene i RogalandEidsvollsbygninenYtringsfrihet – Wikipedia

Oscar Wergelands maleri «Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814», som henger i Stortinget til minne om utformingen av Norges grunnlov. Foto: Stortingsarkivet / Wikimedia. I Aftenposten for 7. juni går politiadvokat Kai Spurkland kraftig i rette med professor Matlary, som i samme avis den 6. juni bebreider politiet for at de ikke grep inn og hindret fredagens demonstrasjon I 1814 samlet 112 menn seg i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Her lagde de den norske Grunnloven. Før dette hadde Norge vært styrt av Danmark i 400 år. Det er mange grunner til at Grunnloven er viktig, men særlig fordi den bygger på tre viktige prinsipper Denne grunnloven innfører markedsliberalisme, og den setter EUs institusjoner over medlemslandenes egne institusjoner. Blir Norge medlem blir norske statsinstitusjoner underordna EUs institusjoner. Et annet paradoks når vi skal feire «Grunnlovens dag» på mandag er at 17. mai-komiteen i Oslo ikke tillater bruk av andre flagg enn det norske flagget og FN-flagget i hovedstadens 17. mai-tog

Norges Grunnlov. 17. mai 1814 ble Grunnloven underskrevet. (Vedtatt) Hva skjedde før 1814? I 1789 var det revolusjon i Frankrike. Folk gjorde opprør mot kongen, kirken og adelsmennene. Etter 10 år med krig lot Napoleon seg utrope til keiser i Frankrike. Norge og Danmark hadde vært ett kongerike i 400 år Grunnloven av 1814: Folkerepresentativ, men ikke demokratisk Publisert 12. mars 2014 12:05 Mennene på Eidsvoll inviterte ikke fattige, voksen ungdom eller kvinner inn som deltakere i det politiske fellesskapet Den Norske grunnloven, eller Kongeriket Norges grunnlov, er fra 17. mai 1814 og har vært revidert noen ganger. Dagens lovtekst finner du her: Kongeriket Norges grunnlov Grunnloven har også sin egen nettside hos Lovdata hvor fu kan utforske ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Grunnloven fra 1814 og frem til 2014 Eidsvoll og grunnloven 1814. av Ole Peder Kjeldstadli. Da Norge fikk sin grunnlov i 1814, gikk vi fra enevelde til demokrati. Mer enn 400 år under Danmark. Fra 1380 var Norge i union med Danmark. Med eneveldets innføring i 1660 ble all makt samlet hos den danske kongen. Kongeloven fra 1665 var grunnlov for Norge frem til 1814

Siste gudstjeneste med valgmannsvalg i Nordland ble holdt så sent som 1. juli 1814, i Ofoten. Amtmann Elster fikk aldri kalt valgmennene fra Nordland inn til representantvalg. Kunngjøringene om at Riksforsamlingen var avsluttet og Grunnloven vedtatt, kom fram før han kom så langt Grunnloven av 1814 ga stemmerett til menn over 25 år som hadde vært bosatt i landet i fem år. Retten gjaldt alle embetsmenn, for eksempel dommere, prester, universitetsprofessorer og offiserer. Den gjaldt også for kjøpmenn og de som eide eiendom av en viss verdi i byene. På landsbygda var stemmeretten forbeholdt bønder som eide eller leide matrikulert, dvs. skatteberegnet, jord Da Grunnloven ble vedtatt, var borgernes eneste frykt at staten skulle komme og ta dem. I dag er trusselen at staten svikter oss når vi trenger den. Han kaller Grunnloven «en torso av et nasjonalmonument fra 1814». Det mangler heller ikke på viktige samfunnsområder som kunne forsvare en plass i Grunnloven DAGBOK 1814: Grunnloven kunne ikke bli til bare gjennom plenumsmøter i Rikssalen. Med 112 menn på benkene, uten politisk erfaring, i et land som aldri hadde hatt noen grunnlov. Noen måtte snekre sammen et utkast. Det trengtes en komité

NRK TV – Jakten på Norge 1814-2014 -TV

Norges Grunnlov - Jusleksikon

Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 - 2020 Prosjektet er en del av 2014-satsningen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. En historisk kommentarutgave til Grunnloven vil gi en dypere forståelse av den norske forfatningshistorien. Kilde. 1814 er et år som har stått igjen som et av de viktigste og gledeligste årene i vår historie. Norge blir et selvstendig rike, riktignok i kongefellesskap med Sverige, og vi får en egen grunnlov. Men året representerer ikke bare glede og storhet. 1814 også et år preget av omskiftninger og spenninger i det norsk Kort om prosjektet Prosjektet sitt formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet. Tekst og bilder om to av prosjektets hovedtemaer: Grunnloven som symbol Innvandrere og nasjonaldagsfeiring Prosjektet samler inn opplysninger om nordmenns forhold til grunnlov og grunnlovsfeiring gjennom en spørreskjemaundersøkelse

1814-kvartett for unge | BOK365

17. mai-grunnloven - Wikipedi

1814. Oscar Wergeland (1844-1910): Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Hva skjedde i 1814? Hvilke drivkrefter sto bak den gryende norske nasjonalfølelsen i årene fram mot 1814? Hvilke likheter og forskjeller er det mellom den norske og den franske og den amerikanske grunnloven Man kunne tenkt seg at dersom standstankegangen var det viktigste ved 1814-Grunnloven, så burde kvinner i posisjon som husholdsoverhoder - altså enker som fortsatte som selvstendige gårdbrukere, eller som drev en håndverks- eller handelsbedrift - ha fått stemmerett slik som menn i tilsvarende posisjon Norges første grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven ble skrevet av menn som ville løsrive Norge. Den var moderne og fremsynt for sin tid, med inspirasjon fra blant annet USAs uavhengighetserklæring i 1776 og den franske revolusjon i 1789 Sjoa-mann var med å vedta Grunnloven. Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll 1814. Utfyllende bildetekst, se nederst i artikkelen. Kommandersersjant og gardbruker Paul Thorsen Harildstad fra Sjoa - opprinnelig heidøl - var eneste gudbrandsdøl, da 112 menn fra by og land møttes på Eidsvoll i 1814 for å utarbeide Grunnloven. 200-årsjubileet 2014 markeres i alle landets kommuner med.

Norge i 1814 - Norgeshistori

November, Det overordentlige storting vedtar revidert grunnlov og velger Karl 13. som norsk konge To hovedoppfatninger av 1814 Friheten i gave: Stormaktspolitikken brøt inn over Norge: Sverre Steen og Jens Arup Seip Forberedt av indre vekst og utløst av utenrikspolitiske hendelser: Ernst Sars, Halvdan Koht, Knut Mykland og Kåre Lunden Lykke til med eksamen 27. mai! 24.4: Bakgrunnen. 1814 og Grunnloven har - hver på sin måte - spilt en betydelig rolle i den nasjonale historien. Derfor har også perspektivet vært nasjonalt. Da jeg, for det som begynner å bli en del år siden, holdt på med min hovedoppgave om Jacob Aall og det nasjonale i årene fram til og med1814 Grunnloven vår er en samling av sentrale norske forfatningsdokumenter fra 1814 og Grunnlovens senere utvikling. I den 16. utgaven er Grunnlovens tekst og tilknyttede faksimiler oppdatert. Boken er lagt opp slik at også lesere uten forhåndskunnskaper i st Stokke kulturskoles animasjonsprosjekt har denne gangen kommet til Vear skole. Her har 5. trinn laget animasjonsfilm om hendelsene som førte frem til dannelsen av Norges grunnlov i 1814. Flott.

Grunnloven - Arkivverke

• Svenskene godtok grunnloven og Kristian Fredrik abdiserte. • 4.november 1814 vedtok Stortinget den nye grunnloven og valgte Karl 13. Av Sverige til norsk konge (Karl 2.). • Unionen mellom Norge og Sverige var en personalunion. Det vil si at de to landene ikke skulle betraktes som én stat, slik unionen Danmark-Norge Den danske prins Christian Fredrik, som var statholder i Norge, samlet en del norske stormenn på Eidsvold, og der blir man enige om å kalle sammen en nasjonalsamling senere på året for å ta stiling til den nye situasjonen for landet.I april møtes så 112 utsendinger fra hele landet, og i løpet av noen uker vedtar de en ny grunnlov for Norge, den 17.mai 1814 De internasjonale rammene rundt 1814-grunnlovene Professor Sigmund Kvam 5. juni holdt professor Sigmund Kvam ved Avd. for økonomi, språk og samfunn foredrag om de internasjonale og historiske rammene rundt grunnloven fra mai 1814 og revisjonen i november samme år Bakgrunn for 1814. Som svensk kronprins bestemmer den ex-franske general Karl Johan seg i 1812 for å satse på å overta Norge som krigsbytte fra Danmark. Han stoler ikke på stormaktenes løfter om dette. Ved Kieltraktaten tvinger han gjennom sin vilje i forhold til et svekket dansk rike

Industrialiseringen i Norge – WikipediaJean Baptiste Bernadotte | HISTORIAなぜナポレオンの辞書には「不可能」がないのか? | Bizコンパス -ITによるビジネス課題解決事例満載!

Ordføreren åpnet utstillingen 1814 Eiker og Grunnloven Olsen, Julie Skui Endret:04.03.2014 09:09 Med den historiske utstillingen i rådhuset i Hokksund, sparket ordfører Ann Sire Fjerdingstad i gang feiringen av årets 200-årsjulileum for grunnloven. I 2014 er det 200 år siden den. I grunnloven av 1814 sto det i paragraf 2 at jøder ikke hadde adgang i Norge. I 1851 ble dette forbudet opphevet. Henrik Wergeland var bla en som var engasjert i kampen og støttet jødene. Nov 5, 1852. Sameopprør Samene var mye under press på 1800-tallet, og ble truet som en liten minoritet. Bla med å. Da Norge fikk sin egen grunnlov, stod Det Kongelige Frederiks Universitet i sentrum av begivenhetene. DET UNGE UNIVERSITETET: Bygningen til venstre på dette postkortet fra universitetets jubileumsfeiring i 1914 er trolig Moestuegården, leiegården hvor universitetets første studentkull fikk sin undervisning i 1814 Grunnloven (kongeriket Norges grunnlov) av 17. mai 1814 med endringer, sist ved lov av 12. juni 2015 nr. 623 (i kraft 1. juni 2015) og historiske note Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red.), Oslo 2013. (Informasjonsside hos Pax Forlag, melding i Historisk tidsskrift 04/2014 og i Nytt Norsk Tidsskrift 04/2014) Maktfordeling og 1814, Fagbokforlaget: Bergen 2012 Start studying Grunnloven 1814. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

 • Profet och bibelbok.
 • Halloween party stuttgart kinder.
 • Interiørbutikk strømmen storsenter.
 • Caribbean france.
 • Multimode monomode fiber.
 • Elektrisk bil med fjernkontroll.
 • We are the world 2010.
 • Wörter mit ß liste.
 • The moon landing nasa.
 • Ffn braunschweig.
 • Beziehungsberatung berlin.
 • Geheimratsecken frau hausmittel.
 • Haus mieten saalfeld rudolstadt.
 • Nadh h.
 • Tv 2 nyheter underholdning.
 • Hvordan be om helbredelse.
 • Spontanabort uke 5.
 • Aeg lavamat protex 7 kg bedienungsanleitung.
 • Frityrkoker 2 liter.
 • Bordplassering verktøy.
 • Aqw acc.
 • Ømme lymfeknuter armhulen.
 • Historie påbygg lydbok.
 • Nordhausen deutschland.
 • Spremberg sehenswürdigkeiten.
 • Login to social club.
 • Youtube banner template psd.
 • Martha washington.
 • Hair crissy.
 • Hvordan virker audible.
 • Zahnfleischentzündung medikamente.
 • Lequel de nous jeu.
 • Voss vindtunnel priser.
 • Vitenskapelig undersøkelse.
 • Pizza weingarten baden.
 • Arne jacobsen bord.
 • Shameless season 8 schedule.
 • Linz allemagne.
 • Powerpoint load template.
 • Nuclear blast label.
 • Verdens beste vinåpner.