Home

Hva er naturens bæreevne

bereevne - økologi - Store norske leksiko

 1. Bereevne eller berekapasitet er den største mengda individ av ein art som kan leva i eit visst område over lang tid. Dette talet vil ofte vera avgrensa av mellom anna mattilgang. . Store norske leksikon Logg inn. bereevne - økologi Brødsmulesti Store norske leksikon. Biologi. Vitenskapsgrener i biologien
 2. Bruntlandrapporten er i dag et førende dokument i forhold til bærekraftig utvikling. Kommisjonen som skrev rapporten, fremhever en tro på at mennesker kan bygge en framtid som er rikere, tryggere og mer rettferdig, innenfor naturens bæreevne
 3. dre presise carrying capacity ( økologisk bæreevne ) også har vært benyttet
 4. <p>En dynes bæreevne er betegnelsen på måleenheten som beskriver en dynes isoleringsevne, altså fyllets evne til å holde på varme. Jo høyere bæreevne dynen din har, jo bedre isolerer den.<br /> <br /> Det er forskjell på hvor godt de ulike duntypene isolerer. Ederdun fra ærfugler har den beste isoleringsevnen etterfulgt av dun fra gjess og moskusand. Dun fra ender har en lavere.
 5. Områdets bæreevne - det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over tid.. Eksponentiell vekst - kalles også ukontrollert vekst og har en j-formet vekstkurve. Eksempel på slik vekst er når en ny art inntar et område og vokser raskt. Tetthetsavhengig vekst - kalles også vekst mot bæreevne og har en s-formet vekstkurve
 6. Bæreevne på hvert av dekkene skal kunne ta ca en fjerdedel av bilens tillatte totaltvekt eller halvparten av tillatt akseltrykk på henholdsvis aksel 1 og 2 . Det er ofte forskjell på disse angående tillatt akseltrykk. I vognkortet på bilen er bæreevne definert under Min . L med et tall, eks 95 , ikke Min . hast
 7. Det er flere grunner til at naturen får så stor betydning for utviklinga av norsk nasjonal identitet. For det første var man inspirert av den franske opplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Tilbake til naturen var hans motto. Det er naturen, ikke sivilisasjonen, som er best for menneskene

bæreevne. så mange av en art som kan leve innenfor et avgrenset område over lengre tid. begrensende faktorer. er abiotiske eller biotiske faktorer som begrenser veksten og utbredelsen til en art. abiotiske faktorer. Ikke-levende faktorer. Eks: temperatur, vann. biotiske faktorer konstruksjoner er 95 % (ref. BSI DD 240). Det antas at det er tilsvarende pålitelighet til bæresystemet. Prosjekteres derfor med redusert bæreevne. • Påliteligheten til at et bæresystem skal holde i R15 (preakseptert løsning) eller R30 er den samme. Sannsynlighet for svikt er derfor 0,5 % Dermed kan vi vurdere hva som må til for å bevare naturen og livsgrunnlaget vårt for kommende Det er mer enn naturens bæreevne. Publisert 06.05.2019, kl. 12.00 Oppdatert 08.07.2019, kl.

Naturrett, rettslære som hviler på den forestilling at på grunn av sin natur og naturens orden og lovmessighet har mennesket visse opprinnelige, allmenne rettigheter og plikter. I antikken er denne tanke klart antydet hos stoikerne, som hevdet at alle skrevne lover hentet sin gyldighet fra naturens ordning, som også åpenbarte seg i menneskets samvittighet Hva er bærekraftig utvikling? Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987. Rapporten ble utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, nedsatt av FNs generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar Hva er naturen verdt? Du og jeg er innvevd i naturens flettverk, tettere enn du tror. Naturens myldrende mangfold av arter bidrar med det vi kaller økosystemtjenester eller naturgoder Hva som er et vakkert landskap er det global enighet om. Alle mennesker, til alle tider, har mer eller mindre det samme bildet av hva som er et vakkert landskap. Men så er det jevnt slutt også, med overensstemmelsen. - Jeg ønsker at det blir informert mer aktivt om naturens betydning for psykisk helse, sier Bondevik

naturfag.no: Bærekraftig utviklin

For å vite hva som er kvalitet og hva som vil gi grunnlag for en god dundyne og pute kreves det lang erfaring. Vi har satt vår nedre grense for dyner og puter på 60 % dun, eller 60/40 om du vil. Mer fjær enn dette gir etter vår mening et lite komfortabelt og et lite holdbart produkt Hva har klima og miljø med bærekraftig utvikling å gjøre? Når vi snakker om klima og miljø-dimensjonen av bærekraftig utvikling, handler det om å ta vare på naturen og klimaet. Vi mennesker er helt avhengige av naturen, og måten vi bruker naturens ressurser på i dag har store konsekvenser for både kloden og oss mennesker Er mennesker fredelige og edle, eller er vi naturens verstinger? KOMMENTAR: Hva er den egentlige menneskelige natur? Er vi ravende, sadistiske voldtektsmenn og barnemordere - eller er vi fredsæle, tolerante pasifister? spør Erik Tunstad

Naturens bæreevne - Økologisk husdyrhol

 1. Naturens tålegrense var et begrep som ble benyttet for å dimensjonere forurensingsreduserende tiltak. Den mest utbredte anvendelsen var ved reduksjon av utslipp til luft av svovel og nitrogen, for å redusere forsuring og overgjødsling. Ved Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk Meld. st. 21 (2011-2012) fikk begrepet nytt innhold som et mål på naturens bæreevne og rensekapasitet
 2. Og du skal se etter høy bæreevne, jo høyere tall, jo bedre. Jo finere dunblanding, desto høyere er evnen til å bære vekten. Du bør ikke velge en pute eller dyne med lavere bæreevne enn 7. De mest utbredte dundyner og puter på det skandinaviske markedet er fylt med dun som har en bæreevne på 8-10
 3. Forklar uttrykket naturens bæreevne. Gi eksempler på miljøproblemer som bruk av naturressurser gir. I 1987 kom rapporten Vår felles framtid. Hva er løsningene
 4. Hva er bæreevnen? Bæreevne er en bestemmelse av hvor mye vekt jord kan ta, en viktig del av forbereder seg på å bygge på nye bakken. Jordas toleranse for belastninger kan bestemme den generelle begrensninger på noen struktur bygget på det, så vel som den mest hensikt
 5. Dundyne - hva er bæreevne? Dun er gjerne det første man tenker på når man tenker på dyner og puter. Det er mykt, godt og gir god varme. Riktig dyne forvandler sengen til en sky av komfort. Dun er lyst og luftig samtidig som det puster aktivt
 6. Iherdig vaktbikkje for naturens bæreevne Publisert 01.02.2005 Under denne tittelen gir Sandefjords Blad vel fortjent heder til Alexandra Hauge, leder av Naturvernforbundets lokallag i Sandefjord

Start studying Kosmos 9. De livsviktige naturressursene. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Formålet med å se nærmere på dette er jo selvsagt min grunninnstilling at mennesket ER natur. Da må vi ha ærefrykt overfor naturen - og dermed må vi vite hva natur er. På FB fant jeg følgende (fritt sitert): Mennesker er til for og elskes, ting for og brukes. Ikke rart det blir kaos når tingene elskes og mennesker brukes

Hva er biologisk bæreevne? Biologiske bæreevne er definert som det maksimale antall individer av en art som kan eksistere i et habitat på ubestemt tid uten å true andre arter i denne habitat. Faktorer som er tilgjengelig mat, vann, deksel, byttedyr og rovdyr vil påvirke biologiske bæreevne Istykkelse er en av flere faktorer som bestemmer isens bæreevne. Istykkelsen vil alltid variere noe på en innsjø, mest på store innsjøer og innsjøer med stor gjennomstrømning. Men all is er ikke sterk is. Særlig sørpeis dannes i ulike kvaliteter, alt fra helt ubrukelig til nesten ståliskvalitet Okey, læreren vår i natufrag har plutselig bestemt seg at vi skal ha prøve i morgen. Det som er kjipt er at jeg ikke har bok, har glemt den et eller annet sted, for jeg finner den ikke nå. Læreren vår har gitt oss prøva, men det hjelper ikke stort når jeg ikke har noe å lese på. Dessuten må jeg l.. Hva er bæreevne til de forskjellige materialene? NYTT TEMA. Side 1 av 2 Neste > Innlegg: 4564. Finckenhagen. 26.07.10 22:59. Del. Skal spikre i sammen noe greier her og lurer på om noen vet hvor langt man kan dra en tofire før den må ha støtte under igjen Bæreevne er et begrep som brukes for flater eller lange gjenstander som er ment å tåle en viss vektmessig belastning. Det gjelder så vel for islagte vann, trelast, gulv, flater av annen art, tauve [..

Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner er å oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i nødvendig tid for rømning, redning og slokking Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner er å oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning slik at byggverket ikke styrter sammen under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for rømning og redning Hva menes med bæreevne?. Det som menes med bæreevne er at det forteller oss om hvor mange individer et økosystem klarer å håndtere. Det er gjennomnitlig 2 hektar plass der man kan dyrke mat,vann og energi Europa bruker gjennomsnittlig 4 hektar mens Usa bruker over 4 ganger så mye som de bør bruke altså hele 9 hektar Det er imidlertid en utfordring at det legges svært forskjellige betydninger i begrepet, og at det derfor er vanskelig å definere akkurat hva en bærekraftig utvikling er. Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov

Hva betyr en dynes bæreevne? JYS

Som verdigrunnlag er naturens egenverdi blitt en tilleggsopplysning. Etter to avsnitt om naturens produksjon av ulike økosystemtjenester står det: «I tillegg til den betydning naturen har for mennesket, har naturen og dets mangfold også en egenverdi.» Dette er den eneste gangen naturens egenverdi nevnes lav bæreevne e.l., bestemmes største tillatte aksellast og største tillatte totalvekt som kan passere brua. Aksellast/totalvekt forkortes AT. Spesialtransport Spesialtransporter er kjøretøy/vogntog som har større aksellaster, boggilaster, trippelboggilaster og totalvekter enn bruksklassene, men er knyttet til disse etter spesielle regler

Hej Pia, tak for dit svar. Kvalitets moskusdunsdyner fås kun i bæreevne 11, da det er de eneste dun fra moskusanden, som bruges til dyner. Så hvis du vælger en dyne med gåsedun bæreevne 11 er de 2 dyner nøjagtig lige gode, men da gåsedun i øjeblikket er ret dyre, vil gåsedunsdynen med sikkerhed være betydelig dyre end moskusdunsdynen, og dermed er moskusdynen det bedste køb Bæreevne. Bæreevnen er et uttrykk for hvor sterke dunene og fjærene er, og dermed hvor mye luft kan dynen inneholde. Dette er det viktigste målet for kvaliteten til fjær og dun. Dun og fjær med høy bæreevne fanger mer luft og har derfor en bedre isolasjonsevne

Miljøvennlig oljefond og sparepenger - WWF

Naturfag Påbygg - Vekst i populasjoner - NDL

Hvor stor bæreevne må dekkene ha på bilen

 1. Hva er den øverste fartsgrensen du har lov å kjøre når du kjører med henger? Øverste fartsgrense er 80 km/t for tilhenger med brems. Øverste fartsgrense er 60 km/t for tilhenger uten brems, men viss tilhengeren har under 300 kg i aktuell vekt er det tillatt å kjøre i 80 km/
 2. Glitrende fortellinger om vårt samspill med naturen Du og jeg er innvevd i naturens flettverk, mye tettere enn du tror. Millioner av arter gir oss mat, medisin og et levelig miljø, i tillegg til at naturen gir oss kunnskap og glede. På engasjerende vis forteller Anne Sverdrup-Thygeson spennende og tankevekkende fortellinger om naturen. Forfatteren tar oss med ut i regnskogen, der.
 3. Hva er bæreevne? De fleste dundynene blir spesifisert med en såkalt «bæreevne», som blant annet er et uttrykk for hvor bra dynen er til å løfte seg igjen når du har presset den sammen. Bæreevnen blir beskrevet fra 2 til 13, der 13 er best

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine Det internasjonale naturpanelet fremskaffer kunnskap og bidrar til å hindre tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Miljødirektoratet representerer Norge i plenumsmøter, nominerer eksperter til arbeidet og informerer om panelets arbeid, blant annet gjennom å presentere rapporter og lage faktaark om Naturpanelet Tanken er at vi lærer best gjennom å gjøre- og at vi trenger å oppleve hva det vil si å selv skape forandring. Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg

Norsk - Hvorfor blei naturen sentral for nasjonsbygginga

Du er her: Forside / Regionrådet / Prosjekter / Hadeland - nært og naturlig Hadeland - nært og naturlig Hadeland skal bli den mest attraktive bo- og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne Ytong er et byggemateriale som som ingen andre gir optimal varmeisolasjon og solid kvalitet. Silka kalksandstein benyttes der det foreligger spesielle utfordringer med statikk og støy. Ytong Multipor isolasjon er en energibesparende løsning til nybygg og renovering, og benyttes til innvendig isolasjon, fasadeisolasjon og takisolasjon

Naturfag, suksesjon, populasjoner og bæreevne Flashcards

Vi mennesker deler planeten med et mylder av trær, planter, dyr og fisk som lever i mange typer natur. WWF jobber for å verne dyrene og deres leveområder i naturen Vi har til enhver tid mange flere mineralstuffer på lager enn de som ligger ute i nettbutikken, men jobber med å legge ut en vesentlig større andel av utvalget de nærmeste ukene. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post dersom det er noe du ikke finner

Koronaepidemien og naturen: Hva er sammenhengen? Koronakrisen har snudd Norge og verden på hodet, og viser tydelig at det er viktigere enn noensinne at vi står sammen for vår egen og naturens helse Vi behandler veier med Dustex, som er en effektiv og svært miljøvennlig behandling av grusveier. Dustex binder grusen, reduserer støvplagene og styrker toppdekket på veien. Hva er Dustex? Dustex er et grusbehandlingsmiddel som produseres av Borregaard, og er basert på naturens eget bindemiddel. Ligning binder trefibrene i grantrær sammen Hva er en art? Hvis du spør en ikke-biolog, og kanskje en god del biologer, er svaret gitt. En art består av alle individer som kan pare seg og få fruktbart avkom. Dette kalles det biologiske artsbegrepet, og er utbredt i lærebøker i grunnskolen og på videregående. Men. Du har sikkert skjønt at det ikke er så enkelt Enova er for tiden i ferd med å redusere noen av sine støtteordninger, men det er fortsatt noe å hente for deg som ønsker å investere. Se hva som gjelder for din bolig. strømsparing miljøtiltak miljø enøk-tiltak enøk-støtte enøk økonomisk enova energiøkonomisering energisparing energi og miljø miljøvennli

Ny rapport om naturens tilstand får FN til å slå alarm

naturrett - Store norske leksiko

Hva er markenes bæreevne for elg? Beite og snø avgjørende. Kongsvinger Skotterud Bjørkelangen Kongsvinger Typisk er elgen tung og kraftig i lavereliggende strøk ned mot bygda og lettere i høyereliggende områder innpå skauen Hemsing et al. 2009 Slaktevekt åring Hva er vel bedre enn å falle i dyp søvn etter en lang dag. Her er det ikke spart på noe og du får en dyne som er førsteklasses. Dunet har gjennomgått en omfattende kvalitetstest hos IDFL (International Down and Feather Laboratory) der det er testet etter de europeiske standardene (EN) for: Bæreevne, Duninnhold, Renhet og Type fugl Om skjeden er for tørr eller penis for myk, kan det være at dere ikke er kåte nok eller veldig nervøse. Bruk litt lengre tid på å bli trygg og sikre på hverandre. Vær sikker på at dere ønsker å ha sex sammen. Dere kan også forsøke glidemiddel. 3. Jeg er usikker på hva du tenker på med spørsmålet hvor lenge det pleier å vare. Vi behandler veier med Dustex, som er en effektiv og svært miljøvennlig behandling av grusveier. Dustex binder grusen, reduserer støvplagene og styrker toppdekket på veien. Hva er Dustex? Dustex er et grusbehandlingsmiddel som produseres av Borregaard, og er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Ligning binder trefibrene i grantrær. Hva forsker kjønnsforskere på i dag? Spørsmålet kan synes enkelt, men viser seg raskt å være nokså omfattende. Vi inviterer sentrale kjønnsforskere i Norge til en ny kronikkserie der vi nettopp spør hva kjønnsforskning er i dag

Mai er også en måned med mye eksamener for studentene som begynner å avslutte studieåret sitt i Tromsø. Temperaturen stiger og snøen forsvinner sakte, men sikkert. I slutten av måneden er midnattssolen klar for å lyse opp sommernettene. Opplev naturens spill fra vinter til sommer og dra på fjordturer enten i bil, båt eller minibuss Arne Johan Vetlesen. The Denial of Nature.Environmental philosophy in the area of global capitalism.. Routledge, 2015. Enhver som virkelig ønsker å bli filosof, skriver Edmund Husserl i sin Cartesianske meditasjoner, må én gang i livet falle helt tilbake på seg selv, og i seg selv prøve å kullkaste alle vitenskaper som til nå er akseptert og forsøke å rekonstruere dem Hva er bæreevne til de forskjellige materialene? NYTT TEMA. Neste >> 1 2. Finckenhagen Innlegg: 4564. 26.07.10 22:59. Del.

Bærekraftig utvikling - F

Bæreevner. Bæreevnetabeller I bæreevnetabellene angis karakteristisk bæreevne (R k) for én eller to utspikringer av beslaget.A lle b æreevnene er angitt i kN, der 1 kN tilsvarer 100 kg. Kraftretning (F) og utspikring er illustrert ved de enkelte tabellene. Hvis det ikke er en beskrivelse eller illustrasjon av utspikringen, skal det spiker i alle hullene i beslaget Bæreevne er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et områder over lengre tid. Jeg er ikke sikker på hva du mener . Simuleringen av populasjonen av reinsdyr forteller oss at hvis rovdyrene blir utryddet vil reinsdyrpopulasjonen øke helt til de ødelegger beitegrunnlaget for seg selv og bestanden vil synke dramatisk

Hva er menneskets natur? Få i samfunnsdebatten er opptatt av å skjønne nærmere hvordan arv, biologi eller evolusjon påvirker oss, skriver Leif Edward Ottesen Kennair. BLANKE ARK: Vi er så plastiske at vi kan utvikle oss til nesten hva som helst, så lenge kulturen tillater det. Eller er det ren ønsketenkning Hva gjør egentlig naturen for oss? Og bør vi kanskje reflektere over måten vi formulerer dette spørsmålet? Artene i naturens økosystemer er biter i et puslespill,. Hei jeg skal snart ha muntlig eksamen, åsse er jordas bæreevne en del av oppgaven, kan noen fortelle meg hva de vet om dette punktet, har så lyst til å få med mest mulig, og at det skal bli en så bra presantasjon som mulig Hva truer mangfoldet i norsk natur? Naturens mangfold er under press fra flere hold. Endring av leveområder, spredning av arter, overbeskatning og forurensning er noen av de største truslene. Presset på naturen kommer både av økt folketall og av vår måte å leve på

Ved bygging av veg er det viktig at en velger de riktige materialene til de ulike delene av konstruksjonen. Materialvalg påvirkes av påkjenninger og belastninger Forskning kan tyde på at selv om gutter og jenter har samme kognitive ferdigheter fra naturens side får jenter mer valuta for sine ferdigheter i utdanningssystemet i form av karakterer enn hva gutter gjør (NOU 2019:3). Det er politisk interesse for å se på hva som forklarer disse forskjellene og for å tilrettelegge for at begge kjønn har. 3 Bæreevne for Vartdal Ringmur med såleblokk der betongbredden er 380 mm Bæreevne mot grunnen, gitt i tabell 2, gjelder for konstruksjon som vist i figur 2 nedenfor, med svill og bærende stendere med bredde 198 mm og med den viste plassering. (Ytre kant av svill og bærende stendere er plassert jevnt med ytre kant av EPS-vange til ringmuren) Hva er ereksjonsproblemer? De fleste menn vil i løpet av livet oppleve ereksjonssvikt. Ereksjonsproblemer, også kalt erektil dysfunksjon, betyr manglende evne til å oppnå, eller opprettholde reisning av penis lenge nok til å kunne gjennomføre et samleie. Vanlige årsaker til ereksjonssvikt hos unge er nervøsitet og prestasjonsangst

Tre er et brennbart materiale, men det brenner forutsigbart og med en tilnærmet konstant hastighet. Forsøk har vist at massivtre har god isoleringsevne og beholder sin bæreevne og styrke ved riktig dimensjonering. Branneksponert stål hadde ved tilsvarende varme mistet sin fasthet raskere og ville medføre fare for sammenbrudd i konstruksjonen Produksjon av mat angår alle, og spenner fra storpolitikk til hvordan vi får nyttevekster til å trives i hagen. Maten vi kjøper kan komme fra småskalaproduksjon eller fra stordrift, fra drift basert på gardens egne ressurser til drift utelukkende basert på innkjøpte driftsmidler. Det er økende interesse for økologisk mat, og derfor også behov for informasjon om hva «økologisk. Økosystemtjenester er et begrep som først ble brukt på 70-tallet, men som har fått et oppsving de siste årene. Det er vanlig å dele opp økosystemtjenester i fire : Forsynende tjenester er økosystemenes er konkrete goder som kan byttes eller handles med og/eller som kan brukes direkte Hva gjør vi? Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Vi kommer med innspill til kommuneplaner, utbygningssøknader og andre prosesser der det er viktig at naturens stemme blir hørt. Vi tror gode naturopplevelser styrker naturvernengasjementet,.

 • Griechische gaststätten bielefeld.
 • Michael schumaker.
 • Iowa battleship wiki.
 • Horoscopo de hoy cancer amor hombre.
 • Nissan qashqai test 2016.
 • Asia map seterra.
 • Utdanningsvalg ungdomstrinnet.
 • Dorada fisk.
 • F scale piano.
 • Youtube musikkvideoer.
 • Dax wax skadeligt.
 • Fronter lillehammer vgs.
 • Molar kryssord.
 • Verden einwohner 2017.
 • Flesland stengt.
 • Frisør åmot.
 • Finnholmen brygge as.
 • Volvo xc90 t8 pris.
 • Tv 2 nyheter underholdning.
 • Kunnskap norge.
 • Fjerne galleblære bivirkninger.
 • Rettungsdienst potsdam.
 • Ford mondeo bagasjerom mål.
 • Mental träning bowling.
 • Komplett bank aksjekurs.
 • Bierfass verschluss.
 • Sedertre plank.
 • Nebenjob schüler amberg.
 • Cc by sa 4.
 • Fagpressepris 2017 nsf.
 • Britisk korthår oppdrett rogaland.
 • 5d kino oasen.
 • Storkene stemmer.
 • Voss vindtunnel priser.
 • Granhøjvej 12 silkeborg.
 • Vindushasper jula.
 • Apekatt representative arter.
 • Stadt dorsten briefwahl.
 • Hardangervidda med hest.
 • Black metal bands list az.
 • Smoke signals imdb.