Home

Årsaker til vikingferdene

Årsaker til/virkninger av vikingferder by Trude Laurse

Hvorfor drar vikingene ut? Folketallet i landet økte og tilgangen på jord minsket, dermed ville de muligens finne andre måter og skaffe penger/resurser på. Når de byttet ut de gamle skipene som ble rodd, med seilskip kunne de forflytte seg mye lettere til andre land. Ute i Europ Vikingferdene kan delast inn i fire faser. Nemn dei. Første fase: En annen faktor som er nevnt i forbindelse med årsaker til borgerkrigen, er lendmannsaristokrati. Lendmennene skal ha brukt kongene som sitt redskap, og dermed søkt seg mot konger som var lette å påvirke

Den største årsaken til at folk fra Norden dro ut i viking, var vel det at folketallet i området vokste kraftig. Dette gjorde at det ikke var behov for alle hjemme på gårdene. Da var drømmen om rikdommene de kunne vinne i krig med andre, et bra lokkemiddel for mange. I følge norrøn mytologi, ville de som døde i krig komme til Valhall.. Årsaker til vikingenes ferder NYTT TEMA. Hei! Har fått noen oppgaver i historie som skal levers. Et av spørsmålene er: Redegjør for årsakene til vikingferdene. Noen av de viktigste årsakene til vikingferdene var nok at de ønsket seg rikdommer, og gode Dette förte til at vikingen kunne utnytte seg av de svake statsdannelsene. Vikingferdene Hvor dro de? Det første vikingangrepet utenfor Norden vi kjenner idag var angrepet på klosteret i Linisfarne i Nord-England i 793. som førte til riksdelinger og krig, Danmarks erobringer i Viken, og spenningene mellom kristne konger og hedenske bønder og stormenn 'I don't forgive Alex Ferguson' | Roy Keane details Man United exit with Gary Neville | #CadburyFC - Duration: 25:58. Off The Ball Recommended for yo

Vikingtid - Daria.n

Befolkningseksplosjon: Vikingferdene var rene røvertokt som etterhvert utviklet seg til emigrasjonstokt. Indre politiske forhold: Stridigheter i vikingenes hjemland, ulike tronpretendenter etc. Sosiale forhold: Vikingene var tvunget av nød. (Dette er lite trolig fordi det var rikfolk som utrustet vikingtoktene. Nå opererer forskerne med en hel rekke forskjellige årsaker til hvorfor vikingene begynte å reise ut. Osebergskipet stammer fra rundt år 800, i begynnelsen av det vi kaller vikingtiden. Teknologiske framskritt i seilskip-teknologi er en av de tradisjonelle forklaringene på vikingtiden Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen. Jeg logga akkuartt inn på pointtrade, for det gjør jeg hver dag jeg kan så jeg kan få poengene fo Årsaker og opptakt til krigen. Årsakene til utbruddet av andre verdenskrig er komplekse og ikke så enkle som man kunne tro. Stormaktspolitikk handler om maktbalanse og maktkamp. I mellomkrigstiden var det nasjoner som kjempet for å komme opp og vinne makt,.

Nordmennenes rike Alle reisene til utlandet skulle etter hvert få sterke politiske følger innad i de norske områdene. Vikingtokt og handelsferder førte med seg rikdom og ære, og med rikdom og ære fulgte økt makt til stormenn og høvdinger. Høvdinger som hadde slått seg godt opp på disse reisene fik Årsaker til vikingtiden. Årsaker til ytre ekspansjon (altså vikingferdene) var befolkningspress gjennom økende folketall og dermed jordmangel. Teknologisk innovasjon - skipsbygging. Svakt forsvar i GB/kontinentet. Virkninger og konsekvenser av vikingtiden Innføring i vikingtiden med årsaker til vikingferdene og situasjonen i Norge og utlandet, samt en forklaring av de ulike stendene. Mennesker i tid: Verden og Norge før 180 Konnotasjonene til norrøne kjerneverdier som ære og prestisje kan også forklare hvorfor det ble viktig å demonstrere tilknytning til vikingferdene gjennom smykkene man bar; britiske beslagspenner og gullmynter med hempe. De politiske forholdene i vikingtid var ustabile. Kampen om ressurser, om folk, land og retten til skattlegging, var hard Mye av det du skriver stemmer. Man kan si at det er flere ytre og indre årsaker til ekspansjonen, og at ekspansjonen hadde 4 faser. Indre grunner: Norge hadde fått tak i Jern, og kunnskapen om å bygge vikingskip. Etter hver gang de kom hjem fra England, ble båtene og/eller våpnene forbedret for å styrke taktikken ytligere

Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Grunnen til at uttrykket storhetstid blir brukt om Norge på 1200-tallet er at Norge sto som et sterkt, enhetlig og selvstendig rike som ble lagt merke til i samtida, og som mange så tilbake på med beundring i ettertid. 10 Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese. Rikssamlingen betegner samlingen av Norge til ett rike. I dag er det enighet blant historikere om at den norske rikssamlingen startet på Vestlandet, utvidet seg til Trøndelag og deler av Nord-Norge, for til slutt også å inkludere Østlandet.Samlingen begynte på slutten av 800-tallet, og ble i hovedsak avsluttet på midten av 1000-talle Ny tronfølgelov - «rex iustus» til Norge. Ønsket om politisk stabilitet førte til at erkebiskop Øystein velsignet barnekongen Magnus Erlingsson og kronet ham til konge i 1163. Magnus var sønn av Erling Skakke og Ingrid, datteren til Sigurd Jorsalfare. Dermed var Magnus født med rett til tronen bare gjennom morsarven

Vikingtid, Årsak og virkning. Et undervisningsopplegg der elevene ved hjelp av vedlagte kort skal begrunne hva de mener er årsaker til, og virkninger av vikingtiden. Omfang: ca. 45 minutter. Filmklipp: Omvendt undervisning: «Vikingtid og middelalder i Norge Årsaker til vikingferdene ca. 800-1050 - Kunnskaper om navigasjon - Skip med kjøl og flat bunn: velegnet for hav og elver, til å gjøre strandhugg og med god lasteevn Den andre fasen kjennetegnes av at større, organiserte vikinghærer erobret land Kort forklaring på årsakene til vikingferdene; forutsetninger og drivkrefter. 4:15. National Geographic Recommended for you. 4:15. Mike Tyson - The Hardest Puncher in Boxing Ever Fire faser Vikingferdene gjennom tidene kan deles inn i fire faser: 2

30. okt. 2006: Årsaker til vikingferdene ca. 800-105 Tre faser i vikingferdene Resultater av vikingferdene Kontinuitet og endring Ved siden av å finne fram til årsaker og virkninger er historikere også opptatt av å se om vi i den. Start studying Historie 1 [kontroll oppgaver]. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vikingferdene gjennom tidene kan deles inn i fire faser: 2. En annen årsak til den store suksessen var at Romerrikets fall og folkevandringstiden sammen bidro til at flere føydalsamfunn (samfunnssystem utbredt i middelanderens Europa) bygde seg opp rundt om i Europa

Avgrensning av vikingtiden. Den angelsaksiske krønike nevner et mulig vikingtokt i Dorset i 787 e.Kr., men tradisjonelt sett er det angrepet på klosteret på Lindisfarne i 793 som har vært regnet som starten på vikingtiden. Arkeologiske kilder antyder imidlertid at nordboere drev handel og kanskje også plyndring i Europa også før denne tiden Vikingtidens samfunn Vikingferdene Author: bbandlie Last modified by: bbandlie Created Date: 1/2/2006 4:09:44 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: Universitetet i Oslo Other title Vikingferdene og utbredelsen av reisevirksomheten er det klareste skillet mellom vikingenes samfunn og de foregående og etterfølgende. Det er uvisst hva som var årsaken til vikingtoktene og reisene deres, og to teorier er mangel på dyrkbar jord og et stadig økende folketall Kort forklaring på årsakene til vikingferdene; forutsetninger og drivkrefter

Hvorfor dro vikingene på vikingferder? - Studienett

Årsaker til vikingenes ferder - Historie - VG Nett Debat

Vikingferdene og utbredelsen av reisevirksomheten er det klareste skillet mellom vikingenes samfunn og de foregående og etterfølgende. Det er uvisst hva som var årsaken til vikingtoktene og reisene.. «Vikingferdene» - Norgeshistorie.no. Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Andersen, Per Sveaas & Norseng, Per G. gruppen drøfte seg fram til hvilke tre argumenter de mener er viktigst for å svare på problemstillingen. Disse tre argumentene skrives ned på duken. 5 Plenumssamtale: Alle gruppene presenterer sine tre argumenter i plenum. Valgene de har gjort skal beg-runnes. Diskuter også gjerne disse valgene i plenum. Drøft en hendelse! Tema: Vikingferdene Karl den Stores aggresjon nede i Europa blir av noen også anført som en mulig årsak til oppblomstringen av vikingtoktene. Karl den store mottar Widukinds overgivelse. Widukind var en av saksernes fremste ledere i kampen mot Karl den store. (Maleri av Ary Schefferr , 1795 - 1858 Hvilke sammenhenger finner du mellom vikingferdene rikssamlingen og Det avgjørende stadiet i rikssamlingen ser ut til å være sluttfasen av vikingferdene, og vendt hjem til Sverige og minnesmerket over rikssamlingen i Hafrsfjord. I siste del av artikkelen trekkes to ytre årsaker fram for å forklare endringene Borgerkrig. Indre ekspansjoner raske smidige til å kunne seile over lange strekninger og i rukete vær Kunne landsettes direkte på en passende strand Bøndene la under seg nye land Befolkningspress Vikingskipet For lite jord hjemme Fordi folketallet steg, ble det ryddet stadig nye gårde

Vikingtiden - årsaker - YouTub

Årsaken til andre verdenskrig var en kombinasjon av at Tysklands Hitler ønsket utvide Tyskland og at flere land i Europa (blandt annet Storbritannia og Frankrike) fryktet at Hitler skulle lykkes. Virkningen av andre verdenskrig var at Europa ble splittet politisk, at flere land ble nedbrutte av krigsskader og at Tyskland måtte betale krigsgjeld Tre faser i vikingferdene Resultater av kulturell storhet Økonomisk nedgang og krise på 1300-tallet Hanseatenes makt over norsk handel Svartedauden Andre årsaker til nedgang. Vikingkvinner. Det var store forskjeller mellom kvinner og menn i vikingtida. Vikingkvinnene hadde likevel en sterkere posisjon enn kvinner andre steder i Europa på denne tida. Som husfrue og øverste ansvarlig for husholdet i en familie, hadde vikingkvinnen mye makt. Men - kvinner kunne også være prestinner og håndverkere. De kunne drive med handel og være skalder

Vikingferder vikingtokt vikingskip - Avaldsne

Med Haralds fall i 1066 regnes vikingtida som over. Vikingferdene tok slutt da de europeiske statene ble bedre organisert og fikk styrke til å forsvare seg mot invasjonene. I Norden hadde det dessuten utviklet seg større kongedømmer. Private erobringstokt ble ikke tolerert. Bare rikskongene skulle kunne føre krig Vikingferdene gjennom tidene kan deles inn i fire faser: En annen årsak til den store suksessen var at Romerrikets fall og folkevandringstiden sammen bidro til at flere føydalsamfunn (samfunnssystem utbredt i middelanderens Europa) bygde seg opp rundt om i Europa 4.1.1 Slutten på vikingferdene: Krise for det norske aristokrati?.. 82 4.1.2 En svakere høvdingmakt på den gjorde det. Først skal jeg analysere årsaker til at de sosiale båndene oppstod. Her vil jeg gå nærmere inn på de ulike sagaberetningene og sammenlikne med hva som står i andr

Hvorfor dro vikingene ut på tokt? - Forskning

 1. MIDDELALDEREN EVENTYRERE/HANDELSIMPERIALISME RENESSANSEN/REFORMASJONEN OPPLYSNINGSTID, Næring i vekst Jordbruk --> Byvekst Sagbruksnæring/Trelasthandel/Skipsfart.
 2. Vikingferdene har trolig vært en viktig faktor, er snarere en følge av konfliktene enn en årsak til dem. Derimot er det riktig at borgerkrigene bidro til sentralisering og var en av forutsetningene for den sterke samfunnsorganisasjonen under ledelse av stat og kirke som vi møter i storhetstiden 1240-1319.
 3. gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvensene av deres møte med andre kulturer Prosjektoppgave: I denne prosjektoppgaven skal elevene først og fremst arbeide med kapittel 9, som dreier seg om vikingferdene
 4. Vikingferdene - Handel - Plyndring - Nybygging Tre former for kontakt - Knyttet til seg tilhengere ved gaver. Bruk av rikdommen hjemme i Norge Politisk utvikling fram til 1130: - Olav Haraldsson samlet landet under sitt styre
 5. Danskene vikinger dro vest til England, svenske vikinger reiste østover mot Baltikum, mens de norske reiste til Irland, Island og Grønland. - Nesten overalt der vikingene kom hadde de sex med lokalbefolkningen , sier Willerslev til videnskab.dk. Han mener dette er med å forklare hvorfor man finner så diversifisert DNA i vikinggraver rundt om i Europ

vikingtiden - Store norske leksiko

 1. Innhold 7 Innhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Forord til 2. utgave.
 2. Her er oppsummering til hvert kapittel, forklaring av sentrale begreper i kapitlet, pdf-filer av alle kartene i boka, tidslinjer til hvert kapittel og lydfiler med lærebokteksten. Lærerressurs Nettstedet har en egen del for lærere. Den inneholder blant annet forslag til halvårsplaner og undervisningsopplegg til alle kapitlene i boka
 3. 9788215004150 Norsk historie I Forord Forord til 2. utgave Innledning Stoffet og faget: Hvordan denne boka er bygd opp Norge som historisk fenomen Om periodisering og disposisjon TIDLIG MIDDELALDER (750-1130) Innledning: Tidlig middelalder som historisk periode Jernalderens arkeologiske periodeinndeling Kilder Vikingtid I Landnåm og ekspansjon Det indre landnåmet - bosetningsekspansjon og.

• Årsaker til vikingreisene. Her er det viktig at du viser hvordan ytre og indre årsaker henger sammen. Du må både argumentere for hver årsak, men også drøfte - Vikingferdene finansierte prosjektet ved å bringe enorme verdier til landet i 300 år,. Vikingferdene kan deles inn i 4 faser. Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut. Økende folketall, jordmangel, Grunnen til at Olav den hellige blir regnet som den fremste kristningskongen er først og fremst fordi hans død skapte historier som overbeviste stadig flere om hans guddommelighet Her er noen tips til hva du kan se nærmere på. Jeg antar at læreboka forteller litt om bakgrunnen og årsakene i begynnelsen av kapittelet om 2. verdenskrig? Det er nok flere årsaker, og ofte er bildet mer sammensatt enn som så. Men her er det jo sentralt å legge vekt på fascismen og Hitlers veg til makten. Hvorfor fikk han så mye makt 3) Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut. - Folketallet økte , det ble nye stadig nye ryddige gårder. Så begynte vikingene å flytte ut og plyndre og bosette seg i andre land Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning.

Fra Antikken til det 20-århundre m Økonomisk tilbakeslag Norsk økonomi hadde økt etter under første verdenskrig Bønder og fiskere tjente godt, og det var mange som tok opp lån for å invistere på nytt utsyr blant annet Norsk skipsfart økte og på folkemun het det at de jobbet. Men det var et fåtall som tjente penger, og de fleste opplevde at prisene økte, mens prisene enten stod. moderne tid. Årsaken til denne fremstillingen er at leseren skal bli presentert for de mest sentrale historikerne jeg har brukt i denne teksten, samt å bli oppmerksom på de ulike epokene i norsk historieskriving. I kapittel 3 og 4 vil jeg fortrinnsvis sette den tradisjonelle fremstillingen av Haral Sensorspm: Årsaker til og konsekvenser av vikingferdene Det er aldri noe særlig hokuspokus hva du får da de følger kompetansemålene. Besvar de og du vil være godt forberedt Med dialogdukene kan elevene sitte sammen i grupper og diskutere ulike problemstillinger. Last ned dialogdukene: dialogduk_kap2 Jordbruksrevolusjonen dialogduk_kap2_b Hellas i antikken dialogduk_kap2_c Romerriket dialogduk_kap3 Korstogene dialogduk_kap4 Vikingferdene dialogduk_kap4_b En norsk stat dannes dialogduk_kap5 Det mongolske riket dialogduk_kap6 Europeisk oversjøisk ekspansjon.

årsaker til vikingferdene - pointworld

 1. Oppgaver til fredag! 04.11.11 Les 76 og 77, gjør oppgave 2, Vikingferdene kan deles inn i flere faser, Hvilke? Den første fasen begynte med angrepet på klostret på øya Lindisfarne i 793. Nevn noen årsaker til at vikingene dro ut. Ent svar kan være at det ble ganske så fullt i Norge,.
 2. Samkongedømmet var en årsak til borgerkrigene, men ikke en av de dypereliggende. For i så fall blir det vanskelig å forklare hvorfor samkonger kunne kives i nesten hundre år før åpen strid brøt ut. Etter rundt 1030 var det slutt på vikingferdene,.
 3. 1. Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Hvilke? - Den første fasen begynte med angrepet på klosteret på øya Lindisfarne i 793. I det samme året kom hedninger fra nordlige land med hærmakt over havet som stikkende vepser og spredte seg til alle kanter som ville ulver, røvet g slo ned.. Det markerte starten på Vikingtiden
 4. Noen årsaker til at vikingene dro ut var for å plyndre eller handle til seg nye varer og ressurser som de trengte på grunn av en økende indre ekspansjon. Rikssamling vil si at riket ble samlet under en felles tilhørighet og ett navn. Dette er det som senere førte til samlingen av Norge. 7

Vikingtiden regnes fra ca. 700-tallet til 1000-tallet. Mektige vikinger dro fra sine hjemland: Norge, Sverige og Danmark til land i hele Europa Og du må reise til Stockholm for å oppleve den nye Dette er årsaken. • Vikingtida i Norden er en betegnelse på tidsrommet ca. 800-1050 og har fått navn etter vikingferdene Til tross for at staten var vesentlig fattigere enn på 1600-tallet, Han har i stedet pekt både på politiske og religiøse årsaker til høymiddelalderens ressursfordeling. Vikingferdene innebar videre at høvdingene kunne hente en større del av sitt økonomiske overskudd utenfor landets grenser,.

Historie Vg2 og Vg3 - Årsaker og opptakt til krigen - NDL

Mønsteret i vikingferdene. Austerveg: Russland. Slaver Pels Rav Tjære Honning. Juleblotet ble gjort om til feiring av Jesu fødsel. Kirker ble bygd på storgårder. Synet på kongen var nokså likt, f.eks Olav den hellige. Middelalderen 1050-1349. Borgerkrigene. Grunnleggende årsaker. Mangel på ressurser og jord. Uklare regler for. i Skandinavia i middelalderen. I alle fall frem til omkring 1300 var tronfølgen den mest direkte årsak til indre strid. Eldre forskning så også dette som den egentlige års - aken til stridighetene, mens man i senere tid mer har betraktet tronfølgen som et symptom og søkt den egentlige forklaring i samfunnsmessige endringer. I Norg Vikingferdene var et fellesnordisk foretagende. Skjematisk sett grupperte de seg slik: Nordmenn dro vestover og nordvestover, dansker dro vestover og svensker dro østover. Norske vikinger koloniserte blant annet Island og Grønland. Leif Eiriksson seilte helt til kysten av Newfoundland og oppdaget dermed Nord-Amerika rundt år 900 Study Kapittel 4- Vikingtiden Og Senmiddelalderen I Norge flashcards from Inger-Louise Stenmo's Kirkeparken class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Det ser ut til å ha vært splittelse innen topparistokratiet alt før Sigurd Jorsalfare døde. Det var inntektene fra vikingferdene som frem mot midten av 1000-tallet hadde finansiert gaver og gjengaver, En viktig årsak må ha vært at kirken i perioden 1030-1130 etablerte seg som betydelig jordeier.

Study Middelalderen i Europa og Norge flashcards from Julie Nikolaisen's Vågen Videregående skole class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Kva var årsaka til at vikingferdene? Korleis vart Noreg samla til eit rike? Kva har denne perioden hatt ås eie for seinare norsk identitet? 4. Kvifor? 5. Kva er igjen av vikingtida i dag? 6 Til tross for en meget urolig periode, kan det sies at det kom noe godt ut av den. Men først skal vi se nærmere på hvilke årsaker som førte til de mange og lange innbyrdeskrigene. Når vikingtiden tok slutt og vikingferdene begynte å dabbe av på midten av 1000-tallet, forsvant en av kildene til ressurser

Rikssamling og kristning - Mennesket

problemstillinger, som for eksempel Gjør rede for vikingferdene og drøft ulike årsaker til ferdene, eller den kan kun bestå at et oppgitt emne, der du selv må formulere problemstillingen, for eksempel Konflikter etter 1850 eller Økonomisk utvikling i Europa 1750-1900 Maktstrukturene - undersøkelsens rammeverk Problemstilling. Med basis i tidligere forskning samt skriftlige og materielle kilder har undersøkelsen som hovedmål å undersøke makt og maktsentre på Østlandet i Norge i vikingtid og tidlig middelalder fra ca 800 til ca 1200 e. Kr. Vikingferdene vest i havet førte til at øygruppene raskt ble bosatt av nordmenn som fortrengte den tidligere befolkningen der og gjorde øyene til sine. Men steinsirklene står fortsatt. De hadde allerede stått i flere tusen år da vikingene kom, og Ring of Brodgar på Orknøyene er blant de mest kjente

Viking og bureiser. Gårdsregister. Innhold. Vi tar oss en tur ned til fjorden en vårdag i begynnelsen av 800-tallet. Utenfor den vanligste landingsplassen, Laðhella, eller Lahell som stedet nå heter, oppdager vi at et stort, nybygd seilskip, som ennå glinser av tjære, glir fra land med dragehodet kneisende høgt over vannet -Jeg har laget fine tegninger til julesanger Samfunnsfag: Jeg kan forklare årsaker til vikingferdene. Matte: Jeg kan lage diagrammer med regneark. Naturfag: Jeg kan forklare hvordan lungene fungerer. Engelsk (Mål kapittel 3):-Jeg kan alle glosene til Step 1.-Jeg vet hva et verb i presens er. -Jeg vet hva presens samtidsform er Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Hun legger til at nesten alle beslagstykkene som er oppdaget i Norge, er funnet i kvinnegraver som kan dateres til første halvdel av 800-tallet, da vikingene begynte å reise over til De britiske øyer. Synlige statussymboler. Deltakelse på de tidlige vikingferdene ga status og prestisje for dem som deltok, men også for familiene deres Vikingferdene. Tre former for kontakt: Handel. Plyndring - Nybygging. Påbygging. Årsaker til vikinganes ekspansjon. Vikingsamfunnet eitkrigarsamfunn. Krigersk religion - Befolkningsvekst førte til jordmangel, og behov for ekspansjon - Skip - Krigsteknikk. Angrep svake grupper og stata Dette var nok årsaken til at det ofte var treller eller slaver som ble den passive parten ettersom de ikke hadde noen ære å forsvare. En mann som underkastet seg en annen mann, ble nemlig ikke ansett for å være en ordentlig mann. Dette var nok også en viktig årsak til at vikingene voldtok både menn og kvinner på sine plyndringstokter

Vikingtid og middelalder i Norge Flashcards Quizle

Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk. «Gjere greie for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge frå ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mogleg påverknad frå andre kulturar, samfunn og statar Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Hvilke? Nevn noen årsaker til romerikets fall? Da keiseren Theodosius døde i 395, ble romeriket delt mellom de to sønnene hans i en østlig og en vestlig del og denne gangen skulle det vare

Mennesker i tid 1 Sammendrag - Studienett

Her vil jeg gjerne presentere mine tre favorittbyer ved Gardasjøen for deg - jeg håper dette kan være et nyttig reisetips til neste gang du skal til Nord-Italia Alle drar til Gardasjøen. Sats heller på den yndige lillesøsteren, Comosjøen. Og husk å pakke både vandrestøvler og høye hæler Været i Gardasjøen i Oktober 2020 «From the fury of the Northmen, good Lord, deliver us» Ein analyse av historiebruken og framstillinga av vikingtida i norske og engelske lærebøker frå slutten av 1800-talet og fram til i dag

Hvorfor skjedde egentlig vikingtiden? - Historieblogg

Grunnleggende kunnskaper om vikingsamfunnet, vikingferdene, samlingen av Norge og framveksten av kristendommen, jfr. LK06: kompetansemål etter 7. årstrinn. Innsikt i viktige begivenheter og utviklingstrekk i norsk historie fra 1814 til 1905, jfr. LK06: kompetansemål etter 10. årstrinn Den utgjorde en del av kostholdet på vikingferdene. Navnet skirbjugr har antakelig gitt opphav til det engelske navnet scurvy eller skjørbuk, som vi kaller sykdommen (1). Dette var vanlig i eldre dager, særlig på skip som var lenge til havs, men inntraff også i krig under beleiring og med datidens krigsproviant Nivå 2: Eleven skiller mellom årsak og virkning; ser at faktor­enes orden ikke er likegyldig. Oppfatter at om årsaksfaktoren var annerledes, ville også virkningen blitt en annen. Eleven er i stand til å foreta kausalslutninger. Eks.: Eleven ser de store sjøferdene som forårsaket av faktorer i hjemlandene «Gjere greie for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge frå ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mogleg påverknad frå andre kulturar, årsaker og verknadar. Diskuter om det finst samanhengar mellom vikingferdene, rikssamlinga og kristninga av Noreg Menneske i tid 1 - Cappelen Dam

Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta. Ved å halde fram med å bruke allkunne.no godkjenner du bruken av informasjonskapslar. Vil du vite meir, kan du lese om korleis vi bruker informasjonskapslar Spanierne hadde ikke veldig mye konkurranse. Og de innbyggerne som var der hadde ikke så veldig mye de skulle ha sagt med tanke på våpen. Der gikk det i trepinner mens de andre hadde pistoler og beskytte seg med. Men det var ikke bare dette som gjorde at de greide å erobre, det var også at disse innfødte trodde de andre var guder Repetisjonsspørsmål historie vg2 kapittel 6. 1. Vikingferdene kan deles inn i fire faser. Den første fasen kjennetegnes av at mindre grupper utforsket kystene i Europa og foretok strandhugg, det vil si spredte angrep med raske overfall før de forsvant igjen Alvorlig pneumoni, aspirasjon av mageinnhold og massiv vevsskade i lungene er direkte årsaker til ARDS. Alvorlig sepsis og store traumer med massive vevsskader andre steder i kroppen er en vanlig indirekte årsak (5). Ulike prosesser gir økt lungekapillærpermeabilitet og væskeutsiving til interstitiet og alveolene Norge er et lite land, men en stor kystnasjon. Kysten vår er Europas lengste, og vi forvalter havområder som er syv ganger større enn Norges landareal. Topografien er variert. Fjordene skjærer langt inn i landet, og vi har en ytre kyst som varierer mellom værharde, åpne strekninger og mer beskyttede farvann av øyer, holmer og skjærgård. Den lange og kronglete kystlinjen har vært med.

Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger vel så godt som skriftlige arbeider, vil nok tanken på muntlig eksamen uroe mange elever Bli med på et elvecruise spekket med både opplevelser, kunnskap og nytelse! Er du opptatt av nordisk og europeisk historie, kan vi love deg full pott. Vi har nemlig med forfatter, foredragsholder og journalist Halvor Tjønn som veiviser på elvecruiset fra Paris til den pittoreske småbyen Honfleur. Han holder inspirerende foredrag underveis Den største forskjellen var at kirken ikke styrte det militære. Kirken hadde makt over dagliglivet. Kirken kunne dømme i saker som angikk noe med kirken eller kristendommen

 • Peugeot el sykkel test.
 • Tendance ulm.
 • Gjøvik ungdomsskole.
 • Prikle lavendel.
 • Aktivitäten bonn köln.
 • Sommerfestivalen 2018.
 • Vr briller samsung s8.
 • Små finnar över läppen.
 • Kald ribbe.
 • Dav touren.
 • Kegs deutsch.
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Paintball bursdag kristiansand.
 • Tt kort lenvik.
 • Få av ring med tanntråd.
 • Camping sirmione sirmione bs, italien.
 • Cerazette økt hårvekst.
 • Chocolate chip cookies recipe.
 • Hotell alcudia mallorca.
 • Plastiserende og superplastiserende.
 • Norsk skole.
 • Gullgruven ledige stillinger.
 • Hvordan foregår ultralyd av hjertet.
 • Kiwiskolen min side.
 • Brigitte bardot 2015.
 • Chamer zeitung todesanzeigen heute.
 • Leonore spain.
 • Varmepumpe best i test 2017.
 • Flamme symbol.
 • Sandegruppen nissan.
 • Percy jackson 3 buch.
 • Astronomisches teleskop.
 • Hund tisser inne når den er alene.
 • Circle k langhus.
 • Operere godartet svulst i brystet.
 • Lolpro kha zix.
 • Bananmuffins uten egg.
 • Nobivac shp kaufen.
 • Riesenkrake angespült.
 • Okay kaya boyfriend.
 • Lysne tømmervegger.