Home

Hvilke klimatyper har vi i norge

Norges klima er preget av Golfstrømmens påvirkning, de store høydeforskjellene og landets lange utstrekning nord-sør.. Norge ligger på samme breddegrad som Alaska og Sibir, men fordi havtemperaturene ligger 5-10 ° over andre steder på tilsvarende breddegrader, og fordi landet mottar temperert havluft med vestavindene, ligger også lufttemperaturene godt over tilsvarende breddegrader Norge har satt seg et foreløpig mål om å redusere utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent fra 2005 til 2030. I tillegg kommer sektorvise ambisjoner. Blant annet skal Norge halvere utslippene fra transportsektoren, som det fremkom av Jeløya-erklæringen

Norges klima - Wikipedi

 1. Vi har lært masse om Norge og hvorfor vi har det klimaet vi har. Spesielt dritt været på Vestlandet! Jeg har lært om forskjellige typer snø og nå lest litt mer om de du lærte oss på Bjorli. Har også skjønt hvorfor det er så mange som nevner at vi er heldig for at vi i det hele tatt har golfstrømmen. Den er jo livsviktig for oss
 2. Norge er delt inn i åtte klimasoner, med tilhørende herdighetstall H1 til H8. I tillegg til disse kommer den barske fjellsonen «der ingen skulle tro at noko kunne gro», markert i hvitt på kartene
 3. imumstemperatur eller hvor ofte det blåser kraftig

I Norge har vi tolv flaggermusarter og alle lever av insekter. Fem av artene er truet, i følge Norsk rødliste for arter 2015. Nordflaggermus, vår vanligste art, yngler i Troms og er påvist helt opp til Finnmark fylke. Det er ingen av de øvrige artene som har faste eller regelmessige forekomster lenger nord enn Nord-Trøndelag — Norge har en lavt målt ulikhet, men vi er i ferd med å få nye grupper som faller utenfor middelklassens velstandsutvikling - både de som er utenfor arbeidslivet, og de som er i utkanten av det. En del av dette nye arbeidslivet henger sammen med migrasjon i Europa, som reduserer ulikheten på kontinentet, men øker den i Norge Norge er blant landene i verden som er mest opptatt av å ivareta og beskytte menneskerettighetene. Sammenlignet med mange andre land er menneskerettighetssituasjonen i landet god. Likevel mener FN det blir begått brudd på menneskerettighetene i Norge også

Som Nasjonale minoriteter i Norge regnes romanifolket (), rom (), jøder, kvener og skogfinner.. Denne avgrensingen til fem nasjonale minoriteter ble foretatt av Jens Stoltenbergs første regjering i Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar.. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner. IKKE LIKT: I Norge er damene høyere utdannet enn guttene, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året Klimaendringene vil gi store konsekvenser også i Norge. Vann- og avløpssystemene vil i mange byer ikke takle den forventede økte nedbøren. Fiske vil endre seg da torsk og sild vil gyte på nye områder. I tillegg vil en rekke planter og dyr ha problemer med å tilpasse seg et endret klima

Hvilke klimaavtaler har vi i Norge

 1. I 2018 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke. Her er fem punkter som viser at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet. 1. Kvinner får dårligere betalt enn menn. Foto: Endre Lilletvedt (illustrasjon) Lik lønn for likt arbeid har vært en av gjengangerne blant parolene.
 2. I Norge har de kommet frem til at halvparten av alle jobber vil bli automatisert innen 15 år. Rapporten ble diskutert i denne ukens Underhuset. - Vi går inn i dette med en skrekkblandet fryd
 3. I Norge betaler vi skatt av den formuen vi har per 31. desember i et kalenderår. Dette kan for eksempel være bankinnskudd, aksjer, bil og fast eiendom. Du må betale formuesskatt både til kommune og stat. Formuesskatten beregnes av nettoformuen din. Nettoformue er formuen du har etter at fradragsberettiget gjeld er trukket fra
 4. I tillegg er 17 arter er forbudte, og blir ikke solgt lenger. De forbudte plantene har stor spredningsevne og høy skadeevne på naturen, ifølge Klima- og miljødepartementet. Hvis man planter ut planter på forskriftens forbudsliste kan man bli anmeldt og straffet, har vi fåt
 5. Vi har blant Europas beste vindressurser både på land og i havet, men markedsforhold og manglende overføringskapasitet for strøm gjør det i dag lite lønnsomt å bygge ut. Norge som havnasjon. Vi er verdens nest største produsent av oppdrettet laks. Vi har en globalt ledende teknoæring knyttet til sjømatnæringene
 6. De tre neste årene dobles antallet vindkraftverk i Norge. - En seier for klimaet, mener miljøstiftelsen Zero. Men Naturvernforbundet varsler kamp flere steder i landet for å stanse planlagte.
 7. alstatistikken viser hvilke lovbrudd som blir anmeldt, etterforsket og seinere oppklart eller ikke oppklart, hvem som blir siktet, og hvilke straffer som blir idømt for ulike lovbrudd. Økning i registrerte lovbrudd. I 2018 ble det i Norge anmeldt 317 927 lovbrudd til politiet

Været i Norge - klimatologisk månedsoversikt. Søk. EN. Hav og nordområde. Vårt arbeid i nordområdene Vårt arbeid i havområdene Vêr og klima. Månedens vær vs. normalen Ekstremværvarsel og andre farevarsel. Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Det er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).; Rovdata koordinerer overvåkingen av artene på landsbasis og sørger for at data som er samlet inn i felt blir bearbeidet, sammenstilt, rapportert og formidlet Norge har maks 1400 intensivplasser til corona-krise. Norge har i dag nok respiratorer til å klare en kritisk situasjon, men det kommer til å bli tøffe prioriteringer

Som kvinne har jeg i Norge fått en frihet som jeg neppe kunne drømt om så mange andre steder i verden. Noe av det fineste ved å jobbe med integrering er å jobbe for å spre de beste sidene av Norge. Friheten, likestillingen og demokratiet vårt. Men det er ikke integrering hvis vi holder dette for oss selv Norge har en spesiell geografi, tenker da på avstander fra sør til nord. Dette er også en faktor som spiller inn, når vi ser på kulturforskjeller. Mye av dette er gamle kulturer, som sikkert dukket opp for mange år siden. Det med at vi har hatt innvandring en del år, skaper andre utfordringer enn de vi allerede har I en kartlegging av tilsynsetater gjennomført i årsskiftet 1999/2000, har vi funnet mer enn 40 tilsynsetater (vedlegg 3) som grovt beskrevet har følgende oppgaver: 1. Utforming av formelle detaljkrav i forskrifter eller enkeltvedtak. (Både EØS-avtalen og andre internasjonale forpliktelser som Norge har tatt på seg

Joda, vi har hai i sjøen også her til lands. Faktisk finnes det rundt 20 forskjellige haiarter i norske farvann. Nedenfor ser vi nærmere på noen av de mest vanlige. Haiskrekk. Badesesongen i Norge er godt i gang, og de gamle Haisommer-filmene ruller på norske TV-skjermer Thoriumutvinning i Norge er urealistisk fordi thoriumsforekomstene her er fragmentert inn i andre bergarter som gjør det både dyrt og miljøskadelig å hente den ut av fjellet. Edit: uansett tror jeg det er mye mindre OT å snakke om thoruimreaktorer enn det som allerede har vært diskutert i denne tråden . Endret 5. november 2010 av Rata10 I Norge har vi faktisk minst ni ulike haier! Den største kan bli ca. 10 meter lang og den minste er ca. 30 cm. Vi har hai langs hele kysten og den er mest vanlig på dypet, men enkelte ganger går de inn på grunnere vann. Haiene i våre farvann er ikke farlige! Det er nok heller vi mennesker som er farlige for haiene I vår oversikt har vi presentert mer enn 400 yrker, og det finnes enda flere. Det betyr at dine valgmuligheter er uendelige, men også at det er krevende å ta et riktig valg. Sørg for å bruke god tid til å finne ut mest mulig om hvilke yrker du mener kan passe for deg Hvilke deler av Norge vil få størst endring i nedbør fram mot 2100 og hvilke områder vil få minst Hvilke tilpasninger har kommunen gjort i Kvam for å forebygge mot nye skader fra Utfordringer med klimaendringer vil gjerne oppstå fordi vi har tatt dårlige beslutninger eller prioritert feil i arealplanlegging eller annen.

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Først ba vi dere lesere om å stemme på hvor i landet dere trodde det var minst overskyet - altså mest sol. Nesten 2.7000 har stemt, og det var Arendal i Aust-Agder som fikk flest stemmer (33. Norge er ofte annerledeslandet - folks verdier er ikke noe unntak. Variabler som kjønn, alder og økonomi har lenge vært viktige for samfunnsforskere. Men de siste tiårene har forskere som vil si noe om samfunnet vi er en del av, også kikket stadig mer på hvilke verdier vi går rundt med oppe i hodet Se kart over hvilke områder det gjelder (fhi.no). Du slipper ikke karantene dersom du ankommer Norge via et gult land så lenge det er mindre enn 10 dager siden du var i et rødt land. Et eksempel: kommer du fra et rødt land, men har vært i ett gult land i 2 dager, må du fremdeles gjennomføre 8 dagers reisekarantene i Norge - Vi oppfordrer alle til å nyte våren og sommeren med mye friluftsliv - men ønsker du å tenne bål er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. Respekter bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet, og sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv

Klima i Norge - Daria

Haier finnes i alle verdenshav og på de fleste dyp. Også utenfor Norge har vi flere arter, og noen av dem er skikkelig store. Her følger en kort og enkel oversikt over hva du eventuelt kan være redd for når du bader. Den største haien i Nord-Atlanteren er brugda (Cetorhinus maximus) Hvor mange uglearter finnes det i Norge? Her i landet finnes det 9 regelmessig hekkende uglearter: lappugle, spurveugle, slagugle, perleugle, haukugle, kattugle, hornugle, jordugle og hubro. I tillegg har vi snøugla, som dukker sporadisk opp. De fleste er nattaktive

Klimasonekart - Det norske hageselska

Livsstilssykdommer øker i forekomst i industrialiserte land der folk lever lenge. Eksempler på livsstilssykdommer er koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids Det betyr at vi dyrker og produserer korn mer effektivt, men også at matkorn-jord blir benyttet til andre formål. For økt selvforsyningsgrad er det viktig å utnytte den lille matjorda vi har. I Norge er kun 3 % av landarealet benyttet til å dyrke mat. Av dette er det 30 % som egner seg til å dyrke matkorn

Video: Klimatyper og klimasoner - Store norske leksiko

Hvilken tidssone bruker vi i Norge? I Norge, inkludert Svalbard, bruker vi sentraleuropeisk tid, Central European Time (CET), som normaltid.Når det er sommertid brukes tidssonen Central European Summer Time (CEST).. I Norge bruker vi samme tidssone som i store deler av Europa. Norge har brukt samme normaltid siden tid ble standardisert her i 1895 Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan. Med over 1126 nye smittetilfeller de siste 14 dagene har Norge passert grensen for å bli vurdert som et «rødt» land. Det vil bli satt inn tiltak i Bergen, sier helsedirektøren Om vi tar utgangspunkt i denne definisjonen: Fins det noen i Norge som ikke snakker dialekt? Dialektene i Norge kan deles inn i fire hovedgrupper. Hvilke? Hva er den historiske grunnen til at vi har stor dialektvariasjon i Norge? I 1878 vedtok Stortinget at Undervisningen i Almueskolen saavidt som muligt meddeles paa Børnenes eget Talesprog

Flaggermusarter i Norge Miljøstatu

Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd (se artikkelen om kriminalitet). Etter en topp i 2002 har det vært en nedgang i antallet på anmeldte lovbrudd i Norge Vi regner at det finnes drøyt 30 arter av skogtrær i Norge. Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle edelløvtrærne og 10 asalarter. Les mer om de enkelte treslagene under Hvilke vekster har vi i naturen i Norge som gir en ruslignende effekt? Og er de regulert ved lov? Spør for en venn. Spørsmål. Close. 0. Posted by 11 hours ago. Hvilke vekster har vi i naturen i Norge som gir en ruslignende effekt? Og er de regulert ved lov? Spør for en venn. Spørsmål. 22 comments. share. save I dag har vi i Norge god økonomi og høy betalingsvilje. Det gjør at vi som regel står fremst i køen på det internasjonale matmarkedet. - Importavhengigheten innebærer at vi er avhengige både av at andre kan og vil dele, at vi vinner i konkurransen med andre som også trenger mat og at vi evner og får lov til å transportere maten hit, sier Klepp For vi liker å tro at Norge er et av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet mot likestilling. På mange områder har vi også det. Kvinner inntok universitetene for flere år siden og sitter i ledende posisjoner i arbeidslivet

DEBATT Norge kan og bør ta imot langt flere flyktninger enn i dag Økt asylinnvandring til Norge vil føre til mer ulikhet og fattigdom. Likevel bør vi åpne for langt høyere innvandring enn vi. Sjeviot er en utenlandsk rase av crossbredtypen som stammer fra England/Skottland. Den kom til Norge i 1860-årene og vi antar at denne rasen har et mindre innslag av norsk blod enn de andre rasene som oppstod på denne tida. Rasen er kollet og hvit med svart nese og svarte klauver. Hårlaget i hodet og på beina er rent hvitt Det er da det blir vanskelig, fordi det er navn som faktisk finnes dokumentert bruk i andre land, selv om vi har andre assosiasjoner til den type ord her i Norge I Norge er behandlingen av prostatakreft sentralisert til 12 sykehus. Du har selv rett til å velge behandlingssted. Selv om det er fritt sykehusvalg så viser tallene at til nå har de fleste pasientene valgt å bli behandlet ved det sykehuset som ligger nærmest hjemmet - Norge er ikke medlem av EU, men har en avtale med EU som gjør at når et legemiddel får sentral godkjennelse er vi forpliktet til å gi den samme godkjennelsen innen 30 dager, sier Madsen

Jeg har to spørsmål om talespråk: Hvilke forskjellige typer norsk talespråk har vi i Norge i dag? Og hvilke utfordringer står det norske talespråket overfor? Svar. I talespråket kan en blant annet skille mellom . dialekter (geografiske talespråksvarianter Fordi Norge har så mye vannkraft er kraftproduksjonen fra år til år avhengig av nedbørsmengder og tilsig. Samtidig kan vi eksportere og importere kraft gjennom de kraftlinjer vi har til våre naboland. Du kan lese mer om handel med kraft under Kraftmarkedet og strømpris Ekspertene har talt: Disse tre utdanningene garanterer deg jobb. Det er ikke så lett å vite hva du skal bli. TV 2 har snakket med åtte eksperter om hvilke utdanninger det lønner seg å velge

Klasse-Norge: Forskjellene består i verdens likeste lan

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt Dette har Kina betydd for Norge de siste ti årene: - Vi hadde ikke hatt råd til den levestandarden vi har i dag Kina er blitt en stadig viktigere aktør i verdensmarkedet de siste ti årene. For oss i Norge har Kinas fremvekst betydd atskilling billigere varer Best i test forsikringer. Vi har vurdert de beste forsikringene i Norge i 2020 basert på fakta om kvalitet på vilkårene. Se selskapene som tilbyr de beste dekningene Vi har statistikk over hvor mange innbyggere som selv er født i utlandet, eller som har foreldre som begge er det. Vi vet også hvor de eller foreldrene kommer fra, og vi har kjennskap til språkforholdene i de fleste landene. En del har byttet språk, slik at de ikke lenger er minoritetsspråkbrukere Solenergi i Norge - hvilke muligheter har vi? 30. juni 2020 Streaming. Solen er en av våre viktigste ressurser, den kan bidra til å generere store mengder med elektrisitet til oss på jorden. Spørsmålet er hvorfor vi skal bruke den og hvordan den best kan utnyttes

Norge og menneskerettighetene - F

Nasjonale minoriteter i Norge - Wikipedi

 1. Jeg har forstått at det er regler for når man skal og når man kan flagge i Norge, men er usikker på hvordan disse reglene er og hvordan man finner dem. Spørsmålet mitt er derfor hvilke flaggregler har vi i Norge og hvor finner jeg dem? Det er forskjellige regler om flagging for staten, kommunene og private
 2. Vi har valgt å gi 5 ekstrapoeng til kjeder som tillater at varen kan byttes i en hvilken som helst vare. Vi har valgt å gi 5 ekstrapoeng per år utsettelse kjeden gir deg fra varen er returnert, til du må hente ut en ny vare. Vi har også valgt å gi 10 ekstrapoeng til kjeden som var først ute med å innføre ordningen (XXL, 2001)
 3. Hvis landet dere skal gifte dere i krever en attest for å inngå ekteskap i utlandet, såkalt ekteskapsattest, fra Norge går dere/den av dere som er/har vært bosatt i Norge frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg. Det kan dessverre ikke søkes om ekteskapsattest elektronisk
 4. oriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og.
 5. Og kan vi i det hele tatt greie oss med bare to forvaltningsnivåer i Norge? Hvilke konsekvenser vil det ha? På dette punktet er synet til KS-utvalget helt klart: I likhet med de fleste andre land «som vi vanligvis sammenlikner oss med», kan vi vanskelig tenke oss et samfunn med «bare» to forvaltningsnivåer
 6. Norgesgruppen, REMA 1000, Coop, ICA og Bunnpris. Fra fire til tre aktører i 2015 Mandag 6. oktober 2014 kom nyheten om at Coop har kjøpt ICA Norge som driver ca. 550 dagligvarebutikker for 2,5 milliarder kroner. Coops melding om kjøp av Ica Norge ble mottatt av Konkurransetilsynet 5. november 2014, og siste frist for et vedtak [
 7. Endelig er den her - statistikken over hvor mange elbiler det var i Norge ved slutten av 2009. Vi har sammenstilt den med våre historiske statistikker, kikket litt på fordeling mellom elbilmerker og hvor i landet kjøretøyene er. Like så godt å legge det ut til glede for alle siden mange etterspør fakta om elbilbestanden

I Norge har vi gode systemer for avfallshåndtering og lang tradisjon for kildesortering av brukt plastemballasje. Likevel har vi mye å hente på å samle inn mer plastemballasje og øke material-gjenvinningen. Når brukt plastemballasje i større grad blir en råvare med kommersiell verdi, vil de Norge har en åpen økonomi, med stor grad av eksport og stor grad av import av varer og innsatsfaktorer til innenlandsk produksjon (ikke minst jordbruk og fiskeoppdrett), noe som gjør at Norge i en internasjonal sammenhenger blant de landene som er mest utsatt for å bli påvirket også av klimaendringer i andre land Norge har jobbet med å få FNs bærekraftsmål vedtatt i FN, og FNs generalsekretær har gitt statsminister Erna Solberg en pådriverrolle i dette arbeidet. Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene er hovedsporet Norge og verden bør følge i møte med de store globale utfordringene vi står overfor

Kjønnslikestilling i Norge

Skal vi forstå Norges rolle i verden, eller forberede landet på utfordringene i det 21. århundre, er vi nødt til å ta hele dette store Hav-Norge inn over oss. Og da har Norge ikke lenger noe lite landareal. Da blir landet faktisk verdens 13. største land, og med en av de største økonomiske sonene i Europa og gråvær. Norge har derfor et rikt mangfold av humler og hele 34 av verdens ca. 250 arter er påvist hos oss. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på humlene. Vi har sett økende fokus på humler både i Norge og internasjonalt de siste årene. Humlene har en svært viktig rolle som bestøvere a Vi har hentet ut alle tallene fra kraftbørsen Nord Pool for hvor mye strøm Norge importerte og eksporterte over utenlandskablene for hver eneste time gjennom hele 2018 for å finne frem til noen nøkkeltall som kan si noe om hvor mye eller lite vi har importert og eksportert totalt og til og fra de forskjellige landene Norge har brutt menneskerettighetene Leila Bayat var dømt til 80 piskeslag for å ha drukket alkohol, men fikk avslag på sin asylsøknad i Norge. Hun sa at hun ville bli pisket om hun ble returnert til Iran, men hun ble likevel sendt tilbake i mars i år Hvorfor har vi ikke gratis tannlege i Norge? Vi var på vei dit, men så kom 1. verdenskrig... Hadde det ikke vært for første verdenskrig og Den norske tannlegeforening, så hadde kanskje det offentlige behandlet munnhelsen på lik linje med resten av kroppen. 20181015 142056 20181017110230

I Norge velger de fleste gullgravere å lete etter løst gull, da dette er enklere å utvinne. De største andelene løst gull finner man på Østlandet med konsentrasjoner omkring Eidsvoll . Dette er også stedet hvor noen av landets første kommersielle gullgruver ble opprettet, og har vært et sentralt sted for gullindustrien i århundrer 3 arter slanger lever vilt i Norge. Men du kan også ha slanger som kjæledyr, se oversikt over lovlige slanger i Norge Se de beste utbytteaksjene for 2020 med Nordnets utbytteguide. Finn de nordiske utbytteaksjene og amerikanske med høyest aksjeutbytte Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge . Alt vi forbruker, blir før eller siden til søppel. I dag bruker og kaster vi i et høyt tempo. Dette skaper press på naturressursene og, ikke minst - mye avfall Spanskesyken kommer til Norge. De første sporadiske tilfellene av spanskesykeliknende sykdom i Norge er rapportert i april 1918 (4, 14). Det er usikkert om disse tilfellene har direkte relasjon til pandemien da et virus kan ligge latent og ulme en periode før en pandemi bryter ut

Norge har et folkestyre (demokratisk politisk system) fordi det er mange som er med og påvirker hvordan Norge skal styres. Vi har indirekte og direkte demokrati. Det betyr at rådmannen og ulike kommunaldirektører, som ikke er politisk valgt, har stor innflytelse på hvilke formål som skal prioriteres i kommunen I Kreftregisteret bruker vi den norske befolkningen fra 2014 som standard. Rapporten Cancer in Norway 2018 ble lansert i et frokostmøte 23.10.2019. Her kan du laste ned presentasjonene fra frokostmøtet. Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge Jeg tror minsanten du har et snev av paranoia. Dersom noen tramper på deg, fysisk - verbalt - eller på andre måter så har vi en så god innretning i Norge som heter: Rettsvesen. Det er til og med en statsmakt som nettopp skal sikre dine rettigheter. Dette vesenet er preget av de kristne verdier som du vil forkaste Her har vi møter med lands myndigheter, og med organisasjoner som Europarådet, EU og FN for å få dem til å reagere og ta større ansvar. Fremme lovforslag som beskytter menneskerettighetene. For eksempel har Amnesty jobbet i 20 år med å påvirke verdenssamfunnet til å få på plass en Arms Trade Treaty, som er en internasjonal avtale om handel med konevnsjonelle våpen

Konsekvenser i Norge - naturvernforbundet

En annen faktor som påvirker hvor mange eldre vi har i et samfunn er forventet levealder. Denne har steget i det siste århundre på grunn av bedrede levekår, særlig i helsetilstand. En stor del av dem som skal trygge tilværelsen til det store kullet eldre etter 2015, er de som hører til de små alderskullene fra 1970-1990 -årene Gjennom en høy vaksinasjonsdekning forhindrer vi også at meslinger sprer seg i Norge. Hvilke vaksiner har jeg og barna mine tatt? Sjekk status på helsenorge.no. Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksine mot rotavirus. 15.03.2018. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B Vi har flyttet! 21-06-2018: Vi har flyttet inn i nye kontorlokaler hos Servi AS, tvers over veien for bygget der vi holdt til tidligere. Vi beholder samme adresse som før: Rasmus Solbergs vei 1, 1400 Ski. Kurs i bruk av georadar og kabelsøker: Den 19-20. april 2018 organiserte vi kurs i bruk av georadar/markradar og kabelsøker i Manchester.

Roald Pettersen har vært en viktig aktør i den norske alternativbevegelsens framvekst, med Alternativt Nettverk, forlagsvirksomhet og gjennom sin rolle ved flere kurssentre. I 2012 er det 20 år siden Roald sammen med Øyvind Solum etablerte Alternativt Nettverk, som også ble utgiver av magasinet Visjon. Her beskriver han alternativbevegelsens framvekst i Norge I Norge har vi lange tradisjoner når det gjelder påskefeiring og verdens lengste påskeferie. Mye av den norske påskefeiringen knytter seg til nettopp den lange påskeferien. Den tradisjonelle norske påskeferien tilbringes i påskefjellet og feires med appelsiner, sol, Kvikk-Lunsj og skiturer Vi har ikke andre landsdekkende tall som kan vise hvor mange nye personer som får diabetes hvert år (insidens). Et unntak er type 1-diabetes hos barn. Omkring 300 nye personer under 15 års alder får type 1-diabetes hvert år i Norge. Dette tallet har vært stabilt fra 2004 (Skrivarhaug, 2014). Folkehelseinstituttet, 2017 Sv: Hvilke kjøkkenmerker har vi i Norge? Det er mange fine kjøkken fra lokale håndtverksbedrifter rundtomkring, og jeg liker både det å kjønne kjøpe lokalt, og at det er litt mer håndtverk enn masseproduksjon

10. Ble bokmål og nynorsk likestilt som offisielle skriftspråk i 1814? Ja; Nei; 11. Har vi fremdeles to skriftspråk i Norge I Norge har vi idag såpass mange 3.dje gradere til at vi er helt og holdent selvstendige i vår utvikling innen Wicca. Og selv om de fleste av oss holder i hevd den tradisjon vi er opplærte i, er det en jevn utvikling med forsøk på en gradvis utvikling i retning av en spesielt nordisk 'form' innenfor Wicca

Det er ikke likestilling i Norge

Vi både importerer og eksporterer veldig mye mat i Norge, men når det kommer til eksport er det sjødyr vi hovedsakelig eksporterer. Selvforsyningsgraden vår er svært lav; et vanlig år er vi ca. 40% selvforsynt, mens vi på grunn av tørken i 2018 så en selvforsyningsgrad ned mot 30%.. Animalia skriver: Selvforsyningsgraden for kjøtt er 94 prosent, egg 98 prosent og meieriprodukter. Dette har vi akseptert, da Coop i tillegg til sitt elektro-sortiment blant annet også fører mat og byggevarer. I tillegg til den enkle tabellen over har vi laget en mer utvidet tabell som gir deg full innsikt i hvilke ordninger som tilbys. Her finner du den utvidede tabellen. Under finner du kapitler som forklarer de ulike ordningene i detalj

For å vite hvilke regler og unntak som gjelder, må man først finne ut hvilken kategori svensk eller finsk arbeidstaker tilhører. Det er egne regler for pendlere og andre regler for de som kommer sporadisk (for eksempel de som er ansatt hos svenske leverandører som skal gjøre jobb i Norge). Forrige uke ble det vedtatt innstrammede regler for arbeidsinnvandring fra Europa Vi har både en lov om hunder og en forskrift om hunder som som definerer hvilken hunder som er forbudte i Norge. Per i dag er det 6 hunderaser som er forbudte i Norge. Forbud mot farlige hunderaser. Forbudet gjelder enkelte raser som regnes som farlige raser Under ser du en tabell over hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering, og hva slags type finansiering dette er. Kunder du finner i denne listen, kan ha takket nei til tilsagnet eller på annen måte redusert tilsagnsbeløpet. Oversikten viser ikke bedrifter som har fått rådgivning eller deltatt på noen av våre kurs og programmer Hvilke oppfatninger har folk i Norge om straffenivå og bruk av fengselsstraff? Og hvor god kjennskap har vi til det faktiske straffenivået? Er vi i takt med myndigheter og politikere i synet på straffenivået i landet vårt? Dette er spørsmål som forskningsprosjektet Straffenivået og folks holdninger til straff i Norge nå gir svar på

- Innen 15 år vil 600 000 jobber forsvinne i Norge

Vi har laget en video som viser hele prosessen: fra du legger stemmen din i urnen til den er blitt en del av valgresultatet. Maskinell opptelling ved valg i Norge EVA Skanning er et system eiet og utviklet av Valgdirektoratet, som kommunene og fylkene i Norge siden 2013 har kunnet velge å benytte for maskinell opptelling av valg i Norge De siste årene har sjømatkonsumet i Norge gått kraftig ned. Nedgangen har vært spesielt stor for laks og torsk, som er de dominerende artene i norsk dagligvarehandel. I forbindelse med dette har Nofima ønsket å undersøke hvordan norsk dagligvarehandel jobber med sjømatkategorien, og identifisere potensielle muligheter og barrierer for økt salg av sjømat i denne kanalen Norge får fra 1.1.2020 en god del endringer i kommune- og fylkesinndelingen. Vi går fra 18 til 11 fylker, og vi går fra ca. 422 til 356 kommuner. Vi skal her se hva som endres. I det denne artikkelen publiseres, er det ennå et halvt år igjen før endringene trer i kraft. Noe har likevel allerede skjedd I Norge har vi forskjellige avrusnings-og behandlingstilbud. Avrusning, eller avgiftning, er et korttidstilbud og som ofte er livreddende, eller som et ledd i den videre behandlingen av den rusmiddelavhengige.Du kan gå inn på www.frittsykehusvalg.no og se hva de offentlige har av rusbehandlingssteder rundt om i landet.Og det er ganske lett å få tak i rusmidler i Norge i dag Vi jobber med ulike politiske prosesser i nært samarbeid med våre medlemmer, blant annet gjennom ulike faglige forum. Her er informasjon om hvilke faglige forum vi i IKT-Norge har per i dag. Savner du et forum, eller vil lære mer om hvordan vi jobber med de ulike politiske prosessene? Nøl ikke med å ta kontakt

Dette må du skatte av i Norge - Skatteetate

Hvilke nasjonale minoriteter har vi i Norge? 1 Svar. Theo Bombas, bor i Norge. Svarte den February 21, 2019 · Forfatteren har 637 svar og 389.8k visninger av svar. Jeg regner med at det med dette spørsmålet menes de som har krav på å bli anerkjent som minoriteter og har rettigheter på bakgrunn av dette ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010 -2014 . 2 15-17 og 18-22 år var det større variasjoner i hvilke lovbrudd som ble begått. I analysene vi har mottatt fra politidistriktene, er det flere som nevner at mange unge som har psykisk For å vite hvilke regler og unntak som gjelder, må man først finne ut hvilken kategori svensk eller finsk arbeidstaker tilhører. Det er egne regler for pendlere og andre regler for de som kommer sporadisk (for eksempel de som er ansatt hos svenske leverandører som skal gjøre jobb i Norge). 1. Arbeidstaker som jevnlig krysser grensen mellom Sverige eller Finland og Norge som ledd i reise.

135 planter er svartelistet i Norge - adressa

Denne siden har informasjon for de som ikke trenger visum for å besøke Norge.. Du kan være i Norge og resten av Schengen-området i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager.; Du kan fordele de 90 dagene på flere besøk, og kan fritt reise inn og ut av Norge Hvilke rettigheter og muligheter har jeg i videregående opplæring? Les om rettigheter og muligheter for deg med nedsatt funksjonsevne. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har mange rettigheter, men det kan være vanskelig å finne informasjon om lovverk og hvilke tjenester som finnes - Vi forsøker å skape nasjonale løsninger, og ser på hvilke handlingsrom vi har i Norge. Vi må også rasjonere på utstyret vi har, sier Guldvog. 27. februar : På en pressebrifing om tiltak mot koronaviruset forteller direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog at de planlegger for at en av fire nordmenn kan bli smittet av koronaviruset På spørsmålet om vi har en uavhengig pengepolitikk i Norge, er svaret et utvetydig ja. Vi kan sette en styringsrente som avviker fra styringsrentene i andre land; spørsmålet er i hvilken grad det er ønskelig å gjøre det. Som en liten åpen økonomi, påvirkes Norge naturlig nok av forstyrrelser fra utlandet og internasjonale. Vi har sammenlignet kjøkkenforhandlere i Norge som tilbyr flatpakket kjøkken, og vi har kåret en testvinner på bakgrunn av det vi mener er det viktigste, i hele prosessen for å et nytt kjøkken på plass. Hvis du vil lese testen vår av kjøkkenleverandører som tilbyr hovedsakelig ferdig sammensatte kjøkken, så kan du lese testen her

 • Bot vinterdekk 2017.
 • Brattkort test.
 • Aussie farben.
 • Mvv tarifrechner.
 • Manie duden.
 • Io gud.
 • Krem no kransekakestenger.
 • Tog kastrup odense.
 • Tower of london wikipedia.
 • Vipp pedalbøtte farger.
 • Stadthalle deggendorf kommende veranstaltungen.
 • Youtube banner template psd.
 • Ekstern harddisk thunderbolt 3.
 • Middag fredag tips.
 • Abs plast temperatur.
 • Utvide ring pris.
 • Photoshop 2018 news.
 • Dagpenger etter studietid.
 • Nyha funksjonsklasse.
 • Nelly favourites.
 • Djokovic australian open 2018.
 • Auth mineconcapes.
 • Create sleeve tattoo.
 • Klippekurs sau 2017.
 • Weisheiten esel.
 • Adidas terrex 170.
 • Offset definition.
 • Anbefalte hagebøker.
 • Uregelrette verb spansk indefinido.
 • Oljefilter ford 3000.
 • Senftenberger see unterkunft.
 • Fedor emelianenko 2018.
 • Visma inkasso.
 • Friedrich nietzsche sitater.
 • Preem projektledare.
 • Apple martin.
 • Peroxisomes.
 • Öffnungszeiten aktiv hessisch oldendorf.
 • Priser i barcelona 2017.
 • Audi a6 c8 motoren.
 • Vaske fliser med klor.