Home

Sykehus utlandet

På denne bakgrunn vil Utenlandskontoret ikke arrangere behandlinger i utlandet som ikke anses som strengt nødvendig. Beslutningen vil bli tatt i samråd med henvisende lege i Norge og mottakende sykehus i utlandet. Dersom du har time til behandling i utlandet i denne perioden bes du ta kontakt med Utenlandskontoret og si ifra når du har fått time Ifølge tall fra Europeiske Reiseforsikring havner 4000 nordmenn på sykehus i utlandet hvert år. En av tre som er på lengre opphold, uketur eller mer, utenfor Skandinavia opplever å bli syke

Kjenn dine helserettigheter om du skal bo i utlandet, eller drar for å få utført behandling eller ta imot helsetjeneste St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell Sykehuset i Vestfold er i beredskap grunnet den pågående koronasituasjonen. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Trykk på lenken under for informasjon om besøk på sykehuset, utsetting og endring av timer, fødsel og annen viktig informasjon til pasienter, besøkende, ansatte og media

Nyfødt døde på sykehus av surstoffmangelLastebil kjørte av veien - mann omkom, jente (8) til sykehus

Organisasjonsnummer: 983 971 709 Telefon: 915 06 200 (ikke sms) Fra utlandet: +47 915 06 200 postmottak@sykehuset-innlandet.no Postadresse: Postboks 104, 2381 BrumunddalBesøksadresse: Furnesvegen 26, 2380 Brumundda Studer medisin i utlandet, Lyst til å bli lege? Du må like å hjelpe mennesker, og din hovedoppgave vil være å finne riktig diagnose og å behandle pasienter. Du kan for eksempel jobbe i allmennpraksis, på sykehus eller administrativt i helsevesenet. Leger er etterspurt over hele verden og du kan også jobbe for Leger Uten Grense

Admiral P til sykehus etter bilkrasj med hest

Utenlandsbehandling - Oslo universitetssykehu

 1. Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset. Sykehuset innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Alle som har vært i utlandet må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenge..
 2. bodd i utlandet i mer enn 6 uker? fått tatovering eller piercing i utlandet? Hvis ja til noe av dette, må du: Gi oss beskjed snarest; Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL). Fastlegen skal sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet
 3. Behandling i utlandet ved manglende kompetanse i Norge. Du har rett på behandling i utlandet dersom det ikke finnes sykehus som har den rette kompetansen i Norge, og du oppfyller kravene for nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. Lang ventetid på behandling gir ikke rett til behandling i utlandet etter denne ordningen
 4. Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5. ledd
 5. Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner
 6. Du kan få refusjon for faktiske utgifter, begrenset oppad til 4045 kroner (3920 kroner i 2019) per påbegynt døgn, ved nødvendig sykehusopphold i utlandet. Satsen, som fastsettes årlig av Stortinget, inkluderer medisiner, legehjelp og pleie som blir gitt under oppholdet på sykehuset
 7. Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset. Sørlandet sykehus innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Restriksjonene gjelder ved alle klinikkene, og også for såkalte grønne land og områder

Syk på ferie i utlandet - hva må du huske på

I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. Fra utlandet: +47 915 06 200 postmottak@sykehuset-innlandet.no. Her er fem ting du må vite hvis du skal behandles i utlandet: 1. Utenlandsbehandling ikke aktuelt for alle. Behandling i utlandet er særlig aktuelt for: Pasienter som har opplevd medisinsk uforsvarlig lang ventetid hos en behandler i Norge. Pasienter har rett til å velge å bli behandlet i et annet EØS-land til behandling som også Norge. Tjenestereiser til utlandet | Oppdatert 04.11.2020 kl. 11.55. Tjenestereiser til utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig. Eventuelt behov vurderes og godkjennes av nærmeste leder. Møter, kurs og konferanser . Oppdatert 02.09.2020 kl. 15.50. For møtevirksomhet internt i Sykehuset Innlandet gjelder følgende Arbeidsgivere må kjenne til reglene for rett til sykepenger ved utenlandsopphold. Ferielovens regler om å utsette ferie ved sykdom og folketrygdlovens vilkår for rett til sykepenger for sykdom som oppstår i utlandet samsvarer ikke. Kort oppsummert vil arbeidstakere som har blitt syke i utlandet ha rett til ny ferie i større grad enn de har rett til sykepenger ved opphold i utlandet

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg. Personvern Telefon: 67 96 00 00 (fra utlandet: +47 67 96 00 00) Epost: postmottak@ahus.no. Søknad om dekning av utgifter til dialyse i utlandet (05-24.08) Nynorsk til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Legen kan i en egen rubrikk i søknadsskjemaet skrive under på at du har et medisinsk behov for dialysebehandling i stedet for å skrive en egen legeerklæring Organisasjonsnummer: 983 971 709 Telefon: 915 06 200 (ikke sms) Fra utlandet: +47 915 06 200 postmottak@sykehuset-innlandet.n Sykehuset Østfold frykter at de vil bli sårbare hvis ansatte må ut karantene. Flere sykehus innfører nå besøksrestriksjoner for folk som har vært i utlandet Sykehuset på Nordbyhagen: Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog. Ski sykehus: Vardåsveien 3, 1400 Ski. Kongsvinger sykehus: Parkveien, 2212 Kongsvinger. Informasjon om avdelingene ved Akershus universitetssykehus Post- og fakturaadresse. Akershus universitetssykehus HF, Postboks 1000, 1478 Lørenskog. Leverandørkontak

Fra utlandet : 55 97 50 00 Telefaks : 55 97 47 85 E-post : postmottak@helse-bergen.no: Hjemmeside : www.helse-bergen.no: Telefon : 05515 BUP Fana, Østre Nesttunvegen 20, 5221 Nesttun : 55 97 80 00 BUP Nordhordaland, Kvassnesvegen 44, 5914 Isdalst Nordlandssykehuset Bodø fra , Nordland. Sykehus. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Buss nummer 510 går fra Ski stasjon (i Jernbaneveien) til Ski sykehus. Antallet avganger og ankomster varierer avhengig av tid på døgnet. Se mer informasjon p Telefon: 67 96 00 00 (fra utlandet: +47 67 96 00 00) Epost: postmottak@ahus.no. Generell besøkstid ved Kongsvinger sykehus: Besøkstiden er alle dager kl. 14.00-15.00 og 18.00-19.00. Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid: Føde-/barselavdelingen. Fynekologisk sengepost. Ortopedisk sengepost. Revmatologisk sengepos

Er du 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet noen dager, kan du avspasere halvparten av dagene hvis du har nok plusstid til det. Har du ikke nok plusstid til å avspasere alle dagene, må du ta ferie i hele perioden. Det er fordi det ikke er anledning til å kombinere ferie og gradert sykmelding Fra utlandet: +47 32 80 30 00 Sentralbordet er åpent hele døgnet. Du kan også ringe følgende 8-sifrede telefonnummer til sykehusene: Bærum sykehus: 67 80 94 00 Drammen sykehus: 32 80 30 00 Kongsberg sykehus: 32 72 55 00 Ringerike sykehus: 32 11 60 00. Merk! Fra og med 1. september 2019 koster det det samme å ringe, enten du benytter 03525.

Behandling i utlandet - helsenorge

Leanne (17) skulle bare ta halsbranntabletter

Helse i utlandet - helsenorge

- Et døgn på sykehus i utlandet kan fort runde 100.000 kroner Nærmere 200 nordmenn mottok i fjor over 200.000 kroner hver i erstatning etter ferien. DYRT: Det er spesielt dyrt å bli syk om du ferierer utenfor Europa 5.13 Tiltak etter opphold på norske helseinstitusjoner i utlandet 37 6. Tiltak i hjemmesykepleien 38 6.1 Undersøkelse av brukere og helsearbeidere 38 6.2 Smitteoppsporing 38 2004. I hovedsak ga veilederen anbefalinger for håndtering av MRSA på sykehus, selv om tiltak i helse-tjenesten utenfor sykehus også ble omtalt Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt på sykehus eller i helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus

Forside - St. Olavs hospita

- Et døgn på sykehus i utlandet kan fort runde 100.000 kroner. Nærmere 200 nordmenn mottok i fjor over 200.000 kroner hver i erstatning etter ferien Sørlandet sykehus innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Har du vært utenfor Norge må du vente i ti dager før du kan komme på besøk til innlagte pasienter, eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse Mens offentlige sykehus er hardt presset på grunn av koronakrisen, har private sykehus og klinikker ledige hender. SV og Frp oppfordrer regjeringen til å ta dem i bruk

I tillegg har norske myndigheter iverksatt et tilbud om elektiv behandling i utlandet, noe som vil medføre ytterligere økning i antallet nordmenn innlagt i utenlandske sykehus. Ved søk i Medline (PubMed)-databasen har vi ikke funnet undersøkelser om hvorledes nordmenn eller andre lands feriereisende opplever å bli innlagt i sykehus i et fremmed land I tørt miljø kan MRSA overleve lenge, og derfor er det greit ha god kontroll på pasienter i sykehus med smitte, sånn at ikke steder de har vært som ikke blir vasket på daglig basis utgjør en smittefare for andre. Å teste pasienter som har mottatt behandling i utlandet før behandling på sykehus her hjemme er en enkel måte å gjøre det på, ikke er det videre vanskelig testing heller. Foreldre til barn på sykehuset kan fortsatt komme på besøk, men må gå med munnbind. Har du vært i utlandet? Besøkende eller ledsagere kan ikke ha oppholdt seg i utlandet i løpet av de siste ti dager før besøket til sykehuset. Dette gjelder også ved korte opphold som dagsturer og grensehandel har vært i barnehjem, flyktningleir eller fengsel i utlandet de siste 12 mnd. har arbeidet eller oppholdt seg i asylmottak siste 12 mnd. har sår/hudinfeksjon, hudlidelse eller har medisinsk utstyr (f. eks kateter, sonde, dren) gjennom hud/slimhinne, OG vært mer enn 6 uker utenfor Norden i sammenheng de siste 12 mnd

Si det med blomster! Bestill buketter og blomsterdekorasjoner på nett og få det levert på døren. Levering i Norge og utlandet. Se hele utvalget her Stadig flere sykehus i utlandet prøver å tjene penger på å overbehandle norske turister Forsikringsselskapene reagerer. SYK I UTLANDET: Nordmenn reiser mer enn noen gang. Det fører også til.

Hvis du skal innlegges på sykehus er det lurt å opplyse om slike sykehusopphold i utlandet på forhånd, slik at du kan bli testet for MRSA før du innlegges. Alle med kjent MRSA-infeksjon eller MRSA-bærerskap blir isolert fra andre pasienter mens de er på sykehus MER RESISTENT SMITTE: Flere enn tidligere kommer hjem fra utlandet med MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker). Både de som har infeksjon med MRSA, og de som er bærere, isoleres om de må på sykehus MANGE FRITATT: På Sørlandet sykehus er det mange vikarer fra utlandet som er fritatt fra karanteneplikten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Vis mer - Dette er leger, sykepleiere og. OncoloMed gir deg verdifulle tilbakemeldinger fra en rekke sykehus, i forhold til mulige behandlingsalternativer. Det er en myte at det er de velstående som reiser til utlandet for behandling - våre pasienter er alle alminnelige mennesker, med et brennende ønske om å leve

Forside - Sykehuset i Vestfol

I tillegg betjener flere fagdivisjoner hele foretaket med sine tjenester. I tillegg til de åtte sykehusene, finnes det desentraliserte tjenester innenfor både psykiatri og somatikk. Alle enheter nås via sentralbordet på telefon 91506200. Fra utlandet: +47 9150620 Sykehus og utlandet. Helseminister Dagfinn Høybråten vil innføre en permanent ordning for norske pasienter i utlandet. Leder. 19. feb. 2003 00:01 9. des. 2008 22:53. smp-stories-top-widget. Han ønsker systematikk i at pasienter sendes ut dersom norske sykehus ikke kan behandle dem. Årsaken er at utenlandsmilliarden ikke fungerer etter. På FHI-seminaret delte han flere tall. De forteller mer om hva de som havnet på sykehus i Norge med covid-19, har opplevd. Her kommer tre av dem: 1. Nesten tre av ti ble smittet i utlandet. I mars var det mange historier i media om folk som hadde blitt koronasyke etter skiferie i Italia eller Østerrike

Video: Forside - Sykehuset Innlande

ANSA - Medisi

Frivillig ambulansepersonell fra Røde Kors. De har kjørt mye ekstra på oppdrag fra Oslo Universitetssykehus som følge av pandemien. 48 prosent av alle pasientene innlagt med covid-19 ved norske sykehus siden juni, er født i utlandet Mange har time på Diakonhjemmet sykehus etter sommerferien. Da må det vises ekstra hensyn dersom du har vært på reise i utlandet. Foto: Diakonhjemmet sykehus Seksjon for Behandlingsreiser til utlandet Før kontroll på norsk sykehus (innleggelse eller poliklinikk) i løpet av de første 12 månedene etter hjemkomst fra behandlingsreise må du ta MRSA prøve (nese, hals og perineum). Dette får du gjort hos din fastlege

I Norge er det de regionale helseforetakene som har finansieringsansvaret for sykehusopphold. Stønad til sykehusopphold i utlandet dekkes imidlertid etter § 5-24. Vurderingen av om medlemmet anses for å ha hatt et opphold på sykehus, eller mottatt poliklinisk behandling eller undersøkelse, har betydning for beregningen av stønaden Flere hundre nordmenn har de siste årene reist til utlandet for å få dyr stamcellebehandling mot nervesykdommen MS. Overlege ved nevrologisk seksjon på Ullevål sykehus, Elisabeth Gullowsen. Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme er en av i alt åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. DPS Strømme tilbyr spesialisthelsetjenester til innbygger over 18 år i Kristiansand, øst for Otra, samt Søgne, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Åseral Smitte på sykehus er alvorlig, - Antakeligvis har smittespredningen i Norge etter åpningen mot utlandet 15. juli blitt større enn helsemyndighetene hadde fryktet

Den såkalte sykehusbakterien smitter ikke mest på sykehus lenger. Langt flere smittes i utlandet eller av andre bærere i samfunnet. Gul søyle viser at 300 ble smittet på sykehus/sykehjem i fjor, mens rosa søyle viser at 800 ble smittet av andre utenfor helsetjenesten. Klart flest, tusen personer, ble smittet i utlandet (turkis søyle) Sykehus har funnet smutthull i loven: - Ingen garanti for å få gratis helsehjelp i utlandet. Sykehus i Spania har funnet et smutthull i loven, som gjør at pasienter må betale - selv om de. Nesten halvparten, 272 av de 571 pasientene som er blitt innlagt med covid-19 siden juni, er utenlandsfødte, viser tall fra sykehusene som Folkehelseinstituttets (FHI) har samlet inn. Fram til. Finnes det på nettet gode oversikter over sykehus i utlandet som tilbyr hjelp hvis ulykke eller sykdom skulle ramme? Har prøvd å lete på mitt forsikringsselskaps hjemmeside, men finner ikke frem

Forside - Sykehuset Østfol

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi ved sykehuset. NYTT SYKEHUS. Slik ser det ut på Brakerøya per september 2020 Søknadsfristen til de forskjellige skolene i utlandet varierer. Bjørknes høyskole tilbyr opptaksprøver til skoler i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen. European Education Consultants (EEC) tilbyr opptaksprøver til studie i Kraków. Sjekk ut Helsedirektoratet sine hjemmesider for mer informasjon om regelverk og autorisasjon

Informasjon om timeavtale og besøk på sykehuset - Oslo

Det opplyser forsikringsselskaper som VG har snakket med. Omtrent en tredjedel av de 3000 nordmennene som årlig blir lagt inn på sykehus i utlandet får langt mer behandling enn de behøver. Det vanligste er dyre undersøkelser som ikke henger sammen med skaden som pasienten faktisk har Vi har lagt et tøft år bak oss. Vårt ene barn har overlevd tre sepsis på norsk sykehus. Nå vil h*n og våre andre barn at vi skal reise på ferie til et varmt sted. Hvor vi kan bade og slappe av. Den planlagte turen i fjor ble avlyst på grunn av sykdom. Selv om barnet nå er friskt er jeg kjempeskep.. Ingen fikk behandling på sykehus i utlandet i fjor. Ikke en eneste person bosatt i Norge ble sendt til behandling i utlandet i fjor, selv om helsekøene her hjemme er lange og at loven åpner for. Pasient på sykehuset Pasienter som har vært i utlandet . Pasienter som har vært utenfor Norge i løpet av de siste ti dagene, må kontakte sykehuset før de møter til avtalt time. Dette gjelder grønne, gule og røde land/områder. Les mer om hva du skal gjøre hvis du har time hos oss og har vært i utlandet

Behandling og helsehjelp i utlandet - Kreftforeninge

Utenlandsbehandling - St

Sykehusene skriver bare ut på papir Sykmeldinger som skrives ut på sykehus kommer fortsatt bare på papir. Blir du sykmeldt på et sykehus, får du ingen melding om å logge deg inn på nav.no. Da bruker du både sykmeldingen (del C) og sykepengesøknaden (del D) som du fikk på papir på sykehuset Sykehuset Telemark vil legge til rette for at media skal få utført sitt arbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder i sykehuset. Mediehenvendelser Som en hovedregel ber Sykehuset Telemark om at henvendelser fra media skjer til kommunikasjonsavdelingen LHL-sykehuset Gardermoen er et pasientvennlig, hyggelig og varmt sykehus der pasienter og pårørende lett finner frem, og lett finner seg til rette. Sykehuset eies og driftes av pasientorganisasjonen LHL, som har 30 års erfaring innen sykehusdrift og rehabilitering Vårt team. Sykehuset Oslo Øst har mange legespesialister og kirurger i teamet som skal sikre at du får en god og trygg behandling. Våre spesialister har mange års erfaring som overlege og seksjonsledere på sykehus både i Norge og utlandet

Forside - Vestre Vike

Reseptpliktige legemidler (ikke narkotiske stoffer/dopingmidler): 1 års forbruk. Dopingmidler: 30 dagers forbruk. Narkotiske stoffer (A- og B-preparater): 30 dagers forbruk innenfor Schengen hvis du har gyldig Schengen-attest (utstedes av apotek, ha med pass). Hvis reisen varer i mer enn 30 dager bør ambassaden/konsulatet til det aktuelle landet kontaktes Sykehuset innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Alle som har vært i utlandet må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse Alle pasienter som har vært i utlandet de siste ti dagene, må ringe for å avtale hvordan de skal forholde seg. Hvis de etter avtale med sykehuset likevel skal møte til timen, må pasienter som har vært i grønne land bruke munnbind Troms militære sykehus (TMS) tidligere: Brigadesykehuset i Nord-Norge er et lite lokalsykehus i Indre Troms.Sykehuset er Norges eneste militære sykehus. Det er Forsvarets sanitet som er sykehuseier, og sykehussjef er oberstløytnant Reidar Storvik.Det var etter andre verdenskrig også et militærsykehus ved Florida sykehus i Bergen (nonnesykehus)

Tidligere langrennsløper Ida Eide (30) døde etter mosjonsløpEwelina Mielko - Tannlege i PolenSigulda Klinikken | Medical TravelOslo universitetssykehus, Ullevål - Medisin (profesjon

Det betyr at besøkende til St. Olav som har vært i utlandet, må vente minst ti dager før de kan komme på besøk på sykehuset. - Vi vil legge til rette for at våre pasienter kan ta imot besøk som avtales direkte med avdelingen de skal til i forkant, men det er fortsatt adgangskontroll der de som skal inn vil bli spurt om de har vært i utlandet siste ti dager Student i utlandet er en forsikringspakke for deg som skal være fulltidsstudent ved universitet eller høyskole utenfor Norge. Pakken inneholder forsikringene du trenger for å dra ut og oppleve verden i studietiden Studier i utlandet Om ANSA Medlemskap Hjelp i utlandet Varslingsknapp Artikler Forsikring For arbeidsgivere Presse Logg inn medlemsdatabasen Personvern og informasjonskapsler . Krise/hjelp i utlandet? ANSAs sosialveileder Tlf: +47 22 47 76 00 (kun kontortid) E-post: sosialveileder@ansa.no. KUN ved kris

 • Silje austnes priser.
 • The shannara chronicles imdb.
 • Billiga paketresor till budapest.
 • Servitør lønn 2017.
 • Leonore spain.
 • Ansbach tanzschule pohl.
 • Demi lovato and wilmer valderrama.
 • Philips smart tv apps.
 • Hepatitis a impfung kosten barmer.
 • How to get goron mask majora's mask.
 • Hus bao online spielen.
 • Wiseflow hsn.
 • Android email benachrichtigung funktioniert nicht.
 • Hvordan forberede seg til fotballkamp.
 • Holidaycheck gutscheincode dezember 2017.
 • Lesja dialekt.
 • Bremser fra biltema.
 • Old vic.
 • Sony srs xb40 pris.
 • Mest sålda begagnade bilar.
 • Dermot mulroney movies.
 • Troms reise app.
 • Stadler versandkostenfrei.
 • Hund tisse om natten.
 • Rettergangsmateriale.
 • Kate von d lipstick.
 • Lage cv webcruiter.
 • Mtb birkenau.
 • Hva var nasjonalforsamlingen.
 • Kroppsspråk hos hunder.
 • Personenschifffahrt ab nürnberg.
 • Imac preisvergleich.
 • Tv til bobil.
 • Balladen klasse 7 arbeitsblätter.
 • Park inn panorama bar.
 • Terminal n alicante airport.
 • Case maxxum 5150 ersatzteile.
 • Global shipping center tracking.
 • Fototrykk på tekstil.
 • Vg dokumentarer.
 • Mitokondriesykdom arv.