Home

Hvem sitter på stortinget

Partioversikt - stortinget

 1. Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden. Etter valget i 2017 har en representant meldt seg ut av Fremskrittspartiet og blitt uavhengig, og en representant har gått fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet
 2. Koordinater Stortinget er Norges nasjonalforsamling.Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før
 3. Stortinget er dermed den ene av de tre statsmakter, ved siden av den utøvende makt, som er Kongen og regjeringen, og den dømmende makt, som er domstolene med Høyesterett på toppen. Da Grunnloven av 17. mai 1814 ble vedtatt, var det meningen at Stortinget på den ene siden og Kongen og regjeringen på den andre reelt sett skulle være to forskjellige statsmakter

Stortinget - Wikipedi

Marit Nybakk (født 14. februar 1947 i Nord-Odal) er en norsk politiker (), som var stortingsrepresentant for Oslo fra 1986 til 2017, i sin siste periode som Stortingets 1. visepresident.Hun var president for Nordisk råd i 2013 og var leder for Norsk Kvinnesaksforening fra 2016 til 2018.. Som vara for Gro Harlem Brundtland ble Nybakk fast møtende stortingsrepresentant da Brundtland ble. På Stortinget er det 169 seter. I stortingsvalget er du med på å bestemme hvilke kandidater som får ta plass i disse setene som stortingsrepresentanter. For å beholde regjeringsmakten, må Erna Solberg få minst 85 av 169 stortingsrepresentanter på sin side For stortingsperioden 2017-2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal I stortingsvalg velger folket hvem som skal sitte Stortinget, men bare indirekte hvem som skal sitte i regjeringen. Det er stortingsrepresentantene - som folket har stemt fram i valg - som bestemmer hvilken regjering vi får. Regjeringen er nemlig avhengig av støtte fra stortingsflertallet

Stortinget - Store norske leksiko

Jeg sliter litt med å forstå forskjellen på storting og regjering. Jeg vet at regjeringen skal gjennomføre det Stortinget vedtar, men det fremstår likevel ganske diffust. Hvis flertallet i Stortinget bestemmer hva som skal gjøres skulle man jo ikke tro at det spilte noen rolle hvem som satt i reg..

15 politikere skal sitte på trøndelagsbenken de neste fire årene. Dette var noen av de aktuelle politikerne som kjempet om plass på Stortinget. I saken får du en endelig oversikt over hvem som får gå Løvebakken de neste fire årene Stortingspresident er tittelen på Stortingets fremste tillitsvalgte. Han eller hun er, som leder av presidentskapet, den øverste leder av stortingsarbeidet og veksler med de fem visepresidentene i Stortinget om å lede forhandlingene i plenum. Ved stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget.Ifølge hoffrangreglementet av 1906, senest endret i 1993, er stortingspresidenten rikets høyest. Statsminister Erna Solberg på vei opp til talerstolen på Stortinget for å redegjøre for regjeringens sammensetning 28. januar 2020. Statsministeren sitter ikke på Stortinget Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget. Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement Hvor mange representanter sitter på stortinget 2020. Liste over stortingrepresentanter i perioden 2017 til 2021 omfatter alle som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2017, 11. september 2017.. Det er totalt 169 representanter

Linda Hofstad Helleland er plassert på toppen, hun sitter i dag som distrikts- og digitaliseringsminister og har i mange år representert trønderne på stortinget. Hun blir etterfulgt av Mari Holm Lønseth, som i løpet av inneværende periode har fått en sentral rolle i Høyres stortingsgruppe og sitter i helse- og omsorgskomiteen Så da kan en fra Sosialistisk Venstreparti sitte ved siden av en fra Fremskrittspartiet (og da har jeg bare valgt de to ytterpunktene i partimangfoldet på Stortinget, det er ingen dypere tanke bak det). Kilde: Wikimedia. Man blir jo litt nysgjerrig på hvem alle de representantene man aldri hører om egentlig er Vi har laget en oversikt over de som skal sitte på Oslo-benken på Stortinget de neste fire årene og representere byen vår. Da er det avgjort hvem som har blitt valgt inn til Stortinget, og vi har laget en oversikt over den nye Oslo-benken. Under kan du lese hvem de 19 menneskene som er innvalgt fra Oslo er. Høyre (5 Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Reagerer på vraking av Espen Barth Eide: - Jeg er sjokkkert. Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti foreslår å vrake tidligere utenriksminister Espen Barth Eide fra Stortinget, samtidig som. - Hvordan vet vi hvem som brøt seg inn på Stortinget? Av og til kan det være umulig for sikkerhetstjenesten å fortelle hva de vet, Her i Norge har vi nylig hatt saken med Frode Berg, som ble dømt til 14 år i fengsel i Russland for spionasje og satt to år i Lefortovo-fengselet i Moskva før han ble utvekslet til Norge Har sittet på Stortinget siden 2005. Har jobbet mange år som fraktkoordinator i SAS. Forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, 36 år, Venstre Rogaland. Nybø kommer fra advokatjobbda hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. Hun mistet plassen ved valget i 2017. Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen, 51 år, Venstre Osl Langt på vei må vi kunne vise dem den tilliten vi forventer at de er verdig. Sakene kan påvirke hvem vi vil stemme på ved neste valg. Stortingsrepresentantene sitter i glasshus Ola nordmann har ikke visst hvem som sitter i sentralstyret vårt. Dette er et strategisk problem for partiet vårt. Til sammenligning har nordmenn flest mye større kjennskap til enkeltpolitikere fra for eksempel Høyre. Mannen på gaten vet at Torbjørn Røe Isaksen, Erna Solberg og Mathilde Tybring-Gjedde er aktiv på Stortinget for Høyre

Tirsdag stemmer Stortinget over hva Norge skal gjøre. Her får du svar på det du lurer på om hvem barna er, og flere har satt opp telt i olivenlunder ved siden av Nå slår regjeringen fast hvem man mener sto bak datainnbruddet i Norges viktigste demokratiske institusjon: Russland. I ettermiddag kom utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Stortinget og orienterte om saken. Samtidig ble den russiske ambassaden kalt inn på teppet Regjeringen beskylder Russland for datainnbrudd på Stortinget - Våre sikkerhets- og etterretningstjenester sitter sammen og sammenstiller informasjon og gjør analyser, Uavhengig av hvem som vinner presidentvalget i USA vil sikkerhetsutfordringene være store framover Høyres folk på Stortinget: Hvem skal ut? Alle Oslo Høyres stortingsrepresentanter vil bli sittende på tinget. Men det er flere nye som melder sin interesse for en taburett Men hvem som blir nummer to er uklart. For komiteen har satt både Jorodd Asphjell og Kristian Torve på 2. plassen. Derfor ber nå Sandvik og co. om tilbakemeldinger fra kommunepartiene om å velge mellom de to kandidatene. Innen 2. november skal de komme med endringer, samt forslag på komplett liste på 16 navn. - Hvorfor gjør dere det slik

Marit Nybakk - Wikipedi

- Avgjørende at Venstres leder sitter på Stortinget (VG Nett) Bare Trine Skei Grande passer i Unge Venstres leders kriterie for hvem som kan bli ny Venstre-leder Hei sitter og ser på Sommerbilen på NRK, og igår var det en de interjuvet som sa at der de var. Det var hjemstedet til den eneste fra Samfunnspartiet som har sittet på Stortinget. Men jeg trodde at det partiet aldri hadde vært representert på Stortinget, er det noen her som kan bekrefte om dette. Ministerier 1814-1884. Mellom 1814 og 1884 hadde man ingen fullstendige skifter av regjeringer, kun suppleringer. Nedstående periodeinndeling baserer seg på boka Det norske statsråd 1814-1905, utgitt av Statsministerens kontor i 1996. Navngivingen er basert på stattholdere eller framtredende statsråder i perioden På Vestlandet og i Trøndelag var det særlig sterk motvilje mot unionen med Sverige; dette ga seg utslag i at representantene fra Bergen og Niels G. A. Dahl fra Eivindvik på forhånd hadde bundet seg til å stemme imot unionen.. Blant de viktigste personlighetene på Stortinget i 1814 var unionspartiets leder, Herman Wedel Jarlsberg, som nå fikk se sitt ønske om en union mellom Norge og.

Kort forklart: Hvem kan danne regjering

Møre og Romsdal - stortinget

Han er så anonym og ukjent at knapt noen utenfor arbeiderbevegelsen i Nordland vet hvem han er. Han sitter ikke på Stortinget. Han kom inn i ledelsen i 2019 og skulle være en «gutt fra gølvet. Man kan kreve seg fritatt fra valg til Stortinget dersom man er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der man er satt opp som kandidat på listeforslag, dersom man var stortingsrepresentant hele forrige valgperiode, eller dersom man er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti man er medlem av Så hvem er Oda Sofie Pettersen, som kan bli tidenes yngste stortingsrepresentant? Hun er 20 år, bor i Søgne, studerer internasjonale studier på UiO og er folkevalgt på fylkestinget i Agder. Hun jobber dessuten som rådgiver i Miljøpartiet De Grønne. Vil rydde opp - Min generasjon er vokst opp med klimakrisen som en trussel hengende over oss

«Folka hans» sitter åpenbart ikke på Stortinget. Jan Bøhlers erfaringer er verdt å ta alvorlig, men hvorfor denne motviljen mot å ta den seige, institusjonelle kampen for sakene han tror på? «Folka mine»: Jan Bøhlers Østkantfolk Lite tyder på at han skal til Stortinget. Barne- og familieminister: Solveig Horne (Frp), fra Rogaland. Har sittet siden Regjeringen tiltrådte. Sentrale kilder i Frp mener hun kan være på vei ut. Noen i Venstre ønsker at partiet skal ta over dette departementet og at ansvar for integrering skal flyttes hit Den som står på listen over «de prioriterte» er Charlotte Spurkeland (H). Hun har sittet i bystyret for Høyre siden 2010 og vært vikarierende skolebyråd, i tillegg til å ha representert Høyre som vararepresentant på Stortinget. I dag sitter hun i utvalg for miljø og byutvikling i bystyret. - Det er veldig hyggelig å bli foreslått

Jeg utfordra Stortingets referenter til battle

Når Stortinget ikke møtes i 14 uker betyr det ikke at representantene har ferie. De har fortsatt mye å jobbe med. I snitt har ve Stortinget har kontroll over den utøvende makt (Regjeringen). Det betyr at Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget. Det er de folkevalgte på Stortinget som vedtar lover, skatter og avgifter, og bevilger penger

Hvem stemmer på hvilke partier? - stortinget

Maktfordelingen: Forstå samspillet mellom - stortinget

Forsiden - stortinget

Han vil ikke gå nærmere inn på hvem han vil foretrekke, men sier at det er bra med konkurranse. Selv om fylkene er slått sammen, gjelder fortsatt de gamle valgdistriktene. Frp stiller derfor ulike lister i Vest-Agder og Aust-Agder. Gisle Saudland kom inn på Stortinget i 2017 og flere lokallag ønsker ham VG-målinger: Risikerer å få leder utenfor Stortinget. Venstre ligger under sperregrensen på alle VGs målinger i 2020. De eneste stortingsplassene som ser «trygge» ut er Oslo og Akershus Skal du stemme, kanskje for aller første gang? Og nå synes du det er vanskelig å velge parti? Lucas (9) har gode råd. Hvem som skal sitte på Stortinget..

Forskjellen på storting og regjering? - Aktuelle saker og

Det viser at det er attraktivt å sitte på Stortinget for Rogaland Høyre. Nå starter komiteen sitt arbeid. Bent har sittet på Stortinget siden år 2000. — Vi har lenge visst at Bent ikke ønsker gjenvalg og vi til takke han for den fantastiske innsatsen han har gjort for Høyre gjennom så mange år, sier Johnsen Noen skal ha satt dype spor etter seg i en heis på Stortinget. Nå etterlyser stortinget etter syndebukken som bæsjet i heisen. MYSTERIUM: - Vi har fått flere meldinger om det ligger avføring i heisen på Vulkan!Det er sterkt beklagelig at vedkommende som er ansvarlig for dette ikke rydder opp etter seg

Dette er de trønderske politikerne som skal sitte på

Stortinget sier at politikerne bør bruke munnbind. Det er rådet når det er vanskelig å holde en meters avstand til hverandre. Rådet gjelder på hele Stortinget. Også i stortings-salen når de sitter på plassene sine. Det har president-skapet på Stortinget bestemt. De har også laget nye andre regler for å hindre smitte I dag åpner Stortinget etter en nesten fire måneder lang «sommerferie». Men hvorfor har de folkevalgte så lenge møtefri - og hva gjør de når de ikke sitter på Løvebakken På jobbjakt. I regjeringsapparatet har han jobbet for Siv Jensen (Frp), Bent Høie (H), Jan Tore Sanner (H) og Solveig Horne (Frp). Småbarnsfaren har sittet på Stortinget, ledet Frps ungdomsorganisasjon, FpU, og hatt en rekke lokale verv. - Frp har mange flinke kandidater som må slippes fram Det er full splid om hvem som skal lede østfoldbenken på Stortinget. Ingjerd Schou er valgt av flertallet, men Arbeiderpartiet mener Svein Roald Hansen er riktig leder ifølge tradisjonen Jan Bøhler (Ap) bekrefter nå det han sa tidligere i sommer: Han ønsker ikke gjenvalg til Stortinget. Samtidig bekrefter en annen Ap-veteran at han ønsker fire nye år

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet | Hvor lenge kan Støre

stortingspresident - Store norske leksiko

Wold har sittet på Stortinget siden 2013, - Vi stusset over eposten fordi den var et forsøk på å regulere hvem vi møtte. Vi synes det var rart og påfallende å få en slik epost «Hvem vant i pelsdyrsaken og hvem sitter med ansvaret?» For å svare på dette må vi gå litt tilbake i tid for å følge prosessen frem til flertallet på Stortinget vedtar en tilsynelatende anstendig erstatning for sitt eget vedtak om næringsforbud Av de ti som sitter på Stortinget fra Agder i dag, er det allerede klart at både Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Torhild Bransdal (KrF) takker for seg. Kari Henriksen (Ap) har sagt at hun vil gå for en ny periode. Blir hun valgt, blir det hennes fjerde periode på Stortinget Nå begynner vi altså å se konsekvensene.Tyske LAM Land- und Forstwirtschafts sitter alt på store skogområder i Trøndelag, etter å ha kjøpt opp norske aksjeselskaper med skog i porteføljen. Det prinsipielle spørsmålet er selvsagt hvem som skal eie skogen

Samfunnskunnskap - Regjeringen og Stortinget - NDL

Hvem: Guri Melby (38) Hva: Venstrepolitiker og stortingsrepresentant. Hvorfor: Hun slapp ikke inn på Stortinget, hvor hun sitter som vara for kulturministeren, på grunn av en T-skjorte som den. Alle medlemmer i Akershus SU har stemmerett på dette møtet. SU har den største delegasjonen til nominasjonsmøtet, så vi har stor innflytelse på hvem som blir valgt! Bli med og avgjør hvem SU skal drive valgkamp for i 2017 og hvem som skal sitte på Stortinget for Akershus SV dersom vi får mandat! Vel møtt Stortinget er ikke hierarkisk oppbygget - snarere tvert imot. Presidentskapet er tillitsvalgte med mer og mindre klart definerte oppgaver - de fatter beslutninger på vegne av de 169 - og som en del av dem. Presidenten har for sin del ingen fullmakter av betydning - beslutninger i administrative forhold tas av presidentskapet som kollegium

Sjekk hvem som er inne på Stortinget fra ditt fylke. Den andre valgmålingen til TV 2 viser at flere representanter som i dag sitter på Stortinget ikke ville fått ny tillit fra velgerne Hvem skal representere oss på Stortinget? Nominasjonsprosessen i Agder Arbeiderparti. Om Foto: Stortinget Høsten 2021 er det stortingsvalg, og Agder Arbeiderparti har nå startet arbeidet med å velge hvem som skal være våre kandidater. Selv om vi er slått sammen til ett fylke, består Agder fremdeles av to valgdistrikt til. SVAR: Hei! På nettsidene til Stortinget kan du få oversikt over hvem som er valgt inn. I artikkelen under kan du også se hvordan man beregner hvem som kommer inn. Hilsen redaksjonen, ung.n Fra 1814 og utover bestemte den svenske kongen hvem som skulle sitte i den norske regjeringen. Men i 1884 ble parlamentarismen innført. I praksis vil det si at nå var det Stortinget, ikke kongen, som hadde kontroll med hvem som skulle sitte i regjeringen. Regjeringsdanning. Regjeringsdannelsen skjer vanligvis etter et stortingsvalg På andre siden av salen ser vi en vakt sitte ved galleriet som er åpent for alle som vil besøke Stortinget. Tor Mikkel Vara holder et engasjert innlegg om kriminalpleie , der han krever kort tid fra anmeldelse til straffevurdering og utmåling

Hvem danner regjering? I 1884 fikk vi et parlamentarisk system i Norge. Parlamentarisme betyr at regjeringen må ha tillit fra et flertall i Stortinget for å kunne styre. Derfor sitter enhver regjering på Stortingets bestemmelser. Det er sammensetningen av Stortinget som bestemmer hvem som skal danne regjering Den endelige beslutningen om dette tar regjeringen i Statsråd, det vil si det faste møtet med Kongen på Slottet. Når proposisjonen er vedtatt i Statsråd, blir den sendt til Stortinget til behandling. Det er nemlig Stortinget som vedtar lovene i Norge. Stortingets representanter (stortingsrepresentantene), sitter i forskjellige komiteer HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM Fristen for å komme med innspill er satt til 22.mars 2019. Det se ut som om det kan bli flertall om FM-forlengelse på Stortinget - men bak sjalusiet arbeider motkraften - i både departementer og i tilsyn. Fortsett å lese «43 - Hvem skal nedprioriteres dersom dette blir Det har vært stor ståhei etter at kravet om full sal førte til at Stortinget måtte bruke 225.000 kroner på å sette opp pleksiglass i.

Trettebergstuen ble valgt inn på Stortinget første gang i 2005, og er inne i sin tredje periode for Hedmark Ap. Trettebergstuen var ubestridt toppkandidat sist, og har sagt ja til å stille på. GRØNN VEKST: Jonas Gahr Støre og opposisjonen på Stortinget sitter med nøkkelen for den grønne krisepakka. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer Interne kommentarer: Dette er en kommentar

Her er Røe Isaksen på toppmøte i regjeringen - Dagbladet- Ap må lære seg hvem som er statsoverhode - DagbladetMørland og Kroglund topper igjen – NRK Sørlandet – LokaleDenne steinstjernen er mer enn 1200 år gammelRepresentantene - stortingetAvisa Nordland - Fortsatt ingen asylsøkere til Norge fra

Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Rådsmedlemmene satt også bare ett år, hadde dette systemet vært i norge ville alle norske borgere kunne trekkes ut til å sitte på stortinget i et år om gangen. I Athen var det et slags direkte demokrati, hvor alle frie borgere kunne være med å ta politiske avgjørelser ved å møte opp å stemme Partienes størrelse på Stortinget vil ha stor betydning for de rådene statsministeren gir Kongen. Rangordningen har for øvrig betydning for hvor statsrådene sitter ved bordet i statsråd på Slottet. foreslår Statsministerens kontor hvem som skal foredra saken på vegne av den fraværende statsråden Høyre er et norsk konservativt politisk parti. Partiet ble stiftet i 1884 og er Norges nest eldste parti. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963. Hvem skal sitte i regjering? - Vil ikke svare på om Frp kan Regjeringen: - Alle norske elever skal kode - Digi.no. Likestilling er ikke viktig nok. Verken for en rødgrønn Innspill til nye strakstiltak fra regjeringen. Hvem stemmer på hvilke partier? - stortinget.no Det har vært stor ståhei etter at kravet om full sal førte til at Stortinget måtte bruke 225.000 kroner på å sette opp pleksiglass i stortingssalen av hensyn til smittevern. Men det kan bli.

 • Bönte recklinghausen speisekarte.
 • Lønn it konsulent 2017.
 • Flymuseet gardermoen.
 • Konsonanter og vokaler i alfabetet.
 • Accenture trondheim.
 • Jon bon jovi 90s.
 • Jarlsberg swingklubb.
 • Ice crystal emoji.
 • Jaktlabrador jakt.
 • Helse fonna lærling.
 • Evnerike barn.
 • Windows picture.
 • Billy graham.
 • Lykkelig uten barn.
 • Karaoke oslo.
 • Maria montazami hanna montazami.
 • Gratis spinn ved registrering.
 • Tanzschule frank bilder.
 • Juritzen forlag ansatte.
 • Tt kort lenvik.
 • Enkel trädgård.
 • Bonustap ved bilskade.
 • Halva kikärtor.
 • Vilde og anna nye sanger.
 • Spårmetaller.
 • Babyfoot mask.
 • Wanddeko selber machen wohnzimmer.
 • Macs medicus.
 • Ulemper ved inflasjon.
 • Midges scotland.
 • Akoya perler.
 • Draumeskrivar skrive eller ikkje skrive.
 • Nettomarginal formel.
 • Yamaha elektroniske trommer.
 • Sjekkliste befaring ny bolig.
 • Huk coburg hausratversicherung test.
 • Dykke etter krabbe.
 • Norsk bok vg1.
 • Den ene pluss en.
 • Titandioxid cancer.
 • Reptiler i norge 2017.