Home

Innsyn trondheim

Hjem Trondheim byarkiv Innsyn i kommunal saksgang. Innsyn i kommunal saksgang. Innhold. Gjennom lenkene under kan du få innsyn i kommunal saksforvaltning. Postliste. Oversikt over all post til kommunen de siste 12 måneder. Postliste for bygge-, plan- og delingssaker Innsyn i saker. Ønsker du å følge med, er det mulig å se inngående og utgående dokumenter på plan- og byggesaker og postlista generelt for kommunen på følgende adresser: Innsyn plan- og byggesaker; Postliste for Trondheim kommune; Eksempel på innsyn i plansaken via kartet (kun planer/planforslag innsendt etter 1.1.2016 Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Registersøk... El-data : Eier: Stedsnavn: Plannavn Vis alle... Registersøk... Bygningsnumme Trondheim byarkiv håndterer innsyn i dokumenter knyttet til personlig dokumenter og til forvaltningens saksbehandling. Vi har også en flere samling av historiske bilder og kilder Offentlig innsyn Offentlig innsyn. Oversikt høringer; Offentlig journal; Generell kontaktinformasjon. Til toppen. Kontakt oss. 74 17 40 00. Send oss en e-post. Steinkjer. Besøk oss. Fylkets hus Steinkjer Seilmakergata 2 7725 Steinkjer. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.30. Trondheim. Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14.

Søk innsyn til personlige formål. En rekke opplysninger som gjelder deg selv regnes som personlige forhold og er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder for eksempel skatteopplysninger, farskap, bidrag, krigsbarn, militær helsemappe, vitnemål og rettferdsvederlag Byggesakskontorets primære og samfunnsnyttige oppgave er å bidra til å sikre god kvalitet i bygde- og ubygde omgivelser og å påse at nasjonale og lokale politiske mål blir nådd

Forespørselen kan sendes til: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no Be om en forhåndskonferanse Forhåndskonferanse er et frivillig møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet 7005 Trondheim. Hvis du har fått svar på søknaden din, må du selv bestille time. Klikk på den blå knappen under for å se om det er ledige timer for din sakstype. Dersom du ikke finner ledig time betyr det at det for tiden ikke er tilgjengelige timer. Du skal ikke kontakte politiet eller UDI for å få time Innsyn i offentleg journal, innsyn i dokument frå politidirektoratet, politidistrikt og særorgan. Innsyn i politiet sine registre. Be om innsyn i politiet sine register, klage på behandling av personopplysingar, søke om erstatning etter politiregisterlova Ørland kommunes infoside om koronavirus . Coronavirus information in other languages . Trenger du å bestille koronatest: Her finner du fremgangsmåten! Arbeidsgivere med spørsmål knyttet til korona/Covid-19 kan sende e-post til: ops@orland.kommune.no Akkordtariff for tømrerfaget Oppmåler Bård LorentsenOppmåler Tømmerba-loren@online.no941 99 866 Geir Ståle JohnsenOppmåler Tømmerg-sjohns@online.no416 32 778 Raimond AamelfotOppmåler Tømmerr-aamel@online.no455 19 510 Akkord bedrifter tømmer: Grande Entreprenør AS Backe Trondheim AS [

7006 Trondheim. I brevet henviser du til aktuell innleggelse / undersøkelse (dato og avdeling ved sykehuset) og ber om kopi av journal. Oppgi i tillegg: Ditt fulle navn; For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer der pasienten er mindreårig, se Lov om pasient- og brukerrettigheter. Innsyn i reaksjonsregisteret, som inneheld ei oversikt over kva for straffer eller andre reaksjonar du har fått, får du munnleg på politistasjonen. Ved innsyn i politioperativt register må du skrive tid, stad og kva som har skjedd. Eller skrive andre opplysingar som gjer at vi kan finne det du meiner vi har registrert

Innsyn i kommunal saksgang - Trondheim kommun

 1. Personvernerklæring, innsyn i personopplysninger, Personvernombudet i Oslo Lønn og godtgjørelse Reglement og satser for byrådet, bystyret og bydelspolitikere. Økonomiregister Oversikt over økonomiske interesser, styreverv og lignende for politikere i Oslo kommune. Jobb i Oslo kommune.
 2. nelige hovedregel om innsyn i § 3 i offentlighetslova. Den som protesterer mot naboens (eller den kommende nabos) planer, vil normalt gis partsrettigheter etter forvaltningslovens bestemmelser
 3. Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus. Sør-Trøndelag tingrett har felles ledelse med Fosen tingrett. Domstolens oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Ansatt

NOIS WebInnsy Få et uforpliktende tilbud fra din lokale eiendomsmegler i Trondheim Vi kjenner markedet du skal selge i Lokalkunnskap, kombinert med bransjens beste boligmarkedsføring og Trondheims største boligkjøperregister, gjør oss til en lønnsom og effektiv samarbeidspartner Statsarkivet i Trondheim. Velkommen til Statsarkivet i Trondheim. Arkivet dekker fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er nyttige når du skal besøke oss Politiet - Politiet.n

Eierskapsenheten - Trondheim kommune

Innsyn kan også begrenses av andre grunner, blant annet hvis dokumentet inneholder opplysninger om strengt personlige forhold. Se denne og andre begrensninger i Tvisteloven 14-3. Stevning, tilsvar og andre prosesskriv. Du har ikke rett til innsyn i stevninger, tilsvar og andre prosesskriv Innsyn i byggesaker. Oppdatert: 17.03.2020 Stavanger kommune har en innsynsløsning der du kan se alle byggesaker fra 1. januar 2016 og til i dag. I innsynsløsningen finner du alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Bruk søkefeltet og.

Innsyn i dokumenter til og fra Bergen kommune de siste to månedene, bestiller du fra den offentlige journalen. Personlig informasjon, partsinnsyn Alle har rett til å se opplysninger som gjelder seg selv. Familiemedlemmer eller andre. Innsyn i Politidirektoratet sine dokument kan ein bestille via offentleg journal. For å få innsyn i dokument frå før 1. april 2011, ta kontakt med arkivtenesta i Politidirektoratet: politidirektoratet@politiet.no. Innsyn i dokument hos politidistrikt og særorgan

Medvirkning, kunngjøring, innsyn - Trondheim kommun

Video: NOIS WebInnsy

Trondheim byarkiv - Trondheim kommun

Om oss - Trøndelag fylkeskommun

Standard kart Arealplaner. Kommun GeoInnsyn 3. Avinors flyplasser, ankomst- og avgangstider, reiseinformasjon og servicetilbud. Avino Graving i Trondheim kommune Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå) Du finner 1699 boliger til salgs i Trondheim på FINN Eiendom. Søk blant alle hus og leiligheter i hele Norge

Søk innsyn til personlige formål - Arkivverke

Glemt passord. Fyll ut nødvendig informasjon for å motta et engangspassord. Engangspassordet vil bli sendt innen kort tid og vil utløpe etter 15 minutter Innsyn.trondheim.kommune.no ligger i , og arrangeres i nettverket av . Start en nettbasert diskusjon om innsyn.trondheim.kommune.no og skriv en anmeldels

Innsyn i byggesaker. Fra 30. mars 2016 gjorde kommunen dokumenter som inngår i byggesaker tilgjengelige på nett. Dokumentene kan lastes ned direkte fra våre nettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er tekstdokumenter som publiseres på nett. Tegninger må bestilles via bestillingsskjema for innsyn. Du kan søke etter din sak slik Her kan du lese hvilke hovedregler som gjelder for offentlighet og innsyn i styresaker, og forklarer hvorfor det ikke er noe enkelt svar på dette. Før man kan si noe om innsyn i selve styresakene, Postboks 8930, 7439 Trondheim. Webredaktør: Nicolay Biørn-Lian Innsyn per post. Du kan også be om innsyn, retting og sletting ved å sende inn et papirskjema til oss. Last ned passende skjema for din henvendelse og fyll det ut. Gi oss gjerne tilleggsopplysninger som spesifiserer hva du ønsker innsyn i, rettet eller slettet Innsyn - politisk behandling. innsyn - politisk behandling før 17.juni 2019. innsyn - arealplaner. Innsyn - åpne datasett. Ønskes tilgang til saker og dokument eldre enn medio september 2012, ber vi om at det tas kontakt med publikumssenteret som manuelt kan publisere saker og dokument i eInnsyn. Offentlig postjourna

Hver eneste dag blir tusenvis av sjokolader, seigmenn, karameller, lakris og andre godsaker til på Nidar-fabrikken i Trondheim. Bak hver eneste eske med godteri ligger et omfattende arbeid, mye kjærlighet og glede Trondheim har riktignok ikke gjort mer enn en bør forvente, men det har likevel vært mye bedre enn i Oslo. Det finnes ingen gode argumenter for å nekte innsyn, slår hun fast, og er ikke med på resonnementet om at offentliggjøring av avvik vil skremme folk fra å si fra. - Tvert imot, all erfaring tilsier at åpenhet fører til mer åpenhet Aktuelle linker. Om planprosessen; Lover og forskrifter - Plan og bygningsloven - Kart og stedfestet info Veiledere - Veileder til kartforskriften - Nasjonal produktspek

Gamle kart - Trondheim kommune

Byggesakskontoret - Trondheim kommun

 1. I tillegg til utvidet søkerliste har søkerne rett til innsyn i søknadene, med vedlegg, til de som er innstilt eller tilsatt i stillingen. Søkeren har også rett til å få gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder faktiske opp-lysninger og vurderinger om søkeren selv. § 16 a-c inneholder en del unntak fra denne hovedregelen
 2. dre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn. Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene
 3. Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt, jf. offentlighetsloven § 32. Krav om begrunnelse eller klage på avslag om innsyn stiles til organisasjonsdirektøren ved NTNU og sendes som postmottak@ntnu.no, faks til 73 59 53 10, eller postadresse NTNU, 7491 Trondheim
Handlingsprogram turfriluftsliv - Trondheim kommune

Innsyn - postjournal. Trondheim kommune. Historisk materiale fra ca 1900 - Tilgjengelig elektronisk etter hvert. Skanning pågår. Tilgjengelig internt. Tilgjengelig i papirform . Ved henvendelse i lesesal. Tilgjengelig elektronisk fra 2003. Tilgjengelig via internett fra 2011. Innsyn i byggesaker Fortsatt er det 67 representanter i bystyret i Trondheim. Arbeiderpartiet har flest med 17, men har mistet 11 representanter fra forrige valg. Høyre har 14, og står på stedet hvil. Ti partier er representert. 17. oktober møtes det gamle bystyret for siste gang, mens selve konstitueringen av det nye skjer 24. oktober

Økokrim innvilget imidlertid ikke innsyn i politiavhørene av Ap-toppene i Trondheim, fordi Økokrim mener at «avhør står i en særstilling». Økokrims hovedargument mot å gi innsyn, er at det på sikt vil kunne medføre at vitner blir tilbakeholdne med å gi opplysninger til politiet - Begjæringen om innsyn i klausulerte saksdokumenter fra bistandsadvokat Ståle Kihle tas til følge mot taushetsplikt, skriver tingrettsdommer Håkon Schei Mentzoni i slutningen fra tingretten. I kjennelsen går det fram at det er over 20.000 sider med etterforskningsdokumenter saken rundt Anne Elisabeth Hagens forsvinning Postlister/innsyn. Postlister; Innsynsrett i offentlige dokument; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Innsyn byggesak. Veiledning: Ved å søke på adresse, saksnummer, eller gårds- og bruksnummer får du byggesaker for den aktuelle eiendommen. Skal du ha innsyn i saker opprettet før 2009, ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 30 60 00 Innsyn i saker. Innsynsløsningen inneholder offentlig dokumentasjon i saker innen plan- og bygning, kart og oppmåling, landbruk og Miljø samt vann avløp og renovasjon. Søkekriterier i løsningen. Gyldige søkekriterier er saksnummer ( vår referanse på utgående dokumenter), gnr/bnr ( f.eks.132/1), plannummer og adressen til eiendommen

Krevde innsyn. Adresseavisen krevde etter dette innsyn i såkalte avviksmeldinger for elektriske busser i Trondheim, for likevel å kunne si noe om omfanget av praksisen med bruk av ikke-elektrisk drevne busser på elektriske busslinjer. Retten til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet følger av offentlighetsloven Offentlig postliste i Tromsø kommune er en journal over alle inn- og utgående saksdokumenter til og fra kommunen.I postlisten ser du saks- og dokumentnummer, brevdato, brevtype og en beskrivende dokumenttittel. Du kan også se hvem som er avsender og saksbehandler av dokumentet Be om innsyn hvis du vurderer å klage. Poenget med innsyn i en offentlig anbudsprosess, hvor du selv har vært en tilbyder, er stort sett å få et bedre grunnlag for å vurdere om det skal klages på tildelingen eller på annet i anskaffelsesprosessen Innsyn Statistikk Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og stipend Utmerkelser og priser Flyktninger og inkludering Egenberedskap For våre leverandører Kontakt.

Byggesak - Trondheim kommun

Kvinner i flertall blant nye advokater med møterett - Rett24

Trondheim sentrum politistasjon - Politiet

Nabosamtykke, 4-metersgrense - Trondheim kommuneRedskapsbod Roy 12m2NRK Program riks – Om NRK – Organisasjon
 • Afrika engelsk koloni.
 • Litterære virkemidler i fantasy.
 • Hva er forskjellen på fet mellomfet og mager fisk.
 • Pluss eller minus først matte.
 • Sang 50 års fødselsdag gratis.
 • Sentralisering ssb.
 • Gamle uz elementer.
 • Sprechende vögel kaufen.
 • Dynasty delmenhorst buffet preise.
 • Georgia reiseråd.
 • Forventninger til leder.
 • Inntektselastisitet.
 • Utrøstelig baby.
 • Melisandes tod bericht und betroffenheit.
 • Delamming hvor lenge.
 • Umgang mit dem kompass grundschule.
 • Agentur für arbeit nürnberg / biz nürnberg.
 • Poisson fordeling forventningsverdi.
 • Kygo bali.
 • Snønuten kart.
 • Hvordan møte andre hunder.
 • Brachiosaurus größenvergleich.
 • Frydenbø industri.
 • Nøkkeltall norsk turisme.
 • French revolution.
 • Torsbergveien 8.
 • Verdens største bilprodusenter 2017.
 • Bright netflix review.
 • Profeten mika wikipedia.
 • Flytta enstaka möbler göteborg.
 • Einwohnerzahl stromberg.
 • Skjold indre troms.
 • Europris horten.
 • En sjanse til film.
 • Frau halle.
 • Coop obs bygg sandefjord.
 • Coolsculpting zeltiq kosten.
 • Lol item index.
 • L oréal paris casting crème gloss.
 • Høyeste fjell rogaland.
 • Oljelampe.