Home

Fagtekst mal

Skriverammer Skrivesentere

 1. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre
 2. Dette er en mal for hvordan faglige oppgaver, for eksempel drøftings- og analyseoppgaver, skal se ut når de leveres inn. Ved første øyekast kan det se ut som om det er en haug med pirkete regler, men det er viktig at de følges. Dette er en standard som gjelder for de aller fleste fagtekster, og p
 3. VO norsk Frederik I
 4. Det og skrive en fagartikkel er en egen sjanger, på lik linje med andre sjangre som dikt, eventyr og kåseri. Det som kjennetegner en artikkel, er at den inneholder følgende elementer
 5. Beskrivende fagtekst i naturfag 22. januar 2014 | Print ut. Denne ressursen viser en helhetlig skriveprosess, og hvor arbeidet med begreper står sentralt. Hva er et nøkkelord, og hva er et ekspertord? I mange svenske skoler bruker de begrepet ekspertord fremfor nøkkelord som er mest vanlig i norsk skole
 6. o Mal til forsiden ligger på itslearning under fellesinformasjonen til høyre, «Eksamen» o Forsiden skal KUN inneholde: TITTEL på oppgaven, PROBLEMSTILLING, EMNEKODE, SEMESTER og KANDIDATNUMMER (se eksemplet OVER) Emneoppgavens tittel Problemstilling VLR1000 Høst 2014 Kandidatnr: 10010 SJEKKLISTE FOR UTSEENDE OG OPPBYGGIN
 7. Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet. Kunnskap om hvordan du kan bygge opp saktekster vil også kunne overføres til muntlige fremføringer og presentasjoner. Under finner du derfor noen oppgaver knyttet til skriving av saktekster. Hvorfor skrive saktekster

Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne. Denne ressursen viser hvordan en kan arbeide med fagtekst eller dagboktekst som omhandler en av de store oppdagerne. Skriving i KRLE - en vei til kunnskap. Denne undervisningsressursen viser hvordan man kan bruke skriving som redskap for å lære om sekulære og religiøse livssyn i samfunnet Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Men heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Her finner du noen de Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne 23. april 2014 | Print ut. Denne ressursen viser hvordan en kan arbeide med fagtekst eller dagboktekst som omhandler en av de store oppdagerne. Elevene fikk i oppdrag å skrive en beskrivende fagtekst

Mal for oppgaveinnlevering i Bachelorstudiet i Medier og

Faglig essay Det er farlig, det Av Kjetil Dybvik Faglig artikkel kan man saktens snakke om. Eller personlig essay. Men faglig essay, hva i all verden er det? Mange høyskolemiljøer velger en umulig mellomposisjon, sier forfatter, journalist og forsker Jo Bech-Karlsen. Høyskolene sier til studentene: Skriv gjerne essay, men vær nøytral Struktur/mal Etternavn forfatter, Initial(er). (År). Tittel på kapittel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på bok i kursiv (Utgave - hvis aktuelt, sidetall). Utgiver. DOI/URL Ta med DOI dersom det finnes Som student er det sannsynlig at du før eller siden blir i tvil om hvordan du skal skrive en oppgavetekst. To universitetslektorer gir deg her sine ni beste tips for å lykkes med skrivinga

Hvordan skrive en god fagtekst - YouTub

En mal for artikler. Av Christian K. Nordtømme tirsdag, 10. juli, 2007 Permalink. Foto: CC-BY-SA Nic's events. Alle blader, aviser og nettsteder har egne normer og regler for hvordan en artikkel skal se ut, men de har ofte noen fellesnevnere Her får du hjelp til å skrive en argumenterende tekst. En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen d ( Å skrive en akademisk oppgave 1. Hva skal til for å skrive en god akademisk oppgave? 2. Å svare på oppgaven 3. Oppgavens struktur 4. Vitenskapelig språ Lesing av fagtekst! Integrering av GRF i fag! • NIFU-Step rapport 42/2009: Læreplankravet om GRF har foreløpig ikke ført til særlige endringer på skolenivå • NIFU-Step rapport 37/2010: Forsiktig fokus på lesing i andre fag enn norsk. Lesing den mest nevnte ferdigheten, men ofte som spesielle tiltak for de med lesevanske

PPT - UKEPLAN FOR 1

Eksempeltekst faktatekst om vepsen. Tekstanalyse. Vis i tekste Videreutviklet mal for individuell logg og gruppelogg Gruppeloggen legger føringer for 3 Time out Konkret arbeid med antakelser: Skisser til fagtekst fra de samme 3 informantene, januar 2017 Bredde: Skisse til fagtekst fra 12 informanter Fagtekst fra x informanter Tilleggsdata Elever skriver bedre med modelltekster. Ny forskning ved Lesesenteret viser at bruk av modelltekster i undervisningen gir elever inspirasjon og kunnskap til å skrive gode tekster i alle fag - helt i tråd med revisjonen av Kunnskapsløftet Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål

Skrive fagartikkel THM blogging - Tor Henri

Beskrivende fagtekst i naturfag Skrivesentere

Hvordan skrive fagartikkel. Ergoterapeuten publiserer fagartikler om alle aspekter ved praksis, teori, utvikling og forskning relatert til ergoterapi Tittelark: Bruk standard tittelark for Lovisenberg diakonale høgskole, som du finner i malen ovenfor. Antall ord skal oppgis. Du skal ikke telle med innholdsfortegnelsen, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Bruk tekstbehandlingprogrammets innebygde ordteller. Sammendrag: Sammendraget skal være på inntil 300 ord Korleis byggjer vi opp ein fagtekst? Dette blogginnlegget oppsummerer det som står på s. 171-173 i Grip teksten. Overskrift - skal vekke interesse for teksten din. Overskrifta skal og seie noko om kva artikkelen handlar om. Innleiing - her har du fleire ulike måtar du kan starte på, sjå tabellen under

Når du skriver en oppgave skal den alltid inneholde en innledning, men hva er det egentlig som kjennetegner en god innledning? Og hvordan skriver du den.. To like, men ulike, bokrapporter. Begge typene ligger på bokmål, nynorsk og engelsk i samme nedlasting. Det kommer frem av bildene hva innholdet på de to ulike er, som dere ser er innholdet på varianten til høyre forenklet noe. Et tips til bokrapporten til høyre er at elevene kan tegne i stedet for å skrive, dersom [ Artikler finner du i fagbøker, tidsskrifter og aviser. Slike tekster kan også kalles resonnerende tekster. I slike tekster må du holde deg til fakta i størst mulig grad, og meningene dine må begrunnes på en saklig måte. I skolesammenheng vi Hvordan skriver man et essay? Les vår enkle guide til essay-sjangeren her. Essayer direkte oversatt betyr forsøk/prøve ut tanker..

Guide til akademisk skriving - NTN

Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside Her kan du se et godt eksempel på en fagartikkel. Fagartikkelen er skrevet i faget Psykologi, men den kan også brukes som eksempel på hvordan man kan skrive og bygge opp en fagartikkel i andre fag Slik kan du gå fram. Når du skal beskrive og vurdere argumentasjonen i en sakprosatekst, kan lista nedenfor være til hjelp. Bruk de punkta som er aktuelle for teksten du undersøker [3] De fire Fagtekstdokumentene er: Fagtekst-kartlegging, Fagtekst-plan, Fagtekst-evaluering og Fagtekst-rapport. [4] En beskrivelse av Fagtekstdokumentene og livsområdene, og om prosesser som har bidratt til utviklingen av strukturen vil dette komme i en prosjektrapport fra HUSK Midt-Norge i løpet at høsten 2009 Fagtekst eksempel. Fagtekst om fjellreven 20. mars 2015 | Print ut. Hvordan utvikle elevenes skriveferdigheter i naturfag? Systematisk abeid med å utvikle elevenes skriveferdighet er en sentral del av opplæringen i naturfag. Å skrive i naturfag innebærer blant annet å gå fra å bruke tegninger og tekst til gradvis å ta i bruk mer presist naturfaglig språk, inkludert figurer og symboler.

Aktuelle saker fra NRK. Sju danske kommuner stenges ned november 5, 2020; Smittefrykt i skolen: Elever streiker mot dårlige tiltak november 5, 2020; 17-åring avslørt av FBI for trusler om skoleskyting - frifunnet av retten november 5, 2020; Raja: Dette vil få utslag for kultursektoren november 5, 2020; Biden øker ledelsen i Nevada november 5, 2020; Koret ble smittet under øvelse: Mener. SPØRSMÅL. Heisann;) jeg trenger hjelp med en debattartikkel jeg skal skirve om :) jeg visste ikke helt korekt hva slags tema dette gikk ut på men altså at jeg skjønner meg virkelig ikke på det å skrive en debattartikkel, jeg har hatt en allerde i norsk og nå skal jeg ha en i samfunnsfag og jeg vil jo helst ha en topp karakter men kommer aldri til å få det om jeg ikke skriver den god nok Hvis du skal male med ei gruppe barn og har glemt å sette fram vannglass, så påvirker det hvordan aktiviteten blir gjennomført. Med denne modellen kan du lett finne ut hvilken del i planen som ikke gikk som planlagt, og hvilken del av planen som gikk bra

Skriving av saktekster - Gyldendals norskblog

En oversikt over innholdet. Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge. Gjør deg flid med å lage en skikkelig og detaljert disposisjon, for den gjør det lettere for deg å huske det du skal si Tekstanalyse er en del av de språklige fagene, som f.eks. norsk og engelsk. Du vil ofte bli bedt om å lage en analyse av en tekst i innleveringene dine og til eksamen. Men hva er egentlig tekstanalyse (

Sakprosa er i hverdagslig språkbruk alle tekster som ikke er skjønnlitteratur - alle de tekstene i samfunnet som ikke uten videre kan kalles romaner, noveller, dramatikk eller lyrikk.Sakprosa kan også kalles faglitteratur.Sakprosa som har som mål å være til praktisk hjelp omtales ofte som brukslitteratur.. Det norske Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa har benytter følgende. Når du får i oppgave å sammenligne to tekster, betyr det at du skal finne likheter og forskjeller mellom de to tekstene Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv Når vi tolker saktekster, er grunnspørsmålene: Hvilken jobb gjør denne teksten? Hvilke virkemidler tar den i bruk for å gjøre jobben? Hvor godt lykkes den? Når vi nå går over til å se på skjønnlitteratur (fiksjonstekster), er dette med jobb ikke så viktig lenger. Når er grunnspørsmålene: Hvilken innsikt gir denne teksten? Hvilke virkemidler ta

Fagtekst om oppdragelse i barnehagen. Hvilke konsekvenser får det for oppdragelsen i barnehagen om personalet møter barns som subjekt eller objekt? 1.0 Innledning. Denne fagteksten er basert på en problemstilling, gitt som eksamen FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 203 En beskrivende fagtekst om en plantes oppbygging 19. juni 2014 | Print ut. Ressursen viser et. Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært vikti Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE . Av Stine Aarønes Angvik, universitetslektor ved Skrivesenteret . Mellom språk og tenking er det en sterk sammenheng Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst 1 Jf elevenes egenrapportering i PISA-undersøkelsen (se Lie med flere 2001) Karbondioksyd i brus Du trenger: en ballong, ei flaske brus og en plastboks fylt med varmt vann fra springen. Nå skal du prøve å fange karbondioksidet korka av brusflaska og tre ballongen fort over flasketuten. Sett flaska i en gn det

Airbus 380 er idag verdens størte fly. Det har to etasjer med en kapasitet på opptil 555 (max. 800) passasjera. Første flight skjedde på 27 April, 2005 i Toulouse, Frankrike, flyet vil bli tatt i bruk som rut hei. topic sier vel det meste. jeg har titta litt rundt, men jeg fant liksom ikke helt den forklaringa som gjorde at jeg skjønnte noe. så om noen kunne har prøvd å forklarer meg det så hadde det vært fint -tak Etter 10. årstrinn Kristendom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjelle

Velg form: dikt, eventyr, fagtekst, tegneserie og så videre. Bruk modelltekst. Illustrasjoner til teksten. Be elevene se etter humler i påskeferien; hvilken farge har de på rumpa, og på hvilke planter henter de nektar og pollen? Be elevene om å gi humlene sukkervann på skål hvis de ser livløse ut. Ta bilder av humler Lesing av fagtekst! Utfordringer med sammensatte tekster • Å integrere ny informasjon fra flere tekstressurser samtidig er spesielt krevende for svake lesere. • Studier har vist at elevene i hovedsak leser den løpende hovedteksten. Få elever ser på bildene når de leser 2 Egenvurdering - FAKTATEKSTER Mål nr. 3: Du skal kunne fortelle hva et tankekart kan brukes til. Hva kan et tankekart brukes til? _____ _____ _____ Mål nr. 4: Du skal kunne skrive en faktatekst

- av Runar Ragnarson Brataas Å nei!Nå er det den tida på året igjen!, er det jeg husker best at en av mine kollegaer sa for et par år siden da det nærmet seg Halloween.I dag er hun en av dem som bruker Halloween og tida fram mot den store knask eller knep-festen til å jobbe med elevenes interesser, ulike fagområder og grunnleggende ferdigheter Last ned gratis mal. Last ned budsjettmalen Les også: Få oversikt over mobilbruken Det er lett å miste kontroll over mobilbruken. Slik får du oversikt. Våre beste sparetips Trenger du litt hjelp til å komme i gang med sparingen? Vi gir deg 5 gode tips til hvordan du kan fylle på. OBIN - en lesestrategi i møte med fagtekst O verskrift B ilde og bildetekst I nnledning/ingress N økkelord. Vær oppmerksom på at bildene ikke alltid forteller noe om innholdet i teksten. Bildene kan være en tilleggsinformasjon har kunnskap om sentrale omgrep for arbeid med fagtekst, retorikk og argumentasjon; har kunnskap om mål og metodar for skriveopplæring og skriving som læringsverktøy; Ferdigheiter. Studenten. kan nyttiggjera tilnærmingar for skriveopplæring og bruk av skriving som læringsverktøy i eige fa

Barnetrinn Skrivesentere

IMRAD er et akronym for Introduction, Methods, Results and Discussion. Strukturen i vitenskapelige artikler følger gjerne denne rekkefølgen: . Introduction - hvorfor ble undersøkelsen gjort? Hva var forskningsspørsmålet, problemstillingen, hypotesen eller formålet med undersøkelsen? Methods - når, hvor, og hvordan ble undersøkelsen gjort Ta kontroll over privatøkonomien: Gjør som tusenvis av andre og last ned vår gratis budsjettmal (åpnes i Excel). Få full kontroll over dine inntekter og utgifter I denne filmen følgjer vi Erna Osland i ein skrivedag med elevar på 5.-6. trinn og deretter prosessen vidare til ferdig tekst og bok. Sentralt i opplegget står det å gjere undersøkingar og å skrive fagtekst på bakgrunn av undersøkinga Det beste er om du lærer deg en enkel mal som gir deg proff-stempel. (Skriftlig.no har en populær artikkel-mal du kan bruke. Vivian opererer med sin egen mal, som hun deler med deltagerne i sitt gratiskurs. Når du vet hvilket magasin du skriver for, kan du også bruke andre artikler derfra til å lage din egen mal.) 5

Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakt Radikalisering forstås som prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold og/eller voldstrusler for å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål Del 1: Film og fagtekst (hjemmearbeid, ca. 15 min) Elevene ser følgende filmer og leser artiklene, enten hjemme eller på skolen: En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker

fagtekst på 2. trinn Anne Hoslemo Meling og Toril Frafjord Hoem Eg e trøtte, men eg vil skriva merr . Ingen enkeltfaktor er mer avgjørende for kvaliteten i skole enn læreren. A teachers' job is not to make work easy. It is to make it difficult. (Hattie, 2009 8 - Norsk 20/21, fagtekst. Gruppe: 8.trinn Periode: 07.04.21-18.06.21 Trinn: 8. trinn . Læreplan: Norsk (NOR01-06) Sist redigert 13. august. Hvorfor skal vi lære dette? Kommentar. Fagtekst. Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Tekst i kontekst. NOR01 Kritisk tilnærming til tekst. Skrive en akademisk oppgave og fagtekst. Fagtekster og akademiske oppgaver har ulik språkbruk og skrivestil enn mer uformelle tekster og skoleoppgaver. Den har krav til disposisjon og innhold, og presis begrepsbruk. Det er også regler for henvisninger og kildebruk (Retningslinjer for APA referering ved LDH)

Hvordan skrive en artikkel - Studieweb

Du har ikke noe mal på feks retorisk analyse og andre teksttyper vi kan få i morgen? 1 svar. 0 Stem opp Stem ned. Redaksjonen. I en retorisk analyse kan du feks gå frem slik: Innledning: Her presenterer du teksten du skal analysere med tittel, utgivelsesår, sted og tema (kort Ordkunnskap En fagtekst inneholder ofte vanskelige ord. For å skjønne innholdet i teksten må du forstå betydningen av ordene. Til hjelp kan du lage ordkunnskaort En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal (APA 6th): Etternavn, Initial. (År). Tittel på boken i kursiv. Sted: Utgiver. Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal. Når du. På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Chicago-stilen. Eksemplene på denne siden er basert på Chicago versjon.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Er det noe du lurer på rundt eksamen ved Nord universitet? Her får du svar NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr kurs og hjelp i referansehåndtering og referanseverktøy, deriblant EndNote. Kursene er tilpasset fagområde.\\ <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Lesing den mest nevnteferdigheten, men ofte som spesielle tiltak for de medlesevansker• Oppdrag 42-10: Utarbeiding av rammeverk for GRF ogrevidering av læreplaner i NO, SA, NA, MA, ENGLesing av fagtekst Like leker: Det er en situasjon som skjer i barnehage nesten hver dag. Barna ofte tar leker til de andre og vil leke med dem. Det som er interessant er at denne praksisfortellinger viser hvordan kan en voksen hjelpe barna å oppløse konflikten

Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne Skrivesentere

 1. Lesing av fagtekst! Aktiv lesing i naturfag! • Et formål: Leseren blir gitt spesifikke mål og instrukser. Fokusere på viktige sider i teksten og reflektere over. innholdet • En lærer: Krever støtte, veiledning og instruksjon fra. læreren • Samarbeid: Gjøres i fellesskap for eksempel i grupper
 2. Microsoft Word - 2 fagtekst Leselogg_.docx Created Date: 10/27/2015 12:24:13 PM.
 3. I visse fagfelt er bachelor- og masteroppgaver og vitenskapelige artikler bygget opp etter IMRoD-modellen. IMRoD står for . Introduksjon; Material og metod
 4. fra fagtekst Tallene er innhentet på vegne av Naturvernforbundet. I tillegg viser ferske bilder fra Kystverkets overvåkingsfly, som Dagsavisen har fått tilgang til, hvordan oljen sprer seg i områdene rundt flere plattformer. - For første gang har vi fått dokumentert at det er ganske vanlig med 100 meter brede og flere kilometer lang
 5. Kompetansemål etter 2. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale
 6. Fokale anfall starter i den ene hjernehalvdelen. Hvordan anfallet ser ut, avhenger blant annet av hvilke deler av hjernen som rammes. Hvis anfallet for eksempel oppstår nær områdene for språkfunksjoner, kan man få språkvansker under anfallet

Selnes skole : Eksempel på faktateks

Oprift - artikkel FY

 1. Svar. Det er tre hovedmåter å markere avsnitt på: 1 Blanklinje. Man tar to linjeskift slik at det blir en tom linje (blanklinje) før neste avsnitt
 2. utter mens andre har 30
 3. Donald Trump er president i USA, valgt for perioden 20. januar 2017 til 20. januar 2021. Trump representerer Det republikanske partiet. Trump har vært bredt kjent i amerikansk offentlighet siden 1980-årene, først som eiendomsutvikler og forretningsmann og senere som hovedperson i et realityprogram på TV. Da Trump valgte politikken i 2015, var det etter flere tiår med offentlige.
 4. Adolf Hitler ble født i den lille østerrikske grensebyen Braunau am Inn (Oberösterreich) rett overfor det tyske Bayern.Han var den fjerde i en søskenflokk på seks fra farens tredje ekteskap. Hans far var tollfullmektigen Alois Hitler, og moren var hans inngiftede niese Klara, født Pölzl.Av de seks søsknene var det bare Adolf og hans søster Paula som vokste opp. Hitler hadde katolske.
 5. Hvis du allerede har adgang til denne iBog®, skal du logge ind for at se indholdet

Å SKRIVE EN FAGTEKST by Iris Skadal - Prez

Kunnskapsfilm.no Norge - verdens fremste sjømatnasjon Fagtekst Bokmål 25.06.2014 Norge - verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bl XXVI Salto 6 • Lærerens bok A Veiledende halvårsplan for Salto 6A Halvårsplanen er laget for å gi læreren en samlet oversikt over elevenes læringsmål, kompetansemålene i R ­ LK06/13 og forslag til vurderingsformer - med sidehenvisnin ­ ger til elevbok og arbeidsbok Napoléon Bonaparte (født 15. august 1769 i Ajaccio Korsika, død 5. mai 1821 på St. Helena i Sør-Atlanteren) var en fransk militær og politisk leder som ved slutten av den franske revolusjon ble Frankrikes mektigste politiker, og som er husket for sitt lederskap av Frankrike under Napoleonskrigene.Han utropte seg selv til keiser av Frankrike under navnet Napoléon I den 18. mai 1804, og. Kunnskapsfilm.no Mel - Fra råvare til produkt Fagtekst Bokmål 25.06.2014 Ulike kornsorter Historie Bruksområde Spesielt for kornet Bygg Bygg ble først dyrket i Norge for 4500 år siden. Før i tiden var bygg det kornet vi spiste mest av, i form av grøt og flatbrød. Brukes mest til dyrefôr

Norrønt var språket i Noreg og landa som vart folkesette frå Noreg i vikingtida. I Noreg vart norrønt brukt i vikingtida og mellomlalderen. Norrønt er eit samleomgrep på gamalnorsk og gamalislandsk. Moderne norsk, islandsk og færøysk kjem frå norrønt, og det gjorde også norn, eit språk som vart snakka på Orknøyane og Shetland fram til 1700-talet Velkommen til biblioteket. Se åpningstider og kontaktinformasjon. Alle som besøker biblioteket må følge smittevernrutiner ved UiB. Hold god avstand til andre og vask hendene jevnlig En saktekst sier noe om virkeligheten. Den er ikke oppdikta, men skal være en faktalitteratur. Saktekster er sanne tekster. Læreboktekster, fotballreportasje og bruksanvisning er eksempler på saktekster Illustrasjonen om Digital transformasjon viser at det ofte ikke er tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning må vi tenke nytt og kanskje løse våre samfunnsoppdrag på nye måter Et boksskjema kan brukes som et strukturert tankekart, eller som et forarbeid til en fagtekst eller en presentasjon. Du som lærer kan på forhånd fylle ut overskriftene i hver boks eller man kan la flere være åpne slik at elevene selv kan plukke ut viktige tema innenfor emnet som leses

Å skrive fagtekster FY

Talen innledes med at hun hilser først kongen eller dronningen. Det står ikke angitt hvem av dem som er tilstede, men ut i fra at det er Kvinnedagen, kan man kanskje anta at det er dronningen, og deretter hilser hun alle sammen fagtekst og oppgi kildene i en kildeliste bygge opp et avsnitt i egen skriving gi eksempler på konjunksjoner og subjunksjoner Mål fra den lokale sfj planen: 6. Kan slå opp i papirbaserte ordbøker, finne fram til Inn i tema (s. 86-97) Språkverksted (s. 98-99) Les og forstå (s. 100-109) Mer å lese (s. 190-198 Hva er ekstremisme og terrorisme? Hvordan blir noen en voldelig ekstremist? Og hva forebygger radikalisering? Denne artikkelen forsøker å gi svar på disse spørsmålene og styrke forståelsen av årsakene til radikalisering og voldelig ekstremisme. Artikkelen fokuserer spesielt på høyreekstremisme og islamistisk ekstremisme

Fagtekst om fjellreven Skrivesentere

Argumenterende tekst - Studienett

 1. Kaleido 5: Eksempeltekst faktatekst om vepse
 2. Elever skriver bedre med modelltekster - Lesesentere
 3. Tekstanalyse - Riksmålsforbunde
 4. Språkløype
 5. Budsjettmal - Lag et budsjett på 1-2-3 - Lindorf
 6. Kommunikasjon og kultur - Saktekster - NDL
Skriftlighet som metode for refleksjon i praksis | slideumPPT - UKEPLAN 6Livet i AmazonskovenIndhold | Sprog & genreIndholdDidak-7 lærerrolle | Sprog & genreDidak-8 organisering | Sprog & genreDramastykke om vandets kredsløb | Sprog og genre
 • Richtige bezeichnung fuer behinderte.
 • Rogue assassin netflix.
 • Lilly navn.
 • Udo lindenberg hut.
 • Airsoft drammen.
 • Miele c3 ecoline.
 • Blåljus värmland.
 • Ol 2010 program.
 • Gravid uke 32 kvalm etter mat.
 • Draumeskrivar skrive eller ikkje skrive.
 • Hovne blodårer på hendene.
 • Lime lister.
 • Celina sinden.
 • Durian bergen.
 • Snapshot drinking game.
 • Thanksgiving 2017 canada.
 • Lite ferdighus.
 • Best p90 skins.
 • Weltrekord wels 2017.
 • Arcus juvenilis arcus lipoides bei jungen menschen.
 • Bfs java.
 • Drömmar med bakpulver.
 • Katherine waterston height.
 • Eksosslange 25mm.
 • Heide park holiday camp all inclusive.
 • Aussteller haus garten freizeit leipzig.
 • Politikk og menneskerettigheter vgs.
 • Olafiaklinikken erfaring.
 • Dav nürnberg bibliothek.
 • Kronan apotek strømstad.
 • Retrospektiv tenkning.
 • Zoom mic.
 • Cicero senter for klimaforskning.
 • Costa rica urlaub tipps.
 • Bioteknologi video.
 • Svarte ledningsklemmer.
 • Vamp.
 • Forbrukertest dusjkabinett.
 • Alpenüberquerung zu fuß 2017.
 • Prannerstraße 11.
 • Gelcoat jula.