Home

Benzosyre løselighet i vann

Benzosyre har lav løselighet i vann i romtemperatur fordi hoveddelen av molekylet er ikke-polart. Ved høyere temperatur øker løseligheten. Primær årsak til lav løselighet. Den viktigste grunnen til at benzosyre bare løses opp i kaldt vann, er at selv om karboksylsyregruppen er polar,. Benzosyre er en organisk syre som har hvite glinsende krystaller. Den er den enkleste aromatiske karboksylsyren og har kjemisk formel C6H5COOH. Syren smelter ved 121 °C og sublimerer lett.Benzosyre finnes i tyttebær og i forskjellige typer balsam (tolubalsam og perubalsam) og utgjør en vesentlig bestanddel av benzoharpiks. Syren kan utvinnes av benzoharpiks ved sublimasjon

Hvorfor er benzosyre lite oppløselig i vann? Benzen - C6H6 - er et hydrokarbon som finnes i råolje, og det er en viktig komponent i bensin. Den brukes til å lage syntetiske fibre, vaskemidler og til og med narkotika. Benzosyre, kjemisk struktur C6H5COOH, kan være avledet fra benzen ved å foren a) Benzosyre: Løselighet i vann: 3,4 g/L , ka= 6,2*10^-5 mol/L b )Tris- aminometan: Løselighet i vann: 50g per 100 ml, ka =7,9*10^-9mol/L c) Natriumhyrdogensulfat: Løselighet i vann: 50-100 g per 100 ml , ka = 0.05 mol/ Løselighet i vann . Det er praktisk talt uoppløselig i vann (15,4 mg / l). Det er et biprodukt av syntese av benzosyre ved oksydasjon med toluen. I tillegg kan den syntetiseres ved Tischenko-reaksjonen, ved bruk av benzaldehyd med natriumbenzilat (generert fra natrium og benzylalkohol) som en katalysator · Vann som er en dipol løser opp polare molekyler. · Løseligheten oppgis i stoffmengdekonsentrasjonen (mol/L, også kalt M (molar)), g/L eller g/100 g løsning. Denne tabellen gir en viss indikasjon av hvordan typen av kjemisk binding relaterer til løselighet i vann.Hvis du trykker på stoffene, kommer du inn på wikipedia og får en god beskrivelse på hva stoffene er Benzosyre er et konserveringsmidler som hemmer vekst av gjær og muggsopp, spesielt i litt sure matvarer som syltetøy, leskedrikker, saft og majoneser

Hvorfor er benzosyre litt løselig i vann? - Vitenskap - 202

 1. Vann er polart og egner seg godt som løsemiddel for andre polare stoffer. Når en sukkerbit puttes i vann, vil den bli oppløst. Rørsukkeret er et disakkarid, som er bygd opp av sukrosemolekyler, C12H22O11. Siden sukker løser seg opp i vann, må sukkeret inneholde noen polare molekyler
 2. sker med økende temperatur. 3) Hvor mye salt det er løst i væsken. Løseligheten
 3. nelighet angis ved en bestemt temperatur, fordi den som oftest er sterkt temperaturavhengig. For de fleste stoffer øker løseligheten med økende temperatur, for eksempel for kaliumnitrat løst i vann. For noen stoffer, som natriumsulfat, avtar derimot løseligheten med stigende temperatur
 4. På den annen side.. Dersom benzosyre danner dimerer, vil det da være mulig å danne hydrogenbindinger til andre molekyler utenfor dimeren, slik som tilfellet er for vann? Nei det er ikke mulig. To benzosyremolekyler danner to hydrogenbindinger med hverandre i dimeren. (Mellom gruppene: =O og -OH to ganger)
 5. Benzosyre er en svak syre som oppviser en meget stor forskjell mellom dens oppløselighet i kaldt vann vers varmt vann. Grunnen til dette har å gjøre med molekylet store hydrokarbon kroppen. Like løser like . Oppløselighet er avhengig av de krefter mellom molekylene. Disse kommer i to leire: polare og ikke-polare

benzosyre - Store norske leksiko

 1. Løselighet er den mengde av et stoff som lar seg oppløse i et bestemt løsemiddel under gitte forhold. Den oppløste substansen kalles løsningsstoff og den oppløsende væsken (vanligvis til stede i mer enn rikelig mengde) kalles løsemiddelet.Til sammen utgjør disse en løsning.Prosessen kalles oppløsning, eller hydrering dersom løsemiddelet er vann
 2. Her vil jeg tro vi har en veldig god løselighet. Med NaOH får du salt av syren, og det er du slettes ikke interessert i, da du skal omkrystallisere syren. Da sitter jeg med triklorsyre og vann, og jeg ville valgt vann nettopp på grunn av at benzosyre er lite løselig i kaldt og godt løselig varmt vann rundt 40 celcius grader
 3. undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper Videoklipp fra NRK Skole. Videoen er fra programserien Fysikk på roterommet. Temaet kan utforskes videre i klassen eller være utgangspunkt for en faglig diskusjon. Videoklipp fra NRKs.
 4. aq i parentes bak er ion betyr at det er løst i vann. Løselighet . Løseligheten til et stoff betyr hvor mye stoff man kan løse opp i et bestemt type oppløsningsmiddel (f.eks vann). Løseligheten til ulike stoffer varierer i stor grad

Benzosyre 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Pulver. Tabletter. Farge Hvit. Lukt Karakteristisk. Løselighet Løselig i: Etanol. Eter. Kloroform. Løselighet i vann 2,9 g/l (20 °C) FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad pH i løsning 3,1 (1 g/l H2O, 20 °C) Smeltepunkt 121 - 123 °C Kokepunkt. Løselighet i vann. Tungtvann eller tungtvatn, kjemisk navn: deuteriumoksid, og med formel D 2 O. Kjemisk sett er det nokså likt normalt vann, men begge av de vanlige hydrogenisotopene. Du finner bilder ved å navigere i menyen til venstre eller ved å søke Kaliumklorid (KCl) er et metallhalidsalt som består av kalium og klor HYDROKARBONER 3 dekker deler av pensum i organisk kjemi i naturfaget for 10. klasse på ungdomsskolen. Gjennomgangen av emnet fortsetter i videoen HYDROKARBON..

Løselighet i vann tabell Tabell i kjemi by esben seljeskog - Issu . Tabeller og formler i kjemi REA 3012 (versjon 160409) Standard reduksjonspotensial ved 25 oC i vann. 6-7. Elektrolyse av vann, (natriumsulfatløsning) 8. Syrekonstanter, Ka. 8-9 ; Tabeller og formler i kjemi. Innhold Side Innholdsoversikt 1-2 Benzosyre - Benzoic acid. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Benzosyre navnene Foretrukket IUPAC-navn. Benzosyre. Systematisk IUPAC-navn. Benzenkarboksylsyre. Andre navn karboksybenzen; E210; Dracylsyre; Fenylmetansyre; identifikatorer CAS-nummer. 65-85- ; 3D-modell ( JSmol) Interaktivt bilde; 3DMet B00053: Beilstein Referanse. 63613

Benzosyre eller benzenkarboksylsyre er en organisk syre med kjemisk formel C6H5COOH. Den finnes naturlig i tyttebær. Benzosyre brukes en del som konserveringsmiddel og har E-nummer E210 Benzosyre er et vanlig konserveringsmiddel, mens natriumklorid er en av menneskehetens eldste og mest populære krydder. Du kan skille en blanding av disse to forbindelsene ved å utnytte forskjellen i løselighet. Benzosyre er dårlig løselig i kaldt vann, mens natriumklorid oppløses godt i vann selv ved.

Undersøk løselighet til sukker, salt, potetmel og natron ved å tilsette vann Bestemmelse av: Løselighet for NaCl i romtempratur. 1. Grunnlag/Prinsipp: Som regel er det en grense for mye stoff vi kan løse opp i en bestemt mengde løsemiddel.I 1 liter vann får vi løst opp 350 g NaCl ved 20`C. I en mettet løsning har man løst opp den maksimale mengden av stoffet Hydrokarboner og løselighet i vann | Rapport. Her finner du en rapport hvor hensikten med forsøket var å blande parafin og vann for å undersøke hva som skjer når hydrokarboner og vann blandes. I tillegg blir det undersøkt hvilken av de to væskene, parafin og vann, som er det beste løsemidlet

Hvorfor er benzosyre lite oppløselig i vann? - Readymixinc

matematikk.net • Se emne - Bufferløsnin

 1. Benzosyre er stoffet som har funksjon som konserveringsmiddel, men er gjerne vanskelig å få til å blande seg ordentlig i produktet. Saltene av benzosyre er imidlertid lettløselige. Derfor er disse ofte enklere å bruke. Da er benzosyre den aktive komponenten i natriumbenzoat. Mengdebegrensningen relaterer seg til mengde benzosyre i komponenten
 2. Dette er en liste over de løselighetsregler for ioniske faste stoffer i vann. Løselighet er et resultat av et samspill mellom polare vannmolekyler og ionene som utgjør en krystall. To krefter som bestemmer i hvilken grad vil oppstå løsningen
 3. -metning i vann Yara Praxair AS www.yarapraxair.com tlf.: 04277 e-post: norge@yarapraxair.com Spør oss - vi hjelper deg med riktig oksygenering ! Oksygenløselighet (mg/l) ved 760 mmHg Oksygenløselighet (mg/l) ved 760 mmHg Ferskvann oC 100% 80 % 0 14,60 11,68 1 14,20 11,36 2 13,81 11,05 3 13,45 10,7

Alle aktuelle gasser har en viss løselighet i vann (a ), som man kan finne empirisk og oversette i en tabell. Løseligheten til en gass i vann er også avhengig av temperatur og salinitet. De gassene man finner i vann kan stamme fra innløsning fra overflaten, eller fra gassproduksjon i vannet, for eksempel av alger Eksempel 3 a) Utregning av løselighet; Eksempel 4 Sammeligning av løseligheten for salter; Eksempel 5 Blanding av saltløsninger - blir det felling eller ikke? Eksempel 6 a) Løselighet i vann og i en løsning med ett felles ion; Eksempel 8 Oppløsning av et salt i saltløsning med fellesioneffek Løselighet er ikke den samme egenskap av materie som frekvensen av oppløsningen, (for eksempel, vann, kloroform), men det oppløste stoff eller oppløsningsmiddel kan være en gass, en væske eller et fast stoff. Oppløsningsmidlet kan enten være en ren substans eller en blanding Vannet tilsettes enten marmor, kalk, lut eller soda. Helseeffekter. Vann med pH‑verdier høyere enn pH 10,5 vil kunne forårsake øyeskader ved dusjing og bading. Klorering av vann med høy pH‑verdi vil være mindre effektivt for de fleste organismer enn klorering av surt/nøytralt vann. Korrosjonsprobleme Dissosieringsreaksjonen til AgCl i vann er: AgCl (s) ↔ Ag + (aq) + Cl-(En q) For denne reaksjonen produserer hver mol AgCl som løses opp 1 mol begge Ag + og Cl-. Løseligheten vil da være lik konsentrasjonen av enten Ag- eller Cl-ionene. løselighet = Ag + = Cl-For å finne disse konsentrasjonene, husk denne formelen for løselighetsprodukt.

Benzylbenzoatstruktur, egenskaper, syntese, bruk / kjemi

Løselighet - Hvor mye stoff Vis vi løser to salter i et vann og ikke alle ionene i begge saltene er vannløselige vil de ionene gå sammen og danne et. løselighet i vann, •Salt i rør •4 skåler •stålull 17.10.2013. Vurder egen måloppnåelse, sett fire kryss i tabelle Benzosyre natriumsalt ROTI®STAR Primary Standard produktnummer: NE11 Versjon: 1.0 no Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Løselighet(er) Vannløselighet 556 g/l Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log KOW) 1,88. Greia er at benzosyre har liten løselighet, men løselighet for salter øker stortsett med temperaturen. Vi varmer altså opp vann, tilsetter benzosyre og denne løses opp. Når løsningen avkjøles vil benzosyren felle ut, men da som finere krystaller Smeltepunktet for benzosyre ligger på 120(C og siden vi målte et resultat mellom 100-110(C kan det virke som om vårt sluttprodukt er noe forurenset. I prosessen for å lage benzosyre ligger det en rekke feilkilder som kan påvirke sluttproduktet vårt. F.eks. er benzosyre hvitt, men vårt fikk et grønnskjær som kan tyde på at vi ikke hadde fått filtrert bort alle kromioene Vannfase: Vi helte trietanolamin, glyserol, benzosyre og vann i et begerglass. Så varmte vi opp oljefasen til 70 grader. Etterpå varmte vi vannfasen til 70 grader. Så helte vi oljefasen forsiktig over i vannfasen mens vi rørte kraftig

Løselighet - Vannkjem

Vann i naturlige bekker og innsjøer i Skandinavia ser ofte brunt ut. Det skyldes et høyt innhold av humus (organisk materiale). Heleen de Wit, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), var i 2007 blant bidragsyterne til en studie som viste at en årsak til den økte fargingen av vann skyldes reduksjonen av et miljøproblem som engang truet fisk og skog; sur nedbør Undersøk løselighet til sukker, salt, potetmel og natron ved å tilsette vann. Olje løser seg ikke i vann, og blir gjerne liggende som en hinne oppå vannet. Her finner du en rapport hvor hensikten med forsøket var å blande parafin og vann for å undersøke hva som skjer når hydrokarboner og vann blandes Vann - overflatehinne og løsemiddel. Overflatehinnen på vann er sterk nok til å bære små insekter. Vann er et godt løsemiddel. Avgjørende for frakt av nærings- og avfallsstoffer rundt i kroppen. Løselighet i vann øker med økende temperatur. Mengde gass som kan løses i vann synker med økende temperatu

Bruk av benzosyre i en Pharmacy Benzosyre er en aromatisk syre består av en carbonoxyl gruppe direkte bundet til en benzenring. Det er avledet fra gummi arabicum. Aromatiske syrer er bygget opp av en karbon-oksygen-hydrogen-oksygen-komponent som er knyttet til benzenringen. Benzos Løselighet . Kjemiprogram - Nedlasting Når vann løser opp stoffer, vil disse stoffene enten forbli på molekylform eller ha blitt spaltet til ioner (elektrolytt). Forbindelser som på fast form har en ionisk-krystallstruktur (ioneforbindelser),. Benzosyre (E211) brukes som konserveringsmiddel i en rekke matvarer, og konsentrasjonen kan potensielt være høyere i kunstig søtet drikke, ettersom sukker (som i seg selv har en konserverende effekt) er fjernet. Personer med høyt inntak av kunstig søtede produkter kan være i faresonen for for høyt inntak av benzosyre Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer Publisert 20.12.2013 Sist endret 18.12.2018 Skriv u

gen har økende løselighet ved lavere vanntemperatur (Garcia, 1992). For fisk er det trykkforskjellen mellom oksygen­ nivået i vannet og i blodet som er den drivende kraft for oksygentransporten inn i fiskeblodet. Trykkforskjellene ut­ rykkes best ved % metning. Av denne grunn gir det derfor mer mening å be Løselighet er den mengde av et stoff som lar seg oppløse i et bestemt løsemiddel under gitte forhold. Den oppløste substansen kalles løsningsstoff og den oppløsende væsken kalles løsemiddelet. Til sammen utgjør disse en løsning. Prosessen kalles oppløsning, eller hydrering dersom løsemiddelet er vann Løselighet i vann Fullstendig Relativ tetthet Verdi: 1.15 kg/ltr pH (handelsvare) Verdi: 13,5 pH (bruksløsning) Verdi: 11.5 Viskositet ca 5 mPas 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås De fleste metaller og legeringer angripes. Materialer som skal unngås Reagerer med syrer og ammoniakk

Video: Hvilken av disse inneholder benzosyre

Vann som løsemiddel - Vannkjemi - Introduksjo

Molekylformelen til benzosyre er C6H5COOH. Molmassen av benzosyre er omtrent 122,12 g / mol. Ett benzosyremolekyl er sammensatt av en benzenring substituert med en karboksylsyregruppe (-COOH). Ved romtemperatur og trykk er benzosyre et hvitt krystallinsk fast stoff. Den er litt løselig i vann. Benzosyre har en behagelig lukt • isoporbeger med kokende vann (vannbad) • dråpeteller • lite veieskip i plast / plastskål • gassbrenner, fyrstikker * Opriftene står på side 188-196. 1. Påvisning av vannløselige aldehyder med . Fehlings. væske. Som prøve bruker du . propanal. Ta cirka 1 mL Fehlings væske i et eppendorfrør. Tilsett en dråpe av prøven En overmettet løsning inneholder mer oppløst materiale enn det burde, i henhold til forbindelsens løselighet. For sukker, hvis kjemiske navn er sukrose, vil cirka 211 gram oppløses i 100 ml vann. Den første nøkkelen til å fremstille overmettede løsninger ligger i temperaturen på. Dette er en rapport fra forsøk 9.1 Egenskaper til hydrokarboner, fra læreboken Kjemien Stemmer 1.I dette forsøket skulle man studere et alkan, et alken og et aromatisk hydrokarbon og se hvordan de brenner og reagerer med brom, Br. Man skulle også se på løseligheten av disse hydrokarbonene i hverandre, i vann og i etanol

Løselighet av gasser i væske - Institutt for biovitenska

Benzosyre . Oljefase: Flytende parafin Parafinvoks Oktadekanol Stearinsyre. Aromaolje med sitronduft . Figur: <bilde> Sikkerhet: Vi må være forsiktige og bruke vernebriller fordi vi holder på med stoffer som er skadelige, i tillegg til at vi holer på med varmt vann som kan sprute Ikke fordi at de må koke vannet, men fordi de liker dette best, og at det er ansett som usunt for magen/helsen å drikke kaldt vann. Derfor har de vanndispensere i hjemmene med kaldt og varmt vann. De varme vannet drikker de, og det kalde bruker de i matlagingen. Selv fikk jeg grøssninger første gang jeg var der, og ba om et glass vann

løsning - kjemi - Store norske leksiko

Ekspertar er bekymra for at norske barn får i seg for mye av konserveringsmiddelet benzosyre. I verste fall kan det redusere vekt og vekst.Sjå nokre av produkta det gjeld her Uren benzosyre er svært oppløselig i varmt vann, men sjelden oppløselige i kaldt vann. Dens rensing ikke nødvendigvis krever mye forberedelse. En prosess er krystallisering, men syntese av uren benzosyre krever krystallisering gjentatte ganger Oppløselig fiber er løselig i vann og blir til en gel under fordøyelsen mens uoppløselig fiber er ikke løselig i vann. Dette er hovedforskjell mellom løselig og uoppløselig fiber. Oppløselig fiber deler mange likheter med uoppløselig fiber, men de har noen forskjeller saltpartiklene samle seg i saltkrystaller på blant annet pappen. Vannet vil snart trenge inn i en del av tingene dere har lagt i boksen. Faglig forklaring: Noen ting suger til seg lite eller ikke noe vann, mens andre ting suger til seg mye vann. Årsaken til at stoffer har ulik løselighet i vann er at de har ulike (kjemiske) egenskaper

Løselighet i vann: lett løselig. Tetthet: 2,70 g/cm³. Kjemisk formel KMnO4 . Faresetninger: H272 Kan forsterke brann; oksiderende. H302 Farlig ved svelging. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Løselighet i vann > 1000 g/l ved 20°C 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Molmasse: 249,68 Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitet registrert 10.2. Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale forhold. Dekomponerer ved høye temperturer

Benzosyre - Kjemi - Skolediskusjon

Tyttebær har fra de eldste tider vært mye nyttet av mennesker. Det kan skyldes at tyttebær har høyt innhold av benzosyre (som i molte), og derfor var enkel å oppbevare i tider med liten tilgang til sukker eller moderne konserveringsmiddel. Tidligere var det vanlig å oppbevare tyttebær i vann som tyttebærgrøt eller i surmelk Det omhandler organisk kjemi (3kj)og spørsmålet er som følger: A: . Alkaner, samt polaritet og løselighet. Tags: alkaner, løselighet, polaritet, . Polaritet og løselighet i vann er ikke alltid helt enkelt. Kanskje det blir klarere når jeg får lest kapittel om organisk kjemi og syre-baser. Benzosyre: Delokaliserte elektroner og polaritet Løselighet av Polyvinyl alcohol (E 1203) i etanol. Kommisjonsforordning (EU) nr 463/2015 av 19. mars 2015 om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for Polyvinylalkohol (E 1203)

Løselighet i vann . Vandfri 92 g / 100 ml (18 ° C); 102 g / 100 ml (25 ° C); dihydrat 349,3 g / 100 ml (18 ° C). Det er, som KF hydrerer, blir det mer løselig i vann. tetthet. 2,48 g / cm 3. Damptrykk. 100 kPa (750 mmHg) ved 1 499 ºC. nedbrytning . Ved oppvarming til nedbrytning avgir den giftig røyk av kaliumoksid og hydrogenfluorid. Salisylsyres løselighet i vann Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Salisylsyres løselighet i vann. Av kriwik, 3. september 2008 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. kriwik 0 kriwik 0 Medlemmer; 0 3 innlegg; Rapporter innlegg. Hva er Molar Løselighet? Molar løselighet (M) er et mål på evnen av en forbindelse, som kalles et oppløst stoff, for å oppløse i et bestemt stoff, kalt et løsningsmiddel. Nærmere bestemt er det maksimale antall mol av et oppløst stoff som er i stand til å oppløses i en lite

Hvorfor er benzosyre Knapt løselig i kaldt vann

 1. Løselighet - Wikipedi
 2. Omkrystallisering oppgave H10 Del 1 - Kjemi
 3. naturfag.no: Vannløseli

Kjemi: Løselighet og oppløsning - Renhold Trondhei

 1. Løselighet i vann, her finner du en rapport hvor hensikten
 2. HYDROKARBONER 3 - LØSELIGHET - YouTub
 3. Løselighet i vann tabell løselighet av gasser i væske er
 4. Benzosyre - Benzoic acid - qwe
 5. Benzosyre - Wikiwan

Hvordan skille benzosyre og natriumklorid - Vitenskap - 202

Organisk kjemi II - Kjemisk institut

 • Shadowbanned instagram 2018.
 • Organisering i klasserommet.
 • Hiv test malmö.
 • Donaukurier leserbrief schreiben.
 • Saalfeld saale interessante orte.
 • Best electronic festivals.
 • Tunfisk makrellstørje.
 • Kritik tatort heute.
 • Devil powers.
 • Kings club stuttgart.
 • Fløtegratinerte poteter rask.
 • Lustige sprüche zur diamantenen hochzeit.
 • Okcupid sign in.
 • Adjectives and adverbs übungen.
 • Frityrkoker 2 liter.
 • Weihnachtsmarkt heinsberg 2018 öffnungszeiten.
 • Nike inc wiki.
 • Bls international services norway as.
 • Weltrekord wels 2017.
 • Aktivere iphone med itunes.
 • Einerlåg sjampo tea tree.
 • Gutenstein webcam.
 • Halb frau halb pferd.
 • Kaffe historie.
 • Lysne tømmervegger.
 • Hells a.
 • Rudelsingen lieder.
 • Lichtkunst unna führungen.
 • Rolling stones live albums.
 • Broteinheiten pro tag.
 • Plötzlich single mit 34.
 • Smink kit för nybörjare.
 • Sko til jobbintervju.
 • Martin holmen forfatter.
 • Jbl høyttaler clas ohlson.
 • Wertvolle schweizer münzen jahrgang.
 • Skru av messenger.
 • I7 2600k socket.
 • Schibsted adops.
 • Mountainbike touren kirchzarten.
 • Stiklestad nasjonale kultursenter.