Home

Høy luftfuktighet

Det er ikke mange år siden du kunne se luftfuktere i hvert rom på stort sett alle arbeidsplasser. Heldigvis har vi kommet på bedre tanker - det er nemlig slik at det å ha for høy luftfuktighet inne er et vesentlig større problem enn for tørr luft Luftfuktighet er luftens innhold av vanndamp. Høy luftfuktighet er forbundet med danning av skyer og nedbør. Varm luft kan inneholde mer vanndamp enn kald luft. Det er vanlig å angi luftfuktigheten som en prosent. Det er da snakk om relativ luftfuktighet (se under). Relativ luftfuktighet bør derfor ikke være lavere enn 20%. Veldig lav luftfukt (10%) gir statisk elektrisitet når vi tar på ting inne. Høy luftfukt kan oppleves som tett og fuktig, men er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid vil høy luftfukt gi grobunn for muggsopp, som kan gi helseplager Luftfuktighet er innhold av vanndamp i luften. Den angis som gram vann per kubikkmeter (g/m³) eller vanligst som relativ fuktighet (RF). RF angis i prosent av vektmengden av vanndamp i luften i forhold til den maksimale mengde vanndamp luften kan løse opp ved den aktuelle temperatur før den kondenserer til tåke i luften (100 prosent) eller til dugg på overflater (duggpunkt) Høy luftfuktighet i seg selv er ikke farlig, men høy fuktighet innendørs over tid vil skape gode vekstvilkår for mugg, sopp og råte. Mange insekter og skadedyr liker også høy fuktighet. Mugg trives godt ved relativ fuktighet over 60-70%

I Norge har vi stort sett for høy luftfuktighet i hjemmene våre. Det er skadelig både for mennesker, dyr, interiør og selve boligen. Følger du disse rådene, holder du både deg selv, familien din og boligen frisk. Den anbefalte luftfuktigheten innendørs ligger på mellom 20 og 50 prosent Høy luftfuktighet » Samfunn og verden » Generell debatt; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Høy luftfuktighet. Av AnonymBruker, September 15 i Generell debatt. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 346 971 14 144 279 AnonymBruker. Anonym; 7 346 971 14 144 27

Luftfuktighet angis enten som gram vann pr kilo luft eller som prosent relativ luftfuktighet (%RF eller %RH (engelsk: relative humidity)).. Luftfuktigheten inne avhenger av luftfuktigheten ute. Er det høy luftfuktighet ute, blir den også høy inne. Er luftfuktigheten ute lav, blir den relativt lav også inne, men det er alltid mange vannkilder inne så luftfuktigheten der gjerne blir høyere. Både for lav og for høy luftfuktighet kan gi helseplager. Anbefalt luftfuktighet er fra 20 - 60 % avhengig av årstid. Det er derfor viktig å være klar over hvordan luftfuktigheten er i din bolig slik at man kan justere og igangsette enkle tiltak Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften og kan angis enten som absolutt luftfuktighet, relativ luftfuktighet, spesifikk luftfuktighet eller som forskjell mellom temperatur og duggpunktstemperatur.Relativ fuktighet er den mest brukte måten innen værvarsling.Fuktighet spiller en viktig rolle i dannelse av nedbør, dugg, tåke og ising som kan være alvorlig for fly og skip

Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier. Dette kan gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsopader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre luftveisinfeksjoner og generelle plager som hodepine, unormalt tretthet og nedsatt arbeidsevne Relativ luftfuktighet forkortes til RF. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur. Maksimal vannmengde (mettet luft) ved denne temperaturen er altså 100 % RF. Relativ luftfuktighet utendørs i Norge. Den relative luftfuktigheten er i snitt 80 % i hele Norge, hele året. Variasjoner mellom 70 og 90 % er normalt I de aller fleste tilfeller ser vi kun tørkeskader når luftfuktigheten inne nærmer seg ytterpunktet for det som er anbefalt av NAAF, dvs. helt ned mot 20% luftfuktighet. Dette er da gjerne i kombinasjon med høy undergulvsvarme som fører til ekstra uttørking av gulvet Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier. Dette vil så kunne gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsopader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre luftveisinfeksjoner og generelle plager som hodepine, unormalt tretthet og nedsatt arbeidsevne Normal luftfuktighet (40-60%) Normal luftfuktighet bør ligge på et sted mellom 40-60%, og være litt lavere om vinteren enn sommeren. Dette vil være det beste for egen helse, samt for å unngå både mugg (høy fuktighet) og sprekker i treverk (for lav luftfuktighet)

Hva er anbefalt luftfuktighet inne? - Power Clea

 1. Hva mener dere luftfuktigheten bør ligge på (under) i en kjeller? Dvs i en tørr kjeller med kjelleren om den er veldig mye kaldere enn utemiljøet og du ventilerer inn uteluft som kan inneholde mye vann grunnet høy temperatur. Signatur. Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
 2. Høy luftfukt inne i boligen er hovedsakelig et problem om vinteren (hygrometer) og kontroller luftfuktigheten i bygget. Recent News. 10 tips når du skal innrede små bad. Å innrede små bad krever litt ekstra planlegging og ettertanke - særlig hvis du vil få den etterlengtede følelsen av ro og avkobling
 3. Med normalventilasjon vil luftfuktigheten om vinteren være vesentlig lavere enn dette. Eksempler på problemer med høy luftfukt og forslag til tiltak: Luftfukt over 85 prosent relativ fuktighet (RF) gir raskt muggvekst på de fleste materialer
 4. Høy luftfuktighet er i seg selv ikke skadelig for oss mennesker, men kan gi grobunn for muggsopp, som igjen kan gi helseplager og skader på bygningen. Blir det høyere luftfuktighet enn 75 prosent kan muggsoppen begynne å vokse. Om du sliter med for mye fuktighet inne har NAAF følgende råd

Den er igjen et tegn på at det er på høy tid å utbedre fuktproblemet i boligen. - Muggsoppvekst kan gi ubehagelig lukt og representerer en helserisiko for enkelte. Råtesopp svekker konstruksjonene. Muggsopp vokser bare hvis luftfuktigheten i materialoverflaten overstiger 80-85 %. Veksthastigheten øker med temperaturen For høy luftfuktighet (over 70 prosent) kan imidlertid bidra til lukt, mugg, bygningsskader og liknende. Ekstremt lav luftfuktighet (under 20 prosent) bør unngås av hensyn til problemer med blant annet statisk elektrisitet, slimhinne- og øyeirritasjon samt uttørring av huden Har du for tørr luft kan det faktisk være fornuftig å gjøre noen av tingene som frarådes for å unngå for høy luftfuktighet. For eksempel å sette en klesvask til tørk i stuen eller la badedøra stå på gløtt mens du dusjer. Utstyret som gir et bedre inneklima. 99 90. Fuktsluker. Art.nr.. 36-374. 149, Denne luftmassen gjør at vi føler det trykkende og ubehagelig, man blir klam og svett siden høy luftfuktighet gjør det vanskelig for kroppen å bli kvitt varmen. Definisjon på lummert. Mange tenker på et hygrometer som et mål på vanninnholdet i luften, siden den ved 100 prosent angir metning og derfor dannelse av skyer · Sett på kjøkkenvifta, hvis luftfuktigheten er for høy · Tørk klærne i varme rom som ventilerer · Sett kjøkkenvifta på lav hastighet med et vindu på gløtt · Åpne luftventiler, hvis boligen mangler avtrekk · Invester i en avfukter som styrer inneklimaet · Når du kjøper ny vaskemaskin, kjøp en med høy hastighet på sentrifugen

Høy luftfuktighet i garasje, lage lufting i gesims? zanor. Aspirant . 66 Akershus 0. Har ett problem med att verktøy og div andre ting ruster i garasjen. Garasjen er uten isolasjon og uten lufting i gesims (er det det takutstikket kalles?) og tett port. Eneste lufting en 100x100mm. Strever med høy luftfuktighet Tørkeprosessen går mye tregere enn vi hadde regnet med på grunn av høy luftfuktighet som gjør at vi ikke klarer å kjøle ned kornet før ut-transportering. Vi trenger et vindu på ca. 24 timer hvor vi kan kjøre blåsene uten varme Det er da fuktnivået i kjelleren er størst. I en kjeller er det normalt mye betong, med høy varmekapasitet, som er isolert av huset og terrenget. Denne holder en lav temperatur. Når den varme uteluften kommer inn i kjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen, og den relative luftfuktigheten stiger

Jordbærmjøldogg

Når luftfuktigheten er såpass høy trives også muggen bra og usynlig mugg vil spre sine sporer i luften og legge seg som en vond lukt i rommet. Fukt i båt og camping Fritidsbåter, campingvogner og bobiler har ofte problemer med fukt, grunnet kondens, dårlig ventilasjon, mindre lekkasjer og varierende temperaturer Storvaldet har bygget kjølerom for henging av hjort. Hva er anbefalt luftfuktighet for slikt? Ligger i dag på mellom 70-80%. Vi diskuterer mye hvor det ideelle skal være. Jeg er av av den oppfatning at jo tørrere jo bedre, mens andre sier det skal være rundt de verdier vi har. Har googlet men fan.. For høy luftfuktighet kan føre til fukt og mugg, for lite fuktighet gjør at luften blir tørr og ubehagelig. USUNT HØY LUFTFUKTIGHET . MUGG . 21% av de 21,8 millionerårlige tilfellene av astma kan knyttes til fukt og mugg i boliger 4. De fuktige forholdene er den perfekte grobunnen for bakterier og mugg Høy luftfuktighet den verste hetefienden . Har du svettet deg gjennom en sydenferie eller en lummer, norsk sommerdag? Solen kan vi beskytte oss mot, fuktigheten er det verre med

luftfuktighet - Store norske leksiko

 1. - Du får ikke til avfukting i sånne anlegg bare med å ta det via kjølebatteri, sier senioringeniør Jan Erlandsen i Rambøll. Mye vann, høy luftfuktighet og lav temperatur: Dette er den termodynamisk krevende miksen i et typisk lakseslakteri. Fysikkens lover advarer om at slikt ligger lagelig til for uønsket kondens. Enhver unnselig dråpe bør [
 2. Årsakene til høy luftfuktighet i hjemmet Noen hus er våte hus, noe som betyr at det er høy luftfuktighet i strukturen. Det kan være at huset ikke ble konstruert riktig eller fuktighet kan komme opp fra kjelleren, noe som ofte er fuktig. Boliger ligger i sør hvor det er varmt pleier å være
 3. Luftfuktighet inne. Svar på mange spørsmål. Vi har nettopp flyttet fra et trehus i Hedmark til en leilighet (murhus) i utkanten av Stavanger. Der vi bodde tidligere fikk vi problemer med fuktskade og muggsopp i soverommene på grunn av kondens som skyldtes for høy luftfuktighet inne

Tradisjonelt har høy luftfuktighet vært et større problem enn for tørr luft, men med nye byggeteknikker har situasjonen snudd. I nye hus er det nemlig ikke uvanlig at den relative luftfuktigheten synker langt under anbefalte verdier blant annet på grunn av gode ventilasjonssystemer Stor luftfuktighet i sommer har gitt nytt liv til luftavfukteten ombord. Jeg tømmer over literen hver dag og ser spesiellt at sengetøyet trives med det. Høy luftfuktighet = luftavfukter Logg inn for å følge dette. Følgere 4. Høy luftfuktighet = luftavfukter. Av Astor,. Fuktbestandige plater for rom med høy luftfuktighet Ferdigmalte og fuktbestandige plater er et naturlig valg. For Arbor AS. Bjørn M. Jarmund. Arbor AS. 11. august 2020 0. For Arbor AS. Bjørn M. Jarmund Platene egner seg godt for bruk på vaskerom, grovkjøkken og andre rom i huset hvor det er høy fuktighet (klimaklasse 2) For høy luftfuktighet kan føre til gunstige vilkår for midd, bakterier og mugg i hjemmet, som kan forårsake eller forverre allergiske symptomer. Hvis du velger å investere i en luftfukter, er det viktig å skifte vannet ofte og kontrollere at alle filtre og selve apparatet er rent, slik at du unngår bakterier og mugg Stadig tetter hus, mangler og feil i byggeprosesser og oftere ekstremvær gjør at mange boliger får fuktskader. Forskning viser at for høy luftfuktighet inne fører til helseplager for mange. I tillegg kan det bli dyrt å reparere fuktskaden og gjøre de utbedringene som kreves for å få et godt inneklima. Typiske tegn på fukt- eller.

Høy relativ luftfuktighet er en svært viktig faktor i hydrolysen, siden denne er avhengig av fuktighet. Når materialet vekselvis tar opp og avgir fuktighet, vil syren som dannes i hydrolysen, vandre mellom arkiveske, omslag og arkivmateriale. Temperatur og luftfuktighet i praksis Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier. Dette kan gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Det er derfor viktig å holde luftfuktigheten på normalt nivå (40 % til 50 %)

Hva er riktig luftfukt i boliger? - Anticime

Rom med høy luftfuktighet, dårlig ventilasjon og lav romtemperatur er mest utsatt for overflatekondens og fuktskader. - Av ulike årsaker er baderom, soverom, boder og rom i kjeller/underetasje spesielt utsatt for fukt og kondensproblematikk, sier Stokvik. 1. Uoppvarmede rom i oppvarmet son Bare i løpet av natten ånder en voksen person ut rundt en halv liter fukt. I tåke og regnvær vil luftfuktigheten alltid bli høy. På våren og om høsten oppstår det lettere kondens i båten. Når det er kaldt utenfor båten, så oppstår det kondens i møte med varm luft inne i båten

luftfuktighet - inneklima - Store medisinske leksiko

Hva er riktig luftfuktighet? Bedre Inneklima AS: Finn

 1. HH = Høy luftfuktighet Ser du etter generell definisjon av HH? HH betyr Høy luftfuktighet. Vi er stolte over å liste akronym av HH i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av HH på engelsk: Høy luftfuktighet
 2. Luftfuktigheten skal ideelt sett ligge på 20- 40 %. For høy luftfuktighet (> 70 %) kan bidra til lukt, mugg, bygningsskader o.l. Ekstremt lav luftfuktighet (< 20 %) bør unngås av hensyn til problemer med bl.a. statisk elektrisitet, slimhinne- og øyeirritasjon samt uttørring av huden
 3. Kjøpte oss leilighethet for ikke alt for lenge siden. I prospektet sto det bl.a. at Vindu på soverom 2 bør skiftes ut. I tillegg sliter vi med masse fuktighet. Soveromsvinduet er konstant duggbelagt uansett hva vi gjør, temperatur, utlufting etc.. Det samme gjelder det andre soverommet som ikke e..
 4. Det kan gjøre livet lettere for norske arbeidsgivere på kontorer og skoler, for i retningslinjene til Arbeidsmiljøtilsynet er vedlikehold av høy luftfuktighet på toppen av listen. Retningslinjene, som ble publisert forrige fredag, viser til at luftfuktigheten bør være over 30% om sommeren, og 20% på vinteren, og at ventilasjonsanlegget skal gå kontinuerlig når det er mennesker på.

10 tips til hvordan du forbedrer luftfuktigheten inne

 1. Høy relativ fuktighet gjør at temperaturen kan føles . RFBufretLignendeI Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Når det er høyere luftfuktighet ute, blir det tilsvarende høy luftfuktighet inne. Fukt og muggsopader er et stort inneklimaproblem som kan forårsake alvorlige helseproblemer
 2. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs, sier Mattsson. Her er tipsene som beskytter boligen din: 1. Husk å lufte godt
 3. Ved høy luftfuktighet vil den fjerne flere liter fukt fra luften per døgn, og da går beholderen fort full. Tørke klesvask. I tillegg til å reduserere fuktproblemer går tøytørkingen mye fortere med en luftavfukter . For å sjekke hvor fort gjorde vi denne testen: Vi vasket og sentrifugerte sengetøy og håndklær
 4. Luftfuktighet, kjent problem ved måling av benzen og andre Volatile Organic Compounds. Der er et kjent problem at vanlige PID-sensorer blir mer og mer unøyaktige når de utsettes for forurensing og høy luftfuktighet
 5. Insekter, spesielt sølvkre, skrukketroll og husedderkopp i kjeller, kan være et tegn på for høy luftfuktighet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring. Riktig fuktighet i boligen. Hvis skaden skyldes kondens på grunn av høy innendørs fuktighet, vil det, derimot,.
 6. Dersom det er høy luftfuktighet, kan ikke kroppen bruke svette til å kjøle seg ned. Selv om noen er mer utsatt for overoppheting enn andre, kan overoppheting ramme ellers friske utøvere, selv i relativt kjølige omgivelser
 7. Økoklinen luftfuktighet (LF) gir uttrykk for om det pleier være mye vanndamp i lufta, og er svært viktig for forekomst av epifytter og enkelte insektgrupper. Luftfuktigheten varierer fra steder som ofte har tørr luft til steder med veldig høy luftfuktighet. Høyest og mest stabil luftfuktighet finner vi på steder som er influert av 'røyk' fra store fosser i elver med stabil vannføring

TV problemer på grunn av høy luftfuktighet All elektronikk TV har anbefalt temperatur og fuktighet områder for to forhold: operasjoner og lagring. Bruk av en elektronikk i temperaturer eller i fuktige områder utenfor disse anbefalingene kan forårsake midlertidig eller permanent skade på sett Høy luftfuktighet og grunt grums «Bloodline» reddes fra sin egen grunnhet av en rik atmosfære og et tiltalende skuespillerensemble. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan. Høy luftfuktighet vil imidlertid bidra til at det føles ekstra varmt. Sør i Spania advarer meteorologene mot 42 grader i Córdoba og Jaén. Granada ser trolig 40-tallet, i Sevilla er det meldt 39 og i Almería 38 grader. Også her fortsetter varmen på prege værbildet i helgen Eføy, bergflette eller vedbend(e) (vitenskapelig navn Hedera helix) er en klatrende busk som vokser på trestammer, fjellvegger og murer.Utbredt i Sør-Europa, Nordvest-Afrika og Asia.. Bergflette selges mye som potteplante. De dyrkede formene har blad med ulike fasonger og fargenyanser. Den trives aller best dersom den får stå kjølig og med høy luftfuktighet, og ikke i direkte sollys Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier. Dette kan gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsopader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre luftveisinfeksjoner og generelle plager som hodepine, unormal tretthet og nedsatt arbeidsevne

Høy luftfuktighet - Generell debatt - Kvinneguiden Foru

Vannbeholder for vedvarende høy luftfuktighet; Med hygrometer for total kontroll; Produktinformasjon. Hvordan holde sigarsamlingen i mange år i Norges tørre klima og varierende årstider? Vår termoelektriske sigarkjøler sørger for at sigarene oppbevares i både korrekt temperatur og i korrekt luftfuktighet Jordskokk har tynt skall og tørker lett ut. Det anbefales å lagre ved lav temperatur og høy luftfuktighet. Lagring gjøres best ved 2-4°C og minst 95 prosent relativ luftfuktighet. Knollene overlever også høyere og lavere temperaturer, men holdbarhetstiden vil avta med stigende temperatur Holder på å ruge ut egg i selvlaget rugemaskin, men luftfuktigheten ligger jevnt på rundt 62 %.Målt med hygrometer fra clasern.Og da er det ingen skål med vann inne i rugemaskinen.Dette er jo alt for høyt.Noen tips eller tanker For høy luftfuktighet i grunnen er vanlig og de fleste huseiere er klar over dette. Med dagens oppvarmingsmetoder og klimaendringer, med mildere og mer fuktige vintre, tørker ikke grunnen opp på samme måte som tidligere og faren for mugg- og råteskader er økende

Inneklima.com: Inneklima og innemilj

For første gang er det påvist at det å trene i høy varme gir samme effekt som høydetrening. - Meget interessant, sier Martin Johnsrud Sundby •Høy melkeproduksjon •Høyt fôrinntak •Lavest mulig holdtap . Ulike proteinkrav og aminosyreprofiler til drektige og diende purker • Moderat proteinnivå i drektighet -Bremse tilvekst -Rimeligere fôring •Holde dyrerommets temperatur og luftfuktighet

Muggsopp et folkehelseproblem - TuSlik lykkes jeg med overvintring av sjokoladekosmos

Slik måler du luftfuktigheten i boligen din LH

For høy luftfuktighet innendørs kan gi en rekke problemer som skaper dårlig inneklima og ødelegger materielle verdier. Mugg- og soppvekst, råteskader og korrosjon er vanlige eksempler på konsekvenser av høy luftfuktighet. ABK-Qviller har avfuktere som gir deg kontroll på luftfuktigheten,. Relativ luftfuktighet er et mål på hvor mye fuktighet det er i luften, sett i forhold til hvor mye fuktighet luften kan innholde ved den aktuelle temperaturen. Det vil være høy relativ luftfuktighet når det er tåke, disig eller nedbør, mens det oftest er lav luftfuktighet når solen skinner fra klar himmel

Alt du trenger å vite om dyrking av jordskokk - viivillaFuktproblemer | Fukt i hus - få tips og rådSponplate: Slik arbeider du med sponplater! | Gjør Det selv

Luftfuktighet - Wikipedi

- Høy innetemperatur (over 23 °C) - Relativ lav luftfuktighet (under ca. 20 %) - Stort luftskifte/luftbevegelser - Støvpartikler - Kjemiske luftforurensninger - Personforhold: Allergi, medikamenter som tørrer slimhinner etc. - Hudsykdom (eksemtendens, atopi). b. Luftveissykdom (bl.a. cystisk fibrose, falsk krupp), kols, astma, hoste, seigt. Beskytt helsen og eiendelene dine mot for høy luftfuktighet! Fuktfjerneren sørger for at luftfuktigheten holder seg mellom 45 og 65 % - og gjør det helt uten ledninger eller elektrisitet. I tillegg er den effektiv mot muggdannelse, råte og rust, noe som gjør den egnet i så vel garasjen som campingvognen, boden, baderommet og hytta Høy luftfuktighet » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Høy luftfuktighet. Av AnneM., November 26, 2007 i Anonymforum - Skravle.

Du trenger ikke denne - Dinsid

Mangelfull ventilasjon vil også gi økte verdier av luftfuktighet og dermed økt risiko for kondensering og følgende muggsopp- og råtesopader. Kondensering nederst på vindusruter er en vanlig indikasjon på høy luftfuktighet som tilsier at luftskifteraten bør undersøkes Becher understreker likevel at om du har god ventilasjon og ikke har høy luftfuktighet, vil det sannsynligvis ikke bli et problem. - Jeg tørker noe tøy inne, men jeg har såpass god ventilasjon at det ikke blir kondens i boligen eller unormalt høy luftfuktighet. Det viktigste er å lufte godt og bruke boligen med fornuft, sier han Temperatur og luftfuktighet i hjemmet I tillegg til å holde det rent og støvfritt rundt deg, er riktig innetemperatur og luftfuktighet viktig for et godt inneklima. 3 Varm inneluft gjør nemlig støvet tørt og svevende. 2 Varme og høy luftfuktighet kan også føre til en oppblomstring av husstøvmidd og muggsopp . 6 Dette er viktig å huske på

Blåstjerne Høyde 45 cm | Plantasjen

Innvendig dugg på nye glass kan skyldes høy innvendig luftfuktighet. På eldre vinduer fra 1990-tallet og før, skyldes det ofte kuldegjennomslag fra utsiden til innsiden av glasset via avstandslisten som ligger mellom glassene. Her er tre tips fra glassportal.no som kan avhjelpe duggdannelse på vinduene Orkidéen liker høy luftfuktighet. Sørg for å gi orkidéen tilstrekkelig med vann. Det er på tide å vanne den når røttene ser grå ut og planten virker lett. Planten kan gjerne dusjes lett et par ganger i uka. Skyll røttene under vann i springen, eller sett potten i en bøtte med vann Høy luftfuktighet den verste hetefienden Har du svettet deg gjennom en sydenferie eller en lummer, norsk sommerdag? Solen kan vi beskytte oss mot, fuktigheten er det verre med. I fuktig luft tåler vi langt fra så høy temperatur som i tørr luft. Vanligvis regulerer kroppen temperaturen ved å svette, og her ligger kjernen i problemet Lange fuktige årstider, høy luftfuktighet og stort forbruk av salt på veiene tærer fort på bilens underside, skjermer og dører. Kristiansand Dinitrolsenter har erfaring med understellsbehandling av alle bilmerker, og samarbeider med de lokale bilforretningene om ny og bruktbil Høy luftfuktighet = luftavfukter Logg inn for å følge dette. Følgere 4. Høy luftfuktighet = luftavfukter. Av Astor, Min avfukter drog ut flere liter vann i døgnet, luftfuktigheten lå stabilt på 35%. For et par uker siden tok den kvelden, nå er luftfuktigheten 80-95%, ikke bra! Share this post. Link to pos Du trenger en måler for luftfuktighet og det får du for under en 50-lapp, som f.eks. denne. Personlig liker jeg dingser som denne som sender dataene til mobilen (ikke veldig dyr den heller). Sjekk luftfuktigheten i de ulike rommene i huset med måleren, deretter sjekker du f.eks. Anticimex om luftfuktigheten din er akseptabel forhold til vekst av mugg

 • Stillheten efterpå tema.
 • Polaroid kamera saturn.
 • Påtning tips.
 • Yoga stavanger nybegynner.
 • Svangerskapskvalme kommer og går.
 • Mtv lb programs.
 • Fussball weltmeister.
 • Bilderrahmen mehrere bilder ikea.
 • Dino museum bonn.
 • Knorr dressing ohne öl.
 • Tt kort lenvik.
 • Orari esselunga milano.
 • Dnb email address.
 • Hva er nervesystemet.
 • Megan fox imdb.
 • Broteinheiten pro tag.
 • Konsonanter og vokaler i alfabetet.
 • Ordtak om egg.
 • Tatt av kvinnen analyse.
 • Aftenpostens teknologikonferanse 2017.
 • Vortesvin villsvin.
 • Färskfoder chihuahua.
 • Persiska vokaler.
 • Experis.
 • Hva er leca laget av.
 • Albi vitrineskap.
 • Granhøjvej 12 silkeborg.
 • Quest rooms gdansk.
 • Theodor kittelsen poster.
 • Hovne blodårer på hendene.
 • Bitihorn tarp trek.
 • Brest kantiner.
 • Somalia koloni.
 • Brudd på rettsforlik.
 • Tips mot barnevernet.
 • Bot vinterdekk 2017.
 • Hva er maktfordelingsprinsippet.
 • Mat av lange.
 • Stor forbokstav engelsk excel.
 • Best bruktbil 2016.
 • 10 års jubileum.