Home

Hvilken sammenheng er det mellom bølgelengde og energimengden i em bølger

elektromagnetiske bølger - Store norske leksiko

 1. Elektromagnetiske bølger er bølger som brer seg transverselt (tversbølger) og består av elektriske og magnetiske felt vinkelrett på hverandre. Begge feltene varierer med samme frekvens, de er i fase med hverandre og brer seg gjennom tomt rom med en fart på ca. 3 · 108 m/s (300 000 km/s). Slike bølger oppstår for eksempel rundt en elektrisk leder som fører vekselstrøm
 2. Sammenheng mellom frekvens og bølgelengde for EM-bølger. Som du kanskje husker, er sammenhengen mellom frekvens, bølgelengde og fart slik v = λ · f, der v er fart, λ er bølgelengden og f er frekvensen. Siden farten til de elektromagnetiske bølgene er c, får vi at c = λ · f. Siden c er konstant, kan vi nå enkelt veksle mellom.
 3. Energimengden i elektromagnetisk stråling er gitt ved formlene = / eller = der E er energien i ett foton, h er Plancks konstant, c er lysets hastighet i vakuum, f er frekvens og λ (lambda) er bølgelengden til strålingen. Jo kortere bølgelengde, desto større fotonenergi
 4. Karakteristisk for all elektromagnetisk stråling er at den har både partikkel- og bølgenatur. Mellom forplantningshastigheten c, bølgelengden λ (lambda) og frekvensen ν (ny) gjelder ligningen c = ν · λ.. Til hver frekvens ν tilordnes et bestemt energikvant eller foton med energi E = hv, hvor h er Plancks konstant (h = 6,626·10 -34 joule/Hz).. For stråling med høyere frekvens enn.
 5. Bølgelengde er avstanden mellom to bølger i en gitt periode.Enkelt forklart er det snakk om lengden på den rette linjen mellom to bølgetopper, men bølgelengden kan like gjerne måles på et hvilket som helst annet punkt på en bølge, da med samme resultat

Naturfag - Elektromagnetiske bølger - NDL

 1. Bølgelengden blir bestemt av energimengden. Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder atomet kan sende ut. de viktigste er vanndamp, co2 og metan. Det er dette som gjør jorda levbar. Uten det hadde det vært gjennomsnittlig -18 grader her. Noe blir bestemt av miljø og noe av arv, noe er en sammenheng mellom begge
 2. Hva er sammenhengen mellom energi, bølgelengde og frekvens? Skriv et svar til: Energi, bølgelengde og frekvens. Du må være pålogget for å skrive et svar til dette spørsmålet
 3. Bølgelengde angis ofte med tegnet λ, som er den greske bokstaven lambda. Bølgelengde på en sinuskurve. Vi kan beregne bølgelengden ut fra bølgens to andre fundamentale egenskaper; hastighet og frekvens. Den generelle ligningen for sammenhengen mellom bølgelengde, hastighet og frekvens sier at bølgens hastighet er lik bølgelengde ganger.

Det er energimengden i fotonene som atomet sender ut, bestemmer hvilken bølgelengde EM-strålingen fra atomet har. Foton Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut, altså hvilke farger grunnstoffet kan vise i de ulike energinivåene 6.1.9 Mekaniske bølger skiller seg fra EM-bølger siden de må ha noe å bevege seg i. Det er størst konsentrasjon av ozon mellom 10 og 30 km over bakken, og det er svært lite ozon lavere og høyere i atmosfæren. c) 6.8.5 Dopplereffekten er endring frekvens og bølgelengde ut ifra hvilken retning bølgens kilde beveger seg Det elektromagnetiske spekteret er delt inn i forskjellige typer bølger etter bølgelengdene. Hvilke bølgelengder har det synlige lyset? Hovedtypene av bølger (fra kortest til lengst bølgelengde) er gammastråling, røntgenstråling, ultrafiolett stråling, synlig lys, mikrobølger og radiobølger

EM-bølger med liten bølgelengde har altså mer energi enn de med stor bølgelengde. Alle EM-bølger brer seg med samme fart. Farten deres kalles også lysfarten og er omtrent 300 000 km/s. EM-bølger som har kortere bølgelengde enn 1 mm kalles elektomagnetisk stråling (EM-stråling) Energifrigjøringen - det vil si mengden frigjort ATP - er i denne prosessen beskjeden. Hvis den fysiske belastningen er mindre intens (aerobe aktiviteter), er tilgangen på oksygen god og glukosen vil nedbrytes mer fullstendig og frigjøre langt mer energi (ATP). Fett og proteiner i kosten kan også brukes til å danne ATP Det er imidlertid forskjeller mellom intensiteten i de ulike bølgelengdene. Som figuren over viser, kan vi lage en graf som viser forholdet mellom bølgelengde/farge (x-aksen) og intensitet (y-aksen). Når vi har tegnet denne grafen, leser vi av toppunktet. Dette toppunktets bølgelengde forteller oss hva temperaturen på stjernen er Bølgeenergi har størst potensiale i Stillehavet og Atlanterhavet, hvor det er lange, jevne bølger (bølger med lang bølgelengde og relativt stabil fart). I Europa er det Skottland og Storbritannia som er ledende innen utbygging av pilotanlegg og satsning på denne teknologien 1) Forklare forskjellen mellom begrepene energi og effekt. Er det noen sammenheng mellom dem? 2) Et vannkraftverk yter i gjennomsnitt en effekt på 200MW når det er i drift. Kraftverket er i drift i 300 døgn i løpet av et år. Hvor mye energi, målt i TWh, gir dette kraftverket i løpet av året? Takk for all hjelp! Mvh Kjerst

Der skjer forbrenningen ved hjelp av enzymer, men resultatet er det samme: Energi, karbondioksid og vann, samt enkelte ufordøyelige ting, blant annet uoppløselige kostfibre, som skilles ut i avføringen. De ufordøyelige delene utgjør ca. 15 prosent av det totale energiinnholdet Kravene for å oppnå de beste karakterene er svært høye, og det er først og fremst passivhus og lavenergihus som vil har sjanse til oppnå den høyeste karakteren A. Men nybygg som er bygd etter dagens standard i TEK 17 får vanligvis energikarakter rundt B, og for boliger er de ikke langt unna å oppnå en A. Eldre hus som er oppført før dagens forskrifter, som ble oppdatert i januar.

Elektromagnetisk spekter - Wikipedi

Det er en nær sammenheng mellom inntekt og energibruk og en energiintensiv livsstil. Det er dessuten en divergens mellom holdninger til energibruk og faktisk atferd. Husholdninger som har høy inntekt, vil ofte erklære miljøvennlige holdninger og vilje til å spare energi, men i praksis ha en livsstil som innebærer utstrakt bruk av energi i og utenfor hjemmet Det er ikke vanskelig å følge keto-dietten, men det er viktig å følge noen grunnleggende prinsipper. Her er en fin veileder til alle som ønsker å prøve keto-dietten. Trening - kortsiktig effekt og langsiktig gevinst. Trening gir energi. Trener du får du energi og overskudd, og det er merkbart rett etter trening

Forskjellen er at byggeforskriftenes krav gjelder for bygningens netto energibehov (jf. 2 i figuren), mens det er levert energi (jf. 3 i figuren) som er vurderingsgrunnlaget for energimerket. Forskjellen mellom levert energi og netto energibehov er i hovedsak at levert energi tar varmesystemets virkningsgrad med i beregningen Fysisk sett kommer det av at kvantitetssetninga ikke omhandler hvordan eller hvilke retninger som energien kan omformes. Skal bildet bli komplett, må vi også ha med dette - og det er det den andre energilova handler om. Men først skal vi innom et annet viktig begrep, nemlig energikvalitet. 1.6 Energikvalite Avstanden mellom en bølgepuls og den neste er dens bølgelengde og tiden mellom pulsene er perioden. For en tverrgående En EM-bølge er også en tverrgående bølge. EM-bølger har en elektrisk og en magnetisk komponent som befinner seg vinkelrett på retningen av avhengig av hvilken type motor du bruker, og hvor det ble hentet

Det er påvist en relasjon mellom blodet og de geomagnetiske bølgene. I 1963 oppdaget Dr Robert Becker effektene av eksterne magnetfelt i hjernebølger som viser en sammenheng mellom psykisk tilstand og solens magnetiske stormer. Marinen benytter bla. slike EM-bølger til kommunikasjon fra ubåter Personopplysningsloven og EU-lovgivning vil kunne motvirke noe av denne risikoen, men det er likevel slik at både Norge og EU er deltagere i et globalt marked, og det er usikkerhet knyttet til hvem som setter personvernagendaen på sikt (se punkt 23.6 «Næringsutvikling og IKT-sikkerhet»)

Nesten! Det er lys mellom atomene/molekylene (der er det vakuum) og så blir det til energi når det treffer et atom. Nå er det også litt komplisert akkurat hvor et atom slutter og begynner, men en forenklet modell blir altså å se på et medie som en haug med lamper og solcellepanel som står litt unna hverandre Og disse blir sikkert bedre og sikrere med bedre målinger (satellitt) av havtemperaturen, lufttemperaturen osv. og og det er mulig klimamodeller blir det også. Og om man har bestemt seg for at den temperaturstigningen som eventuelt skjer globalt skyldes CO2 vil man få en korrelasjon enten man vil eller ikke Hvilken sammenheng er det mellom b og c? Skjæringspunkter. in g. 2.25 Helge skal leie bil og kjøre fra Kristiansand til Drammen og tilbake igjen på samme dag Upload No category Klima, Drivhuseffekt, Energ Det gis en kort innføring i delys- og bølgeteoriene som legger grunnlag for spenningsanalysen.I besvarelsens tredje del er det gjort teoretiske beregninger for å undersøkespenningsfordelinger i limte T-bjelker og hvilken betydning limets skjærfasthet har forbjelkens kapasitet.I oppgaveteksten står det spesifisert at det skal beskrives og gjennomføres bøyeforsøk medlimte T-bjelker i glass

Dette er gjetting igjen idet du ikke vet hva som er sant og ikke er det og hva ens ånd er årsaken til og hva ens hjerne deltar i. >Å si at dette er feil blir tåpelig. Da har du > misforstått grundig. Du påstår at folk som ser UFo'er, hallusinerer pga. at hjernen fungerer slik at den plasserer kjente ting som en har sett før inn i et. Om det er en artikkel i hele verden jeg vil anbefale deg å lese, så er det denne. Her redegjør jeg grundig for hvorfor vi kan forutse mye mer om fremtidens teknologi enn man skulle tro, og hvorfor det er rimelig å forvente en enormt mye raskere teknologisk fremgang de neste tiårene enn det de aller fleste ser for seg Hvis bølgelengden er satt feil, da det ikke vil vise riktig makt lesing, noe som kan være dårlig, fordi noen programmer vil trenge en nøyaktig måling. Denne måleren er i stand til å teste et bredt lysspekter og, det hvis det feil kalibrert, vil det resultere i en høy eller lav lesing

elektromagnetisk stråling - Store norske leksiko

Solen er en hovedseriestjerne av klasse G og utgjør ca. 99,86 % av massen i solsystemet. Den er nesten perfekt sfærisk med en estimert flattrykthet på ca. én 9 milliondel. Forskjellen på diameteren mellom polene og diameteren ved ekvator er bare rundt 10 km. Solen består av plasma og er ikke et fast legeme. Den har en differensiell rotasjon (roterer raskere ved ekvator enn ved polene. Det var flere luftblærer på undersiden enn på oversiden og blærne forsvant om natten. Stephen Hales (1677-1761) studerte blodsirkulasjon og målte blodtrykket. Hales oppdaget at det var en sammenheng mellom stimulering av nerver og muskelbevegelser, og skrev Haemastatics (Blodstatik)(1733) (kymus) chymus Kymus er en masse med delvis fordøyd mat og saltsyre som tømmes ut i tolvfingertarmen fra magesekken. Les mer om (kymus) hos Store norske leksikon nøytrofile granulocyttene Nøytrofile granolocytter er en viktig komponent i det uspesifikke immunforsvaret. De utgjør ca. 60 % av alle levkocytter (hvite blodceller) Les mer om nøytrofile granulocyttene hos Store norske leksikon. For det første må de fordeles med ett i hver av de fire orbitalene slik at det kan slippes til fremmede atomer, og for det andre kan det frigjøres energi ved å heve energien til s-elektronet litt og minke den til de tre p-elektronene ved å lage hybrid-orbitaler, fire likeverdige orbitaler som er en mellomting mellom de to orbitaltypene og kalles sp 3, siden de består av 1 s- og 3 p. Farger og høyde Nordlyset har forskjellige farger i ulike høydeområder. Det sterke, grønne lyset finnes mellom 120 og 180 km. Over dette finnes det røde nordlyset, mens det blå og fiolette nordlyset hovedsakelig opptrer under 120 km. Blodrødt nordlys forekommer mellom 90 og 100 km over bakken når det er «uvær» på sola

1 Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser og fortsetter med spesifikke strålingskilder, måler på kilder, skjermer for stråling og studerer radioaktive steiner. Vi vil benytte tåkekammer hvor strålingen blir synlig direkte Kategori:1160 Kategori:1565 18. mai er den 138. dagen i året, den 139. i skuddår. Det er 227 dager igjen av året. Erik, Eirik, Erika. Navnedagen er etter svenskekongen Erik Je 11 mars er den 70 dagen i året den 71 i skuddår Det er 295 dager igjen av året Navnedag Norge Edvin Tale Sverige Edvin Egon Danmark Thala Historie 1513 - Leo X blir valgt til pave 1700 - Sverige tar i bruk sin egen kalender i et forsøk på å innføre den gregorianske kalenderen Datoen etter svensk kalender er 1 mars 1897 - En meteoride kommer inn i Jordens atmosfære og eksploderer.

 • Begivenheter 1937.
 • Kurt cobains son.
 • Albanese roberto.
 • Ösophagitis ernährung.
 • Iglow vippeserum prisjakt.
 • Gamescom programme.
 • Ganesha tattoo klein.
 • Nato russland kräfteverhältnis.
 • Frau mit bauernhof sucht mann.
 • Gomovieshub cs.
 • Canon kompaktkamera test.
 • Trondheim seilforening tautra.
 • Tt kort lenvik.
 • California king bed size.
 • Luksus sommerhus jylland.
 • Youtube samsung tv app slow.
 • Verdens største bilprodusenter 2017.
 • Fordeler med å kutte ut sukker.
 • Spaghetti a la capri innhold.
 • Tilby kryssord.
 • Alopecia.
 • Salsa kurs bielefeld.
 • Lindau aeschach friedhof.
 • When was the ira formed.
 • Kongruenz pädagogik.
 • Tresorten lønn.
 • Hofschröer lingen sauna.
 • Hva er ys.
 • Uregjerlig kryssord.
 • Sylvester stallone filme 2016.
 • Kodelås ytterdør fg godkjent.
 • Villanytt dusjkabinett erfaringer.
 • Gummimatte rull.
 • Niesen mittagessen.
 • Louis vuitton neverfull.
 • Svart sesamfrø.
 • Kistefos møbler as (norske bygdemøbler).
 • Windows picture.
 • Yoga groruddalen.
 • Stor forbokstav engelsk excel.
 • Maiszinken gasthaus.