Home

Hva er ys

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en hovedorganisasjon som ble etablert i 1977. YS er en partipolitisk uavhengig sammenslutning av 13 landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner med rundt 226 000 medlemmer (2020). Leder fra 2018 er Erik Kollerud. Den politiske ledelsen består av representantskap og sentralstyre. Tidligere bestod YS av de fire seksjonene Privat, Finans, Kommune og Stat Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er en norsk, partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere.YS ble etablert 18. januar 1977 og består av 13 forskjellige forbund med ca. 219 700 medlemmer (per 1.7.2018). Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet Hva er YS? YS-LEDEREN MENER: Hovedstyret i YS har vedtatt å avstå fra å bruke Wizz Air. - Retten til å organisere seg er helt grunnleggende i norsk arbeidsliv. Les mer. FINN DITT YS-FORBUND. Velg bransje og få hjelp til å finne rett YS-forbund. Finn ditt forbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Store norske leksiko

Hva betyr YS står for i tekst I sum, YS er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan YS brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund. Vi er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som blir lyttet til. Gjennom å være medlem i et av YS-forbundene er du også tilsluttet YS som hovedorganisasjon. Oppgaven vår er å ivareta deg som arbeidstaker og å utvikle arbeidslivet Dette er YS-forbundene YS består av 13 forskjellige forbund, med til sammen 226 000 medlemmer. Vi gir deg oversikten over alle YS-forbundene, sammen med kontakt- og innmeldingsinformasjon Dette er YS-forbundene; Kontaktperson. Heidi Briskodden Administrasjonskoordinator. 92 68 83 39 92 68 83 39. Send e-post Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse. Adresse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Lakkegata 23, 0187 Oslo Vis på kart. Våre nettsteder

Som YS-medlem får du minimum 20 % rabatt på alle skadeforsikringer. Er du under 30 får du 30 % rabatt på YS Innbo. Les mer om alle YS-fordelene i i Gjensidige Du som har hatt YS Medlemskort med MasterCard skal nå ha mottatt Cresco Unique som erstatning for dette. DNB har i samarbeid med YS utviklet et nytt kort for medlemmene - PRE. PRE er et kredittkort med inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse, gode betingelser på kreditt og sparing, gebyrfrie minibankuttak i utlandet samt en god forsikringspakke inkludert Møteplan for 2020 Kongressen er YS høyeste myndighet Forbundene kan representeres med én representant for hvert påbegynte 3 000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer. Ved avstemning avgir representantene stemmer etter det antall medlemmer de representerer. YS-leder, 1. og 2. nestleder, samt ansattes representant har 1 stemme hver En hovedsammenslutning (også kalt «hovedorganisasjon») er i arbeidslivet en sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og faglige syn og verdier. Kjennetegnet på en hovedsammenslutning er at den er en sammenslutning av flere slike fagforbund eller landsforeninger Sliterordningen - slitertillegg. LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skal etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Wikipedi

 1. YS / Om YS / Dette er YS-forbundene / Parat. Parat. Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse. Adresse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Lakkegata 23, 0187 Oslo Vis på kart
 2. § 16-1 Hva forstås med konsern mv. § 16-2 Konsernutvalg § 16-3 I kraft av å representere brede interesser ivaretar YS og NHO et samfunnsmessig helhetssyn, og partene understreker frontfagsmodellens betydning. For å fylle sine roller er det viktig for YS og NHO å ha bred oppslutning. I Hovedavtalen o
 3. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.LO består av 26 fagforbund (2017) med til sammen 930 000 medlemmer (2018).Over 590 000 medlemmer er fullt betalende medlemmer, noe som tilsvarer 22 prosent av alle lønnstakere
 4. En hovedavtale inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett.. Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene ikke for seg lønn og andre.

Hovedavtale er en overordnet tariffavtale som regulerer spørsmål av mer grunnleggende karakter mellom hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.Mer spesielle spørsmål er oftest regulert ved tariffavtaler for de enkelte tariffområdene, som i privat sektor ofte kalles «overenskomster». Særspørsmål for den enkelte virksomhet er oftest regulert ved særavtaler Hva er YS Karriereveiviser? YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg

Frontpage — YS

 1. st 20 000 medlemmer, i tillegg til at de tilsluttede forhandlingsberettigede organisasjoner må representere
 2. Delta organiserer mer enn 88.000 medlemmer og er den klart største arbeidstakerorganisasjonen i YS. Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester
 3. dre du selv velger å dele
 4. I hvert tariffoppgjør må Fagforbundet forberede seg på at det kan bli streik. Arbeidet med streikeuttak er krevende i alle tariffområder, men det må aldri være tvil om at forbundet er beredt til å iverksette arbeidskamp hvis det blir nødvendig. Det dukker opp en rekke spørsmå;l hos medlemmer ved streik
 5. Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned, Minimumskontingenten er kr 75,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1 2020 kr 529,- per måned. Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen

Det er sentralt at en ansatt kun kan få lønnsendring etter en av hovedtariffavtalene. En arbeidstaker kan ikke både få lønnsøkning som følge av regulering av hovedlønnstabellen i LO, Unio og YS-området og samtidig få et lønnsendring på de lokale 2.5.1-forhandlingene etter Akademikeravtalen Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd. En rekke fagforbund er tilsluttet LO. De varierer i medlemstall fra under tusen til over 300 000 medlemmer - YS' likestillingspris 2020 tildeles Norske Kvinners Sanitetsforening for deres arbeid med kvinnehelse. Organisasjonen har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år, sier Hans-Erik Skjæggerud, juryleder for YS' likestillingspris

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiverne. Andre ord for fagforening er fagforbund, arbeidstakerorganisasjon, arbeidstakerforening og - i statlig sektor - tjenestemannsorganisasjon. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 nr. 9, som er den sentrale lov innenfor den kollektive arbeidsrett, brukes ordet. YS Kommune og KS ble natt til 1. mai enige i årets lønnsoppgjør for Deltas medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Resultatet gjelder ikke for Oslo kommune som har egne forhandlinger. - Vi har fått et akseptabelt resultat som gir reallønnsvekst for våre grupper.Vi har også fått et lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere. YS Karriereveiviser kartlegger personligheten og interessene dine.Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv YS-medlemmer kan kjøpe en av markedets beste innboforsikringer til spesialpris. ID-tyverisikring er inkludert i YS Innbo

Som medlem i et YS-forbund får du en ekstra god pris på forsikringen Alvorlig sykdom. Forsikringen sørger for at du er godt dekket økonomisk dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom. Det kan være godt å ha økonomi til å gjøre det du og dine har behov for i en vanskelig situasjon Nordic Choice Hotels vet at alle gjester har ulike behov og ønsker for sin reise. Derfor gir de YS-medlemmer valget mellom tre ulike kjeder: Quality Hotel, Comfort Hotel og Clarion Hotel. Rabatten er allerede fratrukket ved valg av hotell. Velg mellom over 170 hoteller på over 100 destinasjoner YS har forhandlet frem de beste prisene for deg på pensjon, Pengene kan du få utbetalt fra du er 62 år. Les mer om IPS. Pensjonskapitalbevis. Ved å logge inn kan du enkelt sjekke hva du ligger an til å få i pensjon. Du behøver ikke være kunde hos oss for å bruke appen Hovedtariffavtalene er inngått fra 16. september 2020 til 30. april 2022. Medlemskap i en organisasjon binder for hele avtaleperioden. De uorganiserte er ikke tariffbundet til noen organisasjon. Deres lønns- og arbeidsvilkår fastsettes etter LO-, Unio- og YS - avtalen (største bruker sentralt)

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat. For medlemmer i Akademikerne: Lønn angis i kroner. Forenklet hovedlønnstabell. gjeldende fra 1. oktober 202 En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Fagforening i henhold til arbeidstvistloven er enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere Partene er også enige om de sosiale bestemmelsene. (A1-forhandlinger). Mellomoppgjøret 2019 endelig i havn. Endelig kom avklaringen av sykehuslønn for 2019. Saken har vært til behandling i Rikslønnsnemda som avsa sin kjennelse i dag, 7. november. Det betyr at tariffoppgjøret for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet

Frokost er inkludert; Tilbudet gjelder ikke i Kristiansand i juli ; Hva inngår i avtalen i Skandinavia og Europa? Hotellovernatting (rom/frokost) for medlemmer av YS Forbund; 10 % pr rom i rabatt på gjeldende publiserte Flex-pris. Tilbudet gjelder per rom alle ukedager på alle romkategorier . Frokost er inkludert. Tilbudet gjelder ved ledig. De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.De er ansatt i blant annet Vy, VyBuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, Bring, apotek, barnehager, teatre og museer og virksomheter. Ansatte og arbeidsgivere som er medlem i Virke og har tariffbinding i en av de 7 landsomfattende overenskomster (Ideell) kan søke på Opplæring- og utviklingsfond Tjenesteytende. Arbeidsgivere som er medlem i Virke og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet kan søke på Opplæring- og utviklingsfond LO/YS Utsettelse av skatt gjennom direkte utgiftsføring og satsing på digital kompetanseutvikling, er blant tiltakene YS krever for å sikre aktiviteten i petroleumssektoren på kort og lang sikt. - Det er bra at YS fronter bransjen på en tydelig måte, sier Negotia-tillitsvalgt Ann-Christin Sand

Negotia er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), som er partipolitisk uavhengig. Jeg er medlem Bli medlem Medlemsfordeler Hva kan jeg hjelpe med? Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her Boliglån - din aller største fordel. Som medlem i et YS-forbund får du en av markedets aller beste renter på boliglån. YS-avtalen sikrer gode priser for deg som er medlem av: AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, KY, Negotia, Norsk Tollerforbund, Parat, SAFE, SkL, Skolelederforbundet, STAFO eller YTF Delta er en fagforening som først og fremst har medlemmer fra kommunal sektor, men det fins også medlemmer i statlig og privat sektor.Delta er det største forbundet i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), med over 80 000 medlemmer fordelt på 39 yrkes- og bransjeorganisasjoner (2018). Delta er partipolitisk nøytral. Den har hovedkontor i Oslo og 7 regionale kontorer, og utgir.

Hva betyr YS? -YS definisjoner Forkortelsen Finde

Skade i infraspinatussenen - NHIHva betyr forslaget til ny pensjonsavtale for deg

Om YS — YS

Hva kan du jobbe med? - Samfunnsøkonomisk analyse (masterKS - Kommunesektoren vil bidra til inkludering

Dette er YS-forbundene — YS

Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021. Revidert hovedavtale er etter uravstemning vedtatt for to nye år. Hovedavtalens formål er noe endret. Det slås nå fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet Uførepensjon er gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt, og dermed gir deg mulighet til å opprettholde levestandarden. Les mer om fordelene ved uførepensjon, sjekk pris og kjøp Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling Hva er en fagforening? En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe. Fremste oppgaver: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. (Fra Wikipedia) Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte «Hva er dette for noe tøys?» var det første forfatter Marte Huke tenkte da hun kikket på retningslinjene. Hun reagerer på at beregningsgrunnlaget for tapt inntekt er basert på personinntekt fra 2019 eller de siste 12 månedene

Effektiv rente er regnet ut på et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år, nedbetalt som en annuitet. Det er det samme utvalget som ligger til grunn for Finn billigste boliglån.Det er noen som ikke tilbyr rammelån (de er ikke banker) Det er LO-forbundene som bestemmer hva LO skal mene og engasjere seg i. LO er bygd opp slik at alle forbund er med på de veivalg som LO tar. Hvert fjerde år samles LO-kongressen som består av 315 delegater fra forbund og fylker. Disse er representert ut fra det antallet medlemmer man har YS' likestillingspris er en anerkjennelse av Sanitetskvinnenes langsiktig arbeid for å sikre likeverdige helsetjenester. På vegne av landets 42 000 sanitetskvinner vil jeg ydmykt få takke for tilliten, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening Sanitetskvinne - hva er det? Norske Kvinners Sanitetsforening er tildelt YS' likestillingspris for deres arbeid med kvinnehelse. Møt sanitetskvinnen Kathe fra Fjorden Sanitetsforening, og hør hennes historie her Informasjon. Personvern. Vilkår og betingelse

YS Fordel — YS

Nærværet på jobb kunne vært høyere - Idébanken

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer. NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning, gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende. Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet? Lær deg å anvende kunnskapen som ligger i modellene. Ta for deg en politisk oppgave og diskutér med andre økonomer hvilke politikkanbefalinger som er gode, basert på den innsikten vi får fra modeller og empiriske analyser

Vi er Parat - og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag! Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med - I Spekter så er egenandelen kr 169 per år (trekkes per måned)- I staten er egenandelen kr 400 per år (trekkes per måned) - I KS området er egenandelen per år kr 316,92 (per måned kr 26,41) Du kan spare mye penger ved å utnytte ditt medlemskap Det er mye penger å spare på å bruke våre medlemsfordeler SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 15 000 ansatte. 15 fagforeninger har inngått samarbeidsavtale om å utgjøre forhandlingssammenslutningen. SAN representerer fagforeninger med medlemmer som har høyere utdanning på master - og bachelorgradsnivå fra universitet og høyskoler

YS mener overskudd bør deles mellom dem som skaper verdiene. Unio: Ja og nei. En positiv karakteristika ved Norge i forhold til andre land er små lønnsforskjeller mellom mange yrkesgrupper. Samtidig er det vesentlige skjevheter som ikke er rettferdige. Er det riktig at en med 5 års utdannelse skal tjene det samme som en uten utdannelse for. I årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO/YS er man kommet til enighet om at Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut Privat AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957 YS består av 20 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer per 1. juli 2013. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet. YS ble stiftet av frittstående fagforbund i erkjennelse av at man oppnår større innflytelse på samfunnsutviklingen i fellesskap enn ved å stå alene. YS' høyeste organ er representantskapet

Åpningen av Agder fengsel, avdeling Mandal - KY

YS-fordelene - Gode rabatter for YS-medlemmer - Gjensidig

Fagforbundene er igjen samlet i hovedsammenslutninger eller såkalte paraplyorganisasjoner. I Norge har vi nå fire hovedsammenslutninger av arbeidstakerorganisasjoner. Den største av disse er LO med over 900 000 medlemmer. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne er de tre andre hovedsammenslutningene Hva er en tariffavtale? En tariffavtale er avtalene mellom en arbeidstagerorganisasjon (for eksempel LO, YS eller Unio) og arbeidsgiverorganisasjonen (for eksempel KS og NHO). Avtalen omhandler lønns- og arbeidsvilkår for en gitt periode, stort sett to år YS, LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor. * Partene er enige om en ramme for lønnsveksten på 3,2 prosent i 2019. Forventet prisstigning er på 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent inneværende år Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå? Tannhelseforsikringen sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med behandling hos din tannlege. Forsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordningene som gis av det offentlige. 5 gode grunner til å kjøpe YS Tannhelseforsikring 1. Hovedtyngden av skadesaker utført hos tannlege omfatter fyllinger, krone.

KK.NO: Om du er i utland eller innland så blir størrelser på klær ofte presentert litt forskjellig. Her i landet er vi vant til standard-størrelser, som small, medium og large, eller de europeiske størrelsene som 36, 38 og 40. LES OGSÅ: Denne dokumentaren vil endre synet du har på kroppen din I USA bruker de også tall, men de ligner overhode ikke på de europeiske størrelsene Hva er ekkokardiografi? Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet som utføres med en lydprobe på utsiden av brystveggen. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet Partene i arbeidslivet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene side, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre side. I nordiske land veksler partene ofte sømløst mellom å være arge motstandere og lojale samarbeidspartnere. [omstridt - diskuter] Retten til å organisere seg står sterkt i det norske lovverket Renten er nå 2,67 prosent nominelt, som er 0,4 prosentpoeng dyrere enn for eksempel avtalen til NITO/Tekna/YS.. Det er dessuten en begrensning på 1,7 millioner kroner (3,4 hvis begge har. YS-lederen: Arbeidstakerne er omstillingsvillige Norske arbeidstakere er klare for omstilling og rede til å ta nye utfordringer. Men bare til en viss grense. Arbeidstakerne er også spurt om hva de er villige til å gjøre dersom de mister jobben. Det er flest som da vil ta utdanning

YS Medlemskort med MasterCard - Unique - Cresc

Sånn er det også i dag. Vi må ofre noe for å nå våre mål. Gjennom 40 år har YS vist vilje til nytenkning. Det er en forutsetning for et levende treparts-samarbeid. Jeg tror det henger sammen med at YS' medlemmer hele tiden har forholdt seg til det nye arbeidslivet Vi er utrolig stolte av jobben vi gjør for samfunnet. Sammen står vi sterke og er med på å forme fremtidens arbeidsliv i Staten, gjennom vår hovedsammenslutning YS Stat Hva er dine rettigheter? Kontakt oss. Kontaktinformasjon og Parats presserom. Parat kompetanse. din arbeidstakerorganisasjon i YS Org.nr. 971 480 270 Personvernregler i Parat Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med? Bruk av informasjonskapsler (cookies

Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom LO og NHO. Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer. Download English version of Basic Agreement 2018 - 2021 LO-NHO with supplementary agreements Hva er forskjellen på Parat og andre YS-forbund? Du kan være medlem selv om du bytter bransje Det er ingen grunn til å bytte arbeidstakerorganisasjon selv om du bytter jobb. I Parat organiserer vi medlemmer i alle yrker og bransjer. Det betyr at du kan være medlem av Parat uavhengig av hvor du jobber. Du får bistand av våre mange juriste En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet Endringer i Hovedavtalen NHO/YS Hva er endret fra 2014 til 2018-utgaven? IA-avtalen 2019-2022 Les avtalen her Inntektspolitisk dokument 2018-20 YS' overordnede inntekspolitiske mål; Avtalefestet pensjon (AFP) Kvalifiserer du til AFP ? Les mer Slitertillegg for de med AFP Har du AFP og er 62-64 år? Nytti

YS som organisasjon — YS

For statlige arbeidsgivere er det blant annet viktig å vite at begge avtaler trer i kraft fra 16. september 2020. lønnsendringer i forbindelse med lønnsoppgjøret er 1. oktober. Det gjelder både for endringene i hovedlønnstabellen etter LO, UNIO og YS-avtalen og for de lokale lønnsforhandlingene etter Akademiker-avtalen Hva «uforutsett» krever er lite behandlet rettslig, ifølge en artikkel som problematiserer at dette fører til at ansatte da mister 18 dagers full lønn. Etter varslingsperioden, men før dagpenge-perioden, vil arbeidsgiver i tillegg ha plikt til å utbetale lønn til sine permitterte ansatte i et visst antall dager Hovedavtalene Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.; Sentral avtaledel (Del A) Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A.

Driftig 3/2015 by Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS

Hovedsammenslutning - Wikipedi

På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng? Utvid. Lønnsoverheng. Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april i 2019 har det virkning også i januar, februar, mars i 2020. Overheng i 2020 blir da 3/12 av et tarifftillegg i 2019

Dømt til samfunnsstraff etter russeslagsmål • Budstikka

Men de finnes, de ålreite modellene som ikke er helt utopiske hva kroner angår. I flere år har Yamaha YBR vært en populær modell som mange har tatt seg råd til. Siden lanseringen for over ti år siden, har den kostet mellom 35 og 40 tusen. Som den prisgunstige modellen den er, har ikke YS låsningsfrie bremser Hva er gruppelivsforsikring? Gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til de etterlatte ved ansattes død. Forsikringen gjelder både på jobb og privat. Våre løsninger er fleksible og kan tilpasses bedriftens sosiale profil og behov. Fordeler. Bedrifte Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv

Det er heller ingen motstrid mellom det som skal undersøkes her og det som undersøkes i YS, sier Hilde-Marit Rysst. - At hovedorganisasjonen ikke ønsker å vite hva deres tillitsvalgtes sliter med ute på arbeidsplassen kan vi bare spekulere i. Det er jo nettopp her de burde lagt ned arbeidet sitt Der det er gap mellom bedriftens fremtidige behov og nåværende kompetanse, forutsettes dette dekket med aktuelle opplæringstiltak eler andre virkemidler. Partene viser også til at kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar, og at både bedriften og de ansatte har ansvar for at et eventuelt kompetansegap blir dekket på en tilfredsstillende. Man skulle også tro at det er et signal om hva ledelsen ønsker seg i resultat i det kommende lønnsoppgjøret for konsernets ansatte til våren, sier Teige. Hovedteillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Statoil i YS stiller spørsmål mener ilønnsfrysten for ledelsen er et signal hva ledelsen foerventer i årets lokale lønnsoppgjør Hva er egentlig rettighetene dine som arbeidstaker dersom du blir smittet av korona-viruset? I denne saken har YS-forbundet Parat snakket med advokat Sigurd Øyvind Kambestad som gir deg svarene. tekst: Helene Husebø, Parat. Red.anm: Dette er en artikkel om arbeidsrettslige rettigheter YS Karriereveiviser. Som medlem i Finansforbundet er du også medlem i vår hovedorganisasjon Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). YS Karriereveiviser hjelper deg til få bedre innsikt i egen kompetanse, interesser og erfaring

 • Herbalife bra eller dåligt.
 • Sloppy joe.
 • Sang 50 års fødselsdag gratis.
 • Lastebil og henger.
 • Depeche mode party karlsruhe.
 • Forbrukertest dusjkabinett.
 • Turistforeningen fjellturer.
 • Hva er forskjellen på fet mellomfet og mager fisk.
 • Troms reise app.
 • Der schrei perspektive.
 • Braunbär besonderheiten.
 • Ford escort sport.
 • Granit snus.
 • Oppløsningen av romerriket.
 • Flirt online chat.
 • Sista minuten spanien weekend.
 • Swr volontariat dokumentation.
 • Wochenendgrundstück barnim.
 • Knm maud.
 • Radio frequenz schleswig holstein.
 • Australien hobart.
 • Spisestuestoler norsk design.
 • Shaken not stirred meaning.
 • Tp link cpe510.
 • Rikstv dekoder elkjøp.
 • Www kysthotell no.
 • Schmerzen im unterleib nach gv und eventuell schwanger.
 • Alliert og alene nrk.
 • Kreaktivis münster.
 • Sanger fra vestlandet.
 • Feriepenger foreldrepermisjon.
 • Lysne tømmervegger.
 • Bowling aldersgrense.
 • Ulriken bergen.
 • Kleid mit schleife hinten.
 • Fc barcelona live stream deutsch kostenlos.
 • Stormningen av bastiljen konsekvenser.
 • Lippenherpes gefährlich.
 • Youtube com dantdm.
 • Hvor lang er legeutdanning.
 • Fischrestaurant schlei.