Home

Samisk lærebok

Iđut > Forsid

Lærebok i samisk som førstespråk for mellomtrinnet Nordsamisk 199 s. Innbundet Les mer... Pris kr 95,00 Logan fal Harald O. Lindbach Lærebok i samisk som førstespråk for 3. trinn Nordsamisk 112 s. Innbundet Les mer... Pris kr 265,0 Søkeresultater for Lærebok i lappisk (samisk) - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert Davvin kursene er en serie på fire lærebøker med CD, som til sammen gir deg kjennskap til nordsamisk språk og kultur. Det kreves ingen forkunnskaper i samisk eller grammatikk Lærebok i lappisk (samisk) Grammatikk, tekster og glossar Denne litt eldre boka av Konrad Nielsen er utarbeidet på grunnlag av dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino, og inneholder grammatikk, tekster og glossar Språk: Samisk norsk Les mer og last ned: Itunes. Googleplay Jahki I denne almanakk-appen finner man bl.a. deler av samiske merkedager og -netter. Samiske, norske, finske og svenske flaggdager. Viktig og ønskelig at samisk tradisjonell kunnskap kommer mer til syne og i bruk i det daglige. Håper at appen er til hjelp i denne sammenheng

Ny samisk statistikk viser at flere elever tar samisk fjernundervisning. Av Anne Biret Holmestrand, Lena Marja Myrskog, Lærebok kritiseres for å problematisere reindrif Det er egne læreplaner for Kunnskapsløftet samisk. Disse planene er likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt. Elever som har rett på opplæring i samisk, men som bor andre steder, følger læreplanen i samisk som første- eller andrespråk. De får opplæring i andre fag etter de nasjonale læreplanene. Nye læreplaner blir innført trinnvis fra august 2020 Norsk-nordsamisk ordbok. Vår norsk-samiske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til nordsamisk eller fra nordsamisk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Oahpa!, er et dynamisk internettbasert læreverktøy. Det er utviklet av gruppa ved samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø.. Samisk språkteknologi har som mål å utarbeide grunnleggende analyseverktøy for ulike samiske språk, og å lage program og språkressurser til bruk i forsking, undervisning, og for samiske språkbrukere generelt Digitale læremidler - Nordsamisk Digitale læremidler - Lulesamisk Gratis lærebøker Læremidler for barnehagen Læremidler for barne- og ungdomskolen Læremidler for videregående skole. Barn og ungdom For voksne. Barn og ungdom Voksne. Girjjálašvuođaguovddáš - Samisk litteratursenter

Giella Sámis I. Samisk som andrespråk. Lærebok med arbeidsoppgaver. 1. opplag 1989 2. opplag 1994 3. o. Samisk-inkluderende lærebøker - perifere perspektiver? Publisert tirsdag 16. mars 2010 - 05:00 Av Bjørg Evjen, professor dr.art, Senter for samisk studier, Universitetet i Troms Samisk lærebok for elever som leser samisk 2 og 3. Gággi 4 er en lesebok med forskjellige lesestykker. Til denne er det utarbeidet en arbeidesbok som eleven bruker sammen med Gággi 4 lærebok. Bøkene er beregnet på elever i grunnskolen med nordsamisk som andrespråk. Share

Saemesth Amma - Sørsamisk for nybegynnere lærebok 1 Saemesth Amma - Sørsamisk for nybegynnere lærebok Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami.. Hvert år feires samenes nasjonaldag - Samefolkets dag - 6.februar, og det er en fin anledning til å lære om samisk kultur og tradisjoner. Flere ulike kompetansemål i samfunnsfag handler om å bli kjent med samisk kultur og tradisjoner, og basert på disse målene har jeg satt meg ned og laget nivådelte minibøker. Minibøkene om [

Lærebok i lappisk (samisk) - Haugenbok

Samisk er rikt på ord som beskriver natur, dyreliv, terrengformasjoner, snø og andre ting som har vært viktig i fangst- og jaktsammenheng. En del av disse begrepene holder nå på å gå tapt fordi livsformen er i ferd med å endre seg. Trykket i samiske ord (unntatt noen lånord) er alltid på første stavelse Samisk som andrespråk. Lærebok med arbeidsoppgaver. 1. opplag 1989 2. opplag 1994 3. opplag 200 Her finner du svar på oppgaver til kapittel 14 Samisk språk og kultur i læreboken Intertekst vg3. I oppgaven besvares oppgave 5-7 i oversiktsdelen og oppgave 2 i utsiktsdelen, alle funnet på side 347, som blant annet tar for seg duodji, samisk religion, joik og forskjellige urfolk Apper på samisk Vi har samlet her apper som er på samisk eller som har samisk innhold. Vi har ikke vurdert appene, så dere må prøve de ut selv. den kan brukes som en lærebok for den språkinteresserte eller en ordbok for alle som vil vite mer om hvordan samene beskriver snø. Språk: Nordsamisk Les mer og last ned: iTune

Oversettelse av lærebok til nordsamisk i bokmål-nordsamisk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Dette vil vere heilt avgjørande for i kva grad lærebøker for samiske elever, både bøker i eller på samisk og lærebøker i norsk for samar, vil vere ein del av dette prosjektet. Eg ser ikkje at ein eksplisitt har avklart det, men ut frå det nemnde svaret oppfattar eg det som ein meiner alternativ 3: Historia om lærebøker utgitt og brukt i staten Noreg Samelovens språkregler ble iverksatt i 1992. Sameloven sier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet for samisk språk. Enkelte bestemmelser retter seg særlig mot kommunene, mens andre gjelder også statlige o.. radioprogram samt forslag om utgivelser av samiske lærebøker og opplysningshefter. I 1959 ble skoleloven forandret slik at det igjen ble lov til å bruke samisk i undervisningen. Fornorskingen møtte selvsagt motstand fra samene og 6. februar 1917 ble første samiske fellesmøtet holdt i Trondheim - Den første samiske læreplanen ble implementert mens jeg gikk på barneskolen. Jeg husker at vi plutselig fikk mange lærebøker på samisk, det hadde vi ikke hatt før, forteller stipendiaten. I dag forsker hun selv på det samiske innholdet i læreplaner og lærebøker i grunnskolen

Samiskkurs nybegynner - Davvin 1 (A1

I Gyldendal sin lærebok «Gaia 5»for barneskolen, kan en lese at «Vi regner samene som et Det betyr at det var de som bosatte seg nord i landet vårt først.» I læreboka «Cumulus» for barneskolen kan en lese dette. «En urbefolkning er de menneskene som kom først til sitt sted. Samene har bodd i nord i flere tusen år Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer. Det blir imidlertid ikke gjort noen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet eller bakgrunn, utenom i Russland, og derfor er det ingen som vet. Saemesth Amma - Sørsamisk for nybegynnere lærebok 2 Saemesth Amma - Sørsamisk for nybegynnere lærebok

Forbudet mot samisk i skolen ble først delvis opphevet på slutten av 1950-tallet. Mange endte opp med å lære begge språk like dårlig. - Ennå i dag er det mangel på samiske lærebøker både i grunnskolen og i videregående, påpeker Ole Mathis Hetta fra Stavanger. Han er vararepresentant til Sametinget Lærebok i lappisk (samisk) : utarbeidet på grunnlag av dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino : grammatikk, tekster og glossar. 2 : Tekste Lærebok i lappisk (samisk) utarbeidet på grunnlag av dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino. Nielsen, Konrad. Innbundet / 1979 / Bokmål Nettpris: 95,-81,-Ikke i salg Fjern fra ønskeliste. Produktdetaljer. ISBN13. 3. Samisk-tema: innhaldet i lærebøker både for samiske og ikkje-samiske elever, i kva grad og på kva måte samane og samiske forhold er behandla i bøkene. Men kanskje det viktigaste er at samisk område og det samiske folket er delt på fire land. I alle desse landa er det i større eller mindre grad gitt ut samiske lærebøker Lærebok om jernarbeid i samisk tradisjon Nå kan alle som vil lære om den rike og undervurderte samiske jernarbeidertradisjonen ved å lese på Internett. Yrkesfaglærer Svein Lund har samlet inn og skrevet stoffet som han publiserer for nettet i første omgang

Lærebok i lappisk (samisk) Ovttas/Aktan/Aktesn

Lærebok med eksempler og håndtverksråd for arbeid med samisk hardsløyd. Her vises arbeider av tre, horn bein og metall. Juoni S. Laiti er redaktør. Dán oahppogirjjis leat ovdamearkkat ja duddjonrávvagat Sámi garradujiid birra, maid materiálan leat čoarvi, báhkki, muorra ja bargoreaidostálli Isak Sabasenteret har produsert lærebøker for på samisk. Bøkene m/fasit kan bestilles fra Unjárgga gielda/Nesseby kommune v/Isak Saba senteret, 9840 Varangerbotn Same- og reindriftsrett tar for seg rettsreglene for samisk reindrift i Norge. Same- og reindriftsrett tar for seg rettsreglene for samisk reindrift i Norge, som både omfatter ulovfestede regler utviklet gjennom samiske sedvaner og alders tids bruk, og lover gitt av Stortinget for å regulere Samer rapporterer om diskriminering utenfor de samiske språkområdene, men mindre der samer er i flertall. Der forskjellsbehandles etniske nordmenn og samer uten samisk språk mer enn ellers

Hjem Senter for samisk i opplæring

Davvin kursene er en serie på fire lærebøker med CD, som til sammen gir deg kjennskap til nordsamisk språk og kultur. Etter kurset vil du ha lært nok til å kunne snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og skrive enkel samisk. Davvin 4 bygger på forkunnskaper tilsvarende Davvin 1-3. Du får tilbakebetalt kursavgiften når du har du fullført kurset På de 30 årene som er gått med diskriminering og skjev fordeling er resultatet egen samisk lærerutdanning og flere titalls samiske lærebøker, mens den første kvenske læreboka ennå ikke er laget og spørsmålet om kvensk lærerutdanning er helt i det blå

SAMISKE LÆREMIDLER - Alle artikler - NR

 1. oriteter i lærerutdanningen og i lærebøker i skolen, sier redaktører for ny bok
 2. Lærebok i samisk som fremmedspråk for videregående skole. Inneholder lesestykker, oppgaver, ordliste og språklære. I boken fins også dikt, joike- og sangtekster. Med boken følger to CD-er som inneholder lesestykkene og diktene innlest av personer med ulike dialekter, samt elleve spor med samisk musikk
 3. Samisk Hus Oslo er en sosial og kulturell arena for alle samer i Oslo-regionen. Samisk Hus. NO / EN/SA. Samisk språksenter . Bakgrunn om språksenteret • Styrke bruken og interessen for samisk språk i hovedstaden - Etablere en samisk språkarena og møteplass i Oslo • Tilby samisk opplæring for.
 4. To samiske kvinner, Máret Sárá og Lajla Mattson Magga, delte språkprisen i 2010. Sárá har som lærer, journalist og forfatter arbeidet for å utvikle det nordsamiske språket. Hun har gitt ut flere lærebøker, rim- og reglebøker for barn og bøker med samiske ordtak
 5. Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer
 6. Samisk folkekunst består hovedsakelig av disse fantastisk vakre svarthvitt-fotoene. Gjenstandene som vises er stort sett av tre Sverige, en lærebok i ornamentikken som er typisk for deres område, som tilhører det sørsamisk/umesamiske området. Boken har utførlige tegnede plansjer (av Folke Hoving) over ornamentikk med hovedvekt.

Frem til 1814 var samene i Norge under den danske kongen. Men fra da av ble de norske statsborgere. Grunnloven av 1814 la grunnlaget for en enestående vekst og utvikling for norsk språk og kultur. Det motsatte skjedde for samenes språk og kultur. Ikke minst fikk man den organiserte fornorskingspolitikken fra rundt midten av 1800-tallet. [ I den samiske læringsressursen Ovttas.no er det laget en søkbar, digital oversikt, over tilgjengelige samiske læremidler. Ovttas.no bidrar dermed til å styrke samisk kultur og identitet ved å gi elever mulighet til å lære seg samisk og lære på samisk. Fra IKT-senteret og Sametinget. Sult på timeplanen: Mollys Verde

Kunnskapsløftet - samisk

Bokmål-nordsamisk ordbok DinOrdbo

 1. Lærebok og samisk tegnsett Etter at språkreglene i sameloven trådte i kraft i 1993 og Samisk språksenter i Kåfjord ble opprettet i 1994, ble samisk enda mer synlig. Et økende antall elever ønsket å ta tilbake språket som hadde vært vanlig i de fleste bygdene i Nord-Troms
 2. Den norske historiske skoles innvandringsteori om hvordan det området som skulle bli Norge var blitt befolket av den norrøne germanske stamme og som der hadde møtt samene, ble forlatt i løpet av 1860-tallet. Oppfatningen ble nå at det også i steinalderen fantes to ulike kulturer i Norge - den arktiske (samiske) og den sørskandinaviske. Skiferbruken [
 3. I lærebøker som blir brukt i skolen, er tendensen at samiske forhold - med visse unntak - blir beskrevet forenklet, mangelfullt eller tendensiøst. Dermed forsvinner gjerne mangfoldet og kompleksiteten i Sápmi/Sábme/Saepmie

Bakgrunn: Lær samisk på nett - Forskning

samiske kompetansemålet har i norskbøkene ved å bruke perspektiver som omfang, kompleksitet, nyanser og inkluderende begrepsbruk som tilnærming for analysen. Om interkulturell kompetanse er fremmet i kompetansemålet og lærebøkene, også svært ulikt fra lærebok til lærebok Artikkelen tek for seg bruk av metaforar og ironi i omtalen av Alta-Kautokeino-konflikten i norske, svenske og samiske lærebøker. Det teoretiske utgangspunktet for analysen er postkolonial teori og diskursorientert metaforteori. Siktemålet med analysen er å utforske potensialet for bruk av metaforar og ironi i omtale av politiske hendingar i lærebøker Sørsamisk eller sydsamisk (på sørsamisk: åarjelsaemien) er et samisk språk.Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes av sørsamer i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.. Det er stor usikkerhet om hvor mange som anser seg som sørsamer, og hvor mange av disse som behersker det sørsamiske språket Innlegg om Samisk språk skrevet av esalen. I forrige innlegg skrev jeg om læreboken i norsk som påstod det fantes 200 ord for snø på samisk. Jeg tror ikke på denne norskboken, og sendte ut utfordringen om det kanskje var noen som kunne liste opp disse 200 ordene det skulle være Ikke før rett etter krigen kom det korte radioprogram samt forslag om utgivelser av samiske lærebøker og opplysningshefter. I 1959 ble skoleloven forandret slik at det igjen ble lov til å bruke samisk i undervisningen. Fornorskingen møtte selvsagt motstand fra samene og 6. februar 1917 ble første samiske fellesmøtet holdt i Trondheim

Samisk kultur i Norden - 2002, ISBN 9788798622543 Čiežain čáziin - barne- og ungdomsbok (Harald Gaski og Lars Nordström: Sju slags vatten , DAT, Kautokeino 2004, ISBN 9788290625424) Den lille forfatterboka : samisk - lærebok, Biblioteksentralen, Oslo 2004, ISBN 82-7022-306- Samisk kunst i NATURLIG KLIMA Samisk kunstmagasin har fått nye lokaler i et gammelt forsvarsbygg. I Karasjok er det naturen som legger premissene, ikke et kostbart klimasystem Harald Gaski (f.1955) er ein samisk litteraturvitar og forfattar frå Noreg som vaks opp i Tana i Finnmark fylke.Han er førsteamanuensis i samisk litteraturvitskap ved Universitetet i Tromsø i Noreg.. Harald Gaski fekk den samiske språkprisen Gollegiella i 2006.. Bibliografi i utval. Med ord skal tyvene fordrives : om samenes episk poetiske diktning, Davvi Media, Karasjok 1987, ISBN 82-7374. oversette lærebøker til samisk, og elevene fikk ikke bruke samisk i skoletiden. Disse og andre tiltak tvang de samisktalende elevene til å lære seg norsk (NOU, 2016:18, s. 53). At statens mål var å få samene til å legge bort sin kultur, førte til at flere levde under sterke føringer o

Analysene viser at norske lærebøker omtaler konflikten på en konvensjonalisert og distansert måte, mens både en svensk og en samisk lærebok bruker mer direkte metaforer og mer ironi, og toner dermed tydeligere flagg i omtalen av konflikten Utgangspunktet for læremidlene er samisk reindrift gjennom åtte årstider, og samisk tradisjonskunnskap står sentralt. Til bruk for eleven lages det både trykte bøker, minihefter som er lette å bringe med seg ved arbeid utenfor klasserommet og interaktiv digital del som er tilpasset læreboka, som gir elevene tilleggslesing og arbeidsoppgaver i faget via digitale redskaper Sámi joatkkaskuvlla girjerádju / Samisk videregående skoles bibliotek. Huskelisten er tom. På dette nettstedet kan du søke etter skolens bøker, musikk og filmer Vi låner ikke ut lærebøker til andre enn skolens elever. Åpningstider: mandag - torsdag 08.30-15.30, fredag 08.30-14.00. / Rabas áiggit: vuossarga - duorasdaga. Eksempel: Da du snakket til Mikkel om at loven er til for å håndheves, så svarte han et eller annet på samisk.; Også i samisk er det dårlig med lærebøker og hjelpestoff, selv om det arbeides godt for å endre dette.; Samene i Oslo får nå et møtested der vi kan vær oss selv, snakke samisk og høre nytt hjemmefra, sier Bibbi Jonskareng.; Samisk utvandring til Amerika er et uhyre. Med joik som utgangspunkt. En lærebok i musikk. Vuelie forlag. Aksdal, Bjørn og Nyhus, Sven, red. (1993) Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Universitetsforlaget. Graff, Ola (2004). Om kjæresten min vil jeg joike. Undersøkelser over en utdødd sjøsamisk joiketradisjon. Davvi Girji. Fagstoff og inspirasjon. MUS1-0

august | 2013 | Samisk bibliotektjeneste - Sámi

Nordsamisk (nordsamisk davvisámegiella, sámegiella), eitt av dei samiske språka, eit finsk-ugrisk språk i den uralske språkfamilien, er det samiske språket med flest talarar, ca. 18000. Det blir snakka i Nordland, Troms og Finnmark, og i tilgrensande område i Finland og Sverige Lærebok i samisk som fremmedspråk for videregående skole. Inneholder lesestykker, oppgaver, ordliste og språklære. I boken fins også dikt, joike- og sangtekster Viktig samerettslig lærebok. Professor Øyvind Ravna er i disse dager ute med en ny lærebok i same- og reindriftsrett. Foto: Jonatan Ottesen, UIT Kjære leser, ønsker du tilgang Ságat - Samisk avis AS har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til

Lærebøker i samisk og i samisk duodji, var mangelfullt tidligere. Lærerne var ikke rådville, men grep blyanten fatt. Resultatet er en perle Jernarbeid i samisk tradisjon - finnes det? Til nå er det skrevet svært lite om samiske jernarbeidstradisjoner, men detsom man leiter, kan man finne en rik tradisjon fra jernalderen til vår tid. I denne boka kan du finne beskrivelser og bilder av bjeller, trearbeidsverktøy, jakt- og fiskeredskaper og mye annet som samiske smeder har smidd Fagplaner og lærebøker vil innvirke på hva vi legger i samisk matematikkundervisning. I dag finnes det kun rene oversettelser av norske læreverk i matematikk. Utarbeiding av egne samiske læreverk i matematikk koster penger og for å få penger til dette trengs det både politisk vilje og seriøse forpliktelser fra Kunnskapsdepartementet

Hildur Haraldsen har aldri snakket samisk i sitt lange liv. Det vil hun endre på nå og har fått seg lærebøker i lulesamisk. -Det er aldri for sent å lære noe nytt, smiler hun. Avdelingssykepleier Pernille Krogh har hjulpet til med å skaffe lærebok. Fra nordnorsken til pugging av samiske glose Både ved dei samiske og dei fylkeskommunale vidaregåande skolane lei samiskundervisninga under mangel på kvalifiserte lærarar og mangel på læremiddel. Fram til 1990 var det ikkje skrive lærebøker i samisk for vidaregåande skole på noko nivå. I løpet av 1980-talet fikk både samisk språk og samisk innhald ein sterkare plass i skolen Rammeplanen, som forskrift til barnehageloven, har aldri vært så tydelig i sin omtale av samisk språk og kultur og representerer med det et steg framover for samiske barn i barnehagene. Den nye rammeplanen setter krav til barnehageansatte og eiere, og etter at samisk innhold er styrket og tydeliggjort i rammeplanen så følger Sametinget dette opp med et barnehageprosjekt

Den nye demenslæreboka Nå er den nye læreboka om demens kommet i nettbokhandelen. Boka er rettet mot universiteter og høyskoler, og vil være nyttig for helsepersonell som møter personer med demens i sitt arbeid Uten å være pedagog forstod Margarethe Wiig viktigheten av å lære sitt eget morsmål først. Når hun første gang påpekte behovet for en samisk lærebok ble hun rett og slett avvist av skole-myndighetene i Finnmark. Etterhvert måtte hun selv ta kampen for en samisk ABC Dei første tiåra med samisk i skolen har vore prega av mangel på undervisningsopplegg og lærebøker. Enno er ikkje samiske utgåver av lærebøker i alle fag i ungdomsskolen på plass. Undervisning i samisk som andrespråk er viktig for å lære innvandrarane i Sápmi samisk og dermed gjere det mogleg å snakke samisk også i forsamlingar der det er nordmenn til stades

hjelper deg med å lære samisk Med Numra kan man øve både på grunntall, ordenstall, dato og klokkeslett. Leksa er en quiz for å trene på gloser — velg lærebok eller tema. Det er også mulig å øve på stedsnavn. Med Morfa-B kan man trene på å bøye substantiv, verb, adjektiv og pronomen. Med Morfa-R kan man trene på å bøye ord i. Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer Den samiske kulturen har mange sterke tradisjoner og myter forbundet med nordlyset. Der ble det sagt at nordlyset var en naturkraft, som en gud, på linje med solen, månen og andre naturfenomener . Det sies at forfedrene lever i nordlyset. På grunn av dette var det viktig å respektere nordlyset. På samisk heter nordlyse Overveldende lærebok-bok Av Kjetil Vikene. Et eget kapittel (7) skiller ut praktiske og estetiske fag over hele perioden, mens et kapittel (8) er viet den samiske læreboken. Kapittel 9 avslutter boken med en kort oppsummering av «Noen linjer i lærebokhistorien». Bøkene leses teksthistorisk:.

Girjjálašvuođaguovddáš - Samisk litteratursente

Elen Egeland er adjunkt med opprykk og har 32 års erfaring som lærer i barneskolen.Hun har fordypning i kunst- og håndverk, mediekunnskap og kristendom, og har skrevet lærebøker i KRLE-faget. Hun er forfatter på Vivo 1-4 Ved samisk senter, Universitetet i Tromsø (UiT), er blant annet disse forskerne innmeldt i Sametingets valgmanntall 2015: I læreboken opererer hun med vranglære om urfolk -Alt rotet rundt samiske lærebøker kan ikke fortsette. Samiske elever har krav på oppdatert læremateriell i tråd med Kunnskapsløftet. - Derfor foreslår Venstre nå 5 mill mer enn regjeringa til dette formålet for neste år — 3 mill til økt produksjon og 2 mill til bedre vilkår for forfattere av samiske lærebøker, sier Vera Lysklætt Heftet Samisk religion og læstadianisme kom på Fagbokforlaget i 2005, skrevet av Roald Kristiansen. Heftet inngår i forlagets KRL-bibliotek. Roald Kristiansen er førsteamanuensis ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble praktisert av samer før kristendommen, og tar opp hvordan kristendommen senere også. Panorama er et læreverk i norsk for studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen. Panorama består av tre bøker, én for hvert årstrinn

Giella Sámis II - Davvi Girji A

Nå skal det satses på mer samisk i skolen, bedre samiske lærebøker, mer forståelse for samisk språk og kultur i alle offentlige etater og det skal utarbeides en handlingsplan for samisk språk. Alle direktorater får nå et krav fra Regjeringen om å oversette aktuelle dokumenter til samisk Tema Ansvar for urbefolkning og nasjonale minoriteter. Storsamfunnet har ansvar for å gi urbefolkningens kultur i Norge anledning til å utvikle seg på egne premisser. Både internasjonale konvensjoner (ILO-konvensjonen 169) og grunnlovsparagraf § 108 pålegger staten et særlig ansvar for å ivareta urbefolkningens grunnleggende rettigheter, språk og kultur Samisk kulturkunnskap/Sámi kulturoahppu, lærebok for samisk videregående skole i norsk og samisk utgave (hovedforfatter), Vett & Viten AS, Oslo (2003) Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie, Bård A. Berg & Einar Niemi (red), Speculum Boreale 4, Tromsø 2004; Sammen med Einar Niemi: Innledning, til Fortidsforestillinger Avgrens på format. (Bok, DVD, Lydbok, osv.). Lærebok. 2006 Rihpeldihkie jih ektiedimmie gyrhkesjimmie saemien jih daaroen gielesne. En åpen og inkluderende gudstjeneste på samisk og norsk. Line M. Skum og Line Merethe Skum; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Kirkerådet. Om resultatet Om resultatet Lærebok.

Video: Samisk-inkluderende lærebøker - perifere perspektiver

Lærebok i lappisk, utarbeidet på grunnlag av dialektene i Polmak, Karasjok og Kautokeino, 3 bd., 1926-29 (nytt opptrykk 1979) overs. Tek'stâ-gir'je Norgâ gir'kui sámas jor'gâluvvum (Tekstbok for Den norske kirke, samisk), 192 Kosmos HS, RM naturfag vg1 for Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag er skrevet for læreplanen LK20. Kosmos HS, RM har tilhørende digitale ressurser på Kosmos Elevnettsted, kosmos.cdu.no. Kosmos HS, RM har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende tegninger

Kristendom - Samisk tradisjon og kirkeliv. Kristendom - Mali - kristendommens stilling i et land utenfor Europa. Kristendom - Jesus i musikken. Religiøst mangfold - Bahai. Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner Senere samiske kilder viser at samene på sin side tolket kristendommen inn i sitt virkelighetsbilde, og at kulturforskjellene var store. Samisk religion og misjonshistorie er et obligatorisk emne i grunnskolen. Pollan hevder at fremstillingen i dagens lærebøker har mye til felles med kildene fra 1700-tallet.» Produktnummer: 3961 : Øverland. Samiske barn må kanskje nøye seg med ei foreldet lefse av ei lærebok, noen stensiler og tilfeldige lærere. Av og til må Ola Nordmann henvende seg til offentlig myndighet. Det kan være en søknad, en klage eller bare en forespørsel. Han vet at han får svar på sitt eget språk I det lille samiske samfunnet på det russiske Kolahalvøya har kontakt mellom den russiske majoritetskulturen og den samiske minoritetskulturen ført til store forandringer i språkbruken. Mens de fleste, særlig yngre, samene har gått helt over til russisk ser man at eldre samer tar opp mange lånord i sitt språk, og veksler mellom russisk og samisk, ofte innenfor en setning Troms Fylkeskommune har som intensjon at ingen elever skal forlate deres skoler uten minimumskunnskaper om samisk kultur og samiske forhold. Dette er en ambisiøs målsetting som hindres av at tilgjengelige og tilrettelagte læremidler ikke finnes på de ulike emner

Jeg sa ikke i mitt innlegg at elevene ikke skulle ha lærebok på sin målform. Jeg skrev at det var vanskelig for et lite forlag å trykke lærebøker i to målformer i et nisjefag som [] Filed Under: Debatt Tagged With: bokmål , norsk , nynorsk , Sameloven , samisk , språ Same- og urfolksrett er et av satsningsområdene til Det juridiske fakultet. Den norske stat har et ansvar for å sikre samisk språk, kultur og næringer, herunder at samenes bruk av tradisjonelle landområder blir anerkjent og gitt rettslig vern. I dette ligger det mange og store utfordringer av juridisk art Fabel 8 er utvikla med bakgrunn i same metodikk som mellomtrinnsverket Zeppelin 5-7. Det er lagt stor vekt på systematisk arbeid med tekstar, lese- og skrivestrategiar, grunnleggende ferdigheiter og vurdering for læring Forfatter: Engeseth, John; Tittel: Matematikk for yrkesfag T: vg1, YF. Lærebok; Medansvarlig: Haug, Hermod; Heir, Odd; Moe, Håvard; Norderhaug, Tea Toft; Vie. Nord-samisk B1 - høyere niv Gájsse 3 er en digital lærebok i samfunnsfag på nordsamisk. Du kan bla i boka lenger ned på siden. Velg gjerne helskjerm modus. Det er laget en trykt arbeidsbok som kan bestilles hos forlaget. Lærebokserien er laget på nord-, lule- og sørsamisk

Sámit áiggiid čađa 1Ny undervisningsmåte i norsk for samebarnProduksjon : vg1 bygg- og anleggsteknikk - detaljertIednegiella 9 Åhpadiddjebagádus | Ovttas/Aktan/AktesneIednegiella 7 Åhpadiddjebagádus | Ovttas/Aktan/AktesneReindrifts- og samerett for et større publikum | UiTOdd Johan Marakatt Sivertsen | SDSGulahalan 1 | Ovttas/Aktan/AktesneFørste elevar på sameskolen i Snåsa

Det samiske flagget og samenes nasjonaldag: Samefolkets dag, Samisk folkedag eller Samenes nasjonaldag - den 6. februar, Sverige, en lærebok i ornamentikken som er typisk for deres område, som tilhører det sørsamisk/umesamiske området. Tanken var også å gi øknomisk vekst blant samene gjennom salg av håndverksgjenstander LeserbrevProfessor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna har skrevet ei lærebok med tittelen «Same - og reindriftsrett»(2019).Ifølge forfatteren er læreboka særlig innrettet mot studenter og ansatte ved juridiske fakulteter. I læreboka vier han også samenes eldre historie oppmerksomhet Styret i Senter for samiske studier innvilger permisjon uten lønn i tidsrommet 01.10.-30.11.04 til Regnor Jernsletten. I permisjonsperioden skal Jernsletten skrive en lærebok for samisk videregående opplæring. Enstemmig vedtatt Produktet skal ha utgangspunkt i samiske tradisjoner. På 70-tallet skal det ha blitt et behov for å beskrive den delen av duodji som nærmet seg den frie kunsten ved at noen samiske kunstnere begynte å bruke andre materialer, symboler og teknikker. Ordet ble dáidda, avledet av det finske ordet taide, som betyr kunst

 • Ford mondeo bagasjerom mål.
 • Isaac newton werke.
 • Hotell i roma.
 • Case maxxum 5150 ersatzteile.
 • Tysklands befolkning 1930.
 • Genom definisjon.
 • Bård hoksrud søster.
 • Kvinner i norrøn litteratur.
 • England sehenswürdigkeiten top 10.
 • Malvik kommune skolerute.
 • Veggbatteri med uttak for vaskemaskin.
 • Bryllup sang vielse.
 • Tunfisk i vann sunt.
 • Svea vs canada goose.
 • Emaljelakk til ovn.
 • Eide og eide kommunikasjon i relasjoner kapitler.
 • Fronter sarpsborggs.
 • Radio 538 frequentie middelburg.
 • Smoke signals imdb.
 • Tandem lastebil.
 • Lära känna varandra frågor jobbet.
 • Celler badeland massage.
 • Knut nærum ny bok.
 • Aks østensjø.
 • Låssylinder clas ohlson.
 • Ørebetennelse voksne symptomer.
 • Excel tilfeldig tall.
 • Body med egen tekst.
 • Si opp jobben etter en uke.
 • Wg oldenburg.
 • Micro matic gira gk 854 1300.
 • Hvem vant mgpjr 2013.
 • Wankelmotor diesel.
 • It movie 2017.
 • Toppscorer premier league 2017.
 • Kobberspiral hvor lenge.
 • Elektriske symboler autocad.
 • Oppstart barnehage august.
 • Plast i dyr.
 • Jannicke 1.
 • Winter solstice sweden.