Home

Vurderingskriterier engelsk muntlig vg1

Engelsk muntlig, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (ENG1102) Eksamen og vurdering For elever For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen: Trekkfag: Obligatorisk: Eksamensordning. Vurderingskriterier i engelsk for VG1 og VG2. Mål: se alle kompetansemål i engelsk for kunnskapsløftet. Vurdering i muntlig engelsk Vurdering i muntlig engelsk foregår på grunnlag av følgende kriterier: Karakter Innhold Språklige ferdigheter og forståelse for tema, og reflekterer i stor grad 6 selvstendig Viser svært gode kunnskape

Engelsk skriftleg; Karakteren 2 Karakterane 3 og 4 Karakterane 5 og 6; Eleven finn informasjon i tekstar om kjende emne og trekkjer ut innhald, fører opp enkelte kjelder: Eleven finn informasjon i ulike typar tekstar om kjende emne og trekkjer ut hovudinnhald og detaljar, fører opp kjeldene som er brukt Muntlig kommunikasjon Presenterer stoffet med en hensiktsmessig struktur og viser selvstendighet og kreativitet. Snakker korrekt, variert og idiomatisk engelsk, selv om tilfeldige feil kan forekomme, og viser god beherskelse av språkets formverk. Deltar i spontan samtale og diskusjon på en svært god måte, kan tilpasse språkbruken ti

Eksempeloppgavene i engelsk inneholder noen oppgavetyper som elevene kan få til eksamen i Vg1 våren 2021. Sensor vurderer oppgaver i mediering, interaksjon og produksjon med utgangspunkt i vurderingskriterier. Vurderingskriterier og retningslinjer for vurdering kommer i starten av 2021 Les deg opp på kompetansemålene for Engelsk VG1 Jeg trenger også hjelp med akkurat dette spørsmålet (Tar engelsk muntlig vg.1) Udir gir kun kompetansemålene vi skal kunne i faget, men jeg følte ikke at jeg fikk et veldig konkret svar når det gjaldt hva det er jeg skulle lese meg opp på Fagets navn på ulike språk; Bokmål: Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram: Nynorsk: Engelsk, Vg1 studieførebuande utdanningsprogram: Nordsamis Norsk muntlig : Vurdering samfunnsfag : Vurderingskriterier i norsk fordypning : Vurderingkriterier naturfag : Vurderingskriterier i kunst og håndverk : Vurderingskriterier Engelsk skriftlig og mun : Vurdering KRLE : Norsk, vurderingskriterier saktekst : Norsk, vurderingskriterier skjønnlitt. Vurderingskriterier i kroppsøving : Vurdering i.

Intertekst VG1. Muntlig Vurderingskriterier muntlige presentasjoner. Læreplanmål/emne/ ferdigheter: Under middels måloppnåelse 2: Middels måloppnåelse 3-4: Over middels måloppnåelse 5-6: Beherske ulike muntlige roller. Kan delta i faglige samtaler og presentasjoner, som aktør og tilhører Engelsk: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn . Vurderingsmatrisen i engelsk beskriver elevens kompetanse på tvers av hovedområdene i faget og gir retning for hvordan elevens kompetanse skal vurderes ut fra om kompetansen vises muntlig eller skriftlig Vurderingskriterier i faga. MATEMATIKK SKRIFTLIG. MATEMATIKK MUNTLIG HEDMERK FYLKESKOMMUNE Ferdighet Karakter 2 (og 1) Lav måloppnåelse Karakter 3 og 4 Middels måloppnåelse Karakter 5 og 6 Høy måloppnåelse Muntlig Kandiaten gir en enkel kommunikasjon framstilling av stoff og tema med tilfeldig struktur o

Engelsk muntlig, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Vurderingskriterier for muntlig eksamen i ENG1102/ENG1103 Engelsk, SPR3009 Internasjonal engelsk, SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk og SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig praktisk eksamen Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Presentasjo Dette er et undervisningsopplegg for TIP VG1. Det egner seg som et tverrfaglig samarbeid med sammenføyningslæreren. Finn ut med programfaglæreren når klassen har fått prøvd å sveise med de viktigste metodene, MMA, TIG, MIG, MAG etc Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige ferdigheter og på vurdering. Eleven skal kunne vurdere sin egen og andres framføring Vurderingskriterier Engelsk Skriftlig Vg1 Barss (2020) Check out Vurderingskriterier Engelsk Skriftlig Vg1 image gallery or Vurderingskriterier Engelsk Muntlig Vg1 and also Vurderingskriterier Engelsk Skriftlig Eksamen Vg1 Muntlig presentasjon, vurderingskriterier Author: ogran Last modified by: ogran Created Date: 5/14/2009 12:21:00 PM Company: Bærum kommune Other titles: Muntlig presentasjon, vurderingskriterier.

Vurderingskriterier i engelsk for VG1 og VG2

 1. I dette evalueringsskjemaet finner du alle kompetansemålene i engelsk Vg1 brutt ned til mål tilpasset karakternivåene 1 - 2, 3 De grunnleggende ferdighetene for det enkelte målområde; språklæring, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1.
 2. Vurderingskriterier krle. Vurderingskriterier Engelsk skriftlig og mun : Vurdering KRLE : Norsk, vurderingskriterier saktekst : Norsk, vurderingskriterier skjønnlitt. Vurderingskriterier i kroppsøving : Vurdering i valgfag.docx : Valgfaget Forskning i Praksis : Kriterier for måloppnåelse i kroppsøving : Vurderingskriteriergitarspill.doc : vurderingskriterier-nof Kompetansemål og.
 3. Vg1 Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram) Språklæring Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk
 4. RAMMEVERK FOR MUNTLIG EKSAMEN . For privatister i Troms og Finnmark fylkeskommune. Lokalt gitt eksamen i videregående opplæring i henhold til Forskrift til opplæringsloven § 3-30. Fag: ENG1102 Engelsk muntlig, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram ENG1103 Engelsk muntlig, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram . Gyldighet: Gjelder til 31. 12.
 5. Jeg har selv karakter 4 i Engelsk, og du må ta både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Dessuten så skal språkfagene ha en lytteprøve har jeg oppfattet. Så må vi regne med at det blir sikkert like vanskelig å få en god karakter her på en privatisteksamen, som det er å få en god karakter i VG3 norsk skriftlig og muntlig privatist eksamen
 6. Her er et vurderingsskjema som kan brukes til å vurdere elever som skal opp i muntlig eksamen både på vg1, vg2 og vg3 engelsk. Skjemaet viser kjennetegn for måloppnåelse. Skjemaet tar utgangspunkt i følgende vurderingskriterier: det skal være fokus i presentasjonen og det kan oppnås ved f.eks. å ha en problemstilling i presentasjonen
 7. Se først hvordan lektor Inger Holtan og elevene hennes ved Hartvig Nissens skole i Oslo arbeider med vurdering av muntlig presentasjon. Utarbeid deretter et vurderingsskjema. LK20. LK06 Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å er det viktig å ha vurderingskriterier

6: Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under.: 5: Faktagjengivelse/utvalg: Eleven viser svært god faktakunnskap, har oversikt og har valgt ut de fakta som er mest relevante for å svare på oppgaven.Vurdering/bruk av faktakunnskap:. Eleven viser evne til å bruke faktakunnskap til å underbygge påstander og resonnementer. Eleven har egne, godt begrunnede meninger Vurderingskriterier for muntlig eksamen i ENG1102/ENG1103 Engelsk, SPR3009 Internasjonal engelsk, SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk og SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig praktisk eksamen Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Presentasjo Muntlig eksamen På denne linken ligger all info du trenger til. Samfunnsfaglig engelsk. MUNTLIG EKSAMINERING ETTER 2014-ENDRINGENE. Alle oppgavene under har tatt utgangspunkt i årets skriftlige eksamensoppgave for studieforberedende vg1, yrkesfaglig vg2, 2014. Oppgaven finnes på udir.no. Eksamensinnstruks for 2014 finner du her. Det finnes lokale variasjoner Engelsk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram eng1002. engelsk. bilde PDF) Bruk av skriverammer som læringsstrategi i digitale bilde Vurderingskriterier for muntlig spr3011 eng1102/eng1103 engelskmuntlig. bild Intertekst VG1. Portfolio. Muntlig Vurderingskriterier muntlige presentasjoner. Læreplanmål/emne/ ferdigheter: Under middels måloppnåelse 2: Middels måloppnåelse 3-4: Over middels måloppnåelse 5-6: Beherske ulike muntlige roller. Kan delta i faglige samtaler og presentasjoner, som aktør og tilhører

Engelsk: kjenneteikn på måloppnåin

 1. Øvingsoppgaver til muntlig eksamen fra Maximum Oppgavebok 10, kap. 6 + flere oppgaver i den digitale Forslag til vurderingskriterier: - Boenheten er hensiktsmessig presentert med opplysninger om yrke Tolv elever i klassen har spansk som fremmedspråk, og seks elever har syklet til skolen Merk at dersom du tar engelsk som privatist, må du ta både skriftlig og muntlig eksamen
 2. Engelsk Vg1 er ett av fagene til generell studiekompetanse og 23/5-regelen for privatister. https Engelsk VG1, muntlig eksamen - Duration: 4:50. Sonans Utdanning 73,752 views..
 3. Vurderingskriterier kan være ganske generelle og de kan være veldig spesielle. Noen fag har konkrete og klare kompetansemål, som også sier mye om hva og hvordan noe skal vurderes. Andre fag - og særlig de jeg kan noe om - har vide kompetansemål som både må brytes ned til konkrete læringsmål og som krever vurderingskriterier tilpassa hvert enkelt prosjekt og undervisningsopplegg

Vurderingskriterier engelsk muntlig eksamen Kjennetegn på måloppnåelse - udir . engelsk vg1, vurderingskriterier . 1 av 3 Vurderingskriterier for muntlig eksamen i ENG1102/ENG1103 Engelsk, SPR3009 Internasjonal engelsk, SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk og SPR3013 Engelskspråklig Norsk skriftlig vurderingskriterier; Når overvekt «sitter i hodet» Muntlig. Lenkesamling til kapittel 5; Sjekkliste for muntlige situasjoner; Vurderingskriterier muntlige presentasjoner; Argumentasjon og retorikk. Argumenterende tekster - test deg selv; Kulturmøter. Kulturmøter og kulturkonflikter - test deg selv; Språk. Engelsk må du ha hvis du skal ha generell studiekompetanse. På ett semester er du klar til å avlegge privatisteksamen i Engelsk VG1. Du lærer å beherske engelsk både skriftlig og muntlig, og blir kjent med forskjellige måter å snakke engelsk på rundt om i verden. Du får også god innsikt i samfunnet og kulturen i både Storbritannia og USA Explore the diversity of the English-speaking world. Gain insight into historical events, political systems, literary texts, films and cultural expressions. Find resources to develop your language and communication skills. Welcome to Vg1 English VUS 2008/2009 VURDERINGSKRITERIER I ENGELSK Grad av måloppnåelse Karakter-grad Struktur Innhold Språk Muntlig Over middels (høy) grad av måloppnåelse 6 5 • Klart og oversiktlig strukturert • Logiske sammenhenger • Relevant budskap • Fyldig innhold • God.

Skriving i engelsk og fremmedspråk 26 Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i fremmedspråk er sentralt i utviklingen av kompetanse i fremmedspråket og går For å få dette til er det viktig at læreren involverer elevene i arbeidet med å definere læringsmål og vurderingskriterier for skrivearbeidet. Viktige spørsmål. Vurderingsskjema for muntlig framføring. Skjemaet kan brukes av lærer og elever i fellesskap. Elever føler seg ofte usikre når de skal opptre foran de andre i klassen/gruppen. Spesielle vurderingskriterier for opplesing av skjønnlitteratur: 9. Fikk eleven fram de vesentlige sidene ved teksten Privatisteksamen - Engelsk VG1 muntlig 2016 - posted in Skole og leksehjelp: Hei! Er det noen som tidligere har gått opp som privatist i. Privatisteksamen engelsk muntlig 1102 høsten 201120 innlegg16. I vurderingsdelen som følger vil du finne et sett med vurderingskriterier for muntlig eksamen som består av

Eksempeloppgaver i engelsk - Udi

Tid: 60 - 90 minutter Gruppestørrelse: 10-15 elever (1 ordstyrer + 10-14 deltakere) Forarbeid: 10-14 kilder - en kilde til hver elev En fagsamtale er en undervisningsmetode der elevene øves opp i muntlige ferdigheter (faglig samtale/diskusjon). Undervisningsmetoden kan også gi svært lærerike og utviklende timer for elevene, og metoden er velegnet for vurdering i nors Artikkel vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1 vurderingskriterier. Muntlig eksamen. Engelsk muntlig eksamen Da er det som med alle andre muntlige eksamener, at det er en lokalt gitt eksamen og eksamensform kan variere litt fra skole til skole. Til engelsk muntlig eksamen får du utdelt et tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen, som du skal forberede en presentasjon til på ca. 10 min

Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for. 2015-utgaven av bestselgeren Targets dekker læreplanen i engelsk for videregående trinn 1, studieforberedende utdanningsprogram.Endringene er i tråd med læreplanjusteringene fra 2013 med økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon Skape trygge og positive rammer * Vurderingskriterier er en del av oppgaven Kriteriene utdyper rammene for oppgaven og sentrale begrep som definerer oppgaven * Hvor hører muntlig hjemme Rektor er avgjørende myndighet v/tvister Elever kan kun klage på formelle feil Engelsk/fremmedspråk Forskrift til opplæringsloven. Tverrfaglig gruppeprosjekt: mediedesign, medieproduksjon,mediekommunikasjon, engelsk muntlig og skriftlig for VG1, Medier og kommunikasjon. Gruppa får utdelt et egnet eventyr som enten er et norsk kjent eventyr som er oversatt til engelsk eller et kjent engelsk eventyr Ofte diskuteres det hvorvidt muntlig aktivitet i timene skal tas med i vurderingene i de enkelte fag, hvor mye aktiviteten skal telle eller den kan brukes til å vekte/vippe vurderingen. Men hvordan bør man egentlig vurdere muntlig aktivitet? I vurderingsforskriften står det klart at grunnlaget for vurdering er de samlede kompetansemålene i et fag

Jeg er lektor i norsk, engelsk og religion ved Sandvika VGS og har skrevet lærebok for norsk VG1, Intertekst (Fagbokforlaget). Hvis du er interessert i litteratur og læring, som jeg, vil du antagelig like det du finner her. Jeg er glad i å dele opplegg og vil gjerne ha både kommentarer og spørsmål VURDERINGSKRITERIER FOR NORSK MUNTLIG MÅLOPPNÅELSE KJENNETEGN Høy 6 Viser stor interesse for faget. 5 Stor grad av muntlig aktivitet i timene. Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt; uttrykker egne meninger godt og kan lytte til andres meninger og vurdere hva som er saklig argumentasjon Omtrent 20 prosent av elevene i Vg1 trekkes ut til muntlig eksamen generelt. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det vanlige er at grupper på fem til sju elever trekkes ut til eksamen i et fag, og gjerne ikke flere enn 6 ved muntlig-praktisk eksamen

Hvordan er Engelsk eksamen VG1 som privatist? - Utdanning

VURDERINGSKRITERIER MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK Ferdighet Karakteren 5 og 6 Karakteren 3 og 4 Karakteren 2 muntlig kommunikasjon kandidaten presenterer stoffet med en hensiktsmessig struktur og viser sjølstendighet og kreativitet kandidaten presenterer stoffet på en ganske sjølstendig måte, med god struktur og klar sammenhen Kunnskapsløftets kompetansemål i samfunnsfag - grunnskolens 8-10 trinn - Hva du skal lære på skolen er skrevet ned i. I år var første gang jeg skulle få opp elever i muntlig eksamen. Det sto mellom RLE, engelsk fordypning, eller engelsk muntlig, og jeg endte opp med å få opp i. Vurderingskriterier - Finnmark fylkeskommun . Slik er Midgard Læringsressurser; Grunnleggende ferdigheter; Muntlig; Lyttetekstar; Engelsk VG1. Canada-two-languages; Consumer Society; English-around-the-world-_2012_ Esperant

Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (ENG1002

Utforming av muntlige vurderingskriterier i samfunnsfag En kvalitativ studie av samfunnsfagslæreres tanker om og begrunnelser for sin vurderingspraksis 5.1.3 Lærernes tanker om elevenes læringsutbytte av muntlig vurdering..47 5.2 Lærernes bruk av offentlige dokumenter og lærebok. Engelsk og fremmedspråk for alle trinn. Samfunnsfag og historie. Samfunnsgeografi. Biologi 1. Aktivitetslære 1. Leselister. Geografi. Geografi KOMPETANSEMÅL. Kompetansemål etter vg1/vg2 studiespesialiserende utdanning. Geografiske kjelder og verktøy. Mål for opplæringa VURDERINGSKRITERIER TIL MUNTLIG EKSAMEN : Karakterene 5 og 6. Muntlig eksamen. Eksamensresultat . Informasjon om privatisteksamen. Veiledende leseliste Engelsk vg1. Læreverk. Vi anbefaler å lese læreverket vi bruker på Atlanten vgs: Tittel Targets Forfatter Lillian Balsvik et al Forlag Aschehoug ISBN-nr. 978-82-03-40103-

Roligheden skole : Vurderingskriterier

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av måloppnåelse Forteller, leser ikke ved muntlig framføring, er noe kildekritisk. Har evne til å skille ut det viktigste. Behersker alle de fem grunnleggende ferdigheter meget godt Som lærer tar man naturlig nok styring over prosessen med utarbeidelse av vurderingskriterier og oppgaver. Gjennom dialog med elevene setter man sammen et forslag, som læreren kan renskrive. Ut fra vurderingskriteriene vil det mange ganger være naturlig å lage noen kjennetegn på kompetanse, både som hjelp for elevene underveis, og for læreren i vurderingsarbeidet Klikk her for å laste ned vurderingskriterier i engelsk. Dette er kriteriene jeg legger vekt på i vurderingen av muntlig og skriftlig engelsk

Vurderingskriterier muntlige presentasjone

Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre VURDERINGSKRITERIER, ENGELSK MUNTLIG Norske ord og/eller norsk setningsoppbygging. Har vansker med å gjøre seg forstått. Svarer på spørsmål med ett ord Tid: 60 - 90 minutter Gruppestørrelse: 10-15 elever (1 ordstyrer + 10-14 deltakere) Forarbeid: 10-14 kilder. Vg1 Språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Derfor Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen i engelsk. Det er kompetansemålene i læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen. Læreplaner i engelsk fellesfag har mål som krever kompetanse innenfor litteratur Kurset er for deg som skal ha generell studiekompetanse eller forbedre karakterer (fra engelsk vg1 studieforberedende eller engelsk vg1 og vg2, yrkesforberedende). Videoundervisningen er presis og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og språkforståelse til å best mestre faget, og muntlig/skriftlig eksamen

Denne andre utgaven av Intertekst er skrevet for Fagfornyelsen 2020. Verket har fått ny struktur med større vekt på praktisk arbeid og konkrete redskaper i klasserommet. Boka har en fyldig redskapsdel med muntlig-, lese- og skrivetips, samt en utdypende del med trinn for trinn-framgangsmåte til hver sjanger Oppgaven inneholder tema om england, og er en muntlig eksamen. I would like to talk about Great Britain which is the largest island of the British Isles, and the largest island in Europe, and the eight largest islands in the world

Hei Jeg ble som en av 6 av 60 elever trukket ut til muntlig eksamen i engelsk i dag. Helt forjævlig. Jeg skal holde en 10 minutter presentasjon om et tema jeg får vite om på mandag. I tillegg skal det være en eksaminasjon på 20 minutter om hele pensum og noen tekster som vi har fått utdelt en lis.. Mester-Matte skrev:For dere som skal kanskje opp til muntlig eksamen eller prøveeksamen i matte til sommeren, disse to PP'ene har jeg laget da jeg kom opp på matte både i muntlig prøveeksamen og eksamen.Hvis dere vil, så kan dere laste ned filene og kanskje få noen inspirasjoner. Og gode tips til dere: - Ikke lag ting vanskeligere enn det du kan forstår selv, for sensoren kan lett. Access to English legger vekt på gode og engasjerende tekster, variasjon og sjanger- og språklig bevissthet. Alt-i-ett-bok • God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden • Vektlegging av sjanger- og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket • Stor variasjon i aktivitetene til tekstene - mange oppgaver for både.

Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fag

Engelsk på Vg1 studiespesialisering er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Om det er lenge siden du har hatt undervisning i engelsk eller om du generelt synes engelsk er et vanskelig fag, anbefaler vi at du tar engelsk over ett år i stede for vårt intensive semesterkurs På VG1 derimot, får eleven en samlet karakter som skal beskrive både elevenes muntlig og skriftlige kompetanse. Hvis man tar utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen i engelsk (LK06) er det svært få ulikheter fra 10.klasse til VG1, ved unntak av blant annet krav om større selvstendighet og refleksjon Jeg er lektor i norsk, engelsk og religion ved Sandvika VGS og har skrevet lærebok for norsk VG1, Intertekst og vi kan aldri få nok av vurderingskriterier. El. Kroppsøving Vg1 KRO1Z17 Opplæringsfag Fellesfag Kroppsøving Vg2 KRO1Z18 Opplæringsfag Fellesfag Kroppsøving Vg3 Vurderingsfag (fagkoder): KRO001 Microsoft Word - Forslag til vurderingskriterier for læreplanmål i produksjon VG1. Engelsk videregående skole Vg1 Engelsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. I tillegg til å snakke og skrive engelsk på høyt nivå lærer du om kulturforståelse, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden

Sjekk hva som må til for å få karakteren du er ute etter på muntlig eksamen i Engelsk Abonner på kanalen vår for mer informasjon om utdanning i Sonans og nyt.. VURDERINGSKRITERIER Fiskå skole |Engelsk fordypning 2 FORDYPNING - ENGELSK KARAKTER VURDERINGSKRITERIER ENGELSK FORDYPNING 6 5 Stor grad av muntlig aktivitet i timene. Viser stor interesse for faget. Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt. Planlegger, gjennomfører og presenterer undersøkelsene på en forbilledlig måte Karakter Vurderingskriterier i engelsk muntlig. 6 • Svært bra ordforråd og variasjon i ord og uttrykk. • Tilnærmet korrekt intonasjon og uttale i lesing, samtale og. samhandling med andre. • Naturlig flyt i samtalen. • Svært aktiv i ulike måter å kommunisere på. • Har kunnskaper om engelskspråklige kulturer

engelsk vg1 studieforberedende program (NB!!! Rød utgave, ikke lilla). Alle som velger å gå opp til eksamen som privatist i dette faget må møte opp til en skriftlig og en muntlig eksamen. Denne leselisten er felles for begge eksamensformene. Flere av tekstene står med hensikt under flere forskjellige mål fordi en tekst dekker ofte flere. Muntlig vg1. 23. januar 2017 av alo - Nivå: Vgs Hei! Jeg skal ta eksamen i engelsk vg1 til våren og lurer på hvilke temaer som er de mest sentrale? Jeg bruker boka Targets. På forhånd, takk for hjelpen! Skriv et svar til: Muntlig vg1. Du må være pålogget for å. SPØRSMÅL. Hei, jeg har nettopp fått standpunkt karakter i engelsk (vg1), jeg er ikke fornøyd med karakteren (en 4´er som læreren kaller veldig sterk), jeg går en egen linje der jeg har flere språk på engelsk og har tidligere bodd i USA. jeg fikk beskjed om at muntlig ligger jeg på en veldig sterk 5´er, opp mot en 6´er, men skriftlig ikke mer enn 4+. jeg trodde det var sånn at. Lær om Americans and the notion of Freedom. Engelsk Vg1 er ett av fagene til generell studiekompetanse og 23/5-regelen for privatister. https://www.youtube.c.. Jeg hadde Engelsk muntlig som privatist den 08.05.2014. Det gikk ganske greit, selv om jeg bare har hatt engelsk vg1.. Heldigvis greide jeg å smøre opp både sensor og eksaminator så det ble en 4. Jeg fikk temaet Indigenous people, og lytteprøve var studying abroad. Lytteprøven var overraskende lett Vurderingskriterier til skjønnlitterært program (SLP) 3ST og 3ID Mål fra læreplanen: Eleven skal kunne presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet (vg1) kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner (vg1) mestre ulik..

 • Unitymedia handyvertrag trotz schufa.
 • Design for evig oslo.
 • Lavkarbo innhold.
 • Karakoram splitboard clips.
 • Bilsalget februar 2018.
 • Trenge kryssord.
 • Vw passat 2018.
 • Yoga stavanger nybegynner.
 • Full movie free.
 • Tt kort lenvik.
 • Irish folk rock.
 • Storyboard that comics.
 • Stillheten efterpå tema.
 • Hellige steder for mormoner.
 • Vikinger york.
 • Organisasjonsfrihet i norge.
 • Farsund bystatus.
 • Koch films gmbh.
 • 1 m i cm.
 • Cross duathlon.
 • Artistlukas.
 • Meldebescheinigung kosten dortmund.
 • Yggdrasil 7 den lange kysten.
 • Trevor noah brother.
 • Fürther frühlingsmarkt.
 • Hyundai genesis 2017 preis.
 • Ableton live 10 review.
 • Furubord behandling.
 • The salvation anmeldelse.
 • Visstnok kryssord.
 • Marinus schöberl eltern.
 • Lykkelig uten barn.
 • Prometh with codeine.
 • Windows 7 sperrbildschirm aktivieren.
 • Use case diagram.
 • Bmw x6 mobile.
 • Hvordan skriver man i en pdf fil mac.
 • Jodel creator.
 • Yr skrova.
 • Slaget ved el alamein vendepunkt.
 • Ctrl alt del mac keyboard.