Home

Reisetid arbeidstid staten

Arbeidstid - Finansforbunde

 1. Høyesterett har behandlet spørsmålet om hva som skal defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp et annet sted enn sitt faste arbeidssted (HR-2018-1036-A Thue/Reisetid). Saken gjaldt en tvist mellom Staten og polititjenestemannen Thue. Spørsmålet var om fire konkrete reiser var arbeidstid
 2. nelige arbeidstid i staten er dels regulert ved lov, dels ved Stortingsvedtak og dels ved tariffavtaler mellom staten og organisasjonene. Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke, vanligvis fordelt på fem dager per uke, altså 7,5 timer per dag i gjennomsnitt. Se HTA § 7
 3. Dette ble anført av staten i Thuesaken og tilbakevist av EFTA-domstolen. Den nødvendige reisetid Det er den nødvendige reisetid som er arbeidstid. I rettspraksis er dette formulert slik at under den nødvendige reisetid, som normalt ikke kan forkortes,.
 4. Opparbeidet reisetid utenom arbeidstid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen arbeidsdag. Dersom reisetiden ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn for beregnet reisetid. Reisetid er ikke overtid selv om reisen kommer i tillegg til normal daglig, eller ukentlig, arbeidstid. Reiser du i arbeidstiden, regnes dette som arbeidstid
 5. Reisetid til og fra jobb er ikke arbeidstid, slår Høyesterett fast. Som hovedregel gjelder dette også reise til et annet oppmøtested enn det faste arbeidssted. Unntaksvis kan slik reisetid anses som arbeidstid
 6. nelig arbeidstid kan være arbeidstid. Per i dag har mange arbeidsgivere lagt til grunn at reisetid utenfor al
 7. nelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid

Vanleg arbeidstid i staten er 37,5 timer per veke. Arbeidstida er vanlegvis fordelt på fem dagar per veke, altså 7,5 timar per dag i gjennomsnitt. Meir om arbeidstid i Statens personalhandbok kapittel 3.1. Individuelle ordningar. Individuelle arbeidstidsordningar kan organiserast på ulike måtar. Aktuelle alternativ kan vere 9.15 Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 25. juni 2020 enige om å videreføre gjeldende særavtale om fleksibel arbeidstid i staten til og med 28. februar 2021. Avtalen er inngått som en prøveordning for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge Dette skal til for at reisetid er arbeidstid. Til nå har norsk regelverk vært tydelig på at reisetid ikke er arbeidstid. En ny uttalelse fra EFTA-domstolen kan endre på dette, og skape utfordringer og kostnader for norske arbeidsgivere. mandag 4. desember 2017 Knut Arild Vold. I forarbeidene til. • Er reisetid arbeidstid? Nå avgjøres saken i Høyesterett. Staten uenig. Politiets Fellesforbund har vært partshjelper for polititjenestemannen som for fire år siden saksøkte staten. Avgjørelsen vil bidra til «et sunnere arbeidsliv», slik forbundsleder Sigve Bolstad formulerer det overfor NRK Staten anførte også at å anse reisetid som arbeidstid kunne gi den ansatte muligheter for misbruk av tiden ved at den ansatte kunne utføre personlige gjøremål eller delta i sosiale begivenheter i forbindelse med reisen Reisetid er arbeidstid, hva betyr det for privat og kommunal sektor? Høyesterett kom, i saken mellom polititjenestemann Torbjørn Selstad Thue og Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet, til at politimannens reisetid var å regne som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Synne Ekevold, rådgiver i Sticos. 06.06.1

Definisjoner av arbeidstid og reisetid. Hva som skal regnes som «arbeidstid» og «arbeidsfri» er definert i arbeidsmiljøloven § 10-1. Arbeidstid er den tiden arbeidstaker «står til disposisjon for arbeidsgiver», mens arbeidsfri er den tiden arbeidstaker «ikke står til disposisjon for arbeidsgiver» Hvorfor er reisetid i denne saken arbeidstid? Definisjonen av arbeidstid finner vi i arbeidsmiljøloven § 10-1 (1): Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Norge er forpliktet til å følge rådsdirektiv 2003/88/EF (arbeidstidsdirektivet), som følge av våre forpliktelser etter EØS-avtalen Reisetid til og fra arbeidsstedet faller i utgangspunktet utenfor arbeidsmiljølovens definisjon på arbeidstid. Forarbeidene legger til grunn at reisetid i forbindelse med arbeid lengre unna arbeidsstedet ikke vil være arbeidstid, med mindre arbeidstaker må «sies å stå til arbeidsgivers disposisjon» , jf. legaldefinisjonen av arbeidstid i aml. § 10-1 Reisetid Tiden ansatte bruker på å komme seg til og fra sin faste arbeidsplass er ikke en del av arbeidstiden. Når ansatte blir pålagt å jobbe et annet sted enn sitt faste oppmøtested og reisen skjer utenfor alminnelig arbeidstid må det gjøres en konkret vurdering av om reisetiden er arbeidstid Dersom reisetid ikke regnes som arbeidstid vil arbeidstaker derimot ikke ha disse rettighetene, med mindre det er inngått særskilt avtale om dette.EFTA-domstolen fastslo at den nødvendige tid som medgår når en arbeidstaker skal utføre et oppdrag for arbeidsgiver utenfor sitt vanlige arbeidssted og utenom alminnelig arbeidstid, utgjør arbeidstid etter direktivet

Delvis vunnet og delvis tapt. Dermed ble det ikke tilkjent saksomkostninger i dommen som falt i Høyesterett mandag. Med EFTA-domstolens rådgivende uttalelse som bakgrunn, valgte Høyesterett å gi Politiets Fellesforbund medhold i kravet om at reisetid mellom oppdrag skal telle som arbeidstid.. Staten har fryktet at direktiv-tolkningen EFTA la til grunn, skal gjøre det vesentlig dyrere å. Om annen reisetid utenfor alminnelig arbeidstid er arbeidstid, må etter dommen vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. kom til at arbeidstiden ikke ga rett til overtidsbetaling i henhold til tariffavtale for polititjenestemenn i staten. Vi har i vår sektor ingen slike særregler Høyesterett slår fast at reisetid er arbeidstid. En polititjenestemann vant mot staten da Høyesterett konkluderte med at reisetid skal anses som arbeidstid

Reisetid til og fra arbeidsstedet inngår dermed ikke i arbeidstiden. 7.1.1 Tariffbestemt normalarbeidstid. Normalarbeidstid er regulert gjennom hovedtariffavtalenes § 7. Ordinær arbeidstid i staten er 37,5 timer netto - dvs aktiv arbeidstid - pr uke EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted. Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for dette I går avsa Høyesterett dom i to saker som omhandler ansattes rettigheter i forbindelse med reisetid, og hva som skiller arbeidstid fra reisetid. De ansatte fikk medhold i begge sakene. Den ene saken gjaldt en politimann som krevde at reisene til og fra oppdrag som skjedde utenfor fast arbeidssted, for eksempel på andr

Reisetid er arbeidstid. info@pf.no. Publisert: 30.11.2017 Kl: gikk til sak mot staten. Anmodning fra Høyesterett - EFTA sin rådgivende uttalelse er både grundig og godt begrunnet, Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin Ifølge nettstedet Rett24 vil dommen kunne føre til økte kostnader for staten Arbeidstid for leger ansatt i staten På denne siden finner du informasjon om de mest sentrale arbeidstidsbestemmelsene for leger ansatt i staten. Arbeidstiden reguleres både av arbeidsmiljøloven kap 10, Hovedtariffavtalen i staten (HTA) og sentrale særavtaler

Når er reisetid arbeidstid? - NH

Regjeringsadvokaten: – Ikke krav på overtidsbetaltRagnhild Lied - Dagens Perspektiv

Arbeidstid i staten Arbeidsgiverportale

Er reisetid arbeidstid? - Utdanningsforbunde

Reisetidssaken i gang i Høyesterett - Politiforum

Høyesterettsdom om reisetid - K

Et vesentlig inngrep i politifolks hverdag hvis

EFTA-domstolen bekrefter: Reisetid er arbeidstid - uanset

Læreravtaleverket Lønns- og arbeidsvilkår for
 • Sprites for unity.
 • Personifikasjon dikt.
 • Finner ikke siri på iphone 6.
 • Operere godartet svulst i brystet.
 • Tannkrem sensodyne.
 • Pacific rim streaming.
 • Lakkbar byporten.
 • Kurt cobains son.
 • Kolonial no 1473 lørenskog.
 • Hvor mange stykker pr kake.
 • Makler verden.
 • Case maxxum 5150 ersatzteile.
 • Eheberatung katholische kirche.
 • Menneskebitt lege.
 • Flughafen hamburg landebahn sanierung.
 • Glutenfritt bröd.
 • Manie duden.
 • Bin ich zu kompliziert für eine beziehung.
 • Sioux native.
 • Mt 10 tourer edition.
 • Hunden tisser ikke etter operasjon.
 • Wsg wattens ergebnis.
 • Kynnere uke 15.
 • Suppe med kjøttdeig og poteter.
 • Mitokondriesykdom arv.
 • Skrik ranet 1994.
 • Varmekabler pris strøm.
 • Skuldergördeln funktion.
 • Quiz mat og drikke.
 • Sterilisator flasker.
 • Plante bonsai tre.
 • Dåp hva sier presten.
 • Ferdinand andreas zimmermann.
 • Sport butikk.
 • Merci pour tout ce que tu fais pour moi poeme.
 • Ygmg.
 • Nadderudhallen åpningstider vinterferie.
 • Sf kino kristiansand.
 • Videregående yrkesfag.
 • Salsa kurs bielefeld.
 • Tt kort lenvik.