Home

Indre selskap regnskap

 1. 8. Indre selskap og stille deltakere 8.1 Innledning Et indre selskap er en type selskap som er regulert i selskapsloven, men som skiller seg fra de tidligere omtalte ANS og DA ved at et indre selskap ikke opptrer som et selskap utad, jf. selskapsloven § 1-2 (1) bokstav c. Selskapslovens regler kommer som utgangspunkt ti
 2. st to deltakere, jf. sel. § 1-1 første ledd første setning. Dette betyr at dersom antallet deltakere reduseres til én, på grunn av eksempelvis fisjon mellom deltakerne eller deltakers uttreden, må selskapet anses oppløst. 20 Det er inge
 3. Et indre selskap er et selskap som ikke opptrer som sådan utad. Indre selskap kan opprettes i formen som et ansvarlig selskap, et selskap med delt ansvar eller som et kommandittselskap. Det som skiller et indre selskap fra de andre selskapsformene, er at samarbeidet mellom deltakerne ikke fremtrer utad

Etter skattereformen har enkelte indre selskaper endret organiseringen av eierforholdet. De aktive eierne har overdratt eierandelene til sine egne aksjeselskaper slik at de ikke lenger har noen direkte eierandel i det indre selskapet, men de er fremdeles partnere. Virksomheten er kompetansebasert og arbeidsintensiv Indre selskap er legaldefinert i selskapsloven av 1985 nr 83. Før selskapsloven trådte i kraft, var indre selskaper anerkjent i juridisk litteratur som en egen selskapsform. I et indre selskap må det minimum være to deltakere, hvorav en opptrer utad. Den deltakeren som opptrer utad og driver virksomheten, betegnes som hovedmannen Indre selskap registreres ikke i Enhets- eller Foretaksregisteret og blir følgelig ikke identifisert med vanlig organisasjonsnummer. Indre selskap har imidlertid - i likhet med andre SDF - plikt til å levere selskapsmelding og deltakermeldinger til skattemyndigheten - jfr. skatteforvaltningsloven § 8-9 Et indre selskap er et selskap som ikke opptrer som sådan overfor tredjemann. Selskapsavtalen har derfor som utgangspunkt bare virkning mellom partene. Den eller de stille deltakerne synes ikke utad. Hovedmannen, som er den som synes overfor personer som selskapet handler med, er den som forestår drift og forvaltning av selskapets virksomhet

Regnskapsloven definerer hva som regnes som store og små foretak. Det stilles strengere krav til store foretak. Små foretak har eksempelvis forenklede krav til noter og må heller ikke utarbeide årsberetning eller kontantstrømoppstilling. Det er utarbeidet en egen regnstandard for små foretak (NRS 8) Selskapsformer i Norge er vanligvis atskilt primært ut fra i hvilken grad deltakerne hefter for selskapets gjeld. I et AS, ASA og SE hefter ikke deltakerne for mer enn sitt aksjeinnskudd om selskapet skulle gå konkurs.Slike selskaper kalles derfor selskap med begrenset ansvar.I ANS og DA, samt enkeltpersonforetak og indre selskap (som strengt tatt ikke er selskaper i egentlig forstand) er. Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Alle innsendingspliktige virksomheter skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli

Innledning Et BA-selskap (selskap med begrenset ansvar som ikke er AS) er i bunnen et samvirkeforetak. Foretaksregisteret har i de senere år bekreftet dette ved å legge vekt på at de som søker registrering av BA-selskaper må være organisert i samsvar med samvirkeprinsippene Indre selskaper møtes med skepsis av mange som ikke kan selskapsrett. Definisjonen av indre selskaper synes nærmest å innby til lureri. Med selskapslovens egne ord dreier det seg om et «selskap som ikke opptrer som sådant overfor tredjemann». At selskapet ikke skal fremtre utad, betyr ikke at det indre selskapet skal være hemmelig Det indre selskapet skal ha et Aker-selskap som såkalt hovedmann med en eierandel på 52,75 prosent. Dermed kan de berørte ha ment at det indre selskapet ikke er delingspliktig slik at en del av overskuddet kan tas ut som kapitalinntekt bare alminnelig inntekt med kun 28 prosent skatt og ingen arbeidsgiveravgift Holdingselskap er et selskap som eier andre selskaper. Holdingselskapet produserer som regel ikke noe selv, men eier aksjer eller andre typer kapitalandeler i andre selskaper. Holdingselskap eier altså andre selskaper gjennom ulike former for eierskap. Holdingselskap kan være det som heter investeringsselskap eller morselskap

Indre selskap - Jusleksikon

INDRE SELSKAPER Ole Gjems-Onstad kan ikke identifisere Plikten håndheves ikke 2007 587 indre selskap i skattemanntallet Regnskapsregisteret mottatt 170 regnskap * Informasjon fra skatteetaten til Regnskapsregisteret Teknisk sett vil det være uproblematisk å samle indre selskap i skattemanntallet i en egen datafil,. Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (RF-1215) pliktes utfylt for ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS), ansvarlig selskap med proratarisk (delt) ansvar (DA), indre selskap, kommandittselskap (KS), partrederi (PR) og tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som skal skattefastsettes i Norge Komplett oversikt over næringslivet i Norge fra Opplysningen 188

Godt regnskap er et firma som utfører et mangfold av kontor- og regnskapstjenester. Vi har bred erfaring fra flere ulike bransjer, og er lokalisert i Indre Arna. Gjennom godt samarbeid og gjensidig tillit ønsker vi å nå vårt mål - fornøyde kunder Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Indre SognBil AS, 980420167. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Velkommen til Indre Østfold Regnskapsbyrå! Indre Østfold Regnskapsbyrå er et autorisert regnskaontor som holder til i Trøgstad. Vi er 8 ansatte som har lang erfaring i bransjen, og betjener alle typer næringer og organisasjonsformer. Åpningstider mandag-fredag kl. 8-15.30 Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Godt regnskap AS, 990832773. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Få alt automatisert i samarbeid med InoXo Regnskap AS-teamet i Oslo, Norge. Vi tilbyr økonomistyring, betalingstyring, logistikksystem, og rapporter med Visma eAccountin

Indre selskaper og uakseptable skatteopplegg - Skatteetate

 1. Landbø Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med 20 ansatte, hvor over halvparten er autoriserte regnskapsførere. Våre ansatte har lang erfaring i bransjen og vi har en stabil arbeidsstokk. Vi ønsker å være en solid tjenesteleverandør til næringslivet, og samtidig være en attraktiv, trygg og god arbeidsplass
 2. Prøv Fiken regnskap gratis i 30 dager. Før regnskapet enkelt og raskt selv. Tolker kvitteringene dine - integrert med banken - tilgang til ekspert ved beho
 3. Indre selskap, samarbeidsform hvor deltagerne driver næringsvirksomhet for felles regning og risiko, men hvor de ikke opptrer som noe fellesskap overfor omverdenen. Omfattes av lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 (selskapsloven). Flere av lovens regler gjelder imidlertid ikke for et indre selskap, og et indre selskap skal ikke registreres i Foretaksregisteret
 4. Når du har startet egen bedrift må du i de aller fleste tilfeller føre regnskap. Dette er reglene som gjelder for enkeltpersonforetak: Omsetning under 50 000 kroner i året - du er ikke nødt til å føre regnskap, men du må likevel dokumentere inntekter og kostnader og ta vare på alle fakturaer, kvitteringer og lignende (ofte kalt bilag)
 5. Spesialister på regnskap for tannleger og leger. Her kan du få god bransjeforståelse, gode råd og et høyt faglig nivå. Et voksende selskap med over 20 års erfaring. Raskere og mer korrekt regnskap. Spesialister samlet i et kompetansemijø
 6. Regnskap og rådgivning. Tysvær Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med medlemskap i Regnskap Norge. Vi tilbyr komplette regnskapstjenester i tillegg til hjelp ved oppstart av selskaper. Tysvær Regnskap utfører økonomisk rådgivning og regnskapsførsel for lokale kunder i regionen og fra andre steder i landet
 7. Velkommen til Callisto Regnskap AS! Callisto AS består av først og fremst dyktige og hyggelige regnskapsfolk. Vi kan gi konkrete og gode råd om hvilke tiltak som kan være fornuftige for nettopp ditt selskap

Indre selskap - Wikipedi

NUF står for Norskregistrert Utenlandsk Foretak, og er en norsk filial av et utenlandsregistrert selskap.. Hvis et utenlandsk foretak vil etablere seg og selge noe i Norge, kan de åpne en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge. Det er også vanlig at nordmenn oppretter NUF i stedet for andre selskapsformer Vårt mål er at ditt regnskap skal fungere som et verktøy i hverdagen. Regnskapet skal hjelpe deg til å ta gode valg og gi deg full kontroll på økonomien. Med dette, samt vår erfaring og kompetanse har du det du trenger for å lykkes med ditt selskap Ligo Regnskap har mange års erfaring med å føre regnskapet og håndtere lønn, fakturering og andre viktige administrative funksjoner for små og store virksomheter. Vår kompetanse gir deg trygghet og arbeidsro, oversikt og kontroll. Og forutsigbarhet til fornuftige fastpriser, hvis du ønsker det Tre nye selskap i Indre Sogn, han er ny styreleiar. Sjekk kva som har skjedd i næringslivet i veka som gjekk. Halvor F. Storvik 2. Nov 2020 - 14:30 Indre Sogn: Tre nye selskap har vorte til i veka som gjekk, medan like mange er sletta. Bli medlem og få tilgang til meir eksklusivt. Fiken er regnskapsprogrammet for små bedrifter: Vi gjør regnskap enkelt for deg som er ikke-økonom. Med oss fikser du alt fra faktura til selvangivelse selv. Prøv gratis i 30 dager - vi hjelper deg i gang

Selskapsmelding for Selskap med deltakerfastsetting (SDF

 1. Nordre Land Regnskap SA - vi er der for deg. Vi holder til i trivelige lokaler i 2.etg i Løken-gården i Storgt. 49 på Dokka. Laget ble stiftet i 1971. Per i dag har vi ca 54
 2. Multi Regnskap AS - Om oss Multi Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som ble etablert i 1988, med hovedkontor i Kristiansand. Vi har en registrerte revisorer i vår stab, og kan tilby et bredt område innen regnskap, rådgivning, stiftelse av selskap mm. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale
 3. Revisjon regnskap Vestby Follo Moss Oslo. Moltzau Revisjon AS er et revisjonsselskap med 4 ansatte og vi reviderer små og mellomstore selskaper og foreninger, alt fra enmannsaksjeselskaper til noe større konsern med titalls ansatte. Vi har lang erfaring med revisjon av de fleste bransjer fra handel og service, til bygg- og anleggsvirksomhet
 4. Selskapets regnskap. Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det kan i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet
 5. Amanda Regnskap har i dag to kontorer, et i Haugesund og et i Stavanger. Selskapet har pr i dag totalt 12 ansatte hvorav vi har 9 medarbeidere i Haugesund og 3 medarbeidere i Stavanger. Amanda Regnskap har pr i dag tre autoriserte regnskapsførere. Som selskap ønsker vi å være en samarbeidspartner som er nær, personlig og engasjert
 6. REGNSKAP . Regnskapet er selve sekunderingen av bedriften! Ditt regnskap = vårt regnskap, vi står på for at dine tall skal bli enda bedre

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskape

TBE Regnskap AS drives av autorisert regnskapsfører med 35 års erfaring fra ledende stillinger i økonomifunksjonen. Har de siste 10 år vært daglig leder i mellomstort regnskapsbyrå, men har nå valgt å spesialisere seg på skybaserte løsninger gjennom selskapet TBE Regnskap AS I 2014 ble selskapet fusjonert med Franks Regnskap AS, et regnskapsførerselskap i Lindesnes kommune som startet sin virksomhet omkring år 2008 - 2009. I dag er vi 9 ansatte, og har kontorer både i Mandal (Gustav Vigelandsvei 39) og på Vigeland (Rådhusveien 1). I starten var det vesentlig landbruksregnskap som ble ført Ingebrigtsen Regnskap AS er et autorisert regnskapsfirma som har kontorer på Jessheim og Kongsvinger, vi tilbyr tjenester innenfor regnskapsførsel, lønn og årsoppgjør, samt regnskapsanalyse og - rådgivningstjenester innenfor blant annet selskapsetablering, skatt og avgiftsområdet med me

Regnskap og lønn Saga Regnskap leverer alt innen regnskapstjenester og har erfaring med alt fra små enkeltpersonforetak til børsnoterte selskap. Vi kan ta hele regnskapet eller kun utføre enkeltoppgaver Dette gjelder fastsettingen av selskapets regnskap, budsjett, 4-årige økonomiplan, fastsettelse av styrehonnorar, valg av revisor, vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, samt vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne Selskapsrapportering Bærekraft Regnskap Høring 04.11.2020 Ordningene med utvidet rett til omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats forlenges. Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene

Forskrift om budsjett, regnskap mm for IKS. § 3. Årsregnskap og årsberetning Interkommunale selskap har regnskapsplikt etter regnskapsloven så langt ikke annet følger av lov eller forskrift Frogner Regnskaontor er et autorisert regnskapsførerselskap og gir profesjonell bistand innen regnskap, lønn og økonomistyring for mindre og mellomstore bedrifter. Vi har selskap i forskjellige størrelser og med forskjellige behov i vår kundeportefølje, og dyktige medarbeidere med lang praksis som har erfaring innen de fleste bransjer

Rising Regnskap AS ble stiftet i mars 2008. Selskapet er en videreføring av Bøndernes Regnskaontor som har eksistert i over 50 år Regnskap gjort enkelt Vi tilbyr alle regnskapstjenester og har kun fornøyde kunder! Resultat Regnskap gir kvalitet og skaper tillit gjennom solide og fleksible regnskaps- og rådgivningstjenester. For mange selskaper opplever at regnskapsfører bruker for mye av deres tid og tar for mye av selskapets ressurser MPR Regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap i Oslo. Hos oss finner du autoriserte regnskapsførere og medarbeidere med høy utdannelse og lang erfaring. Vi utfører regnskapstjenester for kunder i Oslo og resten av Østlandet. MPR Regnskap tilbyr tjenester innen regnskapsføring for en rekke selskaper av ulik størrelse i ulike bransjer

Ring Regnskap AS ble stiftet i 2001 og vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Solveien 9 i Tvedestrand sentrum. Vi er et autorisert regnskapsfører-selskap og medlem i bransjeforeningen Regnskap Norge. Vi ønsker å være et godt tilbud for små og mellomstore bedrifter, og legger stor vekt på personlig service og tett samarbeid med. Selskapet har i dag kontor i Asker, Bærum og Drøbak. Vi har spesialisert oss innenfor sentrale bedriftsøkonomiske fagområder. Fundamentet i ECIT Råd & Regnskap er våre medarbeiderne som alle yter høy servicegrad

Vår virksomhet ble etablert i 1988 og vi er 7 ansatte i selskapet. Jeg har 40 års meget allsidig erfaring fra arbeid i norske og utenlandske selskaper med styrearbeid, ledelse, økonomiarbeid, regnskap, strategi og organisasjonsutvikling ECIT er en virksomhet i vekst, og er et selskap med mange muligheter for å utvikle seg selv, sin kompetanse og ikke minst ECIT. Se våre ledige stillinger, lær dine nye kollegaer å kjenne eller les mer om ECIT sine forretningsområder her på siden Regnskap. Ved bruk av moderne Via selskapet IHS Revisjon AS tilbyr vi effektiv revisjon, attestasjon av ligningspapir, bistand ved fusjoner, fisjoner, bekreftelse mv. Vi står til disposisjon med rådgivning innen våre kompetanseområder og tilstreber tilgjengelighet til enhver tid. Les mer. Rådgivning

Altinn - Store og små foreta

Laksevaag Regnskapstjeneste AS - Alt til ditt regnskap. Vi er et lite regnskaontor som kan hjelpe deg alt til ditt regnskap. Du vil oppleve at den personlige kontakten og oppfølging er tettere enn i et større selskap. Du finner mer om våre tjenester i menyen. Vi jobber helt digitalt Regnskap tilpasset din bedrift. Et godt regnskap er et godt styringsverktøy for din bedrift, men det krever at du har forståelse for hva tallene sier. Dette skal en god regnskapsfører gi deg. REgnskapsføring. Andre Oseberg selskaper. Oseberg Solutions AS

Indre Salten Maskin sitt regnskap for 2016 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 105 med et registrert årsresultat på NOK -36 og et resultat før skatt på NOK -40. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 41 og en gjeld summert til -6 NRS(F) Investeringer i TS og deltakelse i FKV (juni 2008) NRS(F) Investering i TS og deltakelse i FKV - alle historiske versjoner samlet i en zip-fi Eirin sine arbeidsområde er forretningsregnskap, jord- og skogbruksregnskap, etablering av alle typer selskap, lønn, fakturering, regnskap, årsoppgjør, oppfølging og rådgivning. Dir nr: 37 18 54 03 E-post: eirin@rekneskap.com. Åmli Regnskap AS. Engenes 9, 4865 Åml

Selskapsformer i Norge - Wikipedi

Det kan du dessverre ikke. Så lenge du jobber i et autorisert regnskapsbyrå må både person og byrå ha tilknytning til Regnskap Norge. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin kvalitetskontroll.Hvis selskapet ikke er tilknyttet oss, mister vi kontrollfunksjonen og det. Enkelpersonforetak ENK, ansvarlige selskap ANS eller Norsk filial av utenlandsk foretak Norsk NUF kan overføre virksomhet til et nystiftet aksjeselskap mot vederlag i aksjer i selskapet. Når reglene i skatteloven § 11-20 med forskrift følges, kan dette skje uten beskatning av eier av enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap Hvem er regnskapspliktig? Det er organisasjonsformen samt størrelsen på virksomheten din som avgjør om du er regnskapspliktig. Følgende virksomheter har regnskapsplikt: Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ett av følgende kriterier: - Fra og med 5 millioner i salgsinntekt - Gjennomsnittlig. Regnskapsføring i Bergen, Oslo og Porsgrunn! Vi leverer alt innen regnskapstjenester. Våre regnskapsførere skreddersyr løsninger til din bedrift, på dine premisser. Vi skal være ditt lokale regnskaontor, og du kan stole på at våre regnskapsførere leverer som lovet - Vi kan regnskapsføring Indre Fosen Tannklinikk sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 7 580 med et registrert årsresultat på NOK 1 523 og et resultat før skatt på NOK 1 974. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 3 473 og en gjeld summert til 1 250

Innsending av årsregnskap Brønnøysundregistren

 1. Regnskap Kontakt oss × DNB Regnskap Dersom det står i stiftelsesdokumentet at selskapet skal dekke kostnadene til stiftelse kan det gjøres som en del av åpningsbalansen. I eksempelet under forutsetter vi at stiftelsesgebyret allerede er betalt fra bedriftens konto
 2. Unnli Regnskap AS bekrefter at det ikke samles inn personopplysninger om deg som besøker vår nettside www.unnli.com På menyvalget Ønsker kontakt kan du skrive en melding til oss. Opplysninger du oppgir her, behandles konfidensielt og gis ikke til andre. Det er kun opplysningene du selv skriver inn som oversendes Unnli Regnskap AS
 3. Selskapet ble etablert i 1986 og har i dag 6 ansatte hvorav to er autorisert regnskapsfører. Våre kunder er små og mellomstore bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon - Tlf 70 25 16 2
 4. Økonor Regnskapsbyrå ARF ble etablert i 1989, og er et autorisert regnskapsbyrå som er medlem av Regnskap Norge. Vi holder til i Ålesund sentrum, nærmere bestemt Tollbugata 6. Vår målgruppe er små og mellomstore selskap i regionen rundt Ålesund. Vi har erfarne medarbeidere som er opptatt av å yte god service til alle våre kunder
 5. Trønder regnskap & Data AS fra , 200596862S1 - Trønder regnskap & Data A
 6. Virksomheter, foretak og regnskap no fordem, Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, nyetableringer, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), høyvekstforetak, gasellerVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap

BA - Selskap med begrenset ansvar - Regnskap Norg

Brage Regnskap AS. Autorisert regnskapsførerbyrå. Bragerhagen 23 3012 Drammen. Orgnr. 985 811 466 MVA. 32 25 48 40 32 2548 4 Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa org.nr. 944 305 483 Selskapet er et eget rettssubjekt. (selskapet er en videreføring av det interkommunale selskap med samme navn som er etablert i hht kommunelovens § 27) § 2 FORRETNINGSKONTOR Selskapet har sitt forretningskontor i Indre Fosen kommune. § 3 FORMÅ Skreddersydd for deg som vil føre selv. Prøv gratis idag Alle som driver eget foretak i Norge har bokføringsplikt (har du et enkeltmannsforetak med eiendeler som er verd mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk har du dessuten regnskapsplikt). I denne kategorien finner du artikler og nyttige verktøy for regnskapsførsel. (Tips: På lovdata.no finner du alle de siste lovene og forskriftene som har med regnskap å. PARETOS INDRE SELSKAPER: Dette er lønnslisten fra Pareto. E24 bringer deg listen over hva Paretos utvalgte henter ut fra det mye omtalte indre selskapet. 40 meglere henter ut over 600 millioner - se listen her

Aksjonæren vil normalt ønske seg mest mulig informasjon om selskapet, mens selskapet kan ha et legitimt behov for å beskytte informasjon fra innsyn fra aksjonærene og andre interesserte. Mange er av den oppfatning at eierskap i et selskap gir full innsynsrett i selskapets avtaler, regnskap og forvaltningen Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du finner svar på dine problemstillinger, og har i tillegg gratis tilgang til vår fagsupport. Prinsippnoten. Prinsippnoten skal omtale alle prinsipper som vedrører selskapet, hverken mer eller mindre Regnskap, sammendrag av et foretaks bokføring for en periode, som regel et kalenderår, i form av en oversikt over resultatet av virksomheten og den økonomiske stilling ved slutten av perioden. Se også årsoppgjør og årsregnskap.

Randaberg regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som ble opprettet i 2005. Vi har lang erfaring med regnskapsførsel for små og mellomstore bedrifter REGNSKAP . Både timepris og fastpris. Vi fører regnskapet for alle type selskaper. NYETABLERING . Vi tilbyr å gå inn i selskaper og gjennomføre analyser, samt gi rådgivning knyttet til alt fra fusjon til fisjon, ekspansjon, salg av selskapet eller oppkjøp av andre Her vil det åpne markedet sørge for at man har en viss balanse mellom hva selskapet er verd, og hva folk er villige til å betale. Samtidig har man utviklet flere prosesser for å vurdere verdien. Når det kommer til verdivurdering av mindre selskaper, eller selskaper som er utenfor børsmarkedet blir det raskt mer usikkerhet knyttet til hvilken verdi man skal sette på selskapet

Omløps- eller anleggsaksjer Det første en må ta stilling til ved bokføring av aksjer er om det er kortsiktige eller langsiktige investeringer. Det er av betydning for verdsettelsen. Kortsiktige investeringer som er markedsbaserte, kan gå innunder definisjonen som handelsportefølje og skal da bokføres til virkelig verdi (unntak for små foretak, som kan velge laveste verdis prinsipp. Effekt Regnskap AS - Din samarbeidspartner på regnskap! Effekt Regnskap har fine lokaler på Skøyen i Oslo og Drammen. Vi er et Autorisert Regnskapførerselskap med 14 ansatte, som kan bistå innen regnskapstjenester fra A til Å. Effekt Regnskap har kunden i Fokus! Vi ser på kommunikasjon som en viktig faktor for å få et godt samarbeid Vi har over 30 års erfaring og har i denne tiden ført regnskap for alle typer selskap i en rekke forskjellige næringer: SEND OSS EN MELDING. NAVN* E-POST* Telefon* HENVENDELSE. Siri Lise Hjellvik Regnskap A

Skattekommentaren: Indre selskap - Dagens Perspekti

ASK Regnskap har erfaring fra mange forskjellige bransjer inkludert restaurant og servering, helse og apotek, transport og taxi, og mye mer. Vi er sikre på at med vår erfaring kan vi tilby ditt selskap regnskapstjenester tilpasset bransjen du opererer i Jeg har nytt selskap som ble stiftet i 2019 og vil føre 2019 i Fiken samt levere Næringsoppgaven for 2019 via Fiken. Da setter du oppstartsdato til stiftelsesdatoen for foretaket ditt. Dersom du har hatt noen kjøp i foretaket ditt i 2018 før selskapet ble stiftet, kan du endre datoen for Regnskap i Fiken fra, til 01.01.2019 Regnskap. En forutsetning for effektiv drift er at bedriften til enhver tid har korrekt og informativ oversikt på bedriftens inntjening og nøkkeltall. Stavanger Regnskap tilbyr regnskapstjenester til alle typer selskaper, til riktig tid. Vi har moderne regnskaps systemer og kan skreddersy regnskaps oppdrag etter ditt behov. Årsoppgjør

Styringsgruppen Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi tar hele regnskapet for deg, eller bare de delene som du trenger hjelp til. Systemet er alltid tilgjengelig både for kunde og regnskapsfører. Det er enkelt å dele informasjon og oppgaver slik som det passer deg Antall virksomheter etter størrelse Publisert 9. januar 2020; 2020 Endring i prosent; Antall virksomheter Prosent 2019 - 2020; Alle størrelsesgrupper: 590 810: 100,0: 1,5: Ingen ansatt Tema Regnskap har levert regnskap og økonomitjenester til fornøyde kunder siden tidlig på 1990-tallet. Vi har nå passert 20 medarbeidere og har kontorer i Oslo, Halden og på Jessheim. Vi utfører det meste innen regnskapstjenester herunder bokføring, lønn, fakturering, årsoppgjør, selvangivelse og selskapsetablering Selbu Økonomi & Regnskap AS er et autorisert regnskaontor som holder til i 1.etg. ved Neaporten i Selbu sentrum. Vi er totalt 8 ansatte med en stillingsandel på 7 årsverk, hvorav 4 av oss er autoriserte regnskapsførere. Selskapet er eid av kun ansatte, og vi endret derfor selskapet fra Selbu Regnskapslag BA til AS i 2003 Sunde Regnskap og Økonomi AS er et veletablert regnskapsbyrå i Stjørdal. I årenes løp har vi opparbeidet oss solid ekspertise på ulike selskap- og forretningsformer innen mange forskjellige bransjer. Vi tilbyr våre regnskapstjenester til både små og store firmaer.La oss ta regnskapet,.

 • Tv til bobil.
 • Profet och bibelbok.
 • Holi pulver gefährlich.
 • Knipsekasse spill.
 • Jernsmak ved hoste.
 • Vertikal high kein empfang.
 • Medisinsk grønnsåpe apotek 1.
 • Tastatur iphone 6.
 • Smeltehytta røros.
 • Litterære virkemidler i fantasy.
 • Lp player.
 • Ukw radio app android.
 • Kagan freiburg ab 16.
 • Tanzschule zumholte.
 • Lime lister.
 • Herodot wiki.
 • Sit moholt åpningstider.
 • Lakkere felger sprayboks.
 • Siegenerzeitung.
 • Arne jacobsen bord.
 • Dynasty oberursel preise.
 • Møller kokstad verksted.
 • Daz lernen aus dem koffer grundschule.
 • Ladykracher spamfilter.
 • Merci pour tout ce que tu fais pour moi poeme.
 • Munnskyll før eller etter tannpuss.
 • Historien om pi sjanger.
 • Kyllingsalat med nøtter.
 • Tanzwerkstatt brühl.
 • Woolrich tierschutz.
 • What does victoria secret model eat.
 • Hund tisse om natten.
 • Sio parkering.
 • Karakoram splitboard clips.
 • Nos norge.
 • Munnherpes utbrudd.
 • Revell airbrush farben.
 • Beste tape extensions.
 • Gratis hytte oslo.
 • Ruger mini 14 til jakt.
 • Steinar mundal oppvekst.