Home

Kvinner uten stemmerett

I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første. Kvinner uten stemmerett. Ikke plass for damer i mediekonsernenes ledelse. Publisert mandag 17. juni 2013 - 06:00 Sist oppdatert fredag 10. oktober 2014 - 11:04. Ledergruppene i de tre store mediekonsernene teller i alt 20 personer. Bare to av dem er kvinner

Men, den nær halve millionen utlendinger uten norsk pass inviteres altså inn i valglokalene høsten 2019 da slaget står om makten i norske kommuner og fylker. Dagen etter, 22. mai, delte Frp-politiker Sylvi Listhaug blogginnlegget på Facebook-siden sin. Hun skrev: Nær 500.000 utenlandske statsborgere har stemmerett ved neste valg Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge foregikk mellom 1901 og 1913. Stemmerett for kvinner ble et tema i Norge i 1880-årene, og stemmeretten for kvinner ble innført gradvis.Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og stemmerett ved stortingsvalg i 1907.Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved. Det første landet som innførte kvinnelig stemmerett uten begrensninger var New Zealand, rett før valget i 1893. Dette omfattet bare stemme- retten; det gikk enda noen år før kvinner kunne stille til valg Kvinner fikk stemmerett på like vilkår som menn i 1913. I dag gjelder stemmeretten ved stortingsvalg for alle norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret. De må også være, eller ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og stå innført i manntallet i en kommune Blant dem var 13 000 kvinner. Det lave tallet skyldes delvis at valget holdes helt uten politiske parter, mange kandidater er utestengt, og bare lokale saker står på spill

Kvinners rettigheter i Saudi-Arabia har vært gjenstand for mye debatt, både i og utenfor landet. Kvinner er underlagt et vergesystem som innebærer at de gjennom hele livet trenger en verge, et mannlig familiemedlems tillatelse til å anskaffe pass, reise utenlands, gifte seg eller slippe ut av fengsel. Vergesystemet er særlig kritisert for konsekvensene for svakerestilte, herunder spesielt. Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de. Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett. Kvinner hadde ikke stemmerett i det hele tatt. Valgdeltakelsen var lav i de første stortingsvalgene. I de siste valgene har vi sett at kvinner stemmer i større grad enn menn Kvinner hadde rett nok stemmerett i over halvparten av landets delstater fra før, men ingenting tydet på at de øvrige ville få det med det første, aller minst i Sørstatene. Selv om vedtaket ble feiret som historisk, skulle det da også gå mange år før kvinner begynte å få reell politisk makt og innflytelse i USA Kampen for stemmerett for kvinner begynte først i Storbritannia og USA. Dette var også de landene hvor en organisert, varig kvinnebevegelse kom i gang først; i USA med et stort demokratimøte i Seneca Falls i 1848, i Storbritannia i 1850-årene. I 1880-årene fulgte kvinner i Vest- og Nord-Europa etter, og rundt århundreskiftet var en meget sterk og livskraftig stemmerettsbevegelse i gang.

stemmerett for kvinner i Norge - Store norske leksiko

GKs leder understreker overfor Nettavisen at hun synes kvinner er godt representert i MDG, Andre eksempler på tillitsverv uten stemmerett er sentralstyret og programkomiteen, ifølge Pedersen Allmenn stemmerett gjaldt ikke alle. Kvinner hadde fått allmenn stemmerett i 1913. Fra stortingsvalget i 1915 av skulle det være lik stemmerett for menn og kvinner. Det nye demokratiet var likevel ikke for alle. En paragraf i Grunnloven sørget for det. Fikk du støtte fra fattigvesenet, ble du ikke sett på som skikket til å delta Statsministeren presiserer at stemmerett for kvinner er et tema som er krevende i Høyre. - Men vi er klar over at dette er en viktig sak for KrF. Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, må vi være villige til å gi noe, sier Solberg Fordringen på stemmerett for kvinner er reist i forbindelse med en rekke andre krav, som angivelig går ut på å skaffe kvinner en friere stilling i samfunnet. Den bevegelse som har tatt opp samtlige av disse kravene i sitt program - den såkalte kvinnebevegelse, går ifølge dens forkjemperes fremstilling ut fra den kjente setning: «Frihet, Likhet og Brorskap» og utleder krav om full.

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten. Selv om suffragettene snart avblåste alle aksjoner, fortsatte kampen for stemmerett uten at særlig mange la merke til det. Mens mennene dro mot slagmarkene i Europa, tok kvinner stille og rolig over jobbene deres. Kvinner grep rattet i lastebilene, sto ved samlebåndet på våpenfabrikkene og satt i billettluken på togstasjonene

KK (kvinner&kultur): HUNDRE ÅR SIDEN 1913

Forslaget om inntektsbegrenset stemmerett for kvinner gikk igjennom med 96 mot 25 stemmer i Stortinget 14. juni 1907. Det betydde at over 270.000 kvinner fikk stemmerett ved neste stortingsvalg, som skulle holdes i 1909. Selv om stemmeretten fremdeles ikke omfattet alle kvinner, ble det likevel regnet som en seier I år markerer Stortinget at det er 100 år siden det ble stemmerett for alle. Stortingspresident Tone W. Trøen (H) mener jubileet er en viktig påminnelse

Kvinner uten stemmerett - Journaliste

Nei, nær 500 000 utenlandske borgere har ikke stemmerett i

Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge - Wikipedi

 1. Demokratiutviklingen på 1800-tallet gikk i gal retning. Flere ønsket seg stemmerett, men stadig færre var kvalifisert til å stemme. Etter folkeavstemningen om unionsoppløsningen i 1905, hvor ingen kvinner hadde stemmerett, leverte likevel kvinner sin stemme i form av underskrifter, pent innpakket. Stemmerett for kvinner ble innført i 1913
 2. Konstitusjonskomitéen avviste stemmerett for kvinner med fem mot tre stemmer, og i Stortinget falt forslaget med 70 mot 44 stemmer. Debatten om kvinnelig stemmerett. Argumentene for kvinnenes stemmerett var dels motivert utfra rettferdighetshensyn, dels utfra at samfunnet dermed ville nyte godt av at spesifikt kvinnelige verdier
 3. 5.2.2 Kvinner som deltakere i det offentlige liv 76 5.2.3 Oppløsning av samfunnet 78 5.2.4 Maktforskyvning 80 5.2.5 Kvinnestemmerett uten negative konsekvenser 81 6 SAMFUNNSORIENTERTE ARGUMENTER 85 6.1 Samfunnsnytteargumentene 85 6.1.1 Stemmerett for kvinner er nyttig for samfunnet 85 6.1.2 Stemmerett for kvinner er ikke samfunnsnyttig 8
 4. dreaarige mannspersoner», det vil si at de ikke var myndige til å bestemme over sitt eget liv. I 1863 fikk ugifte kvinner over 25 år samme myndighet som voksne menn, men den mistet de om de giftet seg. I 1888 fikk vi en ekteskapslov som gjorde gifte kvinner myndige
 5. Etter mange års kamp ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge i 1913. Kvinnesakskvinner og stemmerettsforkjempere kunne endelig juble over nyvunne politiske rettigheter
 6. De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene. På denne tiden begynte kvinner å organisere seg for sine rettigheter, og i 1885 ble Kvinnestemmerettsforeningen stiftet
 7. Når kvinner får stemmerett, vil de stemme for forbud, sa jeg, det er hustruene og søstrene, og mødrene, og bare dem som vil slå spikerne inn i Kong Alkohols kiste. Sitatet er fra forfatteren Jack London, og han visste hva det vil si å være underordnet Kong Alkohol

Kvinnelig stemmerett

Land uten kvinnelig stemmerett pr. 2006. Landene som ikke har stemmerett, eller forskjellige regler for kvinner og menn, er: Brunei - ingen kvinnelig stemmerett. Forente arabiske emirater - ingen kvinnelig stemmerett. Libanon - kvinner må ha utdannelse for å stemme, menn trenger ikke dette Da menn fikk allmenn stemmerett i 1898 skjedde det ikke uten kamp og kompromiss. Da kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn i 1913 var det unge demokratiet fortsatt ikke for alle Det at kvinner og menn har forskjellige prioriteringer er nettopp grunnen til at begge kjønn bør ha stemmerett, da det skaper balanse i politikken. Undersøkelser har vist at om kun menn hadde stemmerett ville vi fått et rendyrket Høyre-FrP-samfunn

BEGREPET FEMINISME og ideen om likestilling mellom menn og kvinner ble først formulert ved inngangen til attenhundretallet, da man gikk inn i en ny og mer sekulær tid. Modige kvinner begynte å opponere mot samtidens kvinneidealer og krevde å bli anerkjent som selvstendig tenkende vesener, på linje med menn. Men kampen ble lang og seig før kvinner omsider fikk samme rettigheter som menn. Allikevel er millioner av kvinner uten tilgang til familieplanlegging på grunn av diskriminerende lover, manglende informasjon og for dårlig helsetilbud. 225 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide har ikke tilgang til prevensjon, hovedsakelig på grunn av fattigdom Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken

Stemmerett for kvinner i hundre år - Apollon

Flere kvinner enn menn bruker stemmeretten menn som benytter seg av stemmeretten. Og det i selveste stemmerettsåret - 100-års jubileet for innføring av allmenn stemmerett for kvinner. Tendensen har vært der en stund, ‒ Unge menn uten utdannelse er en gruppe som faller utenfor på mange områder i samfunnet Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse, med International Woman Suffrage Alliance (nå International. Da Norge fikk allmenn stemmerett for kvinner i 1913, var det som det første selvstendige landet i verden. Imidlertid var New Zealand, som er underlagt Storbritannia, enda tidligere ute, og fikk stemmerett for kvinner allerede i 1893, fulgt av Australia (også underlagt Storbritannia) i 1902 og Finland (underlagt Russland) i 1906

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Når vi i jubileumsåret 2013 nærmest tar for gitt at norske kvinner har hatt stemmerett og valgbarhet i hundre år, så har praksis vært noe annet New Zealand var først ute, og gav kvinner allmenn stemmerett i 1893, selv om de ikke kunne stille til valg. [trenger referanse] I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913, 15 år etter at det hadde blitt innført allmenn stemmerett for menn i 1898. Kuwait er det siste landet så langt som har gitt kvinner denne retten, det skjedde i mai 2005 «Kvinner som opptrer offentlig er det samme som prostitusjon», tordnet biskop J.C. Heuch fra Kristiansand mot kvinnelig stemmerett for 100 år siden Kvinner med en viss formue og inntekt var gitt stemmerett ved kommunevalg gjennom endringer i formannskapslovene i 1901. Denne gangen stod det om stemmerett ved stortingsvalg, den statsborgerlige stemmeretten. Det var stille rundt saken ved årsskiftet. Hvor ble det av de 300 000 kvinnene fra 1905?, spurte Gina Krog i kvinnesakstidsskriftet. Gro Hagemann, Kari Melby, Hege Roll-Hansen, Hilde Sandvik og Ingvild Øye har levert en solid og kvalitetssterk bok som spenner over norsk historie ca. 800-2020. Siktemålet deres har vært å skrive en norgeshistorie ut fra et kjønnsperspektiv. Dette er ingen ny bok. Dette er den tredje utgaven av et verk som første gang kom ut i 1999. Med unntak for Hege Roll-Hansens bidrag, som har.

Saudi-Arabia: Endelig fikk kvinner stemm

Allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg ble innført 1911, to år før allmenn stemmerett ved stortingsvalg kom. Men det skulle ta tid før kvinnene kom med i politikken. Selv om flere kvinner fikk stemmerett førte ikke dette til at flere kvinner ble valgt inn på Stortinget eller i kommunestyrene Stemmerett for kvinner. Den 11. juni 1913 ble universell stemmerett enstemmig vedtatt av Stortinget. Dermed fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår med menn. De første kravene om kvinnestemmerett i Norge ble reist i 1880-årene, og kvinner begynte da å organisere seg for sine rettigheter En fransk lov, som forbød kvinner å kle seg som menn, er for øvrig nettopp opphevet, uten å ha vært holdt i hevd på ei god stund. Kvinnenes kamp tok til lenge før min tid og er ennå ikke over statsborger i et annet land og uten avbrudd har vært bostedsregistrert i Sverige de siste 3 årene før valgdagen. Du må ha fylt 18 år senest på valgdagen. Du har stemmerett i kommunen og regionen der du er folkeregistrert 30 dager før valgdagen Skråblikk og generaliseringer; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

1913 - Allmenn stemmerett for kvinner : Liten nyhetsverdi i 1913? Den 12. juni 1913 meldte Aftenposten i en liten notis på forsiden at stortinget dagen før - enstemmig og uten debatt - hadde vedtatt konstitusjonskomiteens innstilling om alminnelig statsborgerlig stemmerett for kvinner Andre mente derimot at selververvende kvinner burde ha stemmerett. Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 endret situasjonen, og Høire gikk nå inn for økonomisk begrenset kvinnestemmerett, som mottrekk til de mannlige arbeiderstemmene. Kvinnestemmeretten ble vedtatt steg for steg fra 1901

Den gangen først og fremst for å sørge for at kvinner fikk stemmerett og like rettigheter til arbeid i alle land. Fire år senere, i 1914, ble kvinnedagen arrangert på en søndag, den 8. mars Kvinner uten klær Skroll ned til innholdet. Jeg liker å være naken. Å finne en ensom bukt, legge til på svai med båten og bade og sole oss uten klær, er for meg pur lykke. Jeg prøver å ikke skamme meg for mye over kroppen min, selv om det kan være vanskelig iblant Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning Det har å gjøre med at kvinner ikke har noe y-kromosom. Det er her det butter. Men Hanevik tror det «neppe er umulig». Dermed kan man se for seg at en kvinne i fremtiden vil kunne få dannet en sædcelle fra egne hudceller og bruke denne til å befrukte eget egg. Reproduksjonsmedisinere kaller denne hypotetiske situasjonen for eneforelderskap

«Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fylt 25 Aar , og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde seg der.»Denne endringen i Grunnloven kom først på plass for hundre år siden, 11. juni 1913.Første grunnlovsforslag om stemmerett for kvinner ble fremmet i 1886.I løpet av disse 27 årene fikk kvinner begrenset stemmerett ved kommunevalg (1901. Demokratiutviklingen på 1800-tallet gikk i gal retning. Flere ønsket seg stemmerett, men stadig færre var kvalifisert til å stemme. Etter folkeavstemningen om unionsoppløsningen i 1905, hvor ingen kvinner hadde stemmerett, leverte likevel kvinner sin stemme i form av underskrifter, pent innpakket. Stemmerett for kvinner ble innført i 1913. Men fortsatt gjensto stemmerett for alle kvinner. Norgeshistorie: Mange stemmer uten stemmerett Demokratiutviklingen på 1800-tallet gikk i gal retning. Flere ønsket seg stemmerett, men stadig færre var kvalifisert til å stemme. Etter folkeavstemningen om unionsoppløsningen i 1905, hvor ingen kvinner hadde stemmerett, leverte likevel kvinner sin stemme i form av underskrifter, pent innpakket. . Stemmerett for kvinner ble innfør

Kvinners rettigheter i Saudi-Arabia - Store norske leksiko

 1. Hvordan er det mulig å glede seg over slikt når samfunnet er i ferd med å kollapse rundt oss?Anonymkode: 0d8c1...ba1Hei!Det er ikke noe problem. samfunnet er ikke i ferd med å kollapse, men at regnskogen hugges i en forferdelig hastighet, plantasjer for kveg opprettes, som bidrar til ekstrem forr..
 2. Likestilling uten kvinner? Norge sulteforer kvinnebevegelsen. En levende kvinnebevegelse er en forutsetning for demokratiet. Vi er snart halvveis i 100-årsjubileet for kvinners stemmerett
 3. Stemmerett hadde de ikke. Det var noe de ikke kunne drømme om engang. Kvinnen er den svake, den uberegnelige, den ondskapsfulle og løgnaktige sånn ble det sagt om kvinner i Antikken. Kvinner hadde som viktigste oppgave å føde barn og oppdra mannlige avlinger, som kunne overta de politiske rettighetene
 4. istiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Deres mål var først å fremst å få slutt på diskri

Mange kvinner arbeidet for å vinne stemmer for kvinner, men noen skiller seg ut som mer innflytelsesrik eller sentral enn resten. Den organisert innsats for kvinners stemmerett startet mest alvorlig i Amerika og deretter påvirket stemmerett bevegelser rundt om i verden. Her er 10 viktige kvinner som jobbet for stemmerett Søring uten stemmerett? Søringen Mai Camilla Munkejord har ikke lov til å mene noe om Finnmark. Hun er innflytter uten stemmerett

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge Med stemmerett til kvinner ble den politiske demokratiseringsprosessen som hadde pågått gjennom 1800-tallet sluttført. Den demokratiske norske Grunnloven av 1814 ga ingen borgerrett til kvinner. Allerede i 1830-årene kom de første signalene om nytenkning, flere reformer ble vedtatt fram mot århundreskiftet Men poenget med tråden var egentlig å se hvor mye en normal mannekropp har å si for kvinner. Siden det åpenbart forventes at menn ikke skal bry seg så mye om hvor store pupper ei kvinne har. Det blir jo det samme for oss å se ei jente uten store pupper, som det blir for dere å se en mann MED store pupper STEMMERETT: Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Det er flere ulike valg i Norge. Et felles krav for alle valgene er at du må være 18 år eller eldre for å kunne stemme. Du har stemmerett fra det året du fyller 18

MDGs kvinnenettverk ba om stemmerett - ble nedstemt: - Helt utrolig. GKs leder understreker overfor Nettavisen at hun synes kvinner er godt representert i uten å gå nærmere inn på. En del kvinner som krevde stemmerett for alle kvinner uten øko-Underskriftsliste fra Arendals- området sendt til stortinget 1890, første gang spørsmålet om stemmerett for kvinner ble behandlet i stortinget. Kilde: Stortingsarkivet. AUST-AGDER-ARV 201310 Kvinner og eliten. Men det finnes faktisk kvinner som tenker seg om to ganger. Ja de finnes, men vi kan ikke KUN gi stemmerett til kun de kvinner som mener det riktige, uten at jeg skal spesifisere hva som er riktig eller ei. Da blir det altså alle kvinner eller ingen kvinner La oss nå forutsette (uten å ha tallmessig belegg for det) at den tilsvarende andelen kvinner «ikke stemmeberettigede av dem som ville hatt allmenn stemmerett i 1905», ville vært den samme som for menn, det vil si 13 prosent (det vil si ca. 5 prosent på fattigunderstøttelse, i tillegg dem som ikke var norske statsborgere og/eller oppfylte kravet til botid). 87 prosent av den kvinnelige.

Først i 1913 fikk kvinner stemmerett. I dette kildeutdraget, fra dabattene i Stortinget i 1890, får du innsikt i to representanter fra partiet Høyre sitt syn på kvinner og hvordan samfunnet ville endre seg til det verre dersom kvinner fikk stemmerett Alle kvinner i USA var nå sikret stemmerett, syv år etter at kvinner i Norge fikk stemmerett på like vilkår som menn. Snudde etter mammas brev. Reaksjonene mot Burn var sterke, og mange trodde at han var bestukket. Dagen etter vedtaket gikk han imidlertid på talerstolen og fortalte om brevet fra moren som fikk ham til å endre standpunkt Krog var radikal og ville ha stemmerett for alle kvinner. Hun brøt ut og stiftet nye foreninger når hun ikke fikk flertall for sitt syn. Penger og politikk. Det var en skremmende tanke i seg at alle menn på lik linje skulle ha stemmerett. Da dette omsider ble innført i 1898, ble stemmerett for kvinner med en viss inntekt et tema Etter en to dager lang debatt avga stortingsrepresentantene sine stemmer. 44 stemte for at kvinner skulle få stemmerett, 70 imot. De fleste som var for kom fra partiet Venstre. De fleste i Høyre var imot. Du kan lese fremleggene til komiteen som hadde behandlet saken i Stemmerett for kvinner - behandling i Stortinget. Del 1 Fullt mulig å engasjere seg politisk uten stemmerett. Å senke stemmerettsalderen vil bidra til lavere valgdeltakelse. Erik Reidarsen mener det finnes mange måter for unge å påvirke politikken på, selv uten stemmerett. På bildet ser man demonstranter på Torgallmenningen under fredagens markering mot rasisme i samfunnet

96 år etter at kvinner først fikk stemmerett i USA, kan amerikanerne nå for første gang stemme på en kvinnelig presidentkandidat fra et av de to store partiene Kvinnelig stemmerett ved lokalvalg: 1886: Første forslag om stemmerett for kvinner fremmes. 1893 New-Zealand (Storbritannia) Kvinnelig stemmerett ble innført uten begrensninger. 1898: Allmenn stemmerett for menn 1901: Innteksavhengig stemmerett for kvinner ved kommunevalg 1902 Australia (Storbritannia) Allmenn stemmerett: 190 Debatten om saken ble langt kortere i 1913 enn i 1890, og forslaget om stemmerett for både menn og kvinner ble enstemmig vedtatt. Oversikter over kvinner i Stortinget I forbindelse med at Stortinget den 17. mars 2011 markerte at det var 100 år siden Anna Rogstad møtte som første kvinnelige stortingsrepresentant ble det laget en rekke oversikter over kvinner i Stortinget i Perspektiv 01/11

stemmerett - Store norske leksiko

Example: Innvandrere får ikke stemmerett ved riksdagsvalg i Sverige.; Bedehusfolket på Flekkerøy bør omvurdere sin beslutning om ikke å gi kvinner som sogner til bedehuset stemmerett.; Det betyr ikke at jeg er uten stemmerett når det gjelder repertoarvalg, men foreløbig er jeg så uerfaren med dette at jeg gjerne overlater de viktigste avgjørelsene til fagfolk, sier Beate 1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg. 1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år. 1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år. 1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år. 1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år. 2011: Forsøksordning i 20 kommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsval Ordtaket var opprinnelig: en kvinne uten mann er som en fisk uten vann. Altså at kvinnen var hjelpeløs og ikke kunne klare seg uten en mann. Så var det vel noen som synes det var morsomt med å vri på det. Ingen av ordtakene er vel særlig gode. 1901: kvinner fikk begrenset kommunal stemmerett. Dette inkluderte kvinner som betalte skatt over en viss sum, og kvinner som var gift med en mann som betalte slik skatt. Reglene gjaldt for kommunevalgene i 1901, 1904 og 1907. Stemmeretten omfattet også retten til å velges til kommunestyret. 1907: kvinner fikk begrenset stemmerett ved. USA: Løslatt uten stemmerett, fattige prises ut av demokratiet. GJESTEKOMMENTAR: Dess større minoritetsgrupper i en delstat, dess større er sjansen for at straffedømte mister stemmeretten for lang tid

Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden

Arbeidet for stemmerett for kvinner hadde pågått siden 1884, da pioneren Gina Krog skrev flere engasjerte artikler om emnet. Stemmerett var en menneskerett, og kvinner var mennesker. Louise Qvam siterte den franske filosofen Condorcet fra den franske revolusjon: Den som stemmer imot en annens rett på grunnlag av dennes ulikhet, religion, kjønn eller hudfarge, har fra denne stund mistet. Kvinne-stemmerett i USA - Women's suffrage in the United States. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Kvinners suffragister parade i New York City i 1917 og bar plakater med underskrifter fra mer enn en million kvinner. Del av en serie om: Feminisme; Historie. Sosial.

100 år siden USAs kvinner fikk stemmerett ABC Nyhete

Stemmerett handler om medbestemmelsesrett i hvordan Staten styres. Hvem som bør ha slik rett har blitt diskutert i flere tusen år. Emnet blir bl.a. tatt opp i Aristoteles «politikk». Stefan Molyneux mener at vanlige menn fikk stemmerett siden de måtte stille opp ved krig Innføring av stemmerett for kvinner Innsikt: Var Høyre imot stemmerett for kvinner, arbeidsmiljøloven . Stemmerett for kvinner ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 1913. Vedtaket (side 1599) ga stemmerett til kvinner over 25 år, som hadde vært Fram mot 1913 hadde det vært en gradvis innføring av stemmerett for kvinner Den første feministiske bølgen: stemmerett og borgerlig likhet. Det er flere historiske hendelser som trappet opp til den første feministiske bølgen. I 1840 ble det holdt en anti-slaverikongress i England, der både menn og kvinner deltok

I Norge er myndighetsalderen satt til 18 år og innebærer at vi som enkeltmennesker selv kan slutte juridisk bindende avtaler, råde over egen økonomi, samt stemme og stille til valg ved stortings-, fylkestings- og kommunevalget uten verge. Vi mener det er viktig at det er en god balanse mellom valgbarhet og stemmerett Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter år og grupper av stemmeberettigede. Publisert 19. august 2019; 2011 2015 2019 1; 1 Per 7. august 2019: 2 Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige Stortingsvalg.: 3 Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige lokalvalg.: Beregnede stemmeberettigede i al Kvinner var også blant kandidatene i Det lave tallet skyldes delvis at valget holdes helt uten politiske Kvinners rett til alminnelig stemmerett har opp gjennom historien vært.

Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt - Store norske

9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner 100 år Etter vedvarende misnøye med at den nystiftede «Norsk Kvindesagsforening» (1884) ikke tok initiativ til å arbeide for kvinners stemmerett, tok kvinnesaksforkjemperen Gina Krog saken i egne hender Kvinner og stemmerett Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Norges 100 viktigste kvinner var en kåring i VG i forbindelse med hundreårsjubileet for kvinners stemmerett ved stortingsvalg.Kvinnene som er valgt ut hadde sitt virke mellom 1913 og 2013; man har altså ikke gått lenger bakover i tid. Lista inneholder 101 kvinner, ettersom to av dem fikk delt 92. plass, uten at man justerte for dette , uten at jeg har funnet Stortingstidene fra 1945 - men mye tyder på at det i 1945 gjaldt 21 år ved lokalvalg og 23 år for Stortingsvalg. Var det f.eks. valgloven som bestemte stemmerettsalder for lokalvalg i 1945 og ikke grunnloven? Å vedta noe 29. september som brukes ved valget 8. oktober er forøvrig imponerende Det er millioner av kvinner i verden som ikke har rett til å stemme, delta i demokratiet og si sin mening - fordi de er kvinner. I år er det 100 år siden kvinnene fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Vi er privilegert

Kryss kvinner inn ved valgetDemonstrerte for stemmerett – ble møtt med massivNorges bank: Lanserer ny 10-kroning på kvinnedagenFlere tusen saudiarabere ber kongen avskaffe vergesystemetI dag starter Humanistisk uke: / – Hvis du tror samfunnetPortrett: Liv Buck - ArbeidslivetVerdens mest sexy Plus Size-modell er bare 21 år
 • Film om samer för barn.
 • Großbritannien sehenswürdigkeiten top 10.
 • Antonov 225 flugplan 2018.
 • Halsbånd hund med navn.
 • Miro museum.
 • A8 baustelle stuttgart.
 • Hva er eroom.
 • Windows 7 update fix.
 • Hvordan sjekke inn på gardermoen.
 • Char arrow right.
 • Beckers e.
 • Frau mit bauernhof sucht mann.
 • Bilete avion.
 • Cortana befehle win 10.
 • Die zwei koblenz bilder.
 • Oppvarming av hytte uten strøm.
 • Sette sammen bilder app.
 • Kinderturnen borken.
 • Røde sneakers dame nike.
 • Polaris sportsman 500 säljes.
 • Opel insignia automat problem.
 • Skrik ranet 1994.
 • 1 m i cm.
 • Lyssensor utelys.
 • Wankelmotor diesel.
 • Ssab sommarjobb oxelösund 2018.
 • John f kennedy norsk.
 • Diane marshall green.
 • Mappa mi karmøy bibliotek.
 • Frisuren die verjüngen vorher nachher.
 • Pest arzt.
 • Ringshella.
 • Louis vuitton duffel bag.
 • Wandern hohes venn baraque michel.
 • Panel.no supergavekort.
 • Ferge norge england 2018.
 • Devil powers.
 • Mallorca reisetips.
 • Come alive lyrics the greatest showman.
 • Bon jovi alder.
 • Halvor sveen familie.