Home

Sinus 1t løsningsforslag kapittel 3

Sinus 1T (2020) er Cappelen Damms matematikkverk for fagfornyelsen på studiespesialiserende utdanningsprogram. Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Kontakt oss: sinus@cappelendamm.n Løsningsforslag. 7.1 Lineære modeller 150 KB Last ned; 7.2 Lineær regresjon 303 KB Last ned; 7.3 Polynomfunksjoner 358 KB Last ned; 7.4 Eksponentialfunksjoner 381 KB Last ned; 7.5 Potensfunksjoner 446 KB Last ned; 7.6 Rasjonale funksjoner 445 KB Last ne Sinus R1. 1 Algebra. 2 Derivasjon. 3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. 3 Sannsynlighetsregning (2013) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Kontrolloppgaver til kapittel 3 137 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kapittel 3

Sinus 1T matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver med fasit; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: Sinus videoer til omvendt undervisning; kontrolloppgaver med løsningsforslag; ulike interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av lærebok Løsningsforslag. 6.1 Sinus og cosinus 160 KB Last ned; 6.2 Å finne vinkler 255 KB Last ned; 6.3 Tangens 180 KB Last ned; 6.4 Arealsetningen 220 KB Last ned; 6.5 Sinussetningen 259 KB Last ned; 6.6 Cosinussetningen 281 KB Last ne Løsningsforslag. 5.1 Potenser 142 KB Last ned; 5.2 Regneregler for potenser 159 KB Last ned; 5.3 Tall på standardform 270 KB Last ned; 5.4 Kvadratrøtter og røtter av høyere orden 268 KB Last ned; 5.5 Potenser med en brøk som eksponent 232 KB Last ned; 5.6 Prosentregning 153 KB Last ned; 5.7 Logaritmer 159 KB Last ned; 5.8. Løsningsforslag. 3.1 Sinusfunksjonen 259 KB Last ned; 3.2 Amplitude, periode og likevektslinje 459 KB Last ned; 3.3 Trigonometriske modeller 397 KB Last ned; 3.4 Cosinusfunksjonen 423 KB Last ned; 3.5 Tangensfunksjonen 278 KB Last ned; 3.6 Derivasjon av de trigonometriske funksjonene 428 KB Last ned; 3.7 Sum og differanse av vinkler 615 KB. Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; GeoGebra for R1, forklaringer; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er laget av Helge Ekholt. Sinus er tilpasset en todelt.

Sinus R1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; animasjoner; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en. Sinus S1 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en todelt eksamen Sinus S1 består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag Sinus Forkurs (2016) består av. grunnboka Sinus Forkurs; oppgavesamlingen coSinus Forkurs; dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet. løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av grunnboka; sammendrag fra teoridelen i grunnboka; relevante Sinus videoer; ulike interaktive oppgaver; kontrolloppgaver med. Løsningsforslag. 1.6 Forenkling av rasjonale uttrykk 475 KB Last ned; 1.1 Logikk og mengder 458 KB Last ned; 1.2 Polynomdivisjon 460 KB Last ned; 1.3 Resten ved en polynomdivisjon 517 KB Last ned; 1.4 Faktorisering av polynomer 390 KB Last ned; 1.5 Likninger og ulikheter 569 KB Last ned; 1.7 Rasjonale likninger 412 KB Last ned; 1.8 Rasjonale.

Sinus: Sinus 1T

 1. Sinus 1T-Y. 1 Tall og enheter. 2 Algebra. 3 Formler og likninger. 4 Grafer og funksjoner. 5 Geometri. 6 Trigonometri. 3 Formler og likninger. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. tolke, Kontrolloppgaver til kapittel 3 72 KB Last ned; Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 3 78 KB Last ned; Forklaringer
 2. Sinus R2 matematikk består av: lærebok med teoridel og oppgaver; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; GeoGebra R2 forklaringer; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en todelt.
 3. 3 Lengder og vinkler. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. GeoGebra 6 - kapittel 3. Fremgangsmåter for GeoGebra 6. 3.5 Pytagorassetningen, side 94. Løsningsforslag. 3.1 Enheter for lengde 138 KB Last ned; 3.2 Måling av lengde og avstand 110 KB Last ned
 4. Løsningsforslag. 1.1 Potenser 69 KB Last ned; 1.2 Potensene a^0 og a^-n 68 KB Last ned; 1.3 Flere regneregler for potenser 99 KB Last ned; 1.4 Tall på standard form 153 KB Last ned; 1.5 Regning med tid 98 KB Last ned; 1.6 Prosentfaktorer 76 KB Last ned; 1.7 Vekstfaktorer 76 KB Last ned; 1.8 Prosentvis endring i flere perioder 191 KB Last ned.
 5. Løsningsforslag. 1.1 Derivasjon 141 KB Last ned; 1.2 Ubestemt integral 166 KB Last ned; 1.3 Integralet 121 KB Last ned; 1.4 Integrasjon av eksponentialfunksjoner 120 KB Last ned; 1.5 Bestemt integral som grense for en sum 593 KB Last ned; 1.6 Bestemt integral og antiderivasjon 258 KB Last ned; 1.7 Mer om integrasjon og areal 373 KB Last ne
 6. Løsningsforslag. 3.1 Gjennomsnitt og typetall 157 KB Last ned; 3.2 Median 151 KB Last ned; 3.3 Variasjonsbredde og kvartilbredde 80 KB Last ned; 3.4 Varians og standardavvik 174 KB Last ned; 3.5 Digitale sentralmål og spredningsmål 182 KB Last ned; 3.6 Histogram 243 KB Last ned; 3.7 Sentralmål i gruppert materiale 294 KB Last ned; 3.8.
 7. Sinus 1P matematikk består av: lærebok med teori og oppgaver; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: Sinus videoer til omvendt undervisning; kontrolloppgaver med løsningsforslag; interaktive oppgaver; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av lærebok

Fasit kapittelprøve Sigma 1T - Kapittel 3 . Oppgave 1 . a) 1) 8 2) 0,01 3) 3 4) 2 5) 2 6) 4 . b) 7) 1 8) a. 2 9) b 10) 3. a. 11) Løsningsforslag. I dette løsningsforslaget bruker vi en Hvis-setning for å beregne topatten. For en løsning uten Hvis-setning, se Alternativ beregning av topatt (under) Sinus R1. 1 Algebra. 2 Derivasjon. 3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. Løsningsforslag. 6.1 Parallelle vektorer i koordinatsystemet 193 KB Last ned; 6.2 Parameterframstillinger Kontrolloppgaver til kapittel 6 327 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kapittel Løsningsforslag. 4.1 Lineære funksjoner 431 KB Last ned; 4.2 Matematiske modeller i dagliglivet 70 KB Last ned; 4.3 Lineære modeller 164 KB Last ned; 4.4 Digital graftegning 385 KB Last ned; 4.5 Lineær regresjon 286 KB Last ned; 4.6 Tall og figurer 268 KB Last ne

Sinus 1T: 7 Funksjoner og modelle

Sinus 1P 2014. Sinus 1T 2014. Sinus 1P-Y 2017. Sinus 1T-Y 2011. VG2. Sinus 2P. Sinus R1. Sinus S1. Sinus 2P-Y Påbygg. VG3. Sinus R2. Sinus S2. Sinus åpent lærernettsted. Omkring Sinus Terminprøver. Aktuelt. Sinus nye utgaver LK20. coSinus webinar 2020. Bli med på gratis webinar om coSinus digtial matematikk! coSinus: alt på ett sted. Løsningsforslag. 2.1 Rette linjer 376 KB Last ned; 2.2 Å finne stigningstallet ved regning 82 KB Last ned; 2.3 Ettpunktsformelen 277 KB Last ned; 2.4 Å løse likningssett grafisk 364 KB Last ned; 2.5 Å løse likningssett uten grafer 205 KB Last ned; 2.6 Områder avgrenset av rette linjer 216 KB Last ned; 2.7 Lineær optimering 513 KB Last ne Løsningsforslag. 2.1 Vinkelmål 271 KB Last ned; 2.2 Sinus og cosinus 1 MB Last ned; 2.3 Sinuslikninger 672 KB Last ned; 2.4 Cosinuslikninger 662 KB Last ned; 2.5 Tangens og tangenslikninger 455 KB Last ned; 2.6 Eksakte trigonometriske verdier 723 KB Last ned; 2.7 Eksakte løsninger 447 KB Last ned; 2.8 Flere typer trigonometriske likninger.

Sinus S2 matematikk består av: grunnbok med teoridel og oppgaver; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyene. Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med løsningsforslag; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; Sinus er tilpasset en todelt eksamen Løsningsforslag. 6.1 Integral og samlet resultat 150 KB Last ned; 6.2 Integrasjon og volum 254 KB Last ned; 6.3 Ubestemt integral og variabelskifte 188 KB Last ned; 6.4 Bestemt integral og variabelskifte 203 KB Last ned; 6.5 Delvis integrasjon 196 KB Last ned; 6.6 Integrasjon ved delbrøkoppspalting 159 KB Last ned; 6.7 Funksjonsdrøfting 425.

Sinus R1: 3 Sannsynlighetsregning (2013

Sinus S2. 1 Følger og rekker. 2 Algebra. 3 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 4 Funksjonslære. 3 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Kontrolloppgaver til kapittel 3 142 KB Last ned Sinus 1P-Y. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. 3 Algebra. Løsningsforslag. 3.1 Regnerekkefølge 76 KB Last ned; 3.2 Variabler 63 KB Last ned; 3.3 Kontrolloppgaver til kapittel 3 258 KB Last ned; Løsning. Sinus 1T-Y. 1 Tall og enheter. 2 Algebra. 3 Formler og likninger. 4 Grafer og funksjoner. 5 Geometri. Løsningsforslag. 1.1 Regnerekkefølge 41 KB Last ned; 1.2 Desimaltall og brøker Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 1 94 KB Last ned; Forklaringer

Sinus 1T: matematikk 1T Vg

Løsningsforslag. 1.1 Bokstavregning og parenteser 364 KB Last ned; 1.2 Kvadratsetningene 96 KB Last ned; 1.3 Faktorisering 121 KB Last ned; 1.4 Rasjonale uttrykk 171 KB Last ned; 1.5 Likninger 157 KB Last ned; 1.6 Ulikheter 152 KB Last ned; 1.7 Logikk 94 KB Last ne b) P (tysk, men ikke 1T) = $\frac {6}{30} = \frac 15$ c) P( tysk, gitt ikke 1T) = $\frac{6}{16} = \frac 38$ Oppgave 3. Regner i CAS: Finner BC ved pytagoras, har formlikhet i de to trekanten og finner så DE = 4

Sinus 1T: 6 Trigonometr

Sinus 1T. 1 Tallregning og algebra. 2 Geometri. 3 Førstegradsuttrykk. Løsningsforslag. 8.1 Grenseverdier for ubestemte uttrykk 32 KB Last ned; 8.2 Vekstfart som grenseverdi 65 KB Last ned; 8.3 Derivasjon Matematisk krydder til kapittel 8 31 KB Last ned; Kontakt oss; Rettigheter. 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole, VG1, VG2 og VG3; Høyskole og universitet; Åpent Forum - for diskusjon; Aktive. Elevnettstedet inneholder løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning Sinus 1T-Y. 1 Tall og enheter. 2 Algebra. 3 Formler og likninger. 4 Grafer og funksjoner. 5 Geometri. 6 Trigonometri. 2 Algebra Sinus 1T-Y. 1 Tall og enheter. 2 Algebra. 3 Formler og likninger. 4 Grafer og funksjoner. 5 Geometri. Løsningsforslag. 4.1 Rette linjer 82 KB Last ned; 4.2 Grafisk avlesing Kontrolloppgaver til kapittel 4 38 KB Last ned; Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 4 89 KB Last ned Sinus 1T-Y. 1 Tall og enheter. 2 Algebra. 3 Formler og likninger. 4 Grafer og funksjoner. 5 Geometri. Løsningsforslag. 2.1 Potenser 37 KB Last ned; 2.2 Regneregler for potenser 35 KB Last ned; 2.3 Tall på standardform Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 2 51 KB Last ned; Forklaringer. Forenkle rasjonale uttrykk med GeoGebra 202.

Sinus R1. 1 Algebra. 2 Derivasjon. 3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. 7 Funksjonslære (2013) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for begrepene grenseverdi, Kontrolloppgaver til kapittel 7 225 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kapittel 7 ; Sinus og cosinussetningen Her finner du utdrag fra 1T-boken om sinus. Sinus 1T-Y. 1 Tall og enheter. 2 Algebra. 3 Formler og likninger. 4 Grafer og funksjoner. 5 Geometri. Løsningsforslag. 6.1 Sinus til en vinkel 59 KB Last ned; 6.2 Mer om sinus 70 KB Last ned; 6.3 Cosinus til en vinkel Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 6 77 KB Last ned; Forklaringer Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og kapittel 1. Fremgangsmåter for GeoGebra 6: 1.1 Regnerekkefølgen, side 10. 1.3 1.4 Brøkregning, side 19. 1.7 Førstegradslikninger, side 33. 1.8 Potenslikninger, side 34 og 36 . Løsningsforslag. 1.1 Regnerekkefølge 141 KB Last ned; 1.2 Overslagsregning 119 KB. Løsningsforslag. 3.1 Gjennomsnitt og typetall 157 KB Last ned; 3.2 Median 151 KB Last ned; 3.3 Variasjonsbredde og kvartilbredde 80 KB Last ned; 3.4 Varians og standardavvik.pdf 169 KB Last ned; 3.5 Digitale sentralmål og spredningsmål 182 KB Last ned; 3.6 Histogram 243 KB Last ned; 3.7 Sentralmål i et gruppedelt materiale 294 KB Last ned.

Sinus 1T: 5 Potenser og logaritme

 1. Løsningsforslag. 2.1 Regnerekkefølge 31 KB Last ned; 2.2 Brøkregning 45 KB Last ned; 2.3 Bokstavregning og parenteser 35 KB Last ned; 2.4 Rasjonale uttrykk 37 KB Last ned; 2.5 Kvadratsetningene 34 KB Last ned; 2.6 Faktorisering 30 KB Last ned; 2.7 Forkorting av rasjonale uttrykk 37 KB Last ned; 2.8 Fullstendige kvadrater 28 KB Last ned; 2.9.
 2. g av likninger, s 186. 7.6 Konstantledd og stigningstall, s 199. 7.8 Digital løsning av likninger, s 207,209. Løsningsforslag. 7.1 Formler 123 KB Last ned; 7.2 Formler og likninger 133 KB Last ned; 7.3.
 3. Sinus 1t løsningsforslag kapittel 4 Sinus 1T: matematikk 1T Vg . Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: Sinus videoer til omvendt undervisning. kontrolloppgaver med løsningsforslag. ulike interaktive oppgaver. løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka
 4. Løsningsforslag. 1.1 Potenser 69 KB Last ned; 1.2 Potensene a^0 og a^-n 68 KB Last ned; 1.3 Flere regneregler for potenser 99 KB Last ned; 1.4 Tall på standardform 153 KB Last ned; 1.5 Regning med tid 98 KB Last ned; 1.6 Prosentfaktorer 76 KB Last ned; 1.7 Vekstfaktorer 76 KB Last ned; 1.8 Prosentvis endring over flere perioder 130 KB Last ne

Sinus R2: 3 Trigonometriske funksjone

 1. Sinus forkurs oppgavesamling fasit Sinus Forkurs: Feil i coSinus Forkurs Oppgavesamling . coSinus Forkurs Oppgavesamling, 2. opplag, utgave 3 1.178 I oppgaven skal det stå at 1 mikroårhundre er 1 ⋅ 10 - 6 år hundre . 4.206 b) 2) Fasit skal være x = -8 eller x = 2 Kjøp coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016) fra Cappelen Damm Undervisning Oppgavesamlingen coSinus Forkurs inneholder både.
 2. 1 Følger og rekker Sinus S2 (2015) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidle
 3. Sinus 1P-Y. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. 3 Algebra (2014) Løsningsforslag. 3.1 Regnerekkefølge 141 KB Last ned; 3.2 Variabler 139 KB Last ned; 3.3 Kontrolloppgaver til kapittel 3 258 KB Last ned.
 4. 7 x − 2 = 3x + 110 7 x − 3x = 10 + 2 4 x = 112 x=3. 52. Sinus Forkurs 3.5 Andregradsulikheter I kapittel 3.3 lærte vi hvordan vi kan løse lineære ulikheter ved hjelp av regneregler som.
 5. Løsningsforslag. 2.1 Prosent 68 KB Last ned; 2.2 Prosentfaktorer 59 KB Last ned; 2.3 Prosenttrekanten 58 KB Last ned; 2.4 Vekstfaktorer 55 KB Last ned; 2.5 Prosentvis økning 57 KB Last ned; 2.6 Prosentvis nedgang 60 KB Last ned; 2.7 Merverdiavgift 60 KB Last ned; 2.8 Prosentpoeng 53 KB Last ne
 6. Sinus S1. 1 Algebra. 2 Rette linjer og optimering. 3 Likninger og ulikheter av andre grad. Løsningsforslag. 6.1 Gjennomsnittlig vekstfart 176 KB Last ned; 6.2 Momentan vekstfart Kontrolloppgaver til kapittel 6 (2013) 204 KB Last ned
 7. Sinus 1P, 3 utgave. Kapittel 1, Tallregning og algebra Kapittel 2, Forhold og prosent Kapittel 3, Lengder og vinkler Kapittel 4, Areal og volum Kapittel 5, Økonomi Kapittel 6, Indeksregning Kapittel 7, Formler og rette linjer Kapittel 8, Funksjoner Kapittel 9, Sannsynlighetsregning

Løsnings forslag for kapittel 4 i Sigma R1 fra oppg. 4.40-4.69. Brukere som har lastet ned Sigma R1 Løsningsforslag, har også lastet ned . Matematik Løsningsforslag. 1.1 Hoderegning 197 KB Last ned; 1.2 Brøkdelen av et tall 80 KB Last ned; 1.3 Overslagsregning 56 KB Last ned; 1.4 Desimaltall og brøker 58 KB Last ned; 1.5 Størst og minst 59 KB Last ned; 1.6 Forkorting av brøker 62 KB Last ned; 1.7 Brøkregning 68 KB Last ned; 1.8 Enheter for mengde 77 KB Last ned; 1.9 Summering av. Løsningsforslag. 8.1 Normalfordelingen 201 KB Last ned; 8.2 Normalfordelingstabellen 138 KB Last ned; 8.3 Binomisk fordeling og normalfordeling 261 KB Last ned; 8.4 Sentralgrensesetningen 162 KB Last ned; 8.5 Gjennomsnitt og normalfordeling 148 KB Last ned; 8.6 Hypotesetesting i en binomisk modell 214 KB Last ned; 8.7 Hypotesetesting i en.

Matte 1T - Løsningsforslag til kapittel 2 og 8 Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Matte 1T - Løsningsforslag til kapittel 2 og 8. Av Nebuchadnezzar, 19. april 2009 i Skole og leksehjelp. Alle oppgavene er hentet fra Oppgave samlingen til Sinus boken også bedre kjent som CoSinus boken. Sinus S2. 1 Følger og rekker. 2 Algebra. 3 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 4 Funksjonslære. Løsningsforslag. 5.1 Potensfunksjoner 192 KB Last ned; 5.2 Sammensatte funksjoner Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 5 567 KB Last ned; Vedlegg Sinus 2P-Y påbygging består av. lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet: løsningsforslag til alle oppgavene i teoridelen av læreboka; Sinus videoer til omvendt undervisning; interaktive oppgaver; kontrolloppgaver med løsningsforslag Løsningsforslag. 6.1 Enheter for lengde 82 KB Last ned; 6.2 Måling av lengde og avstand 50 KB Last ned; 6.3 Vinkler i formlike figurer 86 KB Last ned; 6.4 Lengder i formlike figurer 97 KB Last ned; 6.5 Pytagorassetningen 87 KB Last ned; 6.6 Målestokk 82 KB Last ne

Sinus 1P (2020) er Cappelen Damms matematikkverk for fagfornyelsen på studiespesialiserende utdanningsprogram. Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Kontakt oss: sinus@cappelendamm.n Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 Areal og volum. kapittel 6. Fremgangsmåter for 6.1 Indeksregning, side 163. Løsningsforslag. 6.1 Indekser 120 KB Last ned; 6.2 Konsumprisindeksen 120 KB Last ned; 6.3 Reallønn 146 KB Last ned; 6.4 Kroneverd

Sinus R1: Eldre utgave (2013

Kapittel 1, Kombinatorikk og sannsynlighet Kapittel 2, Bevis og bevisføring Kapittel 3, Vektorer Kapittel 4, Algebra Kapittel 5, Grenseverdier og derivasjon Kapittel 6, Funksjonsdrøfting Kapittel 7, Geometr kapitler i læreboken Sinus 1T. (Løsningsforslag ligger på nettsiden til boken under overskriften Øvinger) Oppgavene kan fungere som en repetisjon, og dersom dere får det greit til, Løsningsforslag til alle oppgavene ligger på nettsiden til kapittel 1. 3 Førstegradsuttryk Løsningsforslag. 6.1 Grenseverdier 167 KB Last ned; 6.2 Kontinuerlige funksjoner 146 KB Last ned; 6.3 Vertikale asymptoter 187 KB Last ned; 6.4 Horisontale asymptoter 266 KB Last ned; 6.5 Skrå asymptoter 226 KB Last ned; 6.6 Vekstfart 233 KB Last ned; 6.7 Tangenter og normaler 301 KB Last ned; 6.8 Derivasjon 240 KB Last ne

Video: Sinus R1: matematikk R1 Vg

Sinus S1: matematikk S1 Vg

Løsningsforslag. 5.1 Polynomfunksjoner 390 KB Last ned; 5.2 Polynomregresjon 555 KB Last ned; 5.3 Potensfunksjoner og rotfunksjoner 392 KB Last ned; 5.4 Potensregresjon 452 KB Last ned; 5.5 Eksponentialfunksjoner 505 KB Last ned; 5.6 Eksponentialregresjon 619 KB Last ned; 5.7 Kjennetegn ved funksjoner 695 KB Last ned; 5.8 Gjennomsnittlig. Løsningsforslag. 4.1 Areal 189 KB Last ned; 4.2 Sirkelen 210 KB Last ned; 4.3 Volum 117 KB Last ned; 4.4 Prisme og terning 197 KB Last ned; 4.5 Sylinder 194 KB Last ned; 4.6 Pyramide, kjegle og kule 293 KB Last ne Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 2011 er markert med fet skrift. Temaet Målestokk behandles i kapittel 5 i boka. De øvrige endringene er dekket opp av kapittelet i boka. Mer GeoGebra; Oppdaterte kontrolloppgaver; Løsningsforslag. 1.1 Oppgavene 1.10-1.15 75 KB Last ned; 1.2 Oppgavene 1.21-1.22 21 KB Last ned. Sinus 2P-Y. 1 Potenser og prosenter. 2 Tabeller og diagrammer. 3 Sentralmål og spredningsmål. Kontrolloppgaver til kapittel 2 162 KB Last ned; Løsning på kontrolloppgaver til kapittel 2 383 KB Last ned; Vedlegg. Tabellplasseringer - til oppgavene 2.307 og 3.30

8.1.1 <script> var arrHandleliste = [ost, paprika, brød, kaviar]; document.write(arrHandleliste+<br>);//Oppgave a arrHandleliste.unshift(melk); document. Sinus 1P. 1 Tallregning og algebra. 2 Forhold og prosent. 3 Lengder og vinkler. 4 kapittel 8. Fremgangsmåter for GeoGebra 6: 8.4 Digtal graftegning og bunnpunkt, s 224. 8.4 Digtal graftegning - avgrensing av grafer, s 225. 8.4 Digtal graftegning - likninger, s 227. Løsningsforslag. 8.1 Funksjonsbegrepet 327 KB Last ned; 8.2 Lineære. Løsningsforslag. 2.1 Prosentfaktor 128 KB Last ned; 2.2 Prosentregning 132 KB Last ned; 2.3 Prosentvis økning 135 KB Last ned; 2.4 Prosentvis nedgang 134 KB Last ned; 2.5 Merverdiavgift 119 KB Last ned; 2.6 Prosentpoeng 131 KB Last ned; 2.7 Forholdet mellom tall 134 KB Last ned; 2.8 Proporsjonale størrelser 160 KB Last ned; 2.9 Omvendt. 3 Komplekse tall. 4 Sinus X for programfaget matematikk X. Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch. Verket består av bok med teoridel og oppgavedel i ett dette nettstedet. Nettstedet er organisert som teoridelen i boka. Oppgaver, lenker, artikler o.a. blir lagt til det kapittelet eller delkapittelet der det hører til. De. Sinus Forkurs 2009-utgaven. 3 Likningssett løse andregradslikninger med en eller to ukjente. sette opp fortegnsskjema for polynomer og rasjonale uttrykk. Løsningsforslag. 3.1 Lineære likningssett 241 KB Last ned; 3.2 Ikke-lineære likningssett 138 Kontrolloppgaver til kapittel 3 189 KB Last ned; Løsning kontrolloppgaver kap.3 354 KB.

Sinus S1: Eldre utgave (2013

Teori for å løse ulikheter 0:00 Intro med sammenlikning med lineære likninger 0:51 Intro til ulikheter 2:33 Regneregler for ulikhete Sinus 1T «Matematisk forrett» til kapittel 2 Første forrett: Velg et tresifret tall. Det kan for eksempel være 298. Multipliser med 7. Du kan gjerne bruke en kalkulator. Multipliser svaret med 11. Multipliser det nye svaret med 13 Løsningsforslag. 10.1 Vinkelmål 259 KB Last ned; 10.2 Sinus og cosinus 927 KB Last ned; 10.3 Sinuslikninger 516 KB Last ned; 10.4 Cosinuslikninger 561 KB Last ned; 10.5 Tangens og tangenslikninger 314 KB Last ned; 10.6 Eksakte trigonometriske verdier 426 KB Last ned; 10.7 Eksakte løsninger 418 KB Last ned; 10.8 Flere typer trigonometriske. PRØVE I KAPITTEL 3 SINUS R2 Tid: 2 skoletimer I alle oppgavene må du vise utregningene for å få full uttelling. Oppgave 1 a) Deriver funksjonene. 1) f tanxx= π 2) 2 1 cos2 2 g xx x= Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til nye læreplaner i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20)

Sinus Forkurs: Kapitle

Title: Sinus 1p-y Kap 1-3 Teoridel nynorsk Oppgavedel bokmål, Author: Cappelen Damm, G. Schuster / Zefa / NTB scanpix Kapittel 2: 07 Media Kapittel 3: W. Flamisch / Zefa / NTB scanpix Sinus 1T. 1 Tallregning og algebra. 2 Geometri. 3 Førstegradsuttrykk. Løsningsforslag. 7.1 Lineære funksjoner 83 KB Last ned; 7.2 Lineær regresjon 28 KB Last ned; 7.3 Gjennomsnittlig vekstfart Matematisk dessert til kapittel 7 77 KB Last ned; Kontakt oss; Rettigheter. Kapittel 1 Seksjon 1.1 Oppgave 1.1.13 La alderen på de tre barna være x;y, og z, i avtagende rekkefølge. Den første opplysningensieratxyz= 36.Dettegirfølgendemuligheterfor(x;y;z) Løsningsforslag del 1 for en typisk kapittelprøve til 1T. Oppgave 1-3 Prøve 1T kapittel 2 Erlend Thune. Loading Ergo Fysikk 1 Prøve fra kapittel 1 og 2 og 3 - Duration:.

Sinus 1T Brettbok (2020) er den digitale utgaven av læreboka. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget. Sinus 1T Elev- og lærernettsted (2020). Elevnettstedet inneholder løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning Sinus: SINUS matematikk 1P, 1T, 1P-Y, 2P, R1, S1, R2, S2 Sinus R1. 1 Algebra. 2 Derivasjon. 3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. 4 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 5 Geometri. 6 Vektorer. 7 Vektorregning. 8 Vektorer og kurver. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave (2013) 1 Algebra (2013) 2 Logaritmer (2013) 3 Sannsynlighetsregning. Search for: Siste innlegg. Hello world! Siste kommentarer. admin til Hello world!; Mr WordPress til Hello world!; Arkiv. mars 201 Du finner også løsninger på oppgavene i grunnboka Sinus Forkurs (2009). Dessuten har vi fire gamle eksamenssett. Oppgavene til kapittel 16.8 i høyre meny er for dem som har 1. opplag av oppgavesamlingen Matematikk 1T. Her kan du melde deg inn i gruppa på Facebook for skoleåret 2013/14: Facebookgruppa 1T med PG 2013-1

Kjøp Sinus matematikk Elevnettsted (LK06, LK13) fra Cappelen Damm Undervisning Hver Sinusbok har et eget fagnettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper. Blant annet finner du interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep deler av kapittel 4 til våren. Det kan da passe å lese 4.1-4.3 om høsten og resten i januar. Det er lagt opp til felles prøvedatoer for 1P og 1T. Høst Teori Prøver Uke 34-38 Kapittel 1 Uke 39-42 Kapittel 2 Uke 39 Kapittel 1 Uke 43-46 Kapittel 3 Uke 46 Kapittel 2 og 3 Uke 47-50 Kapittel Velg et kapittel fra hovedmenyen Kjemi 1 for å finne: Flervalgsoppgaver og kapitteltester; Animasjoner til teorien i grunnboka; Løsningsforslag til Hør deg selv-oppgavene fra grunnbok

Sinus R1: 1 Algebr

Sinus 1T-Y: 3 Formler og likninge

Sinus 1 P-Y er et helhetlig læreverk i matematikk 1P-Y for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole. De fire Sinus 1P-Y-lærebøkene er skrevet til fagfornyelsen (LK20).. Komponenter • Sinus 1P-Y fire lærebøker med teoridel og oppgavedel • Sinus 1P-Y Basis enkel teori med utfyllingsoppgaver, engangsbok • Sinus Elevnettsted, åpent og grati PP kapittel 3. Kriminalitet. PP kapittel 4. Kultur og samfunn. PP Kapittel 5. Politikk og demokrati. PP Kapittel 6. De politiske partiene. PP Kapittel 7. Veier til politisk innflytelse. PP Kapittel 8. Hva kan true demokratiet. PP kapittel 9. Norsk økonomi. PP Kapittel 10. Arbeid

Sinus 1T-Y (1YT) • Eksempeloppgaver og løsningsforslag alltid tilgjengelig • Integrert CAS og. Løsningsforslag. 1.1 Potenser 69 KB Last ned; 1.2 Potensene a^0 og a^-n 68 KB Last ned; 1.3 Flere regneregler for potenser 99 KB Last ned; 1.4 Tall på standardfo På Omkring Sinus lærernettsted finner du det samme innholdet som på det enkelte lærernettstedet, men du har i tillegg tilgang til termin-/årsprøvene. Prisen for disse ressursene er totalt kr 225 per år per lærer. Sinus elevnettsted Elevnettstedet inneholder videoer til omvendt undervisning (1P, 2P, 1P-Y, 1T) og varierte oppgavetyper OPPGAVE 1.10. Trekk sammen uttrykkene. a) 2x - 5y + 3x + 7y + 1 c) 2x2 + x + y2 - 2x - 2y2. b) a2 + 2a + 3 + a2 - 3a - 1 d) 2xy + xy2 - x2y - 2xy2 - y

 • Second hand gießen weststadt.
 • Avrettingsmasse pumpebil pris.
 • Gassregulator jula.
 • Google tävling 2017.
 • Det søte liv bok 2017.
 • Zebrakraut zurückschneiden.
 • Ny restaurant sarpsborg.
 • Fordeling av kvinner og menn og ulike yrkesgrupper på stortinget.
 • Wohngeldrechner münchen.
 • Manpower fredrikstad.
 • Tørkestativ ute.
 • Aktivitäten bielefeld heute.
 • Blyant historie.
 • Marokkanske tepper.
 • Crossbones serie.
 • Kreml russland.
 • Excel automatisk dato.
 • Continental icecontact 2 195/65r15.
 • H2o plötzlich meerjungfrau staffel 3 folge 12.
 • Clout goggles.
 • Prøves kryssord.
 • Stadthalle deggendorf kommende veranstaltungen.
 • Asjera.
 • Neo coin reddit.
 • Norwegian booking.
 • Fakta om meg selv på spansk.
 • Beste tørre vitser.
 • Sønner av odin.
 • Powerpoint load template.
 • Bremerhaven innenstadt läden.
 • Freileitungsmast holz kaufen.
 • Hvalfangst for og imot.
 • Fabrik bruchsal öffnungszeiten.
 • Priser i barcelona 2017.
 • Sosialantropologi snitt.
 • Sea leopard vessel.
 • Sinus 1t løsningsforslag kapittel 3.
 • Tignanello vinmonopolet.
 • Gutta på tur byggryn.
 • Strikk band.
 • Les brigandes blog.