Home

Statens reiseregning excel

Skjema for reiseregning - K

 1. Skjema for reiseregning. Vedlagt ligger reiseregningskjema for eksterne som har oppdrag for KS-konsernet. Foto: Scanpix. Publisert: 21.01.2019. Fyll ut alle felt med personopplysninger samt feltet som angir hva reisen gjelder; Ved reise med bil eller taxi må nøyaktig fra/til strekning oppgis
 2. Reiseregning-mal-Brak-2020. Filen er i formatet Excel (.xlsx). Dersom du ikke har et program som kan behandle dette formatet, kan du laste den opp i f.eks. Google Drive, og redigere den der. Diett. AS kan skrive av diett etter statens satser. Enkeltpersonsforetak og DA/ANS må ha dokumentasjon på alle kostnader
 3. Statens fellesblankett Reiseregning Bruker-nummer Etternavn og. fornavn Dunk, Ola Fødselsnr. (11 siffer) 010150 1234 R/N Privatadresse Rue des Post Postnr. 1110 Poststed. EVERE Vedleggsnr. Stilling Stabsoffiser Bank-/ postgirok. 12345678900 Etat/ institusjon MMB Avdeling/ tj.sted NATO HQ Tj.steds-nummer Ansatt nr. (4 siffer) Skatte-kommun

Brak » Reiseregning

Statens reiseregulativ innland Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson. Søknadsmuligheter. Pasienter og ledsagere kan søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med reiseregningsskjema på papir

Statens reiseavtaler ble tidligere kalt reiseregulativene. Dette er to avtaler som regulerer reglene for reiser i Norge og i utlandet. Avtalene regulerer blant annet hvordan arbeidstakere får dekket kostnader i forbindelse med reisen, som reiseutgifter (bil, fly, taxi, buss og liknende), overnattingsutgifter og utgifter til måltider Statens sats for bilgodtgjørelse fra i 2020. Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats Her ser du oversikt over satser for nemndarbeid. Satsene inngår ikke i feriegrunnlaget, og er heller ikke pensjonsgivende ved Statens pensjonskasse. Arbeid utført fra 1.10.2020: kr 329,40 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2019: kr 327,60 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2018: kr 322,60 (lønnstrinn 62) Arbeid utført fra 1.5.2017 * Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies Reiseregning 2020. Author: 3268em Last modified by: Tone Mangset Created Date: 1/24/2015 9:27:45 PM Other titles: Sheet1 Sheet2 Sheet3 Sheet1!Utskriftsområde Company

Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om endrede satser i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» Statens reiseregning excel. Alt fra Reiseregning, EHF, Mottak, Bokføring, Faktura - i ett system Her finner du informasjon om særavtaler for reiser innenlands og utenlands på statens regning Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for honorarmottakere. Sånn leverer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer i app eller på nett Reiseregning skal fylles ut ved Husk å holde deg.

Skjema for reiseregning

Reiseregning - Skape

Statens satser utenlands. Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 30. jun 2020. Denne siden oppdatet med nye satser fra 1. juni 2020. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge Diett etter Statens satser m/ overnatting, Reise over 12 timer Diett etter Statens satser m/ overnatting Utland, Reise over 12 timer Natttillegg Norge Ulegitimert Faktura betalt av firma REISEREGNING UTEN DIETT 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 5.00 1.00 6.00 1.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00.

Enklere reiseregning for statsansatte - regjeringen

 1. Reiseregning. Her finner du eksempler på skjemaer for bilgodtgjørelse og diett (Word-dokumenter): For å kunne motta diett og bilgodtgjørelse i henhold til statens satser, er det viktig at dokumentasjonskravene oppfylles
 2. Gratis kjøregodtgjørelse i Excel-skjema Få oversikt over kjøringen med et enkelt og praktisk kjøregodtgjørelse skjema. Det kan fort bli vanskelig å holde oversikt og registrere all kjøring i yrkessammenheng
 3. Reiseregning som er innsendt fra app'en vår vil, basert på informasjonen som oppgis, beregne diett og godtgjørelser for reiser i innland og utland. Satsene som brukes er hentet fra klienten, hvor man kan velge om man ønsker å benytte Statens reiseregulativ eller Skattedirektoratets satser

En reiseregning dokumenterer utgifter og utlegg en ansatt har hatt i forbindelse med en tjenestereise. Arbeidstakeren kan selv registrere reiseregning, utleggsrapporter og kjørebøker elektronisk i Sticos HR Å føre reiseregning er ingen enkel sak. Dersom reiseutgiftene skal utbetales skattefritt, er det strenge formelle krav som må følges. Det er ingen krav til at reiseregningen skal føres på et eget skjema, så lenge formkravene følges Reiseregning i mobil app Spørsmål: Vi har aktivert PowerOffice Reise, men får ikke mulighet til å registrere reiseregninger fra mobil app. Svar: Sjekk at brukerens rolle har full tilgang til funksjonen Reiseregning under meny Brukere - Roller Søk om dekning av reise med papirskjema Du kan søke om dekning av reiser til og fra behandling ved å sende inn et reiseregningsskjema på papir

Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for

Reiseplanlegger hos NAF. Planlegg din reise enkelt, legg inn drivstofforbruk, turen uten bomstasjoner, og utenfor motorveier med NAF Reiseplanlegger KJØREBOK - REISEREGNING - BILGODTGJØRELSE Dato Antall km KM-sats Antall tillegg Tillegg for passasjer Parkering/ Bompenger Andre Utlegg Formålet med turen kr 4,10 kr 1,00 Måned / år Ansattes navn Eventuelle utgifter til parkering, bompenger etc. dokumenteres med eget bilag For å logge deg inn, kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Les mer om de ulike måtene å logge inn.. Samtykke og tilganger. For å få tilgang til tjenestene, må du samtykke til at personopplysningene dine kan behandles av helsenorge.no. Dette gjør du bare første gang du logger deg inn Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt Krav til reiseregning. Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene. Sist oppdatert 03.07.2020 . En reiseregning skal inneholde: Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur

Før du begynner å fylle ut skjemaer for tinglysing er det viktig å få en oversikt over hva som er tinglyst på eiendommen. Det kan du enkelt gjøre ved å gå inn på nettsiden Se eiendom.Der får du blant annet informasjon om hvem som er hjemmelshaver og om det er tinglyste heftelser i eiendommen Dette skjemaet kan brukes av ansatte som krever refusjon for utlegg fra sin arbeidsgiver. Utleggsskjema (Word) Utleggsskjema (PDF Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Når du får dekket utgifter til yrkesreisen på grunnlag av satser så skal kostnadene likevel være dokumentert med en reiseregning. Dette gjelder for bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse og nattillegg. Man kan velge å følge Statens reiseregulativ eller bruke skattefrie satser - her kan det være store differanser som du bør være obs på Skriv inn registreringsnummer og sjekk informasjon om blant annet frist for EU-kontroll, kilometerstand, utslippsinformasjon, motor, vekt og dekk Travis automatisk reiseregning og utlegg er et sofistikert og brukervennlig system for spesialister og profesjonelle som ikke bør kaste bort sin tid på tradisjonell utleggsrefusjon. Travis sørger for at 100% av de norske regnskaravene er dekket og kan tolker automatisk reiseruten, utleggstype Statens reiseregning og reiseregulative satser. Reiseregning- så utrolig kjedelig å fylle ut, men akk, helt nødvendig for å få refundert reiseutgifter i forbindelse med opphold utenfor hjemmet i inn- og utland. Iallefall om du er statlig ansatt, og utgiften skal kunne dekkes skattefritt Kurset gir en grundig innføring i statens særavtaler, 2 Kurs i Reiseregning Påmeldingsskjema Kontakt oss . Våre kurs (23) Sorter på Excel - fra SELVLÆRT til GOD . Visma Software AS. 3 dager 9 800 kr. På dette Excel kurset går vi først raskt igjennom en del grunnleggende funksjonalitet i Excel for at alle som er selvlært kan.

1. bilgodtgjørelse etter statens satser 1000 km x 4,05 kr = 4050 kr 2. diettgodtgjørelse ette statens satser 335 kr x 5 døgn = 1675 kr 3. flybilett Norwegian - 1166 kr. Kanskje, lignende registrering finnes på video Reiseregning Reiseregninger - raskt, riktig og enkelt. Her finner du brukerveiledninger for Reiseregninger i Nordland fylkeskommune. Link til ekstern pålogging: connect.visma.com . Opplæringsvideoer. Skrive reiseregninger. Utgiftsrefusjon. Attach (legge til vedlegg Reiseregning Å komme hjem til ferdig utfylt reiseregning med riktig diett, bilgodtgjørelse, kvitteringer og dokumentasjon er ønsket til alle forretningsreisende. Data skal samles inn fra transport, overnatting og utlegg og du skal ha riktig dokumentasjon på riktig sted for å holde kontroll I tillegg til reiseregning etter statens eller bedriftens eget regulativ, kan andre regningstyper defineres med egne behandlingsregler, (tilsvarende Excel/ pivot) følger med for uthenting av utlegg- og reiseoppgjør på ansatt-, avdelings-, prosjekt og lønns-/økonominivå. Kredittkorttransaksjoner direkte til reiseregningen

Grunnlaget for kontroll og attestasjon på reiseregningen iht. Særavtale reiser innlands, Statens Personalhåndbok kap 9.2. Reisen skal være iht. Statens rimeligste reisemåte. Det vil si at reisen er gjennomført med offentlig kommunikasjon (buss, tog, fly og båt). Unntaksvis kan kjøring egen bil godkjennes dersom offentli Statens reiseregulativ ligger til grunn for reiseregningsskjemaet. Reiseregning brukes også til utgifter i forbindelse med kansellerte reiser. Reiseregninger kan ikke sendes inn frem i tid,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Reiseregning - Pasientreise

Hva lurer du på om elektronisk reiseregning og utlegg? På Visma-bloggen finner du alltid oppdatert fagstoff som øker din kompetanse Statens personalhåndbok 2020 ikke gis før forskudd fra tidligere tjenestereiser er gjort opp. Forskudd kan kreves tilbakebetalt dersom reiseregning ikke blir gjort opp innen en avtalt frist. Dette gjøres gjennom avtale om trekk i lønn. 3

Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso Veiledningen tar utgangspunkt i Autogears Excel-kjørebok, som vi tilbyr helt gratis. Følg denne lenken og følg instruksjonene for å laste ned Autogears Excel-kjørebok. Mange har allerede tatt i bruk Autogears Excel-kjørebok. Den regner ut kjøregodtgjørelsen for deg, basert på statens satser

Reiseregning og refusjoner. Fra og med 2019 skal alle reiseregninger og refusjoner for NITOs medlemmer og tillitsvalgte behandles elektronisk i programmet Unit4. Dette sikrer bedre service og raskere oppgjør av utlegg Fra 1. januar 2015 ble det gjort store endringer i hvordan man skal føre reiseregning for reiser innenlands. Regelverket er nå forenklet og det er færre satser å forholde seg til enn tidligere. Den nye avtalen erstatter de to tidligere avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten. Alle registrerte reiser vil være synlig i Trip Tracker-rapporten som kan hentes via Hovedmeny > Rapporter > Journaler > TripTracker. Her får man oversikt over reiser sortert på ansatt, med mulighet for eksport til Excel (knapp oppe til høyre). I rapporten kan du markere reiser som behandlet når de er videresendt/bokført

Sjekkliste for utfylling av manuell reiseregning (gjelder studenter og eksterne) På statens blankett, fyll ut: navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, tjenestested og skattekommune. Hvis ikke skattekort er levert så trekkes 50% av skattbar kostgodtgjørelse. Velg korrekt reisetype Reiseregning for ledsagere / følgepersoner Følgepersons utgifter i forbindelse med tilrettelagte avhør dekkes etter statens satser. Det kan være utgifter som f. eks.

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

Kravet i statens reiseregulativ om at ansatte som dekker utgifter for andre skal oppgi hvem de har dekket utgifter for, er ikke omtalt i kommunens rutiner for reiseregning. I følge rutinen har de ansatte krav på administrativ forpleining dersom alle tre måltider er dekket innenfor kostdøgnet Å føre kjørebok i Excel er veien å gå for de som vil føre løpende kjøring manuelt. Last ned vårt gratis kjørebok skjema for å komme i gang med din kjørebok i dag

Altinn - Reise og diet

REISEREGNING KOSTGODTGJØRELSE UTEN OVERNATTING Fradrag diett: Frokost NB! ALLE SKRAVERTE FELT MÅ FYLLES UT Kontaktperson hos NITO: Antall dager 520 E-post: Kost 6 - 12 timer KOSTGODTGJØRELSE MED OVERNATTING 3,80 REISEUTGIFTER Bilagsnr. 3,80 Beløp SUM TOTA Info om reiseregning statens skjema. Resultater fra 8 søkemotorer! Filen er i formatet Excel (.xlsx). Dersom du ikke har et program som kan behandle dette formatet, kan du laste den opp i f.eks. Google Drive, og redigere den der. Diett. AS kan skrive av diett etter statens.

Programmet er tilpasset til bruk for Excel versjon 5.0 eller nyere. GPS er et program beregnet for stabilitetsanalyser, bæreevne og jordtrykksberegninger og ble opprinnelig utviklet ved NTH i Trondheim reiseregning). Refusjoner for bredbånd Utlegg til gaver/blomster Utlegg til mat Alle felt i skjemaet skal fylles ut. SK-nr. er det samme som din brukerident når du logger på datasystemene. Dersom en ikke har SK-nummer skriver en FOLKEVALGT i dette feltet

Her finn du lenkje til elektronisk reiserekning. Du kan også laste ned excel-skjema for å fylle ut manuell reiserekning Skjema for reiseregning og refusjon Skjemaer for utfylling finner du i excel-format under. Skjema for reiseregning og refusjon . Refusjon div utlegg.xlsx. Last ned. Refusjon div utlegg - Utland.xlsx. Last ned. Reiseregning innland.xlsx. Last ned. Reiseregning utland.

Excel Reiseregning Excel Kvitteringer (blå gradering utforming) Word Kvittering for småpenger (3 per side) Word Tilpassbare maler for kvitteringer for salg, innsamlinger og reise. Ser du etter en flott måte å vise betalingsbevis for varer eller tjenester? En Microsoft. Med modulen Reiseregning kan du på en effektiv måte registrere reiseregning etter statens satser. Utlegg i forbindelse med reise kan enkelt dokumenteres med å ta bilde av kvittering, og legge det ved reiseregningen. Det kan også føres diett og overnatting. Modulen er en del av Proresult Total Eksempel og mal på reiseregning Dokumenter alle utgifter i forbindelse med reiser gjennom bedriften. Malen er oppdatert med siste satser, og er i henhold til lovens minstekrav. Leveres som fil og kan enkelt distribueres og skrives ut. Tilgang til 10 valgfrie dokumente Denne oppstillingen kan du fritt lage i word eller excel, eller skrive for hånd, men den må inneholde visse opplysninger du finner ved å se på statens reiseregning på nettet, minus det som har med at man er fast ansatt å gjøre. Siden det bare gis fradrag for reelle kostnader, må du legge ved alle billetter som vedlegg

 • Harold ramis movies.
 • Ladykracher neu.
 • Norske hemmeligheter instagram.
 • Roomba 980 irobot.
 • 15 dagers varsel storm.
 • Gardermoen samfunnshus.
 • Turanbefalinger gjesdal.
 • Tippetips premier league 2017.
 • Lego old models.
 • Geowissenschaften berufsaussichten.
 • Amc the walking dead next episode.
 • Überlingen veranstaltungen.
 • Best blended whisky.
 • Hiv test malmö.
 • Personifikasjon dikt.
 • Funny happy birthday.
 • Australien hobart.
 • Deutsch lernen flüchtlinge pdf.
 • Elko dimmer.
 • Bibi und tina reitsachen.
 • Zumba vaihingen.
 • Unfall a565 2018.
 • Nwz aus den stadtteilen.
 • Vw eos cabrio test.
 • Tt kort lenvik.
 • Dusj prosedyre.
 • Happinger hof rosenheim cops.
 • Komplett i9.
 • 2 2 bryter.
 • Wohnen in drispenstedt.
 • Snikskytter anmeldelse.
 • Drk windeck rosbach.
 • Brukte sandwichelementer.
 • Fettkuler i ansiktet.
 • Microsoft flight simulator 2004.
 • Norsk rock 70 tallet.
 • Frisør arendal pris.
 • Hvilken klokke skal jeg kjøpe.
 • Magna carter holy grail.
 • Flerkulturelt samfunn problemstilling.
 • Spraytanhuset bergen pris.