Home

Læreplan engelsk vg2

Sikker betaling · Spesialpriser · Norskspråklig kundestøtt

Læreplan i engelsk (ENG1-03) - udir

 1. Oversettelse av læreplan i engelsk (ENG01-04) Hva er nytt i engelsk og engelsk for elever med tegnspråk? Kjennetegn på måloppnåelse - engelsk Aktuelle nettsteder - engelsk. Ressurser for alle fag. Hvordan ta i bruk nye læreplaner? Sosial læring gjennom arbeid med fag. Kontakt
 2. Internasjonal engelsk Språk og språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur ; gjøre rede for grunnleggende prinsipper for oppbygning av tekster i ulike sjangrer; analysere språklige virkemidler i ulike typer tekste
 3. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring

Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (ENG1003

Læreplan i engelsk (ENG1-03) - Udi

 1. Engelsk programfag. Engelsk programfag er redusert fra tre til to fag: ett på Vg2 og ett på Vg3. De to nye fagene har fått tydelige profiler: Engelsk i verden på Vg2 retter seg særlig mot høyere grads studier på engelsk. Elevene skal lære om engelsk og lære å lære på engelsk
 2. Læreplan i engelsk Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
 3. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 3 av 14 utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse. Kompetansemål for opplæring i skriftlig sidemål gjelder ikke for yrkesfaglige utdanningsprogram etter Vg2
 4. Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2. IKT-servicefag skal bidra til å utvikle kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT-systemer, og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet. Bevisst bruk av norsk og engelsk fagspråk er en viktig del av slik kommunikasjon
 5. Læreplan i Vg2 helseservicefag. Ingen merknader til høyringa. Om faga. Fagrelevans og sentrale verdiar. Vg2 helseservicefag handlar om å dekkje behovet samfunnet har for yrkesutøvarar som kan gi god helseservice. Det inneber å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kundar, pasientar og pårørande

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE V851 i Statens vegvesens håndbokserie Forsidefoto: Knut Opeide ISBN: 978-82-7207-698-5 . 3 V851 ÆREPLAN ØRERKORTKLASSER Om å veilede .at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen Aktuell læreplan i engelsk (KL 06) for Studiespesialiserende VG1 og Yrkesfag VG1 - VG2. Inneholder kun kompetansemål og generelle ferdigheter. Utheving, farging og nummererering er gjort av meg. You have some options for file list. 2) Fellesfag kompetanse og ferdigheter.doc Læreplan i Vg2 helsearbeiderfag. Ingen merknader til høringen. Om fagene. Fagenes relevans og sentrale verdier. Vg2 helsearbeiderfag handler om å dekke helse- og omsorgssektorens og spesialisthelsetjenestens behov for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid Læreplan i Vg2 elenergi og ekom. Vg2 elenergi og ekom handler om å utvikle kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg, installasjoner, utstyr og maskiner. Programfagene skal gi elevene kompetanse innen produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk energi

Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Primært årstrinn: VG2 Arbeidsformer/metoder. Vi leser utvalgte fagtekster, både fra læreboken og fra andre kilder, Samfunnsfaglig engelsk (3SES Læreplan i engelsk 2006. Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Kompetansemål etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram . Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

Tracks Vg1-Vg2 (Heftet) av forfatter Petter Fuhre. Engelsk fellesfag. Pris kr 765. Bla i boka Videregående engelsk: God nok læreplan for gode nok lærere. Publisert 01.07.2016 — Bedre skole I fellesfaget engelsk på vg1 studiespesialiserende og vg1 og vg2 yrkesfag, har vi en sentralt gitt skriftlig eksamen, kjennetegn på måloppnåelse og mange som sensurerer hver vår Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (4) Apply Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 filter ; Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (3) Apply Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering filte LÆREPLAN I ENGELSK Kompetansemål i faget Kompetansemål etter 2. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne · gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk · finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål.

Læreplan i engelsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram Engelsk Eksamen Vg2 Yrkesfag - e13components.com Engelsk grammatikk. Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk so Læreplan i engelsk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. http:/ / www. udir. no/ kl06/ ENG4-01/ Hele/ Kompetansemaal/ internasjonal-engelsk. Latest news. Ny utgave av Access to International English. Ny bok og nytt nettsted! Les mer. Access Update: The Importance of Water

Læreplan for engelsk Videregående opplæring - vilbli

Access er Cappelen Damms læreverk i engelsk for Vg1, Vg2 og Vg3. Klikk på omslaget for å finne oppgaver, tekster, lydfiler, lenker og andre ressurser til tekstene i bøkene. Nettstedet er et supplement til læreboken og er gratis for elevene Kjøp 'Intertekst essens Vg2, Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Fagbokforlaget Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag, kristendom og kroppsøving. Felles programfag: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse; Yrkesfaglig fordypning: Lokal læreplan som knyttes til kompetansemål på Vg Språkporten er fellesnavnet for fire nettbaserte læremidler i fremmedspråk og engelsk med grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger. Språkporten er tilpasset for engelsk SF Vg1 og YF Vg1/Vg2, tysk I og II, fransk I og II, spansk I og II, og fungerer på PC, Mac, brett og mobil

Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Du kan bli trukket til eksamen i engelsk (skriftlig eller muntlig), norsk (skriftlig eller muntlig) eller Fagene dine: engelsk (bare Vg2) norsk (bare Vg2) samfunnsfag (bare Vg2) kroppsøving; helsefremmende arbeid (programfag) kommunikasjon og. International English is an exciting course in Norwegian secondary education. Access to International English will provide you with the materials you need to meet the objectives of the study plan. We hope you will find the book and this supplementary website both enjoyable and rewarding to use 25.03.2020 10:00:00 25.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Fagfornyelsen: Ny læreplan engelsk VG1 YF/ST Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til. Tracks 2 er Cappelens nye læreverk i engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg2. Tracks-serien ble innledet med Tracks 1 for Vg1 i 2006, og til sammen oppfyller læreverket kravene i den nye læreplanen for engelsk i Kunnskapsløftet. På Vg2 skal elevene ha to timer engelsk i uka - til sammen har de fem timer engelsk over to år

Læreplan i engelsk (ENG01-04) - Udi

 1. oritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Etter Vg2 er det to år i lære som avsluttes med en fagprøve som gir fagbrev. Du kan bli trukket til eksamen i engelsk (skriftlig eller muntlig), norsk (skriftlig eller muntlig) eller samfunnsfag.
 2. Vg2 og Vg3: Huk av for fagene under LK06 (gammel læreplan) Siden faget engelsk blir tilbudt på Vg1 etter nye læreplaner for yrkesfag skal du ikke huke av for engelskfaget på Vg2. Dersom eleven avslutter fag på Vg1 i høstsemesteret 2020, må dere velge fag fra gammel læreplan (LK06) fordi første mulige eksamen etter nye læreplaner er våren 2021
 3. Sjekk læreplan oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på læreplan oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 4. På denne nettsiden finner du mye nyttig stoff som vil hjelpe deg med utforskningen av det engelske språket. Her er det ekstra kapitler, Læreplan i engelsk - Vg1 studieforberedende u-program / Vg2 yrkesfaglige u-program
 5. Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan Komponenter: Lærebøker, fagnettsted, begrepsdatabase, lærerveiledning på nett og d-bøker (digitale bøker) Om service og samferdsel-bøkene Vi har flere bøker i service og samferdsel, både for Vg1 og Vg2, samt for Vg3 lærlinger. For Vg1 har vi nye bøker fra høsten 2016
 6. Dette heftet samlar kompetansemåla til TIP Vg1, Industriteknologi Vg2, Arbeidsmaskiner Vg2 og Køyretøy Vg2. Det kan lette arbeidet med FYR, særleg i oppstartfasen. NB: alle kompetansemåla i alle fag, både programfag og fellesfag, kan vere relevante
 7. Knyttet til yrkesfag utdanningsprogram på Vg1. Forkunnskap: Kompetanse i engelsk tilsvarende norsk grunnskole. For at Nettskolen i Nordland skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i 18 uker til sammen i fagene

Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk Læreplan Årstimetall 60 min. Uketimetall 45 min. Norsk Vg1 (LK06) NOR1201hovedmål NOR1202 sidemål NOR1203 muntlig: Læreplan: 113: 4: Norsk Vg2 (LK06) NOR1208hovedmål NOR1209 sidemål NOR1210 muntlig: Læreplan: 112: 4: Norsk Vg3 (LK06) NOR1211 hovedmål NOR1212 sidemål NOR1213 muntlig: Læreplan: 168: 6: Norsk Vg2 + Vg3, påbygging til.

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for

Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport, handel, produkter, yrker og underholdning, og gjennom disse kanalene har mange engelske ord og uttrykk funnet veien til våre egne språk Lokal læreplan i Engelsk 5. Trinn Lærebok: Stairs 5, Stairs workbook og Attack your grammar 1. Antall uker 7 . Tema: All about m

Elever på yrkesfaglig har samme læreplan i engelsk som elever på andre utdanningsprogram, og skal opp til samme eksamen. Dette er en ny utfordring som vi har valgt å møte gjennom gjennom to likeverdige varianter på Vg1 og med én felles bok for vg2: Tracks 2 IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin

Finn læreplan - Udi

 1. Felles læreplan, to lærebøker. Engelskverket Gateways dekker læreplanen i engelsk for studieforberedende utdanningsprogram, vg1 og læreplanen for yrkesfaglige utdanningsprogram, vg1/vg2. De to bøkene har likt Les mer om Gateways..
 2. Læreplan engelsk. Vurderingsmatriser Engelsk; VG 1 (- VG 2) Aktuell læreplan i engelsk (KL 06) for Studiespesialiserende VG1 og Yrkesfag VG1 - VG2. Inneholder kun kompetansemål og generelle ferdigheter. Utheving, farging og nummererering er gjort av meg. 0 comments Add comment *.
 3. Engelsk Fordypning Her finner du undervisningsopplegg for engelsk fordypning fra 8. - 10. trinn For noen få av oppleggene er det brukt kompetansemål fra Læreplan i engelsk. Årsaken til dette er at noen av oppleggene har aktiviteter eller oppgaver som dekkes bedre av kompetansemålene i denne læreplanen
 4. VG1 engelsk - studieforberedende utdanningsprogram VG2 - yrkesfaglig utdanningsprogram Vi gjør oppmerksom på at dette er et forslag til leseliste. Privatisten er selv ansvarlig for å kontrollere at listen dekker kravenen i læreplanen. Listen skal leveres inn innen en uke etter oppmeldingsfristen. Oppmeldigsfristen er den 15. januar for.
 5. utter fra London tilbys du et godt læringsmiljø i trygge og spennende omgivelser
 6. Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.Læreverket består av en kombinert lærebok for både bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettressurser for elev og lærer
 7. Læreplan i engelsk Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklærin

Dette er et forslag til årsplan for VG2 engelsk for VG2 Byggteknikk Delt av: bjul2 - Publisert: 21.08.2014 22:11 - Oppdatert: 21.08.2014 22:11. Dette er et forslag til årsplan for VG2 yrkesfag basert på forslag til plan for SF. File Download FLE Årsplan i engelsk for 2BABYA.docx (48.1 KB) Rapporter. Læreplan i engelsk.. Felles læreplan, to lærebøker. Engelskverket Gateways dekker læreplanen i engelsk for studieforberedende utdanningsprogram, vg1 og læreplanen for yrkesfaglige utdanningsprogram, vg1/vg2. De to bøkene har likt innhold ettersom læreplanen er identisk. Dette er en fordel for lærere som underviser faget både på SF og YF

Læreplan i engelsk programfag - utdanningsprogram for

 1. Engelsk Eksamen 2013 Vg2 Matematikk Vg1P Nasjonal digital læringsarena. Stryk på eksamen hva kan du gjøre Ung no. Årsrapport for Akershus fylkeskommune 'LæREPLAN I ENGELSK ENG1 03 UDIR NO 16 / 20. MAY 6TH, 2018 - GJELDENDE LæREPLAN LæREPLAN I ENGELSK ENG1 03 GJELDER FR
 2. oriteter med kort botid i Norge. Den egner seg også godt for elever som følger den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget
 3. iPRAKSIS VG2/VG3 er Aschehougs nye lærebokserie til helsefagarbeiderutdanningen. Bøkene er skrevet i tråd med justert læreplan fra 2016, og bygger på Helse-serien fra 2007.iPRAKSIS-serien for Vg2/Vg3 består av fem lærebøker, elevnettsted (gratis) og lærernettsted
 4. læreplan Odd Bue 9788203338229 Naturfag Naturfag 2 Brandt, Harald 9788203334160 Programfag: Fag Bøker Forfatter ISBN-NR PRIS Engelsk Tracks 2 Engelsk for yrkesfag vg2 Fuhre, Petter 9788202267230 Samfunnsfag Samfunnsfag Notaker, Henry Gyldendal 2009 9788205392113 Kroppsøving Spin
 5. Denne andre utgaven av Intertekst er skrevet for Fagfornyelsen 2020. Verket har fått ny struktur med større vekt på praktisk arbeid og konkrete redskaper i klasserommet. Boka har en fyldig redskapsdel med muntlig-, lese- og skrivetips, samt en utdypende del med trinn for trinn-framgangsmåte til hver sjanger
 6. Engelsk Eksamen 2013 Vg2 Sigma Lærernettsted Gyldendal. Demokratene i Norge. Reglene for fravær på videregående skole 'Læreplan i engelsk ENG1 03 udir no May 6th, 2018 - Gjeldende læreplan Læreplan i engelsk ENG1 03 Gjelder fra 01 08 2013 9 / 13. Gjeldende UTGÅTTE Utgått
Studiekompetanse - Engelsk | AOF Østfold

Læreplan i engelsk Læreplankode: ENG01-04 Side 2 av 15 Om faget Fagets relevans og sentrale verdier Engelsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene et grunnlag for å kommunisere med andre lokalt og globalt, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn. Engelsk ska Kjøp Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2 fra Norske serier Work Matters Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelens suksessrike læreverk Tracks. Tracks 2 henvender seg til alle utdanningsprogram i én bok og yrkesretter opplæringen gjennom et kapittel om sentrale yrkes- og arbeidslivtemaer som eleven får anledning til å bearbeide med oppgaver og nettressurser

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Revidert-2013/Veileding-til-revidert-lareplan-i-engelsk NOR1814 nivå 1, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1815 nivå 2, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1816 nivå 2, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1817 nivå 3, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1818 nivå 3, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram . Utfyllende kommentar: Generelt Engelsk* Idrett Vg1 Matematikk MDD Vg2 Engelsk* MDD Vg1 Matematikk Stud.spes Vg2 Valgfrie programfag Ut.program Trinn Valgfrie programfag Ut.program Trinn Ant.spr. og ku. Stud.spes Vg2 Engelsk Stud.spes Vg2 Kultur/komm Stud.spes Vg2 Engelsk Stud.spes Vg3 Kultur/komm Stud.spes Vg3 Latin/Gresk Stud.spes Vg2 TRACKS - Engelsk for yrkesfag Vg1/Vg2 (2013) I kombinasjon med digitale ressurser dekker læreboka alle kompetansemål i læreplanen. Nettstedet inneholder gratis ressurser for elevene, bl.a. oppgaver, ekstra tekster, grammatikk, lydfiler og lenker. På nettstedet er det innlogging til et innholdsrikt lisensbasert lærernettsted Læreplankode: ISF2-01 http://www.udir.no/kl06/ISF2-01 Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdannings

Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester. Nettstedet er laget til Kunnskapsløftets læreplan Engelsk Eksamen Vg2 Yrkesfag - e13components.com Access Free Engelsk Eksamen Vg2 Yrkesfag Preparing the engelsk eksamen vg2 yrkesfag to retrieve all morning is okay for many people. However, there are yet many people who as a consequence don't later reading. This is a problem. But, like you can sustain others to begin reading, it will be better

Tracks YF Cappelen Damm Undervisnin

Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider. Læreplan i felles programfag Vg3 Geografi vg1/vg2 (fagfornyelsen) Geografi: ny læreplan og nytt læreverk til fagfornyelsen Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen Vg2 og Vg3: Huk av for faga under LK06 (gammal læreplan) Sidan faget engelsk blir tilbydd på Vg1 etter nye læreplanar for yrkesfag skal de ikkje huke av for engelskfaget på Vg2. Dersom eleven avsluttar fag på Vg1 i haustsemesteret 2020, må de velje fag frå gammal læreplan (LK06) fordi første mogelege eksamen etter nye læreplanar er våren 2021 Engelsk Eksamen 2013 Vg2 kulde og varmepumper fagtidsskrift for kuldeteknikk air. demokratene i norge. nki nettstudier fjernundervisning og nettbasert utdanning. læreplan i engelsk eng1 03 udir no. Årsrapport for akershus fylkeskommune resultater og. temaoppgave daria no

Engelsk. E1, Smart Bok. E1 er todelt. Fire emner fra læreplanens innholds-mål, deretter kurs i grunnleggende ferdigheter. Les mer. Ny læreplan, nye grep for dypere læring. Les mer Etter å ha fullført VG2 Ambulansefag kan du enten gå videre som lærling og ta fagbrev, eller du kan ta Påbygg til generell studiekompetanse på VG3. Du kan også ta videreutdanning på fagskole hvis du har yrkeskompetanse (med eller uten fagbrev), generell studiekompetanse eller realkompetanse Læreplan i engelsk Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogra

PPT - Velkommen til informasjonsmøte om videregående

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2. Landbruket og gartnernæringen har viktige roller som produsenter av mat, varer og tjenester til et marked der etterspørsel og rammebetingelser er i stadig endring Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Lukk. Kontakt oss Spørsmål og svar E2, Internasjonal engelsk Vg2 og Vg3 Skills Engelsk Vg1 og Vg2 YF Nye utgaver! International Focus Engelsk Vg2 SF. Kjøp 'Intertekst essens vg2, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821103595 LÆREPLAN I ENGELSK Kompetansemål etter 7. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler Læreplan i kjemiprosessfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser

Høring - læreplaner i engelsk

Du som er elev på Vg2 og Vg3 studiespesialisering hos oss kan også ta topp- og breddeidrett i Sotra Arena som programfag. Programområde Realfag. Dette er faget for deg som er interessert i problemstillingar og spørsmål knytt til natur og miljø, matematikk, teknologi, samfunn og fenomen i dagleglivet. Læreplan for Vg2 Realfa Kjøp Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2 fra Bokklubber Work Matters Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelens suksessrike læreverk Tracks. Tracks 2 henvender seg til alle utdanningsprogram i én bok og yrkesretter opplæringen gjennom et kapittel om sentrale yrkes- og arbeidslivtemaer som eleven får anledning til å bearbeide med oppgaver og nettressurser ENG1003 Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig ENG1103 Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig Utdanningsprogram: Studieforberedende Vg 2. 140 årstimer Privatistordning: Privatistene må opp i både skriftlig eksamen og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen er 5 timer. Til.

Studiespesialisering - Austrheim vgsEngelsk - Videregående

Tracks : engelsk for yrkesfag vg2. Det er lurt å ta forbindelse med den skolen du skal ha eksamen . Kroppsøving, Klassesett til utlån. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Informasjon om leseliste - muntlig eksamen i engelsk for privatister. Mål etter Vgyrkesfaglige utdanningsprogram Udir - læreplan kompetansemål Vg2 Disse fagene teller like mye som de øverste ved inntak til Vg2. Karakterene 1 og IV i disse fagene kan føre til at du må gå Vg1 på nytt eller at du ikke kommer inn på programområdet/skole du ønsker på vg2, i tillegg til at du kanskje kan for lite i fagene til å klare dem på Vg2

Vurderingskriterier og kompetansemål for engelsk Vg1 FY

Tar du Helseservicefag Vg2 via NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo. Eksamen tar du på nærmeste videregående skole. Start i dag Steinerskolens læreplan er utprøvd gjennom en lang pedagogisk praksis og er gjennomarbeidet i metode og innhold. Samtidig er den i forvandling: Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side Vg2 Læreplan for sosiologi og sosialantropologi. Hovedområde: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne a Mål. gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger. Laveste grad av måloppnåelse: 2 Hver enkelt læreplan ligger som en egen høring. Du finner spørsmålene samlet under hver enkelt læreplan. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på lagre og send inn. Ønsker du å se hele læreplanutkastet i pdf-format finner du filen under spørsmålene

Vg2 IKT-servicefag utdanning

Læreplan i kroppsøving. Læreplan i matematikk. Læreplan i naturfag. Læreplan i norsk . Valgfritt Programfag : Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Årstimer 140. Skolen har følgende valgmuligheter for skoleåret 2020-2021 (med forbehold om at nok velger det): Læreplan i Sosiologi og. Læreplan - ADK 1 - Resertifisering Sammendrag Læreplanen gir en oversikt over den kompetansen som kreves av den som skal fungere som selvstendig arbeidende førstelinjeleder, grøftebasen, på et ledningsanlegg for vann og/eller avløp med ansvar for den praktiske utførelse av ledningsanlegget Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2. Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helseservicefag Vg2. Faget er delvis samlingsbasert med 6 samlinger av 3 dager i løpet av opplæringa. Samlingsted er Stokmarknes, Bodø eller Mosjøen

Læreplan i Vg2 helseservicefag - Udi

God helse 2017 er utarbeidet i henhold til de nye Vg2- og Vg3-målene. LES MER. Årsplan for God helse. Her finner du forslag til Årsplan for God helse, for Helse 1 og 2, Kommunikasjon, Yrke. LES MER. Ny læreplan Helsefagarbeider. Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. LES ME Læreplan Vg2 Helsefagarbeidar . Vg2 Hudpleie. Hudpleiefaget skal fremje velvære og god helse. Som elev vil du få utvikle kritisk og etisk tenking omkring eit samfunn med ulike venleiksideal. Du vil utvikle kunnskap om og respekt for andre, og evna til å møte menneske i ulike livssituasjonar Kjøp Tracks Vg1-Vg2 Teacher CDs fra Bokklubber CD-boksen til Tracks Vg1/Vg2 inneholder 3 CD-er med alle de litterære tekstene og noen av sakprosatekstene fra læreboka. Øvrige innspilte tekster foreligger på tracks.cdu.no Læreplan VG2 automatisering, elenergisystemer, operasjonalisering. Veilederen fra Utdanningsdirektoratet legger til grunn at de enkelte lærestedene skal utarbeide lokale læreplaner som inneholder operasjonelle delmål som angir hvordans læreplanens mål for sluttkompetanse skal kunne nås Skolen har 1 klasse i VG2 Matfag. Programområdet for matfag skal leggje grunnlaget for yrkesutøving innan bearbeiding av råvarer og produksjon av mat. Tilgangen på mat og utviklinga av tilverkings- og oppbevaringsmetodar har lagt grunnlaget for mattradisjonane i Noreg, og har betydd mykje for samfunnsutviklinga

Grafisk design - Fagbokforlaget
 • Det røde gardin pdf.
 • Los angeles til san francisco.
 • Bsv guben nord facebook.
 • Drk windeck rosbach.
 • Bape norge.
 • Nadderudhallen åpningstider vinterferie.
 • Wikipedia european union.
 • Fitness gym kündigung.
 • Alonso liverpool.
 • Isak skam.
 • Oscar ceremony 2017.
 • Fritidsaktiviteter tips.
 • Schoolbordportaal groepjesmaker.
 • Pelsdyr noah.
 • Hvor mange grader heller det skjeve tårnet i pisa.
 • Love yourself tekst.
 • Omni kanal.
 • Paradise hotel säsong 4 dreamfilm.
 • Herd fotball damer.
 • Tørkestativ ute.
 • Quizduell aktualisiert nicht automatisch.
 • Turn washington's spies episode guide.
 • Soester anzeiger möhnesee.
 • Family guy wikia.
 • Bettys diagnose staffel 4 folge 16.
 • Gamle uz elementer.
 • Download fotostory.
 • En natt på museet dokumentar.
 • Chrome ios add to home screen.
 • Puch clubman damenrad.
 • Muskelbristning rumpa.
 • Rikstv dekoder elkjøp.
 • Schwangerschaftscholestase totgeburt.
 • Okinawa hotel.
 • Udo lindenberg & das panikorchester ich mach mein ding die show.
 • Beratung arbeitslosengeld 1 berlin.
 • Ausflugsziele mit kindern pirna.
 • Bahi ajman palace hotel.
 • Täglicher bibelvers.
 • Freizeitpark rostock.
 • F 84 thunderjet.