Home

Fredsoppgjøret 2. verdenskrig

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig - lokalhistoriewiki

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig var sakene som ble ført mot nordmenn som hadde samarbeidet med tyske okkupasjonsmyndigheter og mot tyske krigsforbrytere. Oppgjøret begynte med arrestasjoner dagen etter den tyske kapitulasjonen, 9. mai 1945.Det kalles også landssvikoppgjøret, ettersom langt de fleste sakene gjaldt nordmenn som var tiltalt for forskjellige former for landssvik Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. På den ene siden av krigen stod Aksemaktene: Tyskland, Italia (1940-1943), Slovakia (1939-1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941-1944), samt Japan (1941-1945) og Thailand (1942-1945). Finland var i årene 1941-1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til. Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig I det norske rettsoppgjøret ble rundt regnet 50 000 nordmenn dømt i løpet av få år. Nesten like mange ble etterforsket og fikk saken henlagt eller ble frikjent. Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig - det såkalte landssvikoppgjøret. Fredsoppgjøret etter 2. verdenskrig Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Fredsoppgjøret etter 2. verdenskrig. Av eplejuic, 22. januar 2014 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg Versailles-traktaten er fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter første verdenskrig. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919 og trådte i kraft fra 20. januar 1920. Det amerikanske senatet nektet å ratifisere traktaten, USA sluttet i stedet særfred med Tyskland i 1921. Forholdet mellom Sovjetunionen og Tyskland ble ordnet i Rapallo-traktaten i 1922

andre verdenskrig - Store norske leksiko

Fredsoppgjøret etter andre verdenskrig. Det var situasjonen i 1945 samt en rekke konferanser mellom De allierte før krigens slutt som dannet grunnlaget for fredsoppgjøret. Polen ble blant annet gjennomrettet som en selvstendig stat, og Tyskland ble delt i fire okkupasjonssoner Bilde: Wilhelm 2. av Tyskland. Ingen opphavsrett grunnet alder . Da keiser Wilhelm 2. dro i eksil til Nederland den 9. november 1918 tok lederen av sosialdemokratene Friedrich Ebert over ledelsen av den nye regjeringen etter at et soldat- og arbeideropprør, lignende det som hadde feid over Russland i mars 1917, hadde sveipet over landet

Sudetenland var etter første verdenskrig avstått til den nye nasjonen Tsjekkoslovakia, som på ingen måte ville gi fra seg de rike landområdene. Hitler truet med krig, og på en stor konferanse i München høsten 1938 ble stormaktene i Europa enig om å gi disse områdene til Tyskland som et rettferdig krav 2.10.3 Fredsoppgjøret Fredsavtalen i Versailles er i ettertid blitt regnet som en årsak til andre verdenskrig. a) Hvilket land fikk hovedansvaret for den første verdenskrigen Fredsoppgjøret er viktig, for det la på mange måter grunnlaget for fascismens fremmarsj i mellomkrigstiden, og med det grunnlaget også for andre verdenskrig. * Første verdenskrig. Forelesning i nyere historie for tredje klasse, videregående skole . Vi skal her se på hvordan første verdenskrig ble avsluttet 2. Verdenskrig - ofte kaldt WWII eller WW2 - var en global krig, der varede fra 1939 til 1945.Størstedelen af verdens lande - hvilket indbefattede alle stormagter - dannede to store militæralliancer, som stod overfor hinanden: de allierede og aksemagterne.En tilstand af total krig involverede direkte mere end 100 millioner mennesker fra mere end 30 forskellige lande

• Fredsoppgjøret i Versailles : - Tyskland fikk skylden for 1.verdenskrig og måtte betale krigsskade erstatning til mange. land i Europa. - Tyskland måtte gi fra seg kolonier i Afrika og andre landområder i Europa. - Tyskland måtte legge ned det meste av hæren Tysk utbygging av kystfort i Norge under annen verdenskrig. På tross av de begrensninger i tysk forsvarsmakt som ble gitt ved fredsoppgjøret etter første verdenskrig, satte Tyskland allerede i 1928 i gang arbeidet med permanente forsvarsverk Den andre verdenskrig var nå slutt. Oppgave 2. KRIGSFORBRYTELSER . En krigsforbrytelse er en overtredelse av folkerettens bestemmelser om krigføring, begått av medlemmer av et lands væpnede styrker eller personer med tilknytning til disse. Som krigsforbrytelser regnes særlig drap,. Årsaker til 2. verdenskrig. Skal en forstå årsakene til 2. verdenskrig i Europa regnes det gjerne viktig å få med seg følgende: Oppgjøret etter 1. verdenskrig, Versailles-traktaten Tyskland kapitulerte uten å ha blitt militært nedkjempet på slagmarken

Skolen skaper klasseskiller | Helene Røkkum (21)

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig - Norgeshistori

Fredsoppgjøret etter 2

1 verdenskrig var forløperen til 2 verdenskrig, som igjen resulterte at makten i Europa ble overtatt av de to nye supermaktene, USA og Russland. De politiske og økonomiske ringvirkningene av det var naturligvis enorme. Så du kan godt si at 1 verdenskrig var slutten på det 1000 år gamle Europeiske herredømmet over verden Første verdenskrig var over. Grunnlaget blir lagt for 2. verdenskrig Fredsoppgjøret etter 1.verdenskrig la mye av grunnlaget for at en ny verdenskrig 20 år senere brøt frem. Fredsavtalen som ble undertegnet i Paris (Versaillestraktaten) etter krigens slutt, og som var rettet mot Tyskland, var i realiteten en stormaktspolitikk Hei. Finnes det noen oversikt over hvem som var vakter under rettsoppgjøret etter 2.verdenskrig Andre verdenskrig i Norge. Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med skole. Kongens nei til Quisling Kongens nei er uten tvil ett av Norges viktigste dokumenter i nyere historie

Ved hjelp av emneknaggen 2. verdenskrig finner du alt digitalisert innhold i Digitalarkivet som kan relateres til 2. verdenskrig, enten direkte eller indirekte. Mye av arkivmaterialet er digitalisert i forbindelse med de såkalte vårslippene som Riksarkivet sto bak i perioden 2010-2015 Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om andre verdenskrig med lenker og bilder Bratli vet ikke at 2. verdenskrig skal bryte ut innen bare få år. Han vet ikke at krigen skal holde familiemedlemmene borte fra hverandre, og på underlig vis også føre noen av dem sammen igjen. Han vet ikke at krigstraumer skal prege livene deres og at hans nærmeste bror, Trygve Bratteli, skal bli sendt i konsentrasjonsleir og seinere bli Norges statsminister

Versailles-traktaten - Store norske leksiko

Sider i kategorien «Tyske offiserer i Norge under andre verdenskrig» Under vises 17 av totalt 17 sider som befinner seg i denne kategorien Norske filmer om 2. verdenskrig handler nesten bare om unge menn som slåss mot tyskerne. Hvor er alle de andre - Forestillingen om at Sverige var nøytralt under 2. verdenskrig er en myte, og det er en farlig myte fordi den ligger til grunn for mye av vår utenriks- og sikkerhetspolitikk i årene etter. Østfronten under 2. verdenskrig (tysk: die Ostfront 1941-1945, der Rußlandfeldzug 1941-1945 (felttoget i Rusland) eller der Ostfeldzug 1941-1945 (Felttoget i Øst)) var et operationsområde under 2. verdenskrig mellem Tyskland og Sovjetunionen som omfattede Central-og Østeuropa fra den 22. juni 1941 til den 9. maj 1945.Den nazistiske propaganda kaldte konflikten for Korstoget mod bolsjevismen

Årsaker til 2. verdenskrig - Daria.n

I år er det 80 år siden 2. verdenskrig brøt ut i Norge, og det er 75 år siden freden kom. Krigen er et populært emne å lese om både for barn og voksne, og det skrives fortsatt fortellinger med krigen som forgrunn eller bakteppe. På denne lista har jeg samlet forskjellige bøker som passer for barn og ungdom med 2. verdenskrig som emne 2. verdenskrig - datoer. I Norge og Vest-Europa markeres 8. mai som avslutningen på andre verdenskrig - da de allierte aksepterte Nazi-Tysklands overgivelse

Det samme gjaldt i andre verdenskrig, men det hadde et lite handicap, nemlig fredsoppgjøret fra første verdenskrig, dette oppgjøret satte grunnlag for de fleste politiske konfliktene før andre verdenskrig. Altså jeg kan konkludere med at Første verdenskrig var årsaken til Andre verdenskrig, og at begge krigene var nokså like 2. Gjør greie for selve krigsutbruddet, og hvordan det utviklet seg til en storkrig. Gjør greie for fredsoppgjøret med Tyskland etter første verdenskrig. Vekttall: Avgi svar Hvordan virket første verdenskrig inn på forholdene i Norge og regjeringens politikk 2 : Ikke alliansen : 3 : Alliert med Storbritannia og Frankrike : 4 : Kjernen i syd-slavisk stat : 5 : Tysk område 1871-1919 (fransk stavemåte) 6 : I trippelalliansen, men sviktet i krigen : 7 : Tysk område 1871-1919 (fransk stavemåte) 8 : Passasjerskip senket av tyskerne : 9 : Tyske soldater kunne se byggverket hans: 1

1936-1939 Borgerkrigen i Spania (kanskje ikke årsak, men iallfall forløper til 2. verdenskrig) Denne krigen ble et forvarsel om hva som var fascistenes mål, og dermed også et forvarsel om den andre verdenskrigen i Europa. Aksemaktene hjalp Franco med store mengder våpen,. Festningsverket på Håen Under 2. verdenskrig ble det bygget et tysk festningsverk på fjellet Håen like ved Hasvik. Festningsverket ligger nå i ruiner, men man kan likevel få inntrykk av den store tyske aktiviten som var her under krigen. Fortress at Håen During WW2. The German built a fortress on the mountain Håen next to Hasvik Tysk Stielhandgranate, 2. verdenskrig, deaktivert Mix miltære effekter, kopi og ekte, fra 1800-tallet til i dag > Ekte våpen fra 1800 til i dag [plombert] kr 2 500,00. Jernkors 2. klasse utsolg Fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig b) Etter første verdenskrig som startet i 1914 på grunn av en konflikt på Balkan og sluttet i 1918 da Tyskland kapitulerte, var det viktig for seierherrene å finne ut hvem som skulle få hovedskylda for krigen 8) Det har vært hevdet at den viktigste årsåken til utbruddet av 2. verdenskrig var fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig. Finn argumenter for og i mot denne påstanden. Svar

Idiot-våpen fra 2. verdenskrig - Histori

 1. Skriveoppgaver til temaet 2. verdenskrig Kompetansemål i historie etter 10. trinn: finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla se
 2. Netflix er stappet med gode filmer, men noen ganger kan det være vanskelig å finne nye, gode filmer man ønsker å se. Vi har samlet ti gode filmer som har tema fra andre verdenskrig.Med unntak av Das Boot, har de andre tema som er basert på virkelige hendelser. LES OGSÅ: 14 gode filmer på HBO Pianisten (16+) Pianisten er en biografisk film som handler om pianisten Wladyslaw Szpilman.
 3. Under får du en oversikt over temaet filmer andre verdenskrig. Filmserien inneholder 142 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer andre verdenskrig. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer andre verdenskrig som er stemt frem av brukerne på filmfront.no

Fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig Les s.204-211 og svar på spørsmålene: Når endte krigen? Hvem var vinnerne og hvem var taperne? Hva var Varsailles-konferansen og Versailles-traktatet? Hvilket land fikk skylden for krigen og hva var straffen? Hva skjedde med Østerrike-Ungarn Start studying 2. Verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Bilde Fredsoppgjøret Etter Første Verdenskrig (1914-1918) Gjr rede for hovedtrekkene etter etter frsteverdenskrig. bilde. Bilde Første Verdenskrig - Studieweb.no. 2 og vg3 - og seierherrerNDLA. bilde. Bilde PDF) Dobbel Forpliktelse Eller Dobbel Standard Sv: Bøker for barn/ungdom om 2. verdenskrig, D-dagen osv Jeg kom på denne tråden igjen, for frøkna har akkurat hørt ytterligere et par lydbøker som er realtert til Andre verdenskrig og som hun har likt godt

Quiz: Hva kan du om 2. verdenskrig i Norge? Hva var kodenavnet til den norske motstandsmannen Gunnar «Kjakan» Sønsteby? Hvilket slag regnes som Hitlers første store nederlag under krigen 2.10.4 Norge og første verdenskrig Norge deltok ikke i selve krigføringen, men ble likevel påvirket av krigen. a) Norge erklærte seg som nøytralt land i krigen

1. verdenskrig ble kalt 'den store krigen'. Og med god grunn. Til sammen 16,5 millioner soldater og sivile døde under det fire år lange blodbadet Den norske kirke under andre verdenskrig er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo som videreføring av prosjektet Statsarkivet i Oslo - 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen

Første verdenskrig - 2 Krigens forløp. Forelesning i nyere historie for tredje klasse, videregående skole. I denne forelesningen skal vi ta for oss krigsforløpet. Det viktigste er å få frem at første verdenskrig var en skyttergravskrig, der soldatene lå i skyttergravene o 1. verdenskrig 2. verdenskrig 1905 1910 1916 1917 1928 1935 1940 1942 1945 1949 1958 Arendal Arkitekt Arkitektskisse Avis Bankkrakket i Arendal Bark Brev Brosjyre Bygg Forlis Foto Fotograf Idrett Jul Kart Kartsamlingene Møteprotokoll Norges dokumentarvliste quiz Samling av fartøysbilder Seilskip Seilskutearkivene fra Aust-Agder Sjøfart Skole Sommer Stadsingeniøren i Arendal Søndeled. Spørsmål relatert til prøven om 1. verdenskrig.Spørsmålene nedenunder besvares grundig. 1. Gjør greie for de grunnleggende årsakene til (forutsetningene for) første verdenskrig. 2. Gjør greie for selve krigsutbruddet, og hvordan det utviklet seg til en storkrig. 3. Gjør greie for de viktigste krigførende partene og de viktigste. Avisen New York Times kaller kampanjen for å få gjenvalgt president Donald Trump som den største trusselen mot amerikansk demokrati siden 2. verdenskrig

Da den andre verdenskrig brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytralt, men 9. april 1940 angrep tyske tropper landet Start studying Historieprøve 1. verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 2.-verdenskrig. Nord-Norge Da Karl Arne var fire år, fant han en spennende leke i fjæra. Den kostet to jenter livet - Jeg kan godt forstå at de trodde det var en mine, sier Forsvarets ekspert. Sender bilder av «granat» til Forsvaret. Ny, digital database over norske.

Video: Andre verdenskrig - Wikipedi

Fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig er ekstremt sentralt for utviklingen av den andre verdenskrigen. Ut av krigen hadde demokratiet kommet styrket, en hadde beseiret keiserdømmet i Tyskland og det.. Foto fra andre verdenskrig er nå tilgjengelig på nett. Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no Han følte at Tyskland hadde blitt redusert, og han ville endre dette. I tillegg følte han at regjeringen hadde gjort en dårlig jobb, både når de hadde overgitt seg under 1. verdenskrig, og at de ikke hadde gjort en god nok innsats for Tyskland under fredsoppgjøret 1. VERDENSKRIG Et godt eksempel på en utløsende årsak er skuddet i Sarajevo som var startsignalet til til 1. verdenskrig. Det er en tilfeldig hending som setter verden i brann, men det ville ikke blitt noen krig hvis det ikke hadde vært for de dypereliggende, mer grunnleggende årsakene som gjorde at stormaktene ønsket krig

Fredsoppgjøret etter 1

2. Wilsons 14 punkter ble ikke tatt til følge under fredsoppgjøret etter krigen fordi de tre tenkte seierherrene var uenige i hva avtalen skulle være. Usas statsminister, Widrow Wilson, ville skape fred og forsoning med sine 14 punkter, men disse ble dårlig motatt av både Frankrike og Storbritannia Dokumentarserie i seks deler. (2:6) En spennende og interessant serie om andre verdenskrig, basert på unikt og restaurert arkivmateriale. 1940: Europa er i krig.Tyskland innleder blitzkrig mot Belgia, Nederland og Frankrike 10. mai. Noen dager senere heises hakekorsflaggene i Paris. London utsettes for massiv bombing, men Churchill nekter å gi opp kampen og søker støtte hos USA Kvinnene under 2. verdenskrig. 2015 13+ 1 t 31 min Historiske dokumentarer. Mødre, sykepleiere, soldater og deporterte. Disse kvinnene kjempet mot forfølgelse for frihet og overlevelse under andre verdenskrig. Se så mye du vil

Baviik: Fredsoppgjøret etter 1

Andre verdenskrig i Oslo. Bymuseet lager en utstilling rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående skole som gir innblikk i krigens ideologiske grunnlag, hverdagsliv i Oslo under krigen, krigens konsekvenser for jøder, andre minoriteter og motstandere av naziregimet, samt krigens helter og antihelter Versaillestraktaten og følger for Tyskland Oppdeling av Midtøsten Frankrike og Storbritannia = herredømme Nye grenser og nye stater ble etablert Følgene av fredsoppgjøret etter 1.verdenskrig Behandling av andre land under fredsoppgjøret - The big four favorisert - Kina

2. verdenskrig oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Tysk uniformsjakke fra det tyske feuerwehr fra 2. verdenskrig selges. Jakken har to skulderklaffer og blanke feuerwehr-knapper. Noen av knappene er merket med produsenten «A&S». Piping rundt krage er intakt. Uniformen bør nok renses pga. lukt. Har ikke knapper på brystlommer. Se bilder for tilstand. Ellers en flott uniformsjakke for tysk brannvesen Men etter 1. verdenskrig, begynte Europa å miste troen på sin egen suverenitet, og det resulterte i økonomiske kriser. Og det var nå USA kom på banen, og begynte å ta over verdensmarkedet. 2. Hvorfor ble ikke Wilsons 14 punkter tatt til følge under fredsoppgjøret etter krigen I dag starter nye fredsforhandlinger om Syria, men få ser slutten på tragedien som sist uke gikk inn i sitt sjuende år. Krigen har nå vart lenger enn 2. verdenskrig. En rekke syriske byer, som her i Homs, er lagt i ruiner i løpet av en krig som nå har vart lenger enn 2. verdenskrig. I dag.

Andre verdenskrig: opptakten, forløpet og slutten

 1. Undervisningsopplegg Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen Målgruppe: 9-10 klasse Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen. Den andre verdenskrig: Kontrollspørsmål: Hva heter fredsavtalen som ble inngått etter første verdenskrig mellom Tyskland og.
 2. Dødsfall under andre verdenskrig gir oversikt over militære og sivile dødsfall i verdenshistoriens mest kostbare konflikt, hvor flere titalls millioner liv gikk tapt. Tabellene nedenfor gir et detaljert bilde av antall døde, gruppert på land
 3. I tidsskriftet Fri Fagbevegelse (2009) intervjuer Morten Conradi flere av motstandskjempere under 2. verdenskrig og her fremgår det: Mens det i praksis var forbud mot sabotasje i Milorg før sommeren 1944 fordi man fryktet tyske represalier, var sabotasje et sentralt element i Osvald-organisasjonens motstandsfilosofi allerede i 1941
 4. Da krigsskipet HMS Belfast avfyrte kanonene som startet D-dagen, var det en spesiell soldat om bord. Filmskaperen fra Hollywood, George Stevens. Filmskape
Unyansert om Versailles-traktaten | Anders G

Velkommen til medlemsmøte på Dora torsdag 6.februar kl. 18:30 fanger.no -- en database om fanger fra 2.verdenskrig Foredragsholder: Arne Langås Gjennom prosjektet Norsk digitalt fangearkiv utvikler ARKIVET freds- og menneskerettigheter (Kristiansand) og Stiftelsen Falstadsenteret (Ekne) databasen fanger.no.Databasen skal lanseres i anledning frigjøringsjubileet senere i år, og skal bli en. Tyske byggverk i Norge fra andre verdenskrig. Under andre verdenskrig bygget den tyske krigsmakten dag og natt i fem år, 1940-1945. Kystfort, fjellanlegg, stridsanlegg, veier, jernbane, tuneller og militære leire ble bygget fra nord til sør. Norge ble rustet til krig av en fremmed okkupasjonsmakt. D..

Andre verdenskrig - Studieweb

 1. Her finner du en nærmere beskrivelse av innholdet som er knyttet til den enkelte øvelse i filmen. Temaet er 2. verdenskrig
 2. Under 2. verdenskrig ble flyplassen på Ørlandet anlagt. Ulike typer fly ble etter hvert satt inn i virksomhet. Dette bildet er fra 1941 på Ørlandet og er av typen Messerschmidt Bf 109 T-2. Ørlandet sett fra oven fra en Messerschmidt Bf 109 T-2. Fra rullebanen på.
 3. 2. verdenskrig; Annet. Hvalfangsekspedisjon 1939 - 1945 (4733) Omkommet under 2. verdenskrig (6798) Flåtetilhørighet. Hjemmeflåten 1940-1945 (1413) Norsk handelsflåte i nøytral fart 1939-1940 (20707) Norsk marine 1940-1945 (5040) Uteflåten 1940-1945 (60404) Utenlandsk alliert marine 1939-1945 (1487

Krigsoppgjøret og konsekvenser - Mennesket

 1. neplaketten fra 1995: - Den var skrudd fast med solide bolter
 2. Plakater og illustrasjoner som oppmuntret innbyggerne til å holde seg sterke og kjempe var vanlig under 2. verdenskrig (1939-1945). Disse inneholdt alt fra rekrutteringsmeldinger til åpenlyst.
 3. Langangen under 2. verdenskrig av Thor A. Wiersdalen. Da formiddagsskiftet fra Langangen kom til Eidanger Salpeterfabrikker 9. april 1940, fikk de vite at tyskerne var i ferd med å besette Norge på flere steder langs kysten. Flyalarmen gikk ved ni-tiden om morgenen, og fabrikkene på Herøya ble stanset

Første verdenskrig og etterkrigskrisene skapte et mer nasjonalistisk og innadvendt klima i mange land. I den vanskelige økonomiske situasjonen som oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, valgte flere land å takle problemene gjennom proteksjonistiske midler for å beskytte sin egen økonomi 2.verdenskrig. Av Mathayus, 20. februar 2013 i Historie. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Mathayus 25 Mathayus 25 Medlemmer; 25 177 innlegg; Rapporter innlegg; Skrevet 20. februar 2013. Hei! Jeg er en 15. Våre gamle helter fra 2. verdenskrig falmer når vi går dem etter i sømmene. Det kan være greit å vite noe mer om dem før de løftes opp i den syvende himmel som forbilder og idealer for våre etterkommere. Da jeg vokste opp var W. Churchill en av heltene fra. 2. verdenskrig og ble hyllet som en av vinnerne av krigen 2.verdenskrig. Venneforening. Trondheim under okkupasjonen. Trondheim, eller Drontheim som tyskerne kalte byen, hadde en spesiell plass i nazistenes visjoner for Norge etter krigen. Resten av landet skulle få et slags indre selvstyre, men Trondheim skulle forbli under tysk kontroll 2. verdenskrig. Du er her: Skole > Emnekatalogen > Historie > 2. verdenskrig. Adolf Hitler 25; Atombombe 5; D-dagen 12; Konsentrasjonsleire og jøder i 2.verdenskrig 78; Norske forhold under krigen 56; Pearl Harbor 9; Stiler under dette emnet - Tyskere følte de fikk urettferdig skylden for første verdenskrig - Versailles-traktaten ga Tyskland helt usannsynlige høye erstatningskrav - Etter krigen var strukturen i Tyskland ødelagt, mange var døde, det var problemer med arbeidsmarkedet, det var ingen som klart hadde makten ettersom det ikke var noen nedre sperregrense og det var tusenvis av forskjellige partier

 • Pv julie bewertung.
 • Itunes musik synchronisieren.
 • Dab antenne 12v.
 • Balladen klasse 7 arbeitsblätter.
 • Alpenverein wiesbaden vorträge.
 • Sosialfaglig kompetanse.
 • Remmi demmi der kurze.
 • Italiensk pizza.
 • Friedrich nietzsche sitater.
 • Fekal oral smitte.
 • Kappa klesmerke.
 • Nikon d300s.
 • Hjertesvikt tiltak.
 • Grs stock sauer.
 • Kristian bjørnsen håndball.
 • Målsetting håndball.
 • Règle d'inférence logique propositionnelle.
 • Mathe blog grundschule.
 • Øl smaking.
 • Frityrkoker olje.
 • Bravo accident.
 • Festdrakt baby coop.
 • Aktivitäten bonn köln.
 • Verbandsgemeinde meisenheim telefonnummer.
 • Nobina buss norge as.
 • Transfer hi8 to dvd.
 • Sistema norge.
 • Verdalsbruket.
 • Hva er en kleskjede.
 • Chkdsk d drive.
 • Reisen für eine person.
 • Bilder av fjellblomster.
 • Bruksanvisning på toshiba varmepumpe.
 • Frankfurt geht aus.
 • Geitekillingen som kunne telle til ti barnehage.
 • Midges scotland.
 • Mavic crossride ub 26 laufradsatz v brake.
 • Sending gifs on facebook.
 • Zulassungsstelle werder öffnungszeiten.
 • Memory spill online.
 • Lyssensor utelys.