Home

Innvandring trussel

Men det har ikke fået danskerne til at se indvandring som en mindre trussel. - Det kan dels skyldes, at alle de store partier har sagt, at indvandring er bekymrende, og dels at folk ikke synes, at integrationen er gået særlig godt, siger Jørgen Goul Andersen. Ikke mindre enn 5.900 personer har deltatt i undersøkelsen Den konservative politikeren Nigel Hastilow trekker seg som kandidat til det britiske Underhuset, etter uheldige uttalelser om innvandring Jeg tror innvandringen herunder innvandring av muslimer representerer en utfordring og i relativt få tilfeller et problem i Norge men at de som mener innvandringen er en trussel mot Norge overdriver og i verste fall bidrar til å øke det problemet de selv advarer mot, altså at problemet går begge veier: det kan dreier seg om muslimers holdninger til en del verdier de fleste i Norge. De største endringene sammenlignet med forrige undersøkelse i 2010, er at færre er kritiske til innvandringsvolumet og færre mener at innvandring utgjør en trussel mot det norske verdigrunnlaget Innvandring ingen trussel Av: rubb 31. oktober 2014, 18:50 Eritreisk-muslimsk kulturkvinneforening har nylig arrangert Tea Time på Furuset bibliotek

Halvparten av Danmarks befolkning mener innvandringen er

Innvandringen er ingen trussel. Innvandring generelt og mottaksapparatet for flyktninger spesielt, fremstilles som en «kostnad» og en «oppofrelse», snarere enn en utfordring med muligheter 70 prosent ser på muslimsk innvandring som en trussel. En stor majoritet i EU anser muslimsk innvandring som en trussel, viser ny meningsmålingen. Nina Hjerpset-Østlie Publisert: 16.04.2018 - 09:07. Oppdatert: 16.04.2018 - 09:08. En undersøkelse utført av. Innvandringsmotstandere hevder at de kjemper for å bevare norsk kultur og demografi, samtidig er deres motstand mot innvandring vår tids største trussel mot kulturens og befolkningens overlevelse Det er mindre skepsis til innvandring i de fleste innvandrergrupper enn i befolkningen generelt. Mellom 50 og 70 prosent i de fleste grupper mener vi bør kunne slippe inn flere innvandrere i Norge. Innvandrere fra Bosnia er mest positive til innvandring. Flertallet er uenige i at innvandring er en trussel mot den norske velferdsstaten Innvandring fra den tredje verden er den dårligste økonomiske investeringen man kan gjøre som nasjon. At innvandringsforkjempere vektlegger «medmenneskelighet» over økonomi er for så vidt greit, men ikke prøv å skjulE de økonomiske konsekvensene i etterkant

- Innvandring største trussel

Innvandring som trussel mot Norge? (jeg tror ikke det

Innvandring er ikke en trussel mot lykken Det er ingen grunn til å tro at innvandringen har hatt negativ påvirkning på livskvaliteten i Norge, hverken for immigrantene selv eller for befolkningen ellers En annen type konflikt oppstår dersom noen opplever innvandringen som en trussel mot egen identitet og kultur (Berning & Schlueter 2016). Dette er ikke tatt med i modellen, men resultatene for den avhengige variabelen synet på innvandrerkultur viser tvert imot at økt innvandring har en positiv effekt. 1

Innvandring Dette mener nordmenn om innvandring

 1. Det er to bestemmelser i straffeloven som kan være aktuelle når det gjelder trusler. Det følger av straffeloven § 227 at man kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år dersom man truer med å utføre en straffbar handling, og dette er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Etter straffeloven § 390a kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år dersom man ved skremmende.
 2. Det er store forskjeller mellom kvinner og menn, ung og gammel og hvor man bor. Eldre menn i grisgrendte strøk er gruppen som er mest skeptiske, viser undersøkelsen Respons Analyse har utført for Aftenposten og Adresseavisen. 42 prosent av de spurte som bor i landlige omgivelser mener innvandring er en trussel, mot 29 prosent i storbyområder
 3. 7 Sammendrag Forfattere Jan-Paul Brekke, Audun Fladmoe og Dag Wollebæk Tittel Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret 2020 Sammendrag I Integreringsbarometeret 2020 spør vi: Hva mener folk i Norge om inn- vandring, integrering og mangfold, hva forklarer disse holdningene, og hvordan har holdningene endret seg over tid? Årets barometer er basert p
 4. Innvandring. Listhaug vil ta flere grep for å hindre terror: Det vi sier nå, er at dersom noen er en trussel for rikets sikkerhet, men vi ikke kan sende vedkommende ut,.
 5. Det å oppmuntre til innvandring og fremstille dette som positivt «er en alvorlig trussel mot hele menneskeheten». Festning Europa! Den Ungarske avisen Hirado referer regjeringskilder hvor Orban og hans regjering nå krever at FN omdisponerer sine budsjetter for aktivt å satse på anti-terror, istedenfor å oppmuntre til mennesker fra den 3. verden å flytte til Europa
 6. Færre ser på innvandring som en alvorlig trussel . Færre er negative til innvandring enn året før, viser ny måling
 7. Ikke-vestlig innvandring en trussel mot homofile. oktober 30, 2014. Sjokk-video fra Danmark - sosialarbeider truer med å mishandle dement kvinne (83) september 14, 2020. Det er moralsk feil å ta imot migranter fra Moria-leieren. september 13, 2020. VIDEO: Svensk jente brutalt slått ned på gaten

Oppdatering på trusselen fra høyreekstreme og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges. De mest sannsynlige angrepsmidlene ved et høyreekstremt terrorangrep i Norge er skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy VG Nett Debatt> Samfunn> Innvandring, Rasisme og Flerkultur . Du må være logget inn for å bruke denne funksjonen. Logg inn Ny bruker? Registrer deg her. Ny bruker? Registrer deg her! Facebook Twitter Link til innlegget: http Jeg - En trussel mot Norge? NYTT TEMA

Innvandring ingen trussel - Documen

Litt avhengig av hvordan vi løser dette, kan innvandring være til hjelp, eller trussel. 2. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 7 445 711 14 424 032 AnonymBruker. Anonym; 7 445 711 14 424 032 Kjønn: Ikke viktig · #35. Skrevet September 28 Han fremhevet innvandring som en mulighet og ingen trussel. Han ble kalt humanisten som skulle forsvare landet som menneskerettighetenes vugge. Færre blir returnert herfra, til f.eks Afghanistan Trusselen kan komme fra de som sitter med makten, Videre våget hun seg ut på et ganske betent tema, debatten, eller den manglende debatten om innvandring, islam mm. - Vi har nesten ingen sunde debatter i dag, vi ligger i «skyttergravene» og kommer ingen vei Innvandring er ikke en trussel mot velferdsstaten Innvandring er en trussel mot velferdsstaten Et lite flertall er uenige i at innvandring er en trussel mot velferdsstaten. Dette flertal-let har økt over tid. mener at innvandrere ikke bør få ta med seg trygdeytelser ut av landet

Folk flest er positivt innstilt til innvandrere - SS

Trusselen mot Afrika blir uvegerlig en trussel mot Europa. En økende majoritet vil ha full stans i innvandring fra særlig muslimske land, samtidig som en stor majoritet mener at det allerede foreligger en «fundamental konflikt mellom islam og det øvrige samfunnet» Innlegg om Innvandring skrevet av skribent. Det er 80 millioner på flukt i verden. «Det er humanitært å ha medfølelse, men det skader ikke å være rasjonelle», skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum mener kommunene deler ut godhet på andres vegne, på alle nordmenns vegne

Argumenter MOT Innvandring - Innvandring, Rasisme og

 1. Innvandring blir av mange sett på som en trussel mot velferdsstaten. Det er riktig at hvis belastningene på et velferdsstatsbudsjett blir for store, kan det gå utover mange. Men dette kan unngås ved seleksjon og avgrensning i forhold til potensielle nye medlemmer. Norge ha
 2. ell handling skal utvises
 3. ell handling skal utvises, og 52 prosent sier at vi i dårlige tider først og fremst bør sørge for arbeid til nordmenn. Dette viser en valgundersøkelse som Vårt Land presenterer i dag. - Vi har sett en stor endring i nordmenns syn på innvandring siden 2001, sier.

Ifølge organisasjonen står Norden overfor en rekke trusler, hovedsakelig på grunn av såkalt masseinnvandring. Formålet er å forene Norden til én stat, med nasjonalsosialismen som den bærende ideologien. Målet er stanse innvandring til Norden. Organisasjonen betegner seg selv som nasjonalsosialistisk, ikke høyreekstrem. Ikke velkomne Fri innvandring, en trussel mot demokratiet og rettigheter? Thomas_Håland 18 Okt 2008, 18:45 . Ber dere legge merke til spørsmålstegnet fordi dette er noe jeg lurer på, ikke proklamerer. Jeg er relativt ny innen liberalismen, dvs jeg har altid vært enig med FRP sine ideer om mindre stat, større valgfrihet

Et mindretall i befolkningen mener at innvandringen er en trussel mot «norske arbeidsplasser». Noe flere sier seg enige i at innvandring er en trussel mot «grunnleggende norske verdier» og «vel-ferdsstaten». Oppfatningen om at innvandringen er en trussel mot velferdsstaten øker i den tredje målingen siden 2012 Innvandring og asyl. Det norske samfunnet er stabilt og sikkert for de fleste av oss som bor her, i sterk motsetning til områder der folk må flykte fra krig, urettferdighet og forfølgelse. De som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin søknad

Ny rapport mener økt innvandring kan utfordre

Eller de kan ses på som en kulturell trussel, som et angrep på Europas kristne identitet. Eller de kan ses på som en fysisk trussel, gjennom frykten for islamistisk terrorisme. Innvandring, arbeidsledighet og islamistisk ekstremisme kan derfor styrke høyreekstreme miljøer Innvandringsskepsis - en trussel mot politisk tillit? En flernivåanalyse av sammenhengen mellom holdninger til innvandring og politisk tillit i 27 europeiske demokratier Atle Hennum Haugsgjerd Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO 29.04.1 Innvandringsmotstandere hevder at de kjemper for å bevare norsk kultur og demografi, samtidig er deres motstand mot innvandring vår tids største trussel mot kulturens og befolkningens overlevelse. Uten innvandring vil både kulturen og befolkningen gå under. For at en kultur skal bestå, må det være noen som bringer den videre. For at en befolknin

Myrdal er et eksempel på en mann som helt uten grunn har sett innvandring som en trussel mot Norge. Nå i nyere tid har vi sett NDL - såkalt Norwegian Defence League - som har oppgitt at de arbeider mot islamsk innflytelse i det norske samfunnet Fri innvandring til Norge var en realitet fra 1860 til 1917. Norge hadde ingen lov om statsborgerskap. Alle innvandrere kunne bli norsk i juridisk forstand etter bare to til tre år - det var ikke engang nødvendig å sende en søknad. 1917 ble pass- og visumstvangen for innvandrere gjeninnført på grunn av den utbredte spionfrykten under første verdenskrig Innvandring en trussel for norsk kultur? Fra tid til annen dukker det opp en debatt om hva som er norsk kultur og norske verdier. Et annet mål på holdning til innvandring er hvorvidt man synes at innvandring utgjør en trussel mot norsk kultur. Spørsmålet har vært formulert på følgende måte i undersøkelsen: Hvo Men som utgangspunkt kan jeg si at etter straffeloven § 227 kan det gis bot som straff og fengselsstraff inntil 3 år for den som truer med en straffbar handling (Den straffbare handlingen det trues med må ha en strafferamme på over 6 måneders fengsel, så det er ikke trussel om hvilken som helst straffbar handling som rammes)

Trusselvurdering 2019 - Politiets sikkerhetstjeneste (PST

Lønner innvandring seg? Brochmann-utvalget har vært for problemorientert. Innvandringen er ingen trussel mot velferdsstaten, men er tvert imot lønnsom. Det hevder en ny rapport. Er det sant? Magnus Thue. Publisert torsdag 21. mars 2013 - 01:00 Sist oppdatert torsdag 21. mars 2013 - 01:00.. Vold og/eller trussel om vold Innvandring og statsborgerskap. Nøkkeltall. Andel av siktede personer som ikke er norske statsborgere. 22.8 % [ 2019 ] 0.1 prosentpoeng. Endring fra året før kilde. er en trussel mot velferdsstaten har økt i alle tre målinger siden 2012. I 2017 mener en rekordlav andel på 40 prosent at innvandring er positivt for norsk økonomi, og har falt kraftig siden 2013, da tallet lå på 60 prosent Mener norsk kultur er truet av muslimer - Hvis jeg ikke hadde vært alvorlig kreftsyk og vært i jobb, kunne jeg ikke skrevet dette, sier Steinar Lem

Innvandringen er ingen trussel - V

70 prosent ser på muslimsk innvandring som en trussel

 1. · 47 prosent mener innvandring er en trussel mot velferdsstaten. · 40 prosent mener innvandring er positiv for norsk økonomi. Ned fra 60 prosent i 2013. Flertallet viser altså betydelig skepsis til flere sider ved innvandringen
 2. Over halvparten er uenig i påstanden, ifølge en ny undersøkelse. Det er store forskjeller mellom kvinner og menn, ung og gammel og hvor man bor. Eldre menn i grisgrendte strøk er gruppen som er mest skeptiske, viser undersøkelsen Respons Analyse har utført for Aftenposten og Adresseavisen. 42 prosent av de spurte som bor i landlige omgivelser mener innvandring er en trussel, mot 29.
 3. - Vi vurderer det fortsatt som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding fredag. - Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til sannsynlig, legger de til
 4. - Mener du at vår frihet er truet av innvandring? - Ja, den er under konstant trussel. Jeg er ikke så trygg på friheten vår i dag som jeg var i 1945. Spørsmålet er om vi klarer å hevde frihetsidealet vårt på en slik måte at det fenger der det nå ikke fenger
 5. - Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til sannsynlig, legger de til. muslimer, samt annen ikke-vestlig innvandring, understreker de

Innvandringsmotstanderne - en trussel mot norsk kultur og

Danskene har aldri vært så bekymret for innvandringen til landet enn de er nå. Det viser en meningsmåling foretatt av uketidsskriftet Mandag Morgen. - Halvparten av befolkningen ser innvandring som en trussel Særlig gjelder dette motstand mot religionen islam, muslimer, samt annen ikke-vestlig innvandring, understreker de. De mener at økt isolering som følge av koronapandemien, kan ha ført til at folk har brukt mer tid på nett, noe som knyttes til radikalisering Hver tredje nordmann mener innvandring truer norsk kultur, mens over halvparten er uenig i påstanden, ifølge en ny undersøkelse. Av NTB 27. februar 2017, 08:41 Det er store forskjeller mellom kvinner og menn, ung og gammel og hvor man bor. Eldre menn i grisgrendte strøk er gruppen som er mest skeptiske, viser undersøkelsen Respons Analyse har utført for Aftenposten og Adresseavisen Institutt for samfunnsforskning og IMDi offentliggjør i dag Integreringsbarometeret, den mest omfattende undersøkelsen som er gjort i Norge av befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold.I undersøkelsen er et utvalg på 3000 personer spurt om sine holdninger til blant annet flyktninger, arbeidsinnvandring, familieinnvandring, statsborgerskap, hijab og mangfold i skolen Er mannlige flyktninger en trussel for norske kvinner og likestillingen? Forsker Mona Abdel-Fadil mener at den offentlige debatten er preget av både følelser og fabrikkerte historier

Video: Innvandring og integrering - holdninger og erfaringer

Hva sier undersøkelsen om norske skoleelevers holdninger til innvandring i 2007? Hvor stor andel av dem som stemte SV, var helt enig i at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart? Lag en krysstabell med variablene INNVANDRINGSTRUSSEL og PARTIVALG - KORT. Gjør greie for hovedtendensene i tabellen PhD Katharina Sass kommenterer forholdet mellom den norske velferdsstaten og innvandring. Stipendiat Katharina Sass stiller seg kritisk til myten om at innvandring er velferdsstatens største trussel. Se hennes debattinnlegg i Bergens Tidende her Innvandring og integrering; Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen, jf. utlendingsloven § 10 første ledd bokstav d og visumforordningen artikkel 32 (1) bokstav a (vi) Populisme (fra latin populus, folk) er en politisk strategi blant partier og bevegelser som påberoper seg å representere folket (grasrota) fremfor utvalgte eliter. Begrepet populisme har tradisjonelt hatt negative konnotasjoner. På 1960-tallet omtalte den amerikanske historikeren Richard Hofstadter populisme som The paranoid style of politics

Kan innvandring true trygdenivået? - Forbruker, jus og

 1. Rapport: Innvandring fører til økte sosiale forskjeller - V
 2. Sverige er en trussel for Norge - Human Rights Servic
 3. Truer økende innvandring likestillingen i Norge
 4. Innvandring truer ikke norsk kultur - Aftenposte
En nasjonal trussel ofres på islams bord – Human Rights

Tror innvandrere truer økonomien - Forskning

 1. Bare et fåtall nordmenn synes integreringen fungerer god
 2. Motstanden mot innvandrere skaper problemer for Ungarn D
 3. Innvandring til Norge - Topp nors
 4. Frykter innvandrere truer norsk kultur - NRK Trøndelag
 5. Innvandring er ikke en trussel mot lykke
 6. Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge
 7. Hva er straffen for trusler? - Ung
Ernas forbilde Angela Merkel har skapt en massiv trussel

Halvparten mener innvandring ikke truer norsk kultur ABC

Trump har godkjent Russland-sanksjoner - DagbladetEn trussel mot norsk kultur | Espen OttosenSylo Taraku | morgenbladetPolens opprør mot EU – Human Rights Service
 • Kul på ribbeinet.
 • Eukalyptusblad pris.
 • Dykke etter krabbe.
 • Rationale zahlen übungen klasse 7 cornelsen.
 • Philippine embassy oslo opening hours.
 • Bilder barnerom.
 • Hårfrisyrer for tynt hår.
 • Dr martens pascal fur lined black.
 • Eirik brandsdal instagram.
 • Lev landlig 2018.
 • Akrolentiginöses melanom heilungschancen.
 • Königskrabbe preis pro kilo.
 • Solas kapittel 2 1.
 • Olivia navn.
 • Kjøpe brukt audi a8.
 • Bästa trådlösa tangentbordet 2016.
 • Bendelorm i avføring menneske.
 • Statens reiseregning excel.
 • Fengsel butikk.
 • Khubilai khan tsever khan.
 • Mesut özil wife.
 • Paprika überwintern.
 • Aluminium snl.
 • Hvor mange coop extra butikker er det i norge.
 • Luksus sommerhus jylland.
 • Atlanterhavsparken slanger.
 • Westendstraße 3 dresden.
 • Kasjmirgeit.
 • Killing stalking chapter 1.
 • Friedberg hessen weihnachtsmarkt.
 • Shalom aleichem song.
 • Gq norge.
 • Wie lebten die azteken.
 • Ørebetennelse voksne symptomer.
 • Toyota corolla gammel.
 • Roomba 980 irobot.
 • Wohngeld düsseldorf tabelle.
 • Mothman film.
 • Lene elise bergum 2017.
 • Bobilutleie åndalsnes.
 • Industriemuseum ennepetal veranstaltungen.