Home

Norges farmaceutiske forening lønn

Arbeidsrett og Lønn Norges Farmaceutiske Forening

Lønn er ikke alt - pass på øvrige vilkår også! Selv om lønn er viktig, er det ikke alt. Også andre arbeidsvilkår er viktig å tenke gjennom før du signerer en avtale med en ny arbeidsgiver. Norges Farmaceutiske Forening | Adresse: Tollbugata 35,. Denne avtale gjeldermellom VIRKE og dens medlemmer og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og dens medlemmer. Overenskomstens bestemmelser om lønn/tillegg og arbeidstid gjelder ikke apotekere/ drifts-konsesjonærer, arbeidstakere med driftsansvaret ved apotekers fravær i henhold til apotek

Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat ønsker å understreke viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene i kjedene, i regionene og i det enkelte apotek, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon Avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og Norges Farmaceutiske forening/Farmaceutene på den andre siden. Last ned tariffavtalen. Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020: Forhandlingene på HUK-området er utsatt til 30. november og 1. desember Det oppgis ikke kvartiler for grupper med færre enn 10 respondenter. Lønnen for de som har deltidsstillinger er omregnet til 100 % stilling. Praktisk gjennomføring av undersøkelsen Lønnsstatistikken for Norges Farmaceutiske Forening ble innhentet gjennom en e-postundersøkelse som ble gjennomført oktober -­ ­november 2014 Frp mener det er ulogisk å avkorte lønnen til pensjonerte farmasøyter. 15.10.2020 Viktig med åpenhet i offentlig forvaltning. 15.10.2020 Forhandlingsbrudd for apotekteknikerne. 13.10.2020 Ørjasæter er fascinert av apotekbransjen og farmasøyter. Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening Norges Farmaceutiske Forening er en forening som ble stiftet i 1858 for å fremme medlemmenes økonomiske og sosiale kår og virke for farmasiens utvikling. Foreningen har sekretariat i Oslo og om lag 4500 medlemmer (2020) ansatt i apotek, sykehusapotek, farmasøytisk industri, offentlig administrasjon og akademia. Medlemmene mottar Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Hva bør jeg ha i lønn? Norges Farmaceutiske Forening

Lønnsstatistikk Norges Farmaceutiske Forening

Norges Farmaceutiske Forening, tillitsvalgt Marthe Rambøl Bjørknes. Norsk Ergoterapeutforbund, tillitsvalgt Helen Bull. Norsk Fysioterapeutforbund, tillitsvalgt Hilde Lund Kordahl. Norsk Psykologforening, tillitsvalgt Margaret Ford. Norsk Radiografforbund, tillitsvalgt Eric Sundqvist. Norsk Sykepleierforbund, tillitsvalgt Hanne Morttjerne I Norge. Norges eldste fagforening som fortsatt eksisterer er Norges Farmaceutiske Forening, stiftet i 1858.Den nest eldste som fortsatt eksisterer er Den Typografiske Forening, stiftet i 1872.. En stor del av fagforbundene er tilknyttet Norges største lønnstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge ().Denne organisasjonen representerer over halvparten av alle som er tilknyttet en. Norges Farmaceutiske forening fra Oslo Sentrum, Oslo. Foreninger og forbund - Interesseorganisasjone Norges Farmaceutiske Forening - Journalist. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Demi ble historisk medlem | Norges Farmaceutiske Forening

Norges Farmaceutiske Forening - Jurist/forhandler. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Norges Farmaceutiske Forening - Organisasjonskonsulent - CRM. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Lønn for strevet. Mer enn noensinne er legemiddelspesialister å anse som nøkkelpersoner. Hanne Nessing Publisert 18.05.2020, kl. 07:45; Koronakrisen har til fulle vist betydningen av den enkelte nasjons behov for operative og dyktige helsepersonell. Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening forhandlinger er medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening som var ansatt i apoteket pr . 1. april og som fortsatt er ansatt pr. forhandlingstidspunkt lokalt. Oslo, 9. september 2020 For Hovedorganisasjonen Virke Norges Farmaceutiske Forening Trond Teisberg z~~ JonOleBjørklund Whist Virk

Virke, Norges Farmaceutiske Forening og Parat/Farmasiforbundet vil spesielt understreke behovet for gode og konstruktive prosesser i apotekene - både på kjedenivå, regionsnivå og i det enkelte apotek, for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet Norges Farmaceutiske Forening Frittstående forbund Norsk Folkehøgskolelag Norsk Radiografforbund Lederne . Innhold Kapittel 0 Hovedavtalen del A 7 Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn og skal ikke være lavere enn det som e

Overenskomst for farmasøyter i apotek, Virke

I Norge. Norges eldste fagforening som fortsatt eksisterer er Norges Farmaceutiske Forening, stiftet i 1858.Den nest eldste som fortsatt eksisterer er Den Typografiske Forening, stiftet i 1872.. En stor del av fagforbundene er tilknyttet Norges største lønnstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge ().Denne organisasjonen representerer over halvparten av alle som er tilknyttet en. Denne avtale gjelder mellom HSH og dens medlemmer og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og dens medlemmer. Overenskomstens bestemmelser om lønn/tillegg og arbeidstid gjelder ikke ansatte apotekere/ driftskonsesjonærer. Det samme gjelder ansatte etter apotekloven §§ 3-7, 3-8 og bestyrer som skal vikariere for apoteker etter apotekloven § 4-2 Konferansen er godkjent av Norges Farmaceutiske Forening med 10 FEVU-poeng. to edit. 0 Comments Kliniske kursdager september 2019. 12/8/2019 0 Comments Det endelige programmet til de kliniske kursdagene 12.-13. september er besluttet

Overenskomst Virke/Norges Farmaceutiske forening, for

Anne Amanda Norendal, rådgiver i Norges Farmaceutiske Forening. MÅ FREMGÅ AV. ARBEIDSKONTRAKTEN. Etter arbeidsmiljøloven § 15-6 kan. arbeidsgiver pålegge en nyansatt prøvetid. dersom dette er skriftlig avtalt ve Seksjon for apotekansatte NFF-A. Leder: Rita Engum,Kjede: Apokjeden. Granittvegen 6, 2322 Ridabu Tlf. 62531557/ 91829026 rita.engum@c2i.net . Jobb: Apotek 1 Brumunddal Tlf. 62334750 Fax 6233477

Lønnsstatistikk 2014 - Norges Farmaceutiske Forening

 1. Sammen med Norges farmaceutiske forening anmoder Farmasiforbundet om endringer i Pensjonsordningen for apotek (POA). Arbeidstakere i mange bransjer permitteres eller står i fare for å bli permittert i disse dager, og apotekbransjen er ikke noe unntak
 2. Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er en fagforening, profesjonsforening og yrkesorganisasjon for farmasøyter.. Foreningen ble grunnlagt 2. november 1858 i Christiania under navnet Den pharmaceutiske Forening. Stifterne var unge menn; den eldste 26 år. Norges Farmaceutiske Forening er Norges eldste fagforening, og Nordens eldste farmasøytforening. Foreningen hadde 1. janua
 3. Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er fag- og profesjons-foreningen for alle farmasøyter, og organiserer ca. 4400 medlemmer. Vi ble stiftet i 1858 og er landets eldste fagforening. Riktige legemidler. Bedre helse. God samfunnsøkonomi
 4. Norges Farmaceutiske Forening Norsk Lektorlag Norsk psykologforening Samfunnsviterne Samfunnsøkonomene Tekna Frittstående forbund Lederne Folkehøgskoleforbundet Hovedtariffavtalen_NITO.indd 4 24.10.2014 10:18. Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn
 5. Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, var blant annet invitert til å være med og snakke om koronavaksinen, og fikk æren av å oppsummere dagen. Hun takket selskapet for å arrangere dagene til tross for omstendighetene. — Det er viktig at vi har slike fellestreff så vi kan se hva som rører seg og bli inspirert, sa hun
 6. Dersom du ikke har mottatt slik melding, og er medlem av en fagforening tilknyttet Akademikerne, medlem av NITO eller Norges Farmaceutiske forening, må du sende melding om dette til HR-avdelingen og hovedtillitsvalgt for Akademikerne snarest på følgende e-postadresser: Kari.Lonoy@uib.no, Siv.Bedringaas@uib.no
Koronavirus: Endring av oppsatt ferie | NorgesFarmasøyt | Norges Farmaceutiske Forening

Video: Forside Farmati

Norges Farmaceutiske Forening - Store medisinske leksiko

Vikariat - jurist (individuell arbeidsrett) | Norges

Høring - om straffansvar for lønnstyveri og økt

 1. Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten . Om NFT Annonser hos oss Abonnement Send inn manu
 2. Norges Farmaceutiske Forening | 214 følgere på LinkedIn | Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er en fag- og profesjonsforening for farmasøyter. | The Norwegian Association of Pharmacists (Farmaceutene) is a trade union and a professional association for pharmacists working in Norway
 3. Norges Farmaceutiske Forening viser til invitasjon om å gi innspill til evalueringen av nye metoder. Vi har valgt ut de områder vi anser som mest betydningsfulle: Åpenhet, forutsigbarhet og tillit Evalueringene og beslutningene i nye metoder har stor betydning for alle aktører som opererer innenfor eller berøres av helsevesenet
 4. Se mer av Norges Farmaceutiske Forening på Facebook. Logg inn. elle
 5. Norges Farmaceutiske Forening Helse -og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0033 OSLO y5t/ Deres ref.: 200605451 -MAM Vår ref.: Jnr /06 am 25. september 2006 HØRING PRISING AV GENERISKE LEGEMIDLER Helse- og omsorgsdepartementet ber om merknader til forskrifts- og lovforslaget om prising av generiske legemidler
 6. Norges Farmaceutiske Forening Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200607634/MAM Vår ref.: Jnr 149/07 AM/iga 23. mars 2007 HØRINGSSVAR - REVISJON AV BLÅRESEPTORDNINGEN Revisjon av blåreseptforskriften er nødvendig for å gjøre refusjonbestemmelsene tydeligere
 7. Norges Farmaceutiske Forening I dag kl. 01:14 Søker kandidater til regionstyrene Ny organisasjonsstruktur for Nor ges Farmaceutiske Forening ble vedtatt på representantskapsmøtet i november i fjor

Norges Farmaceutiske Forening - Posts Faceboo

Rabattskjema for Norges Farmaceutiske Forening. Slik kjøper du bil med rabatt. Det er enkelt å oppnå rabatten. Det eneste du behøver å gjøre er å ta med et signert eksemplar av «Bekreftelse om kjøp av bil med rammeavtale» som du finner nedenfor. Dette gir du til forhandleren og deretter får du automatisk rabatten Bli medlem i Norges Farmaceutiske Forening. Yrkesaktiv. Studen Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, er glad for at det ordnet seg så bra for apotekerne. Hun synes det er positivt å se at kjedene hører etter når flere samler seg i protest. Hun minner samtidig om at apotekerne kan melde seg inn i foreningen og stå enda sterkere neste gang de havner i uenigheter med kjeden

Som medlem av Norges Farmaceutiske Forening får bedriften din vår mest populære strømavtale enda billigere. Du får strømmen din til innkjøpspris og betaler kun månedsbeløp. I tillegg kommer et påslag på 4,89 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader Lønn og arbeidsliv Finn din forening Kurs og konferanser For media Medlemsfordeler Nyheter Om NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske forening Stat: Kommune: NITO. Stat: 5 406 Kommune: 7 043 Den norske jordmorforening. Stat: 0. Arbeid og lønn. Dine lønns- og arbeidsvilkår. Vi er med på laget når medlemmmenes lønns og arbeidsbeidsbetingelser er tema. Her vil du finne nødvendig informasjon og verktøy. Sammen med våre tillitsvalgte står vi klar til å bistå ved behov. Nyttig informasjo

Norges Farmaceutiske Forening - Home Faceboo

 1. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge. Essendropsgate 3, Boks 5491 Majorstuen, 0305 Oslo Org.nr.: 987 179 384, 22 85 35 70, rif@rif.n
 2. Norges Farmaceutiske Forening | 213 followers on LinkedIn | Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er en fag- og profesjonsforening for farmasøyter. | The Norwegian Association of.
 3. Norges Farmaceutiske Forening har besøksadresse Tollbugaten 35, 0157 Oslo. Bedriften ble stiftet i 1858 og er registrert som FLI under bransjen arbeidstakerorganisasjoner. Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Norges Farmaceutiske Forening. Det er registrert 12 ansatt(e) i bedriften.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Norges Farmaceutiske.
 4. Norges Farmaceutiske Forening. NMBU - Norwegian University of Life Sciences, Centre for continuing education. Bedriftens nettsted. Rapporter denne profilen; Aktivitet. Vi er glade for at vi skal få bidra til at flere barn i verden får tilgang til vaksiner mot potensielt livstruende sykdommer
 5. Vi er stolte og glade over å få med oss Norges Farmaceutiske Forening på laget. Sammen kan vi gjøre kloke valg
 6. Norges Farmaceutiske Forening Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 20060345-/MARS Vår ref.: AM/0 20. september 2006 Høring av endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m. Norges Farmaceutiske Forening har ingen merknader til høringsnotatets kapittel 1-8, og ser at det ved.
 7. Norges Farmaceutiske Forening, Oslo, Norway. 4,4 þ. kunna að meta þetta. Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er fag- og profesjons-foreningen..

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Category. Academic discipline 1. Midical sciences 1. Clinical medical sciences 1. Gastroenterology 1; Publication typ Mandag 23. september møtes Spekter og SAN Helse (NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening) hos Riksmekleren etter at partene før sommeren ikke klarte å bli enige i mellomoppgjøret. Meklingen omfatter tre helseforetak: Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF og Helse Møre og Romsdal HF Norges Farmaceutiske Forening (NFF) Tollbug. 35 0157 Oslo Telefon: 21 02 33 54 Telefaks: 21 02 33 50 E-post: nff@farmaceutene.no www.farmaceutene.n Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er en fagforening, profesjonsforening og yrkesorganisasjon for farmasøyter.. Foreningen ble grunnlagt 2. november 1858 i Christiania under navnet Den pharmaceutiske Forening. Stifterne var unge menn; den eldste 26 år. Norges Farmaceutiske Forening er Norges eldste fagforening, og Nordens eldste farmasøytforening Norges Farmaceutiske Forening Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 200900905-/LIT Vår ref.: 278/09/AM 24. juni 2009 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN, HELSEREGISTERLOVEN OG SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN - INNFØRING AV AUTOMATISK FRIKORTORDNING OG ETABLERING AV NØDVENDIGE REGISTRE M.M

Norges Farmaceutiske forening. Norges Forskningsråd. Norges Handikapforbund. Norges institusjon for menneskerettigheter. Norges parkinsonforbund. Norges revmatikerforbund. Norges Røde Kors. Norlandia. Norlandia Care Group. Norsk ergoterapeutforbund. Norsk Folkehjelp. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for muligheten til å gi våre innspill. Farmaceutene støtter oppom regjeringens mål om å øke antall kliniske studier i Norge og antall norske pasienters deltakelse i kliniske studier, og mener en helhetlig handlingsplan vil kunne bidra til å nå målet

Tillitsbrudd fra Curt Rice - Khron

Mandag møtes Spekter og SAN Helse (NITO, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening) hos Riksmekleren etter at partene før sommeren ikke klarte å bli enige i mellomoppgjøret norges farmaceutiske forening | IP-adresse: 178.32.126.44 . IP land: France . Sidestørrelse: 59.58 KB . Side tekststørrelse: 13.208 KB . Beskrivelse av webområde: The Norwegian Association of Pharmacists NFF is both a trade union and a professional association for pharmacists working in Norway Runnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening HealthTalk. Loading... Unsubscribe from HealthTalk? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 34. Loading.

Norges Farmaceutiske Forening RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet > Farmasøytisk institutt > Livet rundt studiene > Besøksadresse. Farmasibygningen Sem Sælands vei 3 0371 OSLO Norge. Postadresse. Boks 1068 Blindern 0316 OSLO Norge. Telefon, faks, e-post Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter A: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Tariffperioden 01.05.2018 - 30.04.2020 T: 24 13 27 00 E: ksbedrift@ksbedrift.no W: www.ksbedrift.n Johannessen, Inge, red.: Jubileumsskrift : Norges farmaceutiske forening 1858-1958, 1958, Finn boken

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Som studentmedlem er du også medlem i Forum for studenter (NFF-U). Ved UiO har NFF-U flere studentambassadører, som fungerer som bindeledd mellom foreningen og Farmasøytisk institutt KOL har møtt med fullmakt fra Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, Samfunnsviterne, Norges Farmaceutiske forening, Juristforbundet, Norsk psykologforening og Den Norske Veterinærforening. Presteforeningen har møtt med fullmakt fra Forskerforbundet. Forhandlingsmøtene ble ledet av Victoriê A. Furuhovde Norges Farmaceutiske Forening, Oslo, Norway. 4.3K likes. Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er fag- og profesjons-foreningen for alle farmasøyter, og organiserer ca. 4400 medlemmer. Vi ble.. Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om et oppgjør for Felleskjøpet Agri. Etter møter og særmøter konstaterte partene at det ikke var mulig å finne en løsning på uenigheten vedrørende NMD/Vitusapotek og Norges Farmaceutiske forening Utvalget har ansvaret for forhandling av lønn og arbeidsvilkår for akademikermedlemmer i staten. Utvalg stat Søk Meny. Forside Politikk Norges Farmaceutiske Forening Jon Ole Whist (observatør) jon@farmaceutene.no 951 00 342: Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo Telefon: 95 30 90 9

Brilleland | Norges Farmaceutiske Forening

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er en fagforening, profesjonsforening og yrkesorganisasjon for farmasøyter.Foreningen ble grunnlagt 2. november 1858 iChristiania under navnet Den pharmaceutiske Forening. Eksterne lenke Akademikerne har over 200.000 medlemmer (30.000 i staten), fordelt på 13 foreninger der den største er Tekna. Vi forhandler også for 15.000 medlemmer (5.000 i staten) i tre tilsluttede foreninger (NITO, Jordmorforeningen og Norges Farmaceutiske Forening)

Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Om NFT Annonser hos oss Abonnement Send inn manus. Kontaktinformasjon for Norges Farmaceutiske Forening Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer

Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Norges Farmaceutiske Forening 97016851 Norges Farmaceutiske Forening - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på Norges Farmaceutiske Forening ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen Title: Norges Farmaceutiske Forening Author: Roger Karlsen Last modified by: KjetilHK Created Date: 6/30/2008 1:45:00 PM Company: Apotek1 Other title I september valgte Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) å inngå avtale med Mysoft om leveranse av Mysoft Dynamics 365 i bransjeversjon for fagforbund. Løsningen bygger i sin helhet på Microsoft Dynamics 365 v.9. Løsningen skal leveres som en skyløsning og driftes i Mysofts driftssenter Farmaceutene er fag- og profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmaceutene er Norges. Secretary General hos Norges Farmaceutiske Forening. Vis profil Vis profilmerker Vis tilsvarende profiler. Joakim Gitlestad. Joakim Gitlestad Fagskoleingeniør og aktivist. Christopher Keller

Valgkomiteen vil ha deg! | Norges Farmaceutiske Forening
 • Isola powertekk eller decra.
 • Windows 10 tema.
 • Glykolyse.
 • Branäs skisenter.
 • Samsung mu 55.
 • Pulsoksymeter barn.
 • Putekasse hageland.
 • World population 2100.
 • Gjøvik ungdomsskole.
 • Gyros fløte tomatpure.
 • Bergen kommune hustegninger.
 • Overnatting femundsmarka.
 • Sofa nrk sesong 5.
 • Bayern 1 programm titelsuche.
 • Bevegelsessensor tak.
 • Lego millennium falcon 10179 vs 75192.
 • Symptomer på tendinose.
 • Bygga nytt hus billigt.
 • Banankake uten egg.
 • La baraque zaalverhuur.
 • Stadt rad bexbach.
 • London ambassad i stockholm.
 • Ord på m 6 bokstaver.
 • Læregutt kryssord.
 • Blekksprut spiser hai.
 • The hunter tierarten.
 • Soliditet engelsk.
 • Desktop hintergrund frühling.
 • Gresslette klima.
 • The vietnam war documentary imdb.
 • Mycoplasma symptomer voksne.
 • Bevegelsessensor tak.
 • Cancun eller playa del carmen.
 • Nietzsche on ubermensch.
 • Kaviar factory painting or not.
 • Severdigheter rundt bergen.
 • Bilka næstved næstved.
 • Fora.
 • Utdanningsvalg ungdomstrinnet.
 • Cinema dingolfing.
 • Mischlingswelpen berlin kaufen.