Home

Nynorsk grammatikk substantiv

Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal ein gut guten gutar gutane ein lærar læraren lærarar lærarane Unntak, slik bøyer du også fot, bonde, nagl: Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønen Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken Denne ukas innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Denne tabellen er delt opp i eintal og fleirtal, ubunden og bunden, og kjønn (Hankjønn, Hokjønn og Inkjekjønn). Tabellen nedenfor viser hvordan substantivene blir bøyd. Substantiv 15 kategorier med regelrette substantiv 1. Bøyningsformer av regelrette substantiv (maskuline): en bil - bilen - biler - bilene 2. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e: en familie - familien - familier - familiene 3. Regelrette substantiv (maskuline) som slutte.

generelle forskjeller mellom bokmål og tradisjonell nynorsk. Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis du vil ha en fullstendig oversikt over nynorsk eller lære å skrive det. Substantiv Ubestemt artikkel er ein, ei og eit på nynorsk. De fleste maskulinene slutter på -ar/-ane i plural Nynorsk grammatikk Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler. For å få god oversikt over nynorsk bøyingsformer, ordvalg og setningsbygning bør du lese guiden i sin helhet Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver. 2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret. Informasjon til brukarane. Del 1: ordklasser. Substantiv. Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar. I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android. Nynorsk med Kristin. NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring

grammatikk på nynorsk. Vi har én oversettelse av grammatikk i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på grammatikk. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av grammatikk som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form. Bestemt form. Ubestemt form. Bestemt form (en) grammatikk (den) grammatikken (flere) grammatikker. Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg. Gå til øvingar; Øvingsrekkjer. Ei øvingsrekkje er sett saman av fleire øvingar Grammatikken er utarbeidd i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012 (Språkrådet) Nynorskkurs : Her finn du eit kurs i nynorsk som i hovudsak rettar seg mot elevar i den vidaregåande skulen, både dei med nynorsk som hovudmål og som sidemål (Språkrådet

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Minigrammatikk - Språkråde

 1. Etter substantivet brev kan vi sette -et, men ikke -en eller -a. Etter substantivet frokost kan vi sette -en, men ikke -a eller -et. Etter substantivet bygd kan vi sette -en eller -a, men ikke -et. Nå er vi inne på enda en ting vi skal lære om substantiv: De kan deles inn etter grammatisk kjønn
 2. Undergruppe av ordklassa substantiv. Ord som blir bruka som namn på éin enkelt person eller éin enkelt ting: Kari, Ola, Hansen, Oslo, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet ubunden artikkel Den ubundne artikkelen står føre eit substantiv i ubunden form eintal når vi omtalar noko som ikkje er kjent eller omtala på førehand
 3. inum) og intetkjønn (nøytrum)
 4. Substantiv . grammatikk m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) Læren om oppbygningen til et språk. Regler for bruken av et språk. Beskrivelse av et språks grammatikk, gjerne i form av en lærebok. Husk å ta med den tyske grammatikken i morgen! Etymolog
 5. ativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg. Kurset har to øvingsrom. Gå til.

Bøying av substantiv på nynorsk - Nynorsk

Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Substantiv er navn på personer, ting, egenskaper og handlinger. Substantiv på norsk kan ha tre kjønn: Hankjønn: en gutt, en bil, en sofa, en elg, en stol Hunkjønn: ei jente, ei lampe, ei dør, ei klokke, ei uke Intetkjønn: et hus, et eple, et glass, et minutt, et vindu Det er ikke [

substantiv på nynorsk. Vi har én oversettelse av substantiv i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. substantiv n. substantiv. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av substantiv som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Hei, kjære lesere! Vi skal i dag skrive om hvordan man bøyer Substantiv på nynorsk. Substantiv er egen eller fellesnavn på gjenstander, steder eller levende vesener. Substantiv har mange regler, så du må holde tunga rett i munn, fordi her er det en del man må å kunne. Substantiv har 3 ulike kategorier, kaldt kjønn

nynorsk grammatikk adjektiv. Adjektiv beskriv eigenskapar ved substantiv og pronomen. På nynorsk samsvarsbøyer vi adjektiv i kjønn, eintal og fleirtal. Det er eit gult hus i gata mi. Eg skulle ynskje det var fleire gule hus i gata mi. Eg fekk ei gul veske og ein gul hatt i bursdagsgåve Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake. Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskrivinga. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i. E-forelesing om substantiv. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Substantiv, namn på personar, stader, gjenstandar eller fenomen (abstrakte omgrep). Dette er den største ordklassa i norsk, og ho blir stadig utvida med nye ord. Substantiva kan delast i samnamn (appellativ) og særnamn (proprium). Innanfor samnamna finst det tre kjønn, og vi kan bøye dei i tal (eintal og fleirtal) og i form (bestemt og ubestemt)

Oversikt over substantiv og verb - Tysk - Studienett

Substantiv Norsk for deg

Substantiv. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending; 2. Substantiv - fyll ut med rett ending, anten -ar, -er eller inga ending; 3. Substantiv - hankjønnsord som sluttar på -ar; 4. Substantiv - hokjønn på -ing; 5. Substantiv - kroppsdelar - ulike kjønn; 6 Norsk: Vi lærer nynorsk B - Grammatikk_Substantiv - Hokjønn Skoleweb. Loading... Unsubscribe from Skoleweb? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 346

Korleis bøye substantiv på nynorsk!!!!! april 8, 2016 . Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Svisj! Tilbake; Substantiv Mini-grammatikk. Substantiv. Substantiv Grammatikk er pugg! Å pugge er kanskje ikke så gøy, men det lønner seg å lære de grunnleggende reglene blant annet for bøying av substantiv, verb og adjektiv. Pronomen og riktig samsvarsbøyning er også fint å kunne. Språkrådet har en interaktiv nettside med øvingsoppgaver i nynorsk grammatikk, og en oversikt over alle tilhørende. Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskrivinga Grammatikk. Intertekst old. VG 1. Skriftlig. Skriverammer og skrivetip

Ordklasser - plakater & støttekort | Malimo

Norsk: Vi lærer nynorsk B - Grammatikk_Substantiv - Inkjekjønn Skoleweb. Loading... Unsubscribe from Skoleweb? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 372 Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: grammatikk. grammatikk m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet grammatikk (latin (ars) grammatica, gresk grammatike (techne) 'grammatisk (vitenskap)', av gramma 'bokstav, det skrevne' Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. heim

Intertekst old » Grammatikk på nynorsk og bokmål » Bokmål - grammatikk. Bokmål - minigrammatikk Grammatikk. Bokmål - grammatikk Minigrammatikk Substantiv (kun fellesnavnene) er ord som man kan sette en artikkel foran, og det er artikkelen som bestemmer substantivets kjønn 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200 Start studying Nynorsk grammatikk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Nynorsk grammatikk Studienett

Substantiv som ender på -a vil ofte ha lik bøying: Sofa - sofaen - sofaer - sofaene Substantiv som ender på -nad vil ofte ha lik bøying: Stønad - stønaden - stønader - stønadene En del verb er jo like, som å ha. Setningsbygningen er veldig lik, bortsett fra at norsk-dansk har en mer passiv uttrykksform Her er en oversikt over de vanligste feilene vi gjør på nynorsk: Substantiv og kjønn. De fleste hunkjønnsord bøyes -a/-er/-ene, som i form - forma - former - formene. For ord som elv og øy kan du velge mellom dette hovedmønsteret og endingene -ar, -ane Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her IGIN nynorsk. Velg først nivå, deretter kan du velge hvilken kategori av oppgaver du vil jobbe med. Det er de samme kategoriene på nivå 1, 2 og 3. Trykk så på tallene for å komme til oppgavene. Når du har fylt ut en oppgave, trykker du på «Sjekk svaret» Substantiv. Adjektiv. Verb. Preposisjoner. Setninger. Grammatiske termer. Fasit til oppgavene i arbeidsboka. Velkommen til Norsk grammatikk - norsk som andrespråk - Jeg snakker norsk flytende! - Ikke jeg, men jeg skal ta norskprøven snart! Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk. SUBSTANTIV Bestemt eller ubestemt form. Ubestemt form. Ubestemt form bruker vi alltid etter disse ordene:. 1. Eiendomsfraser, ord som sier at noen eier noe Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Her ligger: To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet

•Substantiv - hvem eller hva i setningen •Adjektiv - beskrivelser, karakteristikker •Adverb - tid, sted •Pronomen - personlige, eiendom •Preposisjoner - står til substantiv I dag snakker vi om vanskelig grammatikk. Etterpå skal vi se på akademisk språk Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen Kanskje sunt spørsmål, men jeg har ikke helt fått grepet på dette enda. Har akkurat startet på skole igjen etter ti år og husker null og niks av nynorsk grammatikk. La oss ta feks øy. Jeg vet ikke instinktivt om det skal være ei eller ein foran det ordet og dermed vet jeg ikke hvordan det skal bø.. Grammatikk. Bøyning av regelrette verb Bestemt form / Ubest. form av substantiv uten artikkel: Når man introduserer noe ukjent. Norge har et kaldt klima.De har et stort hus. Når substantivet refererer til noe som er kjent (uten artikkel men med substantivet i bestemt form

tusenfryd – Wiktionary

Grammatikk. Grammatikk - teori. Grammatikk - teori; Grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynorsk

afghaner – Wiktionary

Gyldendal Norsk Forlag forside Gyldenda

. igjen på traktaren, så dei selde _____ koppar kaffi etter lunsj. Nynorsk grammatikk Ordklasser og setningar 17 Bruk av artiklane ein, ei eller eit Ofte bruker vi artiklane. Uteljelege substantiv 16 Samansette substantiv 1 Sterke substantiv er i moderne norsk for ein stor del einstavingsord som endar på ein konsonant eller ein trykksterk vokal, som ein stein.. I germanske språk hadde dei sterke substantiva ein ordstamme som enda på ein vokal: staina- .Alt i norrønt språk var denne endingsvokalen fallen bort. I moderne norsk språk har dei sterke substantiva ikkje slik endingsvokal i ubunde eintal, slik at. Nynorsk kultursentrum utfordra 18 poetar, frå nord til sør, til å skrive eit dikt under tittelen 2-meter. Fotograf Ådne Dyrnesli har portrettert kvart dikt med eit fotografi. Sjå alle bidraga her. Aleine saman. No er mange aleine, men me er det saman

Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege - Nynorsksentere

Kjønn (grammatikk) Hopp til navigering Hopp til søk Et substantiv tilhører en viss morfologisk klasse. Det kan finnes unntak i form av substantiver som kan plasseres i flere kjønn. Adjektiv, og i en del språk verb, har forskjellige former for de forskjellige kjønn Tilnærming mellom nynorsk og bokmål er ikkje lenger gjeldande norsk språkpolitikk. Riise-nemnda, rettskrivingsnemnda som laga den nye nynorsknormalen, valde å behalda berre den tradisjonelle nynorskforma av nokre «signalord» - for å markera eit tydeleg skilje mellom nynorsk og bokmål

isfjell – Wiktionaryglo – Wiktionary

Skriving - Nynorsksentere

Grammatikken blir et språk om språket, eller et metaspråk, som det så fint heter. Hvis du skulle forklare en utlending at setningen Han beskjedet meg en ga, ikke er riktig, ville det ikke nytte å si: «Det heter ikke det.» Han ville trenge en grammatisk forklaring, som for eksempel at ordet beskjed bare er substantiv og at ordet ga bare er verb Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as the state-sanctioned fusion of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language ().Nynorsk is a variation which is closer to Landsmål, whereas Bokmål is closer to Riksmål

grammatikk på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse

Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i norsk som andrespråk videregående, men kan også brukes av andre Her er det en pedagogisk programvare for å trene nynorsk grammatikk, først og fremst laget for elever i videregående skole med nynorsk som sidemål. Programmet er laget i Visual Basic 6.0, slik at det skal kunne kjøres på Windows f.o.m. 95-versjonen

Nynorsk øvingsrom - Språkråde

Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynorsk IGIN - Universitetet i oslo Norsk grammatikk for internasjonale studenter NIVÅ 1. NORSK GRAMMATIKK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 SUBSTANTIV Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus) Så en ordentlig oversettelse fra norrønt til nynorsk ville vært: Vargr beit konungs arm. Vargen beit armen til kongen. Dette er en ganske ufullstendig introduksjon til norrøn substantiv grammatikk og det er flere bøyningsskjemaer, og bokstavklasser å se til, men burde gi en innsikt i hvordan det hele fungerer Grammatikk:-Grammatikksider-Ressurssidene-Ordnett-gramatikk.com-Mot B1 - Universitetet i Oslo; grammatikkoppgaver-For spesielt interesserte:-Om leddsetninger - Konjunksjoner og subjunksjoner / Pdf A: Verbtider på norsk (YouTube Substantiv Kjønn. Alle spanske substantiv høyrer til eitt av to grammatiske kjønn: hannkjønn (maskulinum) eller hokjønn (femininum).Dei fleste adjektiva og pronomena, og alle artiklane og partisippa som står til eit substantiv, viser til kjønnet til substantivet.. I setninga «Store bord er finare», må ein i den spanske omsetjinga, Las mesas grandes son más bonitas, nytta ord som.

Grammatikk er ikkje alltid det kjekkaste å pugge, men er likevel heilt nødvendig for å kunne skrive ein god tekst på nynorsk. Bøying er ein sentral del av grammatikken, og dersom du lærer deg å bøye orda riktig er du på god veg til å bli ein dyktig nynorskskribent personvernerklæring. kontakt oss på post@videoteket.n Hei,bloggen. I dag så skal vi snakke om sterke verb. For å gjera det enklare deler vi dei sterke verba inn i ulike klasser. Dei vanlegaste inndelingane har 7 klasser av sterke verb etter korleis vokalane skiftar i bøyninga. I nokon av klassene er vokal skifta like, men dei kan òg vera ulike. Du treng ikkj På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, Når man ønsker å være litt ekstra høytidelig på bokmål benytter man seg ofte av substantiver på enkel bunden form, ikke grammatikken. 9. Les nynorske bøker 17 Nynorsk Grammatikk.pdf [ylyg8vqw2vlm] 112 (Norsk-svensk ordbok för bokmål och nynorska) Kræsjkurs i nynorsk - del 2: Bøyingsmønster hos substantiv. Nynorsk grammatikk med bl.a. substantiv, adjektiv, verb og pronomen. Basert på en PowerPoint av en norsklærer på VG1. STUDY. PLAY. Substantiv: Hankjønn hovudregel-ar og -ane i fleirtal. Substantiv: Hankjønn unntak. ender det på -nad blir det -er og -ene i fleirtal

 • Purre salat med eple.
 • Finsk finer.
 • Gregs tagebuch filme.
 • Mycoplasma symptomer voksne.
 • Verdensdeler kart.
 • Musikk til bryllup kirken.
 • Mercedes cls 2017.
 • Percussion instruments english.
 • Smučarska trgovina.
 • Jennifer rostock album download free.
 • Generali alpenverein versicherung.
 • Sas london embassy siege.
 • Principle of division of power.
 • Waldau bonn.
 • Hjerteinfarkt engelsk.
 • Elling karakter.
 • Hovden shopping.
 • Best bruktbil 2016.
 • Vinterskor dam.
 • Merano chess.
 • Fahrrad rosenheim iko.
 • Tegneprogram bad gratis.
 • Badekar stein.
 • Tt kort lenvik.
 • Skarsgard actor family.
 • Nye skatteregler airbnb.
 • Bild new york ikea.
 • Leos lekeland haugesund.
 • Täglicher bibelvers.
 • Matthew sprouse melanie wright.
 • Båt wikipedia.
 • Lichtkunst unna führungen.
 • Sas boeing 737 800 winglets.
 • Matpakketips barnehage.
 • Wohngeldrechner münchen.
 • Lebenshilfe st johann in tirol.
 • Tankstellen in bünde.
 • Kartbahn bitburg.
 • Bevegelsessensor tak.
 • Istick tc40w best settings.
 • Jordbruksjord wikipedia.