Home

Appellativ språkfunksjon

Norsk - Repeter fagomgrepa om kommunikasjon! - NDLA

appellativ - Store norske leksiko

 1. Appellativ er et substantiv som betegner en klasse av ting eller vesener, som for eksempel bil, katt, fag. Disse substantivene kalles også fellesnavn. Den andre typen substantiver er egennavn, som Ola, Kari, Pettersen, Stockholm.På norsk skrives appellativer med liten forbokstav, mens egennavn skrives med stor forbokstav.På engelsk, og i noen tilfeller på norsk, kan et appellativ også.
 2. Språkfunksjoner er beskrivelser av måter vi bruker språk på. Språklig kommunikasjon brukes til forskjellige formål, for eksempel å uttrykke følelser eller å påvirke andre. Mange slike funksjoner har spesifikke uttrykk i språket som de er assosiert med. For eksempel er interjeksjonen «au!» assosiert med følelsen smerte. Det finnes forskjellige definisjoner av de ulike funksjonene.
 3. Vi deler kommunikasjonen vår i 5 ulike språkfunksjoner. 1. Kontaktskapende språkfunksjon: Sender -> budskap -> mottaker 2. Appellativ språkfunksjon: Når du skal oppmuntre og oppfordre 3. Ekspressiv språkfunksjon: Når du gir tydelig uttrykk for noe eller noen 4. Informativ språkfunksjon: Når du skal være både saklig og nøytral 5
 4. Metaspråklig språkfunksjon. Av og til opplever vi at den vi snakker med ikke forstår hva vi mener. Det kan være ord og uttrykk vi bruker, eller at vi rett og slett snakker for lavt eller utydelig. Vi merker gjerne at samtalepartneren vår blir usikker, og vi må prøve å forklare nøyere. Da gjør den metaspråklige funksjonen seg gjeldende
 5. den Overbevisende språkfunksjon er det som har til hensikt å påvirke oppførselen til mottakeren av meldingen og indusere en viss reaksjon i den.. Overbevisende funksjon av språk er også kjent som appellativ funksjon eller konativ funksjon, gitt den implisitte hensikten at mottakeren utfører eller unnlater å utføre en bestemt handling
 6. Oppgaver til teksten Språkfunksjoner. Tekst 3. På 1600-tallet prøvde styresmaktene å hindre at folk hadde seksuelt samliv før ekteskapet, blant annet fordi det ikke fantes noe hjelpeapparat for ugifte mødre

språkfunksjoner - Store norske leksiko

Appellativ språkfunksjon: Her er fokus på mottageren. Teksten henvender seg direkte til et du. Teksten er ofte veldig tydelig på at den vil få mottageren til å opptre på en bestemt måte, for eksempel kjøpe noe eller mene noe. Imperativer er vanlig i denne type tekster Retorikk er læren om talekunst. Det handler først og fremst om kunsten å overbevise. Denne læren har sin opprinnelse i antikken. I dag bruker vi retorikk på som verktøy for å skape og vurdere flere teksttyper 1. Kontaktskapende språkfunksjon: Sender -> budskap -> mottaker. 2. Appellativ språkfunksjon: Når du skal oppmuntre og oppfordre. 3. Ekspressiv språkfunksjon: Når du gir tydelig uttrykk for noe eller noen. 4. Informativ språkfunksjon: Når du skal være både saklig og nøytral. 5. Poetisk språkfunksjon: Poesi (Skjønnlitteratur.

en språkfunksjon er bestemt av hva for et ledd i kommunikasjonen en ytring retter seg spesielt mot. Refererende funksjon - ytringen retter seg mot saken. Ekspressiv funksjon - ytringen retter seg mot avsender. Appellativ funksjon - retter seg mot mottakeren. Estetisk funksjon - retter seg mot ytringe Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til appellativ. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 32 synonymer for appellativ. 0 antonymer for appellativ. 0 relaterte ord for appellativ. 0 ord som starter på appellativ Behov for synonymer til APPELLATIV for å løse et kryssord? Appellativ har 16 treff. Her får du hjelpen du trenger og med vår smarte kryssordhjelper går søket lekende lett Den appellative eller konative funksjonen. Fokus på mottakeren. Hensikten med teksten er å påvirke, overbevise eller overtale mottakeren. Den informative eller referensielle funksjonen. Fokus på det som omtales, på konteksten. Fatisk språkfunksjon; Autoritetsdata: GN

Kryssordkongen fant 27 mulige svar til kryssordhintet appellativ. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Appellativ språkfunksjon: Når du skal oppmuntre og oppfordre 3. Ekspressiv språkfunksjon: Når du gir tydelig uttrykk for noe eller noen 4. Informativ språkfunksjon: Når du skal være både saklig og nøytral 5 Konformitet forstås som det å innordne seg de normer som gjelder i en gruppe eller et samfunn mer generelt Appellativ språkfunksjon - eg kommer heim kl 2(forhandling, reforhandling) Ekspressiv språkfunksjon- gla i deg (uttrykke følelsar) Sosial språkfunksjon - bare for å snakke Gudd, bare legg an i skapet te i mårå elns:-) Her oppføre ser vi ei forhandling

De fem språkfunksjonene

Ekspressiv betyr uttrykksfull. Noe som er ekspressivt uttrykker sterke, dramatiske følelser.Språkbruk er ekspressivt når det uttrykker språkbrukerens følelser og meninger. Hvilken språkfunksjon er den dominerende? - informativ - ekspressiv - appellativ - poetisk/estetisk. Se også etter innslag av hjelpefunksjoner. 6. Hva kan du/dere si om tekstens etos, patos og logos? 7. Hvilke tekstelementer (meningsbærende ressurser) består teksten av I denne typen språkfunksjon ønsker avsenderen å gi råd om, påvirke eller manipulere mottakeren slik at han gjør akkurat hva avsenderen ønsker. For å oppnå dette, er avgjørende, enunciative og forhørlige setninger brukt. Vocativer brukes også til å spesifisere en person. Overbevisende tekster skrives vanligvis i den andre personen Start studying Sammensatt tekst og retorikk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kommunikasjon og kultur - Språkfunksjoner - NDL

Ordliste fra «Barns språkutvikling» Alene-rollelek: Her er det oftest to lekefigurer som snakker sammen mens barnet beveger og gjør handlingene for dem. Barnet dikter lange fortellinger i dramatisk form. En annen alene-rollelek er telefonlek, der barna kan ha lange samtaler med en imaginær samtalepartner Avsenderen skriver kort, ufullstendige setninger og bruker dialekt. Det er en blanding av informativ og appellativ språkfunksjon. Mange av ordene er både dilekt og/eller forkortet, som: sga, kæ, elle, he, sje. Denne avsenderen bruker også noen smilyes Det er en blanding av informativ og appellativ språkfunksjon. Mange av ordene er både dilekt og/eller forkortet, som: sga, kæ, elle, he, sje. Denne avsenderen bruker også noen smilyes. Lagt inn av Christel kl. 23:55. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden Oppgave 1 Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi forklarer noe; denne er nok mest informativ men også ekspressiv siden man viser litt av seg selv når man snakker, det er ikke alle som forklarer likt. ber om unnskyldning: Denne er ekspressiv, du blottlegger følelsene dine bokstavelig talt, den er også appellativ, unnskyldingen kan være god eller dårlig, derfor påvirker den.

Oppgave 1 Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi - forklarer noe - informativ - ber om unnskyldning - ekspressiv - hilser - ekspressiv - leser opp værmeldingen på radio - informativ - gratulerer med dagen - ekspressiv - jubler eller stønner over eksamensresultatene - ekspressiv - beskriver et hus - informativ - overtaler noen til å bli med på kino - appellativ Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi: forklarer noe: Når vi skal forklare noe er det absolutt den informative funksjonen som er viktigst. Denne teksten er både informativ fodi den forteller litt om hva Harry Potter handler om og appellativ fordi den prøver å reklamere for filmen eller boka Appellativ språkfunksjon: Når du skal De mest pompøse historikerne du noen sinne vil møte på I dag markerer vi at på tirsdag, er det 60 år siden München-ulykken Appellativ språkfunksjon: Når du skal Dagens dikt er skrevet av iren William Butler Yeats (1865 - 1939). Det er en meget allsidig poet og forfatter, som fikk nobelprisen i 1923, men som da fortsatt hadde.

Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi: forklarer noe ( Appellativ) ber om unnskyldning (Appellativ) hilser (ekspressiv) leser opp værmeldingen på radio (informativ) gratulerer med dagen (Appellativ) jubler eller stønner over eksamensresultatene (ekspressiv) beskriver et hus (informativ) overtaler noen til å bli med på kino. 2 Språkfunksjon og formål Språkfunksjonar • Informativ: retta mot sjølve saka, som det skal informerast om • Appellativ: retta mot mottakaren, som skal overtalast • Ekspressiv: retta mot. Det er en blanding av informativ og appellativ språkfunksjon. Mange av ordene er både dilekt og/eller forkortet, som: sga, kæ, elle, he, sje. Denne avsenderen bruker også noen smilyes. Lagt inn av Christel kl. 23:55 Ingen kommentarer: onsdag 4. mars 2009. Hijabdebatten

Det er en blanding av informativ og appellativ språkfunksjon. Mange av ordene er både dilekt og/eller forkortet, som: sga, kæ, elle, he, sje. Denne avsenderen bruker også noen smilyes. Lagt inn av norskblogg kl. 00:43. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar Det er en blanding av informativ og appellativ språkfunksjon. Mange av ordene er både dilekt og/eller forkortet, som: sga, kæ, elle, he, sje. Denne avsenderen bruker også noen smilyes. Lagt inn av norskblogg kl. 00:43 Ingen kommentarer: onsdag 4. mars 2009. Hijab - Appellativ funksjon, skal påvirke leserne til å dra å se på filmen. Forteller om hvor spennende den er, å gjør folk nysjerrig og spente til å se filmen. Tekst 3 På 1600-tallet prøvde styresmaktene å hindre at folk hadde seksuelt samliv før ekteskapet, blant annet fordi det ikke fantes noe hjelpeapparat for ugifte mødre Sms fra mobil til mobil blir brukt på mange måter nå til dags. Språkfunksjonene som blir brukt i meldinger er informativ melding, f.eks kl 18 på golfbanen og husk kattematen. appellativ melding som f.eks Ok, jeg kommer kl 2, sitter på med moren til..(forhandling, reforhandling) og ekspressiv melding, f.eks sov godt

elevens tekst et utgangspunkt for skriveopplÆring kap 4 . elevens tekst sjanger kap 4 1. elevens tekst et utgangspunkt for skriveopplÆring kap Start studying Kapittel 2: Språket i bruk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Hva er overbevisende språkfunksjon? (Med eksempler

sjanger litteratur: lære skrive, kapittel kommunisere via ulike sjangrer og skrivehandlinger ¨sjanger er et forræderisk begrep... samtidig som sjanger hjelpe Impressiv og ekspressiv sprog. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018.Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5 >betydning af Impressiv kommunikation og Ekspressiv kommunikation - >jeg kender ordene, men hvad daekker de naermere over rent psykologisk. Oppgave 1<br />Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi:<br /><br />forklarer noe ( Appellativ)<br />ber om unnskyldning (Appellativ)<br (appellativ)<br /><br />Tekst 3<br />På 1600-tallet prøvde styresmaktene å hindre at folk hadde seksuelt samliv før ekteskapet, blant annet fordi det ikke fantes noe hjelpeapparat for. eller miniatyrtekstene må leses i en poetisk språkfunksjon (Jakobson 1960) fordi betydninga i navna i prinsippet er fullstendig uavhengig av den hesten eller de hestene som har eller har hatt navnet. For en presentasjon av premisser og navneregler for travhester og for de grunnleggende tankene bak at jeg mener det er tjenlig å betrakt Vanligvis er det slik at en bestemt språkfunksjon dominerer i en tekst, det vil si at vi oppfatter den som viktigst. En reklamebrosjyre har for eksempel en klar overordnet hensikt, den skal overbevise leseren om de positive sidene ved et produkt og gjerne få ham til å kjøpe det. Det er altså den appellative funksjonen som er viktigst i denne typen tekst

Definerer kommunikasjonsform og språkfunksjon(er). Gruppa velger ut èn tekst som blir presentert for hele klassen. 26 Panorama. 5 Hovedfunksjon? (informativ, appellativ, ekspressiv, poetisk/estetisk) Bildeforslag - Johanne Marie Hansen-Krone: Ektepar i kjølig landskap 1979 (oppslagsbilde til Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi * Forklarer noe - Informativ, nettopp fordi det er forklaring av informasjon. Tekst 1 - Dette er en tekst men en appellativ funksjon, som appellerer til barn og ungdom. Tekst 2 - Dette er en appellativ tekst med en ekspressiv funksjon Av: Calle Dons, HiST I et innlegg på Jegtvolden nevnte jeg tre stikkord som det kanskje kunne være nyttig å ta en titt på i forhold til kategorisering, analyse og evaluering av Snarfilm

Sakprosauttrykk kan med utgangspunkt i språkfunksjon og uttrykkets formål deles inn i tre grupper: Referensielle, eksempelvis beskrivelse av fenomener, diskusjoner og drøftinger; Appellative, eksempelvis reklame ; Ekspressive, eksempvis dagboknotat, stemningsbilde eller andre personlig pregede uttrykk Overbevisende tekst Slik skriver du en overbevisende tale - Retorik . I taler er det viktig å skrive for øret. Talen er umiddelbar og gjør det ikke mulig for mottakeren å gå frem og tilbake og lese ulike avsnitt som i en skriftlig tekst

Appellativ språkfunksjon: Når du skal Blant de tolv nominerte finner vi personligheter innenfor blant annet politikk, musikk, kultur og idrett, som på forskjellige måter har skapt engas Det sies at mediene er venstrevridd Jeg vil også si det er en appellativ funksjon for du påvirker følelsene til den personen som lytter. Blir man informert om at det skal regne neste dag, og man skal på grillfest for eksempel, så blir vi påvirka, selv om vi ikke tenker på det.<br />- Gratulerer med dagen:<br />Dette er både en appellativ og ekspressiv funksjon elevens tekst et utgangspunkt for skriveopplÆring kap

Norsk - Språkfunksjoner - NDL

 1. istiske muslimene artikkelen omtaler, er at i stedet for å hevde at de versa i Koranen som snakker nedlatende om kvinner, er feil, påstår de heller at det ikke kan brukes i det hele tatt
 2. Referat over Helene Uri sine viktigste synspunkter om norskens fremtid:<br /><br />Uri tror ikke at norsk vil dø ut i løpet av de neste hundre årene
 3. Skule: Arbeide ferdig tekst om deg sjølv. Førebuing til nasjonal prøve i lesing . Informativ tekst om norrøn litteratur. I stedet vil du bli bedt om å skrive en kreativ tekst, en informativ tekst, en argumenterende tekst eller en resonnerende tekst. Informativ språkfunksjon: Når du skal være både saklig og nøytral 5
 4. Oppgaver:<br /><br />Oppgave 1<br />Hvilken språkfunksjon er mest framtredende når vi:<br /><br />forklarer noe:<br />Når vi skal forklare noe er det absolutt den informative funksjonen som er viktigst. <br />ber om unnskyldning:<br />Når vi ber om unnskyldning bruker vi i grunn både ekspressiv og apellativ funksjon fordi det både forteller noe om oss selv og vi skal prøve å påvirke.
Elevens Tekst Sjanger Kap 4Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu
 • Eisprungkalender urbia.
 • Logge inn på min journal.
 • Halvor sveen familie.
 • Pyntefat med lys.
 • Guinea pig angry.
 • Denkspellen volwassenen online.
 • Westendstraße 3 dresden.
 • Historiske hotell bergen.
 • Hvor på tenerife er det varmest.
 • Cystocele bilder.
 • 10 tegn på han ikke er interessert.
 • Movie maker kizoa.
 • Max weber haus heidelberg bewerbung.
 • Wg gesucht weingarten.
 • Kappa klesmerke.
 • Glassvase.
 • Glute bridge muscles worked.
 • Djokovic australian open 2018.
 • Gauguin stilart.
 • World population 2100.
 • Glass og metall container.
 • Michael schumaker.
 • Hvorfor er vannet turkis.
 • Sukker barn.
 • Icloud ordner freigeben high sierra.
 • Ideologi konservatisme.
 • Hotell i roma.
 • Soester anzeiger möhnesee.
 • Lakkere felger sprayboks.
 • Office online f1.
 • Www track > < trace com post.
 • Hormann het24 manual.
 • Bård hoksrud søster.
 • Krutt tabell.
 • Gratulerer med 3 årsdagen.
 • Adam og eva frisør sandvika.
 • Todd breaking bad wiki.
 • Generalzolldirektion köln fiu.
 • Elotec eo 007 kobling.
 • Manchester city fifa.
 • Transformation étymologie.