Home

Alkohollagen sverige

Alkohollag (1994:1738) Svensk författningssamling 1994

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Alkohollag är en svensk lag som gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor, tillverkning av sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat. [1] Med sprit avses en vätska som framställts genom destillering eller annan kemisk process och som innehåller alkohol. Sedan 29:e maj 2019 gäller lagen även alkoholdrycksliknande preparat Skydda folkhälsan Sverige har en lagstiftning som är restriktiv beträffande konsumtion av alkohol. Detta innebär att Sverige har alkoholskatt som är i förhållande till många andra länder hög, monopol av detaljhandel, restriktiva regler beträffande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker samt bestämmelser rörande servering av alkohol på restauranger Alkohollag (2010:1622) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2010-12-02 Ändring införd SFS 2010:1622 i lydelse enligt SFS 2019:34 Sveriges alkoholpolitik syftar officiellt till att minska alkoholkonsumtionen i landet som ett led i att befrämja folkhälsan och minska de skadliga effekterna av alkoholen. [1] Bland annat är målen att tillgången till alkohol ska begränsas, att efterfrågan på alkohol ska minskas, samt att öka kunskapen om konsekvenserna av alkoholdrickande och erbjuda bra vård och behandling

Alkohollag - Wikipedi

 1. Tryckt av Edita Sverige AB Stockholm 2009 ISBN 978-91-38-23160-9 ISSN 0375-250X. Till statsrådet Maria Larsson . Genom beslut den 6 september 2007 bemyndigade regeringen nu gällande alkohollagen (1994:1738). I direktiven anges vissa frågor som särskilt skulle uppmärksammas
 2. Du hittar vår utbildning i alkohollagen, dvs för alkoholtillstånd, under SERVERINGSTILLSTÅND längst upp i menyn. Risker och problem! I din nuvarande verksamhet, eller i den som du just nu planerar att starta, så kommer det alltid att dyka upp frågetecken, problem och risker i någon form
 3. Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten har tagit fram denna kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. För dig som ska skriva prove
 4. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell informationsinsats om covid-19. Den riktar sig till barn, unga och vuxna i alla skol- och utbildningsformer i Sverige från årskurs 7 och uppåt. Vaccination mot säsongsinfluensa drar i gån

Alkohollagen i Sverige; dess för- och nackdela

Alkohollag (2010:1622) Lagen

Vi har utbildningen för dig som tänker skaffa alkoholtillstånd och serveringstillstånd i Stockholm, Göteborg, Malmö och hela övriga Sverige Alkohollagen. Utkom från trycket den 14 december 2010. utfärdad den 2 december 2010. av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på transportmedel,.

Lundakarnevalens logga strider mot alkohollagen - Sydsvenskan

Sveriges alkoholpolitik - Wikipedi

Här samlar vi alla artiklar om Alkoholpolitik. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Debatten om alkohol, Fredagsvinet och Vinkriget på Systemet. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Alkoholpolitik är: Systembolaget, Alkohol, Vin och Gårdsförsäljning Quiz: Testa dina kunskaper i alkohollagen och regler som finns i restaurangbranschen; Det är tillåtet i vissa kommuner i Sverige, i vissa inte. C) Ja, om det handlar om kryddat brännvin som krögaren anmält till kommunen och serveringsstället har ett stadigvarande tillstånd

Enligt alkohollagen är det endast detaljhandelsmonopolet Systembolaget som får bedriva sådan detaljhandel i Sverige. Winefinders verksamhet står därför i strid med lagen. Eftersom Winefinders marknadsföring ger en konsument det felaktiga intrycket att verksamheten är förenlig med lag är marknadsföringen vilseledande och otillbörlig enligt alkohollagen och marknadsföringslagen Den nya alkohollagen trädde i kraft i sin helhet 1.3.2018. Genom den nya lagen avvecklas detaljerad reglering särskilt i fråga om servering av alkoholdrycker. Denna webbnyhet innehåller en sammanställning av de väsentligaste förändringarna som den nya alkohollagen medför för servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkohol från 1.3.2018 På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt

En ny alkoholla

Folkhälsoinformation i Sverige - FHI.se levererar information om alkohol, tobak och andra vanor svenskar har som kan drabba den gemensamma folkhälsan Alkohollagen är tvingande. Kommunen får inte ge tillstånd för servering eller provsmakning om lagens krav inte är uppfyllda. 2. SERVERINGSTILLSTÅND Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning, enligt alkohollagens 8 kapitel. Alkohollagen ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik Om du är bosatt i Sverige måste du ha varit utomlands längre än 20 timmar, eller att inresan sker med flyg i yrkesmässig trafik, för att du ska få ta med dig alkohol till Sverige utan att betala avgifter. Om du vill ta med dig alkohol utöver den avgiftsfria mängden, måste du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för den

Alkoholreklam är tillåtet i Sverige Under många år var alkoholreklam förbjudet i Sverige, men från och med 2003 så är det tillåtet att göra reklam för alkoholhaltiga drycker som innehåller mindre än 15 volymprocent alkohol. Det var dock möjligt tidigare att göra reklam för lättöl och alkoholfri öl. Detta kryphål ledde bland annat till marknadsföring [ Läs mer om distansförsäljning av alkoholvaror till kunder i Sverige i Skatteverkets broschyr Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till Sverige (SKV 535). Det finns regler i alkohollagen (2010:1622) som begränsar din rätt att föra in alkoholvaror till Sverige

I Systembolagets kunskapsutskick delar vi med oss av intressanta fakta, ny forskning och berättar om vårt arbete med att minska alkoholskadorna i Sverige. Läs mer om hur Systembolaget behandlar dina personuppgifter. Prenumerer AGM finansieras gemensamt av Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen. Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sprit & Vinleverantörsföreningen har antagit en gemensam rekommendation för reklam på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker och lättdrycker. Rekommendationen är ursprungligen från 2006 och reviderades senast 1 juni 2018 Utöver alkohollagen finns också våra allmänna råd. Du måste uppfylla kravet på att marknadsföring av alkohol ska vara särskilt måttfull, även när du marknadsför produkter på internet. Det är inte heller tillåtet att rikta marknadsföring av alkohol särskilt till eller skildra barn och ungdomar som inte har fyllt 25 år erna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på trans-portmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs person-6 SFS 2010:1622 liga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs per-sonliga bruk DEBATT. Riksdagen ska styra svensk alkoholpolitik - inte företag som City Gross och Winefinder. För att bibehålla en stram alkoholpolitik är det nödvändigt att ändra lagen. En ny lag bör vara på plats senast första halvåret 2014, skriver Carl B Hamilton (FP)

Användning i Sverige. I Sverige dricker vi årligen i genomsnitt närmare nio liter ren alkohol per invånare som är 15 år och äldre 1.Detta är lägre än genomsnittet för EU, liksom för Europa i stort 2.Förr var Sverige ett land med hög spritkonsumtion 3. Marknadsföring av alkohol regleras i Sverige genom alkohollagen respektive i marknadsföringslagen.7, 8 Bland annat föreskrivs att marknadsföring inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Där står också att reklam inte får rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som int

1 Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om alkohollagen (2010:1622) dels att 1 kap. 1, 2, 10 och 11 §§, 3 kap. 1-3 och 5-11 §§, 4 kap. 1, 3 och 4 §§, 5 kap. 1-4 §§, 6 kap. 8-10 §§, 7 kap. 1-3, 5 och 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5 Historik. Någon nykterhetspolitiskt motiverad kontroll av alkoholhanteringen förekom inte i Sverige före mitten av 1800-talet. Olika regleringar av produktion och handel med alkoholdrycker genomfördes visserligen redan på 1600-talet, men då uteslutande i ekonomiska eller näringspolitiska syften Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy ändring pågående förändringsarbete av alkohollagen, hur Sverige hanterat beslag‐ tagen alkohol, hur den svenska skattelagstiftningen tillämpas på införsel av alkohol ‐ beskrivs därför nedan. Inledningsvis redogörs för de aktuella domarna Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Observera att föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort (till exempel byaföreningar) inte ses som ett slutet sällskap

Ansvariga myndigheter. Vid import av alkoholhaltiga drycker kommer du i kontakt med följande myndigheter. För att enligt alkohollagen få föra in alkoholdrycker i Sverige måste du först och främst vara godkänd antingen som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om alkoholskatt Lagstiftning i Sverige. Langning är i detta sammanhang benämningen på den brottsliga handling då någon köper ut, säljer, lånar ut eller ger bort starköl, vin eller sprit till en person under 20 år. För folköl gäller åldersgräns 18 år.. Servering. På restauranger och nattklubbar med serveringstillstånd gäller åldersgräns 18 år för inköp av samtliga alkoholhaltiga drycker. Enligt alkohollagen är det endast detaljhandelsmonopolet Systembolaget som får bedriva sådan detaljhandel i Sverige. Winefinders verksamhet står därför i strid med lagen. Eftersom Winefinders marknadsföring ger en konsument det felaktiga intrycket att verksamheten är förenlig med lag är marknadsföringen vilseledande och otillbörlig enligt alkohollagen och marknadsföringslagen. Ämnesord Alkohollagstiftning (sao) Liquor laws (LCSH) Sverige Namn/titel Sverige.: Alkohollagen Klassifikation 344.4850541 (DDC) Oe-c (kssb/8 (machine generated)

Utskänkningstillstånd utfärdas i Sverige av kommuner till restauranger för att reglera försäljningen av alkoholhaltig dryck. Det finns vissa grundbestämmelser i alkohollagen att ta hänsyn till, exempel: . alkoholservering får inte bedrivas före klockan 11.00 [1]; restaurangen måste även servera mat för att få servera alkohol [2]; alkoholservering får inte ske till personer under. I Sverige gäller inte alla bestämmelser eftersom vår vinodling är och har varit mycket liten. 4 § alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som handlar med teknisk sprit. Kravet på tillstånd för att införa, sälja och köpa teknisk sprit är avskaffat Brott mot alkohollagen hanteras i likhet med andra brott av polismyndigheten. Ytterligare information och förtydligande lämnas av kommunens alkoholhandläggare, 0250-265 73. Det är 18-årsgräns i Sverige för att få köpa tobak, folköl och e-cigaretter Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska skickas in till länsstyrelsen. Något krav på tillsynsplan finns inte i tobakslagen. Kommunerna har fått ansvar för tillsynen enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynen enligt den lagen behandlas inte i 2018 års tillsynsplan Ratt- och sjöfylleri Sjöfylleri. Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,2 promille för sjöfylleri. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter

Systembolaget stoppar hårdrocksöl - DNSveriges bryggerier är inte avundsjuka på de finländskaCbd kräm : cbd olja lagligt i sverige 2020

Nya alkohollagen. Uppdaterad: 08.10.2020. Riksdagen antog en ny alkohollag den 15 december 2017. Den nya lagen trädde i kraft i sin helhet 1 mars 2018. CENTRALA ÄNDRINGAR I OCH MED NYA LAGEN OCH EVENTUELLA KONSEKVENSER. Restauranger Övervakning Affärer Alko. RESTAURANGER Mynewsdesk är Nordens ledande plattform för digital PR. Över 5 000 varumärken som Google, Viasat, Gröna Lund och Johan & Nyström använder sina nyhetsrum på Mynewsdesk för att publicera. Kunskapsprov i alkohollagen Du som ansöker om serveringstillstånd och andra personer som har betydande inflytande och arbetar exempelvis i din restaurang måste ha kunskaper om alkohollagen. För att visa att du har kunskaperna som krävs måste du klara ett kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten Vi har valt att gå ihop med ett flertal bolag som sponsrar denna utbildning, i och med det kan vi bjuda hela Sverige på rätt kunskap i alkohollagen, säger Mattias Högstedt grundare och VD på.

Sverige: 18: 47: 9,2: Ukraina: 18: 8: 13,9: Storbritannien: 18: 649,26 (England och Wales) 11,6 . Länder där du kan dricka från 20 års ålder. Det enda landet i Europa där man måste ha fyllt 20 år för att få dricka alkohol är på Island. Den totala alkoholkonsumtionen på Island är betydligt lägre än vad snittet är inom EU Nu förlängs öppettiderna på Finlands restauranger och det kommer dessutom gå att sälja alkohol till kunder som vill ta med sig dryck hem. I går trädde landets nya alkohollag i kraft. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Alkoholreklam och alkohollagen Motion 2009/10:So468 av Egon Frid m.fl. (v) av Egon Frid m.fl. (v) Alkoholreklam och alkohollagen (doc, 52 kB Den åländska alkohollagen kompletteras och förnyas. Målsättningen är att lägga lagförslaget på lagtingets bord under våren. - Förhoppningsvis är den i kraft till sommaren, säger utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd (C) Under kvällen har polisen i Karlstad utfört en mängd tillsyner gällande ungdomar/alkohollagen. Boden C/Resecentrum, 961 61 Boden, Sverige. 3 hours ago. Cykelstöld på Prästholmen, Boden. Stöld. Liljeholmen, Hägersten-Liljeholmen, Stockholm, Sweden. 3 hours ago

Alkohollagen och ditt serveringstillstån

Redirecting to /sverige/alkohollagen-ska-bli-modernar Sverige. Sverige. och Alkohollagen Alkohollagstiftning Liquor laws Sverige. Sök utanför LIBRIS. Hjälp Sök vidare i: Google Google Book Search Google Scholar LibraryThing Wikipedia om författaren: Stefan_Lundin Lundin, Stefan,1971-sv. Om LIBRIS Sekretess Blogg Hjälp Fel i posten? Kontakt Teknik och format Sök utifrån Sökruto

Kunskapsprov om alkohollagstiftnin

Kommissionen och Konungariket Sverige är också överens om att när denna medlemsstat anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995 var skatteuttaget per volymprocent alkohol på starköl, varmed enligt alkohollagen (1994:1738) avses öl med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent, och skatteuttaget per volymprocent alkohol på vin med en alkoholhalt på cirka 11 volymprocent i stort. Mordhotades efter kritik mot alkohollagen Publicerad 2012-06-01 Den nya lagen om alkohol på äldreboenden har gått igenom utan märkbar kritik, hävdar Socialdepartementet Viktigt att kunna alkohollagen inom krogbranschen. 1:18 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat torsdag 10 maj 2012 kl 11.00. Sverige, finl Alkoholn. Go. Totalreformen av alkohollagen återspeglades år 2019 Restaurangernas ppettideri. Go. Totalreformen av alkohollagen återspeglades år 2019 Ollagen p agendan i igen finl Go. Efter nya alkohollagen i Finland - allt fler väljer. person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt 20 år, Skriften Alkohollagen används vid utbildningar och andra samman-komster. Texten är hämtad från den ursprungliga författningssamlingen (SFS 1994:1738 med ändringar utfärdade till och med SFS 2008:496)

Alkohollagen 8 kap. 2 § stadgar följande om uppgiftsskyldighet: På begäran av någon annan tillsynsmyndighet skall kommunen lämna de uppgifter som myndigheten behöver för sin tillsyn. Kommunen skall även på begäran av Skatteverket eller Tullverket lämna de uppgifter som behövs för beskattning eller påförande av tull Finländska och svenska företag som säljer alkohol utför inte aggressiv marknadsföring på sociala medier, men reklamen visas för många minderåriga. Den nya alkohollagen från år 2015 har. Patent- och marknadsdomstolen gick på Systembolagets linje - Helsingborgsgrundade Winefinder bedriver en verksamhet som liknar detaljhandel. Nu beläggs sajten med vite om 1 miljon kronor och. Alkohol är en drog. Den är laglig, men eftersom den har negativ inverkan på folkhälsan i Sverige finns det en lag, alkohollagen, som ska skydda människors hälsa. I alkohollagen finns regler om hur man får köpa, sälja och marknadsföra alkohol - för att begränsa konsumtionen och skadeverkningarna Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 kap. 5 a § alkohollagen (1994:1738) skall upphöra att gälla vid utgången av december 2009. SFS 2008:366. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. SFS 2008:496. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. SFS 2009:1086. Denna lag träder i kraft d. 27 dec. 2009. SFS 2010:72

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

Alkohollagen har förvisso justerats genom åren, om än tämligen motvilligt och eftersläpande. Trenden med hemmamiddagar växer globalt men även här hemma i Sverige Alkohollagen : kommentarer och rättsfall - I Alkohollagen kommentarer och rättsfall kommenteras alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer tillsammans med relevanta förarbeten oc År 2003 skedde stora förändringar i Alkohollagen i Sverige. Dessa förändringar innebar att det blev tillåtet att publicera alkoholreklam i tryckt skrift. Alkohol och alkoholreklam är ett relevant ämne i vårt samhälle, eftersom alkoholen mer och mer har blivit en del av den svenska vardagen. De negativa effekterna av alkoholen

Handölbloggen: maj 2008

12 § alkohollagen. För trots att hela övriga Sverige verkar i en riktning att avskaffa de byråkratiska regler som idag finns tycks Göteborgs tillståndsmyndighet vara ute på ett privat korståg för att hindra folk att dricka sprit överhuvudtaget ute på stans etablissemang Uppföljning av Länsstyrelsens tillsyn 2015-2017, Tillsyn av kommunernas arbete enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen Rökfria skolgårdar - ett steg närmare ett Rökfritt Sverige 2025 Kontak Alkoholprofilen är en del av IQ. IQ finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada 3.det äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (8 Kap 1a § Alkohollagen). Min bedömning är alltså att ni får sälja alkoholen ni fått i gåva, ni får däremot inte sälja den för mer än vad den köpts för eftersom det inte ska föreligga något vinstintresse för er I 1950'erne var salg af stærkøl i Sverige forbudt. Stærkølsalget blev sluppet frit på markedet i Sverige i året 1955 . Også andre lande har haft et stærkt reguleret ølsalg og produktion. I Tyskland var det frem til 1993 forbudt at producere øl som ikke blev lavet ifølge Reinheitsgebot

Systembolaget stämmer danska vinappen Vivino - RS & FastFoodWille Valve: TonårsfylleriJesus omvandlade sprit till vatten | Sverige

Visita hjälper företag att växa och utvecklas och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor. Vi tecknar kollektivavtal och ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter. Ansvaret utökas i och med den nya lagen om tobak och liknande produkter som börjar gälla den 1 juli 2019 Jag utgår ifrån att det är ett motordrivet fordon du menar. Inga promille alls är det mest heltäckande svaret då. Ytterst handlar det faktiskt om bedömningen huruvida personen antas kunna framföra fordonet på ett betryggande sätt Boken redogör i lagkommentarens form för alkohollagen i dess senaste lydelse (2010:1622), paragraf för paragraf och med hänvisning till förarbeten och rättspraxis. Även anslutande bestämmelser i alkoholförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och i vissa fall dåvarande Statens folkhälsoinstituts allmänna råd och kommentarer till den förra alkohollagen. Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen (2010:1622), Notisums webbplats BRYSSEL EU-kommissionen tillåter inte svenska myndigheter att försöka stoppa alkoholreklam till svensk tv-publik som sänds från Storbritannien. Ge inte upp. Vi måste lyfta frågan vidare, säger Anna Hedh (S), EU-parlamentariker till, Drugnews. Beslutet i kommissionen i veckan kan sätta punkt på en sju år lång process. Alkoholreklam och -sponsring i [

 • La boum 1 film complet youtube.
 • Lüsen hotel.
 • Tvillinger etter hormonspiral.
 • Freizeitpartner rostock.
 • Restaurants nikolaiviertel.
 • The rose chords.
 • Løypekart sjusjøen pdf.
 • Saariselkä.
 • Chkdsk d drive.
 • Visit åsane priser.
 • Michael o'sullivan håndball.
 • Bergans bukse.
 • Fiskereiser norge.
 • Hva var nasjonalforsamlingen.
 • Kaviar factory painting or not.
 • Bruksanvisning på toshiba varmepumpe.
 • Skorve urmaker.
 • Asuncion island.
 • Kempten sehenswürdigkeiten.
 • Nissan qashqai test 2016.
 • Trend collection speil.
 • Mitokondriesykdom arv.
 • Hvordan virker en solfanger.
 • F 84 thunderjet.
 • Marg og bein forfatter.
 • Klimasats miljødirektoratet.
 • Halloween pynt ute.
 • Musikksjanger kryssord.
 • Philips smart tv apps.
 • Fotorama popcorn.
 • Take away indisk.
 • Bilstol på fly.
 • Raske frokostrundstykker.
 • Live nelvik barn.
 • Norwegian reward kontakt.
 • Landbruksminister 2009.
 • Gent del barca.
 • Nasa current missions.
 • Dikt til en voksen datter.
 • Taudrag til pulk.